Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бурове Управління «укрбургаз»

Бурове Управління «укрбургаз»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Філія Бурове Управління «УКРБУРГАЗ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"


________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Тендерного комітету

БУ «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування”
______________ Казакова А.В.

Протокол засідання Тендерного комітету

від “26 ” липня 2018 р. № УБГ18(Т)-139


ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ

ЗА РАМКОВОЮ УГОДОЮ
44440000-6 Вальниці

(підшипники кочення в асортименті)

2 лоти

Номер процедури закупівлі: УБГ 18(Т)-139


Відділ організації закупівель /______________/_______________
Відповідальний відділ /__________/____________
ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

8. Оскарження та відміна закупівлі

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою

Розділ 5.

Розділ 5. Особливості укладання та здійснення закупівель за рамковими угодами

 1. Терміни укладання Рамкової угоди

 2. Проект рамкової угоди або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

 3. Інша інформація

 4. Забезпечення виконання зобов’язань за рамковою угодою

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються до Відділу безпеки

6. Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою
Розділ 6. Реєстр недобросовісних Учасників

 1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників


Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3. Форма цінової пропозиції

4. Проект рамкової угоди, яка буде укладена з переможцем

5. ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедури закупівлі

6. Опитувальник контрагента (юридичної особи)

7. Опитувальник контрагента (фізичної особи)

Розділ 1. Загальні положення


 1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів та послуг ПАТ «Укргазвидобування» за рамковими угодами, затвердженого наказом від 20.12.2017 р. № 859 (надалі – Порядок).

Терміни, які використовуються у цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком.


 1. Інформація про Замовника процедури закупівлі:


Повна назва: Бурове управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства «Укргавидобування»

Місцезнаходження: вул. Полтавська 86, м. Красноград, Харківська обл, 63304

Графік робочого часу:

Початок роботи: понеділок – п’ятниця – 8 год. 00 хв.;

обідня перерва: 12 год. 00 хв. – 13 год.00 хв.;

кінець робочого дня: понеділок-четверг – 17 год. 30 хв,

п’ятниця – 15 год. 00 хв.

Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками:

Новіков Сергій Олексійович – начальник відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів, тел. (05744) 7-24-35

за довідками:

 • технічні питання – Петрів Ігор Михайлович, начальник відділу головного механіка, тел, (05744) ;

 • щодо Опитувальника контрагента (Додаток 6 та 7): начальник сектору економічної безпеки Тищенко Ігор Миколайович, тел.: (05744) 7-10-99;

 • щодо проведення процедури закупівлі – Чорнобривка Юлія Олександрівна, начальник відділу організації закупівель тел. (05744) 7-24-35; е-mail: tender.ubg@ukrburgas.com.ua
 1. Інформація про предмет закупівлі


Найменування предмета закупівлі: 44440000-6 Вальниці

Вид предмета закупівлі:

Лот № 1 - Підшипники кочення в асортименті

Лот № 2 - Підшипники кочення для бурового насосу УНБ-600

Місце поставки товарів: Харківська обл., м.Красноград, вул. Українська, 165, Красноградська база ВТЗіК

Кількість:

Лот № 1 – 58 найменувань

Лот № 2 – 3 найменування
Строк поставки товарів: згідно умов рамкової угоди (докладніше зазначено у Додатку 2 до документації процедури закупівлі)

Очікувана вартість закупівлі: 5 696 759,49 грн з ПДВ

(П'ять мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять грн. 49 коп)

Лот № 1 – 1 468 30,49 грн з ПДВ

Лот № 2 – 4 228 450,00 грн з ПДВ
4. Процедура закупівлі: закупівля за рамковою угодою
5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.
Валютою пропозиції процедури закупівлі є українська гривня.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо у складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.
8. Оскарження та відміна закупівлі
Оскарження процедури закупівлі за рамковими угодами здійснюється у порядку, встановленому у п. 19 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування».

Замовник відміняє закупівлю у разі наявності підстав, передбачених пунктом 10.1. Порядку товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», а також в інших випадках, передбачених Порядком.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

У разі, якщо протягом цього періоду надходять звернення щодо уточнення технічних вимог до предмета закупівлі та/або вимог до кваліфікації Учасників, Замовник протягом двох робочих днів (але до закінчення періоду уточнень) з моменту отримання звернення надає відповідь, підготовлену відповідним відділом управління.

Замовник має право з власної ініціативи або на підставі звернень Учасників внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.
Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Учасник закупівлі подає свою пропозицію у письмовій формі у ретельно запечатаному конверті, який в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі (за наявності). На конверті зазначаються:

- Номер процедури закупівлі відповідно до Оголошення процедури закупівлі;

- Предмет процедури закупівлі (відповідно до Оголошення про закупівлю за рамковою угодою);

- Найменування та адресу Замовника: Бурове управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства «Укргазвидобування»», вул. Полтавська 86, м. Красноград, Харківська обл, 63304,

- Найменування та адресу Учасника;

- Слова «Не розкривати до ____ годин ____ хвилин дд.мм.рррр.», де вказуються час та дата закінчення терміну подачі пропозицій.

У разі, коли Учасник змінює або відкликає свою пропозицію маркується «зміна пропозиції» або «відкликання пропозиції» відповідно.

Одночасно із пропозицією, учасником надається електронна копія пропозиції на одному або декількох електронних носіях інформації - CD-R/DVD-R/USB-флеш-накопичувач (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять пропозицію Учасника. Електронні носії інформації CD-R/DVD-R/USB-флеш-накопичувач в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі PortableDocumentFormat (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту у них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у конверт. До складу електронної копії пропозиції повинні входити усі документи, що становлять оригінал цієї пропозиції. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію процедури закупівлі.

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за наявності).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників , копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції процедури закупівлі.

Учасники закупівлі повинні забезпечити доставку пропозицій за адресою Замовника, у робочий час, не пізніше дати та часу закінчення подачі пропозицій, зазначених у Оголошенні та Документації процедури закупівлі.

Реєстрація кожної пропозиції, що надійшла від Учасників, здійснюється уповноваженою особою Замовника шляхом занесення до реєстру отриманих пропозицій із зазначенням дати і часу надходження пропозиції.

Замовник, а також Учасники закупівлі, що подали пропозиції, зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться у таких пропозиціях, до закінчення процедури розкриття конвертів. Особи, які здійснюють зберігання пропозицій, не вправі допускати пошкодження таких конвертів до моменту їх розкриття.

Пропозиції Учасників приймаються до терміну, вказаного в Оголошенні (у тому числі з урахуванням зміни сповіщення, якщо така зміна здійснювалася).

Якщо Учасник закупівлі надав свою пропозицію із запізненням, вона не приймається.

Якщо Замовник продовжує термін подачі пропозицій, то учасник закупівлі, що вже подав пропозицію, має право прийняти будь-яке з таких рішень:

-  відкликати подану пропозицію;

-  не відкликати подану пропозицію, продовживши при цьому термін її дії на відповідний період часу і змінивши її (при бажанні);

-  не відкликати подану пропозицію і не змінювати термін її дії, при цьому пропозиція втрачає свою чинність у початково встановлений у ній термін. При цьому Тендерний комітет не вправі відхилити заявку на підставі невідповідності терміну дії пропозиції знову встановленому, якщо протягом початково встановленого терміну дії заявки замовник встигає вибрати переможця.

Продовження терміну дії пропозиції здійснюється шляхом надання Учасником, що її подав, листа про її продовження.
2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника
Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися кваліфікаційної пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з Додатком 2 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та проект договору про закупівлю (Додатки 2 і 4 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника (за наявності);

- копію антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником процедури закупівлі, та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи (у випадку коли очікувана вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 млн.грн.);

- ДЕКЛАРАЦІЮ про прийняття умов проведення процедури закупівлі згідно з Додатком 5, підписану уповноваженою особою Учасника та засвідчену печаткою у разі наявності

- Опитувальник контрагента згідно з додатком 6 або 7 (в залежності від особи).

3. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено у Додатку 1 до документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено у Додатку 1 до документації.
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

-Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у Додатку 2 до документації.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі


 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не приймаються.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або через уповноваженого представника або кур’єром - «особисто в руки».

місце подання пропозицій процедури закупівлі: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86, к.219

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): 20. 08.2018 року до 17:30 год.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86, зал нарад.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 21.08.2018 року, 15:00год.

На першому етапі Замовником проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції. Перший етап проводиться без залучення представників Учасників.

За результатами розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані пропозиції, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація. Протокол розкриття конвертів із кваліфікаційними пропозиціями не оприлюднюється на власному веб-сайті Замовника.

В рамках першого етапу – відбіркової стадії закупівлі - Замовник розкриває кваліфікаційні пропозиції Учасників та допускає або не допускає до другого етапу Учасників після проведення відповідної кваліфікації.

Далі Замовник здійснює аналіз всіх пропозицій на предмет відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам та аналіз запропонованого товару на відповідність технічним вимогам, зазначеним у документації процедури закупівлі, у тому числі на предмет наявності або відсутності параметрів «Стоп-інформації». Проведення перевірки поданих пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим в документації про закупівлю, здійснюється відповідно до Інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (розміщена на сайті www.ugv.com,ua в розділі Закупівлі-нормативні документи).

Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій.

Перший етап повинен бути завершений у строк, не більше тридцяти робочих днів з моменту розкриття кваліфікаційних пропозицій Учасників. Термін проведення розгляду пропозицій може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду кваліфікаційних пропозиції оформляється рішенням Тендерного комітету.

У разі відповідності пропозиції Учасника вимогам, зазначеним у документації процедури закупівлі, Комітет приймає рішення щодо допуску такого Учасника до укладання рамкової угоди, про що складається протокол.

У разі якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам до предмета закупівлі та/або вимогам до кваліфікації Учасників, або за наявності інших підстав, передбачених розділом 9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», який розміщений на офіційному сайті Товариства (далі – Порядок закупівель), Комітет відхиляє таку пропозицію, про що складається протокол.

Рішення Тендерного комітету щодо допуску до укладання рамкової угоди та/або відхилення пропозицій оприлюднюються протягом одного робочого дня з моменту прийняття такого рішення.

Мінімальна кількість учасників, щодо яких прийнято рішення про допуск до укладання рамкової угоди, повинна становити не менше трьох.. Якщо за результати кваліфікаційного відбору, кількість учасників щодо яких прийнято рішення про допуск до укладання рамкової угоди, становить менше трьох, така закупівля відміняється.
Розділ 5. Укладання рамкової угоди


 1. Терміни укладання Рамкової угоди


Рамкова угода укладається окремо з кожним учасником відповідно до вимог документації процедури закупівлі та пропозиції такого учасника не пізніше ніж через 21 робочий день з дня прийняття рішення щодо допуску таких Учасників до укладання рамкової угоди.


 1. Проект рамкової угоди або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект Рамкової угоди визначений в додатку 4 до цієї документації.

 1. Інша інформація

Рамкові угоди повинні бути підписані між замовником та щонайменше трьома учасниками-переможцями. У разі непідписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома учасниками-переможцями у строки, встановлені документацією процедури закупівлі, внаслідок чого кількість учасників-переможців, які її підписали, становитиме менше ніж три учасники-переможці, Замовник може відмінити процедуру закупівлю. У такому випадку, підписані рамкові угоди підлягають достроковому припиненню (умова про можливість дострокового розірвання передбачається у проекті рамкової угоди або в основних умовах рамкової угоди, які є складовою цієї документації, а також у безпосередньо у самій підписаній рамковій угоді).

Укладені рамкові угоди розміщуються на власному веб-сайті Замовника протягом 2 робочих днів з дня їх підписання.

Зміни та доповнення до рамкової угоди вносяться відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Замовника.

Рамкова угода може припинятися у порядку та за наявності підстав, визначених у цій угоді. До підстав припинення рамкової угоди належать:

 • відмова Замовника від виконання рамкової угоди;

 • відмова одного або більше учасників від виконання рамкової угоди або інших дій, якщо внаслідок цього кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Рамкова угода може містити інші підстави припинення, передбачені законодавством та умовами такої угоди.
4. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Відділу безпеки

При укладанні рамкової угоди Учасник-переможець надає наступні документи:

Учасник-резидент надає наступні документи:

Копії, завірені Контрагентом:

а). установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). витяг з реєстру платників податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Контрагента (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). документ, що підтверджує взяття платника податку на облік в органах державної фіскальної служби;

е). баланс підприємства за останній звітний період;

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка від органів державної фіскальної служби про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, у разі укладання Договору без проведення процедур закупівель;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Товариства, замість документів, передбачених п. п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.
Учасник-нерезидент надає наступні документи:

Копії, засвідчені нотаріально:

а). виписка з торгового реєстру фірми або сертифікат інкорпорації, легалізований та перекладений на українську мову;

б). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Контракт зі сторони Контрагента;

в). установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання або інший документ, який виконує функції установчого документа відповідно до законодавства країни реєстрації Контрагента);

г). довідка з банку про відкриття поточного рахунку, за реквізитами, вказаними в Контракті;

д). довідка про відсутності заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів у власній країні, яка має бути дійсна на момент здійснення відповідної дії (подання конкурсної пропозиції, укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення процедур закупівель)
5.  Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою
Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою здійснюється за конкурентним відбором, а саме:

 • У разі якщо вартість разової закупівлі становить менше 50 000 грн. – шляхом порівняння актуальних цінових пропозицій від учасників рамкової угоди на основі відкритих джерел інформації;

 • У разі якщо вартість разової закупівлі становить 50 000 грн і більше – шляхом запиту комерційних пропозицій.

Відбір застосовується замовником на основі цінового критерію за найнижчою ціною.

Для проведення відбору одночасно всім учасникам, які підписали рамкову угоду, надсилається запрошення подати комерційні пропозиції щодо постачання товарів за рамковою угодою.

Під час проведення відбору учасники подають свої пропозиції відповідно до вимог, встановлених у запрошенні та з дотриманням примірної форми згідно з Додатком 3 до цієї документації.

До участі у конкурентному відборі допускаються пропозиції всіх учасників, які підписали рамкову угоду.

Кінцевий строк подання пропозицій не може бути менше ніж п'ять днів з дня направлення запрошення.

Після проведення конкурентного відбору замовник визначає переможцем того Учасника, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною за ціновим критерієм.

У разі неподання жодним з учасників, який є стороною рамкової угоди, цінових пропозицій, Замовник має право повторно провести відбір.

На підставі рішення Замовника про вибір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою, укладається Додаткова угода до рамкової угоди на умовах та за цінами, що були визначені найбільш економічно вигідними Замовником при конкурентному відборі

Умови закупівлі не повинні відрізнятися від змісту наданої учасником цінової пропозиції за одиницю товару.

Учасник, який визначений як переможець конкурентного відбору, не має права передавати (відступати) права та обов'язки будь-яким іншим особам, покладати виконання зобов'язань на будь-яку іншу особу.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.
Включення до реєстру недобросовісних Учасників
Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

-  безпідставно відмовилися від підписання договору;

-  з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

-  вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

-  надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію;

- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.

- надали будь-яку недостовірну інформацію до Конфліктної комісії.

- мають претензії та/або позови до Товариства або Товариством ведеться претензійно-позовна робота щодо такого Учасника;

- щодо яких Товариством ведеться претензійно-позовна робота та/або щодо третіх осіб, які залучалися такими Учасниками (напр.: субпідрядники, виробники та ін.) для виконання договорів з Товариством.


Додаток 1 до документації процедури закупівлі

п/п

Критерії

Оцінка контрагента

Підтверджуючі документи, що надає Кандидат

Значення

Допуск до участі

Акредитація

1.

Відповідність учасника вимогам які пред’являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, постачають ТМЦ відповідно до чинного Законодавства.

Відповідає

Допускається до участі

Копії установчих документів Учасника (перелік):

- Статут;

- установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи (якщо в статуті не зазначено засновників і їх частка в уставному фонді);

- витяг з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій (для акціонерних товариств).

______________________________________________________________

- копія витягу з реєстру платників ПДВ чи витягу з реєстру платників єдиного податку (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника;

____________________________________________________________

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою Учасника;

_________________________________________________________

- копія протоколу рішення засновників про призначення керівника;

- копія наказу про призначення керівника;

- копія паспорту керівника (стор.1-3);

_______________________________________________________________

- інформація у довільній формі про те, що відомості Учасника не вносилась до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Не відповідає

Не допускається до участі

2.

Не проведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення суду про визнання Учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство

Відповідає

Допускається до участі

Лист за підписом керівника на бланку організації, або довідка (витяг) про банкрутство, завірений печаткою учасника.

Не відповідає

Не допускається до участі

3.

Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку АТ «Укргазвидобування», невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та АТ "Укргазвидобування"

Відповідає

Допускається до участі

Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на підприємствах АТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).

Не відповідає

Не допускається до участі

4.

Гарантія можливості проведення технічного/виїзного аудиту Учасника на відповідність наданим даним, дійсна на весь період акредитації (12 місяців)

Відповідає

Допускається до участі

Лист за підписом керівника на бланку Учасника щодо гарантії надання Замовнику можливості проведення технічного/виїзного аудиту Учасника та субпідрядників (за наявності), або Учасника та виробника (якщо Учасник є не виробником, а офіційним дилером) дійсну на весь період акредитації (12 місяців)

Не відповідає

Не допускається до участі

Критерії для оцінки фінансово-економічного стану

5.

Відповідність Кандидата критеріям які пред’являються до показників фінансової звітності, зокрема до коефіцієнта загальної (поточної ліквідності)

Коефіцієнт загальної (поточної ліквідності) – Кпл.

Кпл=ОбА/КБЗ, де:

ОбА – оборотні активи, рядок 1195 балансу

КБЗ – короткострокові боргові зобов'язання, рядок 1695 балансу.

Значення даного коефіцієнта на останню звітну дату повинно бути не менше 0,1 при умовах післяплати по факту поставки та не менше 1,0 при умовах передплати, в тому числі часткової.

Для кандидата, котрий використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та не готує фінансову звітність, кваліфікація здійснюється за умови здійснення оплати по факту поставки протягом не менше 30 календарних днів та ціні комерційної пропозиції не більше 2.5 млн. грн.

У випадку, якщо кандидат є  дочірнім підприємством або представництвом іноземної компанії, котра здійснює управління ліквідністю на рівні всієї групи, оцінка показників ліквідності та платоспроможності може здійснюватися на основі фінансової звітності материнської компанії.

Відповідає

Допускається до участі

Завірені належним чином копії річної фінансової звітності Кандидата за попередні два роки та проміжна фін. звітність за кожен звітний квартал поточного року (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів).

У випадку здійснення управління ліквідністю материнською компанією Кандидата на рівні всієї групи -  завірені копії річної фінансової звітності материнської компанії за попередні два роки та проміжна фін. звітність за кожен звітний квартал поточного року (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів).  Лист гарантія щодо фінансової підтримки Кандидата за підписом уповноваженої особи на бланку материнської компанії.

Розшифровки показників звітності за запитом.

Не відповідає

Не допускається до участі

Технічні критерії кваліфікації

6.

Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються АТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР

Відповідає

Допускається до участі

Уповноважуючий документ від виробника МТР або дилерські або представницькі повноваження або копія діючого договору з виробником МТР.

Не відповідає

Не допускається до участі

7.

МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)

Відповідає

Допускається до участі

Паспорт-сертифікат виробника продукції з технічними характеристиками відповідно до ДСТУ ГОСТ 520-2014 (або еквівалент), з зазначенням повної назви, технічні параметри відповідно до нормативної документації

- сертифікат відповідності МТР


Не відповідає

Не допускається до участі

8.

Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР протягом 1 року при обов’язковій умові державної реєстрації Постачальника не менше року на момент проведення першого етапу закупівлі за рамковою угодою

Відповідає

Допускається до участі

Надається підписаний документ, де описується досвід постачання МТР за останній рік, надаються відгуки (не менше одного) від Замовників/кінцевого споживача за останній рік

Не відповідає

Не допускається до участі

9.

Рівень браку (висновок надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи з підприємствами АТ «Укргавидобування», Постачальник оцінюється без врахування даного критерію.

Низький

Допускається до участі

Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на структурних підрозділах АТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником.

Високий

Не допускається до участі


Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

3. У разі, якщо Учасник має або залучає кредити, позики, поворотну фінансову допомогу у розмірі, що 3,5 разів перевищує суму його власного капіталу, Учасник надає інформацію про таку особу в довільній формі з її ідентифікаційними даними.


Додаток 3
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бурове Управління «укрбургаз»
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Бурове Управління «укрбургаз»
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Бурове Управління «укрбургаз» акціонерного товариства
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Бурове Управління «укрбургаз» акціонерного товариства
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «08»
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14»
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «29»
Філія Бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «17»
Філія Бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Філія бурове управління «Укрбургаз» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 63304, Харківська обл., м. Красноград,...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: філія бурове управління «Укрбургаз» Дочірньої Компанії «Укргазвидобування» пат національної...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: філія бурове управління «Укрбургаз» Дочірньої Компанії «Укргазвидобування» пат національної...

Філія бу «укрбургаз»
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Філія бу «укрбургаз»
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності єс
Режими управління # Централізоване управління; Децентралізоване управління; Контроль Ex-ante (запланований); Контроль Ex-post (фактичний);...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
БУ„Укрбургаз” (убг): Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 165, Красноградська база втзіКБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт