Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міжнародна хронологія еволюції податків - Сторінка 2

Міжнародна хронологія еволюції податків

Сторінка2/3
1   2   3

1799 р.

Введення прибуткового податку в Англії за проектом У. Пітта у формі потроєного податку на розкіш

1801 р.

Н. Канар (Франція) обґрунтовує теорію дифузії про нешкідливість податків для економіки і платників

1802 р.

Перше скасування прибуткового податку в Англії

1805 р.

Повторне введення прибуткового податку в Англії

1807 р.

У Франції розпочате проведення парцелярного податкового кадастру земель, закінчене в 1850 р.

1807 р.

У США приймають «Акт про ембарго», котрим припинялась вся зовнішня торгівля з Європою. Мав позитивні наслідки для економічного розвитку країни

1808 р.

Наполеон I відновлює скасований під час революції податок на вино у Франції

1810 р.

Скасування податкових імунітетів у Прусії

1816 р.

У британський парламент подають петицію проти прибуткового податку довжиною 25 ярдів (23 метри)

1816 р.

Друге скасування прибуткового податку в Британії та знищення всієї пов’язаної з ним документації

1816 р.

Протекціоністський тариф на вироби з тканин у США. Переглядався в 1824, 1828, 1846, 1857 рр.

1817 р.

Скасування в Росії горілчаних відкупів і введення казенної продажі

1820 р.

Прусія вводить прибутковий податок за класно-ранговою системою диференціації платників за соціальним статусом і майновим станом. Кожний клас обирав депутатів парламенту окремо, але в однаковій кількості. Реформувався в 1857, 1873, 1891 рр.

1822 р.

За рахунок податку на землю Роберт Горлей рекомендує розвернути шляхове будівництво для прискорення колонізації земель у Канаді

1827 р.

Відновлення в Росії відкупної системи справляння податку на горілку

1831 р.

Чартисти в Англії подають у парламент петицію за прибутковий податок і проти податків на споживання

1834 р.

Створення Німецького митного союзу. Припинив існування в 1871 р. після створення Німецької імперії

1837 р.

Франція першою з європейських країн запроваджує акциз на буряковий цукор

1839 р.

В парламент Англії поступає «національна петиція» на користь прибуткового податку (1,2 млн. підписів)

1842 р.

Кабінет Р. Піля за проектом Г. Аддінгтона запроваджує у Великій Британії прибутковий податок (Property and Income Tax) шедулярного типу, а також скасовує експортне мито (Export Duties)

1843 р.

Перша міжнародна податкова конвенція між Францією та Бельгією про «повне і правильне збирання податків» у договірних країнах

1846 р.

В Англії приймають закон про вільну торгівлю, скасовують діючі з XV ст. «хлібні закони»

1862 р.

Створення Служби внутрішніх доходів (Internal Revenue Service) у Сполучених Штатах Америки

1862 р.

Під час Громадянської війни в США вводять прибутковий податок. Скасований у 1872 р.

1863 р.

Запровадження в Росії акцизної системи оподаткування горілки

1864 р.

Введення прибуткового податку в Італії

1865 р.

Укладення митного союзу між Францією і Монако

1867 р.

Введення акцизу на сіль у Німеччині

1867 р.

Міністр фінансів Італії Ф. Феррара пропонує секуляризацію церковних маєтностей шляхом одноразового податку

1868 р.

«Революція Мейдзі» в Японії. Початок модернізації країни: заміна натуральних податків грошовими

1871 р.

Введення в Японії акцизу на рисову горілку – саке

1871 р.

Франція вводить фіскальну монополію на сірники

1872 р.

Запровадження податку на доходи від рухомих цінностей (акцій і облігацій) у Франції

1875 р.

Канцлер Німеччини Бісмарк проголошує непрямі податки ідеалом оподаткування

1879 р.

Перехід Німеччини до політики митного протекціонізму. Клаузула Франкенштейна про перерозподіл податків на користь земель

1887 р.

Запровадження прибуткового податку в Японії

1887 р.

Введення в Німеччині податку на споживання спиртних напоїв (Konsumabgabe)

1890 р.

Протекціоністський тариф Мак–Кінлі в США

1891 р.

Бохумський судовий процес – привід і пролог до податкової реформи 1891 р. у Німеччині

1891 р.

Запровадження в Прусії прибуткового податку за глобальною системою справляння (реформа Мікеля). Перехід від оцінки доходів комісіями до декларацій

1892 р.

Введення прибуткового податку в Норвегії

1893 р.

Запровадження податку на автомобілі у Франції

1893 р.

Введення фіскальної монополії на спирт у Швейцарії, 1/10 доходу резервувалась на боротьбу з пияцтвом

1894 р.

Введення в Росії державної фіскальної монополії на виробництво і торгівлю горілкою («казенная продажа питей», «винная монополия»)

1894 р.

У США вводять 2%–й прибутковий податок, але Верховний Суд скасовує його як антиконституційний

1894 р.

У Швейцарії поширюються Steuerverein – «податкові союзи» осіб з невисокими доходами, щоб платити податки за мотивами обов’язку та мати право голосу

1894 р.

У Лондоні запроваджують Betterment Tax – податок на користувачів міською інфраструктурою, яка підвищує цінність нерухомості. Теоретизовано Е. Селігменом

1894 р.

Введення у Великій Британії податку на спадкоємне майно (Estate Duty). Реформувався в 1974 і 1986 рр.

1894 р.

Протекціоністський тариф Вільсона у США

1895 р.

Італія запроваджує податок на електроенергію

1897 р.

В США приймають протекціоністський тариф Дінглі

1901 р.

Брюссельська цукрова конвенція – митний союз (унія) країн–виробників цукру. Перше в ХХ ст. міжнародне регулювання економіки фіскальними методами

1906 р.

Запровадження в Німеччині імперського податку з спадщини за прогресивними ставками (1–10%)

1909 р.

16–та поправка до конституції США. Введення федерального податку на доходи корпорацій

1909 р.

Знижений митний тариф Пейн–Олдріча в США. Знайшов продовження в тарифі Ендервуда (1913 р.)

1910 р.

Введення прибуткового податку в Швеції

1911 р.

Запровадження у Великій Британії прогресивного оподаткування доходів і спадщини

1911 р.

Німеччина й Англія вводять податки на незаслужений (кон’юнктурний) приріст цінності майна

1913 р.

Федеральний податок на особисті доходи в США

1913 р.

Припинення в Росії казенної фіскальної монополії на горілку в зв’язку з початком Першої світової війни

1914 р.

Запровадження прибуткового податку у Франції за проектом Кайо, (розглядався з 1870 р.)

1916 р.

Введення федерального податку на спадщину в США

1916 р.

Запровадження в Німеччині універсального акцизу по типу податку з обороту (Warenumsatzsteuer)

1916 р.

Закон про впровадження прибуткового податку в Росії з жовтня 1917 р.

1919 р.

Фінансові умови Версальського договору для Німеччини передбачають обмеження національного податкового суверенітету

1920 р.

Заборона продажі спиртних напоїв («сухий закон») у США. Скасований у 1933 р.

1920 р.

Запровадження податку з обороту в Франції

1921 р.

Барселонський статут про вільний транзит. Скасування транзитного мита в західноєвропейських країнах

1921 р.

Введення в Радянській державі продовольчого натурального податку з селянських господарств. За умов твердої валюти трансформований в 1924 р. у сільськогосподарський податок у грошовій формі

1922 р.

Ведення в Радянській державі податку на доходи і майно фізичних і юридичних осіб. У 1924 р. перетворений у прибутковий податок

1922 р.

Митний тариф Форднея– Маккімберга в США

1924 р.

Укладення митного союзу між Швейцарією і князівством Ліхтенштейн

1925 р.

Ліга Націй ставить питання про міжнародні угоди з метою боротьби з ухиленням від сплати податків

1930 р.

Протекціоністський митний тариф Хоулея в США

1930 р.

Введення в СРСР податку з обороту; запровадження податкових інспекцій (в 1959 р. об’єднані з інспекціями державних доходів)

1932 р.

Оттавська конференція. Угода про преференційний митний режим для країн Британської імперії

1932 р.

Митний союз Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. З 1958 р. носить назву економічного союзу Бенілюкс

1933 р.

Президент США Ф. Рузвельт проголошує фінансово–економічну політику «Нового курсу» (New Deal)

1933 р.

Уряд Адольфа Гітлера в Німеччині проголошує мету створення безподаткової держави

1936 р.

Скасування «церковної десятини» у Великій Британії

1937 р.

Заснування Міжнародного інституту державних фінансів – неурядової асоціації учених–фінансистів

1938 р.

Заснування Міжнародної фіскальної асоціації (ІФА)

1939 р.

Створення при ІФА Бюро міжнародної податкової інформації

1939 р.

Оподаткування вартості майна євреїв у Німеччині

1940 р.

Запровадження у Великій Британії універсального акцизу в формі податку на купівлю (Purchase Tax)

1942 р.

Запровадження «податку перемоги» в США

1943 р.

Запровадження універсального акцизу (податку на продажі) у Великій Британії

1944 р.

Введення податку на холостяків, одиноких і малосімейних громадян СРСР

1945 р.

Запровадження «податку звільнення країни» у Франції

1947 р.

Заснування Генеральної угоди по торгівлі і тарифам (ГАТТ) – багатостороннього міждержавного договору з питань митних тарифів і митної політики

1950 р.

Комісія під керівництвом К. Шоупа (США) розробляє модель податкової системи Японії

1954 р.

Запровадження податку на додану вартість у Франції за проектом М. Лоре (реформований у 1968 р.)

1957 р.

Заснування Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС). Створення митного союзу («спільного ринку»); початок гармонізації податкових систем

1961 р.

Квартет «Бітлз» виконує пісню «Збирач податків»

1964 р.

Загальне скорочення податків у США та скасування подушного податку на виборців 
1   2   3

Схожі:

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю» Київ – 2005
Міжнародна громадська організація „Міжнародна Асоціації спортивного танцю” (далі маст) неприбуткова міжнародна громадська організація,...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»

О. Е. Ярошевський Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань...
Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань зі спортивного туризму* одрн 1127799003628* Міжнародна Федерація спортивного...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників податків...
Державна фіскальна служба України наказом від 08. 09. 2015 №681 затвердила Реєстр великих платників податків на 2016 рік

Цкб «Ритм» (м. Чернівці) Інститут оптоелектроніки (м. Чернівці) 4-а...
Чернівці відбудеться 4-а Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів...

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання...
Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...

«бережи здоров'Я» основ и здоров'Я
Основи здоров'я -сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного та фізичного здоров'я як окремої особистості, так...

Теоретичні та методологічні основи сучасних наукових підходів до...
Анотація: в роботі представлено науково-теоретичне обґрунтування фіскальної, соціально-економічної І організаційно-управлінської...

Первая международная научно-практическая конференция открытые эволюционирующие системы
Збірка містить тексти доповідей учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи", які...

Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму...
Венгерська Н. С. Міжнародний бізнес: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна...

Д о в І д к а про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів
Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутні грошові зобов’язання та податковий борг

ІІ. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної...
Кодексу електронні перевірки платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться...

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків І зборів з юридичних осіб...

Вчителі та шлях
Книга Чарльза Ледбітера «Вчителі та Шлях» висвітлює питання: що таке духовний шлях, які несподіванки очікують того, хто вирішив йти...

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

На зустрічі з платниками податків про діючий сервіс «Пульс»
На днях в приміщенні Вовчанської одпі відбулася зустріч начальника відділу реєстрації платників та електронних сервісів Мазаіхіної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт