Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

п/р №26000300002245 в Дирекції - Затверджую

Затверджую

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6


Додаток №1 до Договору

_________ від _______20______р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

від „___” ______________ 20_____ р.

п/р №26000300002245 в Дирекції

ПАТ «Діамантбанк» у м. Полтава,

МФО 320854


код ЄДРПОУ 00153100

ІПН 300197726657

Свідоцтво № 200102860

Тел./факс (0532) 515-393

Тел.(0532) 515-593від Постачальника:

від Покупця:

_______________ (______________)

М.П.

________________ (_______________)

М.П.п/п

Найменування

(асортимент) Товару

ДСТУ,

ГОСТ, ТУ

Од. вим.

Кіль-

кість

Ціна за одиницю

без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість

без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість

з ПДВ, (грн.)

1.

Стрічка ФУМ 0,1х10 мм

ТУ 6-05-1388-86 або еквівалент

кг

45

2.

Фторопласт стрижень Ф4 д.20х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

45

3.

Фторопласт стрижень Ф4 д.25х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

70

4.

Фторопласт стрижень Ф4 д.30х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

45

5.

Фторопласт стрижень Ф4 д.40х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

80

6.

Фторопласт стрижень Ф4 д.50х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

90

7.

Фторопласт стрижень Ф4 д.60х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

90

8.

Фторопласт стрижень Ф4 д.100х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

45

9.

Фторопласт стрижень Ф4 д.150х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

40

10.

Фторопласт стрижень Ф4 д.200х1000 мм

ТУ 6-05-041-535-74 або еквівалент

кг

20

11.

Фторопласт стрижень Ф4 д.250х1000 мм

ТУ 6-05-810-88 або еквівалент

кг

20

12.

Фторопласт листовий Ф4 «С» т. 1 мм

ТУ 95-2467-93

кг

20

13.

Фторопласт листовий Ф4 «С» т. 2 мм

ТУ 95-2467-93

кг

20
ВСЬОГО:
кг

630


1.Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає _______ грн. (______ грн. __ коп.), у т.ч. ПДВ _____ грн. (______ грн. __ коп.). (вказати цифрами та словами)
Постачальник ______________ Покупець ______________
2. Гарантія на Товар: _________________________________.

3. Умови поставки Товару: ___ (DDP, FCA, DDU чи ін.) (згідно ІНКОТЕРМС, редакція 2000 року).

3.1. Зобов’язання по доставці Товару бере на себе ______ (Постачальник/Покупець).

3.2. Місце поставки (приймання – передачі) Товару:

• ГПУ «Полтавагазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173 (для вхідного контролю), далі на склад за адресою:

• Полтавcька область, Машівський район, село Селещина, вул. Б.Хмельницького 9, центральний склад №1 ГПУ «Полтавагазвидобування» (для відвантаження).

3.3. Транспортні витрати з доставки Товару до пункту поставки, вказаного Покупцем: ___________ (включені в загальну вартість (ціну) Товару /не включені в загальну вартість (ціну) Товару).

3.4. Вид транспорту:______________ (залізничний/автомобільний/авіатранспорт).

4. Строк (термін) поставки Товару: ______-_______201_р., граничний термін постачання протягом _____ (робочих/календарних) днів після отримання попередньої оплати згідно п.4.1. цього Договору.

5. Умови та строки оплати: попередня оплата Покупцем 30 % загальної вартості Товару, яка здійснюється на підставі рахунку, наданого Постачальником, після підписання цього Договору.

Решта 70 % загальної вартості Товару сплачується Покупцем по факту поставки протягом _________ (банківських/робочих/календарних) днів після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, після підписання цього Договору.

6. Реквізити Вантажовідправника: __________________ (вказати назву та реквізити Постачальника або заводу-виробника, або уповноваженої (залученої) ними особи).

7. Реквізити Вантажоотримувача: ГПУ «Полтавагазвидобування», вул. Фрунзе, буд. 173, м. Полтава, 36008.

8. Порядок і строки повернення тари (упаковки), умови розрахунків за тару (упаковку) при її поверненні (якщо є):

• _______________ (тара (упаковка) незворотна / тара (упаковка) підлягає поверненню);

• _______________(вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) Товару / вартість тари (упаковки) не включено в загальну вартість (ціну) Товару.

9. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

10. Рік виготовлення Товару: ________________________________________.

11. Інші умови: країна походження, виробник: __________, ______________.

12. Відвантаження Товару проводиться за рознарядкою Покупця.

13. В усьому іншому, що не передбачено цією Специфікацією, Сторони керуються положеннями вищевказаного Договору.

14. Ця Специфікація набирає сили з дати її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

15. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках по одному для кожної із Сторін.
від Постачальника: від Покупця:

_______________ (______________) ________________ (_______________)

М.П. М.П.

Додаток № 6

до документації процедури закупівлі

Перелік документів для Учасника-переможця процедури закупівлі, необхідних для укладення Договору
При укладанні Договору Учасник - переможець повинен надати у профільний відділ Замовника для Служби безпеки Замовника наступні копії документів, завірені підписом і печаткою* Учасника:

1. Установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий Договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

2. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість) або витяг з реєстру платників податку (якщо Контрагента як платника податку зареєстровано після 1-го січня 2014 року);

3. Документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Контрагента (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

4. Витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5. Довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

6. Баланс підприємства за останній звітний період;

7. Дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

9. Довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

10. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

11. Довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

12. Довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

13. Для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. 8.,9.,10.,11. можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

*Вимога щодо скріплення документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.стор. з
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт