Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування»
______________ Мартинов В.В.

Протокол засідання

комітету з конкурсних торгів

від 16.12.2015р. № 15ПГВ(Т)-1-124
ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних характеристик

(Датчики тиску, розрідження та перепаду тиску, манометри, термометри, ареометри)

Радник Голови Правління /______________/_______________
Головний метролог /_______________/______________
Начальник ВЗМТР /_______________/______________
Секретар К.К.Т. /______________/_______________

I. Загальні положення
1. Інформація про Замовника торгів 

Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»: вул. Фрунзе, буд. 173, м. Полтава, 36008
2. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:


Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23;

за довідками:

- щодо технічних питань – Коренєв Сергій Михайлович – головний метролог, тел. (0532) 51-56-79; е-mail: korenev.s@pgpu.com.ua;

- щодо проведення процедури закупівлі – Писарський Олег Леонідович – начальник сектора організації закупівель товарів відділу організації закупівель товарів, робіт та послуг, тел. (0532) 51-58-25,

е-mail: pisarskij@pgpu.com.ua.
3. Інформація про предмет закупівлі 

  
Найменування предмета закупівлі

Код 26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
Вид предмета закупівлі

Датчики тиску, розрідження та перепаду тиску, манометри, термометри, ареометри
Місце, кількість, обсяг поставки товарів

• ГПУ «Полтавагазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173 (для вхідного контролю), далі на склад за адресою:

• Полтавська область, Машівський район, село Селещина, вул. Богдана Хмельницького, буд. 9, центральний склад №01, ГПУ «Полтавагазвидобування» (для відвантаження).

Кількість – 1 158 шт. (34 найменування).
Строк поставки товарів

Грудень 2015р. - квітень 2016 р., граничний термін постачання - протягом 60 календарних днів після отримання письмової заявки Покупця на кожну партію Товару окремо.
Очікувана вартість закупівлі  

814 852,80 грн. з урахуванням ПДВ
4. Процедура закупівлі

електронні торги
5. Джерело фінансування

кошти підприємства
7. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель:

23.12.2015 року, 10:00 год. за київським часом
8. Дата, час початку подання пропозицій:

23.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом
9. Дата, час закінчення подання пропозицій:

28.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом
10. Крок аукціону:

25 000,00 грн.
11. Оцінка пропозицій:

У разі, якщо Учасник конкурсних торгів, який надав найменшу цінову пропозицію не є платником ПДВ, комітетом з конкурсних торгів приймаються для оцінки цінові пропозиції наступних Учасників без ПДВ.
II. Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

1. Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково надати (завантажити на електронний майданчик до початку реверсивного аукціону) наступні документи в електронному (сканованому) вигляді – Додаток №2, Додаток №3, уповноважуючий документ від виробника МТР або його офіційного представника або дилерські повноваження та Анкету контрагента згідно Додатку №5.

Якщо Учасник не завантажить усі вищевказані обов’язкові документи, то його пропозиція буде відхилена.

По закінченні етапу аукціону, на етапі кваліфікації Учасник з найнижчою запропонованою ціною повинен протягом 3 робочих днів надати на адресу Замовника торгів пакет оригіналів документів (прошитий, пронумерований з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплений підписом та печаткою Учасника) згідно з Додатками 1, 2, 5  та цінову пропозицію (Додаток 3), що була запропонована в результаті аукціону, та визначена системою найменшою. У разі не надання повного пакету документів у зазначений термін, Замовник має право дискваліфікувати  Учасника.

Надані оригінали документів не повинні відрізнятися від сканованих копій, які були завантажені на електронний майданчик до початку реверсивного аукціону за винятком цін та суми у ціновій пропозиції, які повинні відповідати цінам та сумі, запропонованими в результаті аукціону, у противному випадку, Замовник має право дискваліфікувати Учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі 

Учасник електронних торгів повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам та якісним характеристикам до предмета закупівлі, які встановлені Замовником.

Інформація про необхідні технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 2 цієї документації.

3. Інформація про мову, що застосовується під час проведення   процедур закупівель

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою та/або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений на іншій мові - Учасник надає нотаріально завірений переклад цього документу.

ІІІ. Укладання договору

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше ніж через 20 робочих днів, але не раніше ніж через 3 робочі дні з дати оприлюднення в системі електронних закупівель інформації про визначення переможця.

2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Проект договору про закупівлю визначений в Додатку 4 до цієї документації.

За результатами проведених торгів, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються до служби безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи (копії, завірені підписом та печаткою Учасника – переможця):

1. Установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий Договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

2. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Учасник є платником податку на додану вартість) або витяг з реєстру платників податку (якщо Учасника як платника податку зареєстровано після 1-го січня 2014 року);

3. Документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Учасника (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

4. Витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5. Довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

6. Баланс підприємства за останній звітний період;

7. Дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

9. Довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

10. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

11. Довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

12. Довідка про фактичне місцезнаходження Учасника та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

13. Для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. 8.,9.,10.,11. можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Вимога щодо скріплення документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Додаток 1
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей)

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт