Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПДВ за представницькими витратами - Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка2/4
1   2   3   4

ПДВ за представницькими витратами


Лист Державної податкової адміністрації України від 20.10.2010 р. № 22314/7/16-1517-16

ДПАУ розглянула лист ДПА у Полтавській області від 30.09.2010 р. № 6145/8/15-234 щодо оподаткування ПДВ при проведенні рекламних заходів і повідомляє.

Відповідно до пункту 1.4 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) операції з безоплатної передачі товарів, у тому числі й безоплатне пригощання під час рекламних заходів гостей гарячими та холодними стравами з власної готової продукції та з незначної кількості покупних продуктів харчування, прирівнюються до операцій з поставки товарів, які, у свою чергу, є об'єктом оподаткування (підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону).

Отже, при безоплатному пригощанні на рекламних заходах гостей гарячими та холодними стравами, підприємство, що здійснює дані операції, має відобразити податкові зобов'язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін (пункт 4.2 статті 4 Закону).

При визначенні платником податку права на податковий кредит необхідно враховувати, що відповідно до підпункту 7.4.1 статті 7 Закону податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 Закону, протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Враховуючи те, що рекламні заходи у вигляді прийомів, презентацій і свят, ярмарків, тощо, проводяться платником податку з метою покращення рівня реалізації власної готової продукції, суми ПДВ, сплачені при придбанні продуктів харчування, що будуть використані у приготуванні гарячих та холодних страв для пригощання гостей при проведенні рекламних заходів, можуть бути включені таким платником податку до складу податкового кредиту за умови, що вони визнаються такими, що використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

У випадку, якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту відповідно до підпункту 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону.


  1. Про відображення в декларації з ПДВ неоподатковуваних операцій повернення товарів або передоплати


Лист Державної податкової адміністрації України від 06.10.2010 р. № 12659/5/16-1516

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України <...> щодо відображення в податковій декларації з ПДВ операцій повернення товарів або передоплати за непоставлені товари (послуги), операції з поставки яких не підлягають оподаткуванню ПДВ згідно зі статтею 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), і повідомляє.

Відповідно до вимог статті 7 Закону платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування, при цьому податкові накладні складаються лише для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування.

При здійсненні операцій з поставки товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкові зобов'язання та податковий кредит у постачальника та покупця відповідно не виникають.

Таким чином, при поставці товарів (послуг), поставка яких не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно з п. 3.2 статті 3 Закону, податкова накладна не складається, а при поверненні таких товарів (чи передоплати за товари, послуги) розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної не складається.

При цьому операції з поставки товарів (послуг), що не є об'єктом оподаткування згідно з п. 3.2 статті 3 Закону, та операції з придбання зазначених товарів (послуг) відображаються у податковій декларації з ПДВ (рядки 3 та 11.2) та у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

При заповненні реєстру виданих та отриманих податкових накладних у графах 2, 3, 4 розділу I та графах 2, 3 розділу II зазначаються відповідні реквізити документа, що засвідчує факт поставки (придбання) товарів (послуг), що не є об'єктом оподаткування.

Враховуючи те, що при поверненні товарів (чи передоплати за товари, послуги), операції з поставки яких не є об'єктом оподаткування ПДВ, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної не складається, рядки 8 та 16 податкової декларації не заповнюються, а тому відобразити операції з повернення зазначених товарів (чи передоплати за такі товари, послуги) можна шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ (додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ). При цьому у рядках 2.1 та 3.1 зазначаються коди рядків декларації, які повинні бути відкориговані, і відповідно заповнюються рядки 2.2 та 3.2 уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ (рядки 2.3 та 3.3 не заповнюються).

Що стосується коригування обсягів придбаних з ПДВ товарів (робіт, послуг, об'єктів основних фондів), що використовуються в операціях, які не підлягають оподаткуванню ПДВ (рядок 10.2 декларації), то слід зазначити наступне.

При придбанні з ПДВ товарів (робіт, послуг, об'єктів основних фондів), що використовуються в операціях, які не підлягають оподаткуванню ПДВ, право на податковий кредит, відповідно до останнього абзацу підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону, не виникає. При цьому зазначені операції відображаються у рядку 10.2 розділу II податкової декларації з ПДВ.

При коригуванні обсягів придбаних з ПДВ товарів (робіт, послуг, об'єктів основних фондів), що використовуються в операціях, які не підлягають оподаткуванню ПДВ, податковий кредит покупця не коригується у зв'язку з його відсутністю, а обсяги, які підлягають відповідному коригуванню, відображаються в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ.

Коригування податкових зобов'язань постачальника таких товарів (робіт, послуг, об'єктів основних фондів) відбувається у загальновстановленому порядку.


  1. Про податковий кредит при імпорті основних засобів, увезених після ремонту


Лист Державної податкової адміністрації України від 20.10.2010 р. № 22312/7/16-1517-20

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо права на податковий кредит при імпорті основних засобів, які були попередньо вивезені за кордон з метою ремонту, і повідомляє.

Відповідно до підпункту 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорту) згідно з положеннями глав 29 - 30 Митного кодексу України.

Незважаючи на те, що повторне ввезення основних засобів, попередньо вивезених за межі митного кордону України з метою ремонту, підпадають під визначення імпорту, суми податку, сплачені при імпорті, не можуть бути включені до складу податкового кредиту, так як відсутній факт придбання даних основних засобів.

Що стосується послуг з ремонту таких основних засобів, то необхідно враховувати, що відповідно до підпункту "г" пункту 6.5 статті 6 Закону місцем поставки послуг вважається місце, де фактично надаються послуги у сфері проведення будь-яких робіт з рухомим майном, які змінюють його якісну характеристику. Таким чином, операції з надання зазначених послуг не підлягають під визначення об'єкта оподаткування ПДВ, і відповідно право на податковий кредит по операціях, здійснених у зв'язку з отриманням даних послуг, не виникає.


  1. Щодо місця поставки послуг зі створення комп'ютерних програм


Лист Державної податкової адміністрації України від 27.09.2010 р. № 20064/7/16-1517-26 (Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо застосування окремих норм підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" і повідомляє, що роз'яснення з даного питання надані листами ДПА України від 23.12.2008 р. № 26903/7/16-1517 та від 04.12.2009 р. № 27085/7/16-1517.

Зокрема, листом ДПА України від 23.12.2008 р. № 26903/7/16-1517 роз'яснено, що при наданні послуг, перерахованих у підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону, місце поставки послуг визначається наступним чином:

- при наданні послуг резидентом нерезиденту, що має постійне представництво на території України, місцем поставки послуг є митна територія України;

- при наданні послуг резидентом нерезиденту, що не має постійного представництва на території України, місцем поставки послуг є територія за межами митної території України.

Листом ДПА України від 04.12.2009 р. № 27085/7/16-1517, в доповнення до листа ДПА України від 23.12.2008 р. № 26903/7/16-1517, більш детально роз'яснені окремі випадки застосування різних підпунктів пункту 6.5 статті 6 Закону.

Зокрема, в даному листі надано роз'яснення щодо порядку визначення місця поставки послуг зі створення комп'ютерних програм, оскільки такі послуги у переліку послуг, визначених підпунктом "д" пункту 6.5 статті 6 Закону, відсутні. Крім того, даним листом зазначено, що операції з надання послуг по створенню комп'ютерних програм не можуть розглядатися як операції з передання чи надання авторських прав, тому визначення місця поставки таких послуг здійснюється за загальними правилами.

При цьому послуги по створенню комп'ютерних програм і операції з передачі прав на використання комп'ютерних програм є різними по своїй суті, які можуть здійснюватися як одночасно, так і ні, і оподаткування їх має здійснюватися за різними правилами, незалежно від того, чи передбачене договором на їх виконання розмежування вартості робіт по створенню об'єкта інтелектуальної власності та передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.


  1. О сроках перечисления налогов


Письмо Национального банка Украины от 29.09.2010 г. № 25-110/2348-16721

Национальный банк Украины рассмотрел Ваш запрос, направленный Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства <...>, относительно исполнения банком платежного поручения плательщика на уплату платежей в бюджет и сообщает.

Пункт 8.1 статьи 8 Закона Украины "О платежных системах и переводе денежных средств в Украине" (далее - Закон) устанавливает сроки проведения перевода денежных средств, согласно которым банк обязан исполнить поручение клиента, содержащееся в расчетном документе, в день его поступления или не позднее следующего дня, если документ поступил в банк после [окончания] операционного времени.

Вместе с тем Закон предоставляет право банкам и их клиентам предусматривать в договорах иные сроки исполнения банками расчетных документов (поступивших после окончания операционного времени), нежели установленные пунктом 8.1 статьи 8 Закона.

Указанные нормы Закона учтены в пункте 2.19 Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте (далее - Инструкция), которым определено, что расчетные документы, поступившие в банк в течение операционного времени, банк исполняет в день их поступления. Расчетные документы, поступившие после [окончания] операционного времени, банк исполняет на следующий операционный день.

Банк и клиент имеют право, учитывая установленные законодательством сроки проведения межбанковского перевода, предусмотреть в договоре банковского счета иные, нежели установленные в абзаце первом данного пункта, сроки исполнения расчетных документов клиента.

Порядок исполнения таких документов определяется договором между банком и клиентом и внутренними правилами банка.

При этом если в договоре банковского счета предусмотрено исполнение расчетных документов клиентов, поступивших в послеоперационное время, в день их поступления, то банк имеет возможность исполнить такие документы (инициировать межбанковский перевод денежных средств через систему электронных платежей НБУ) только в период времени, который определен технологическим регламентом работы СЭП.  1. Относительно разъяснения некоторых норм Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР "О налогообложении прибыли предприятий"


Письмо Государственной налоговой администрации Украины 24.09.2010 г. № 11969/5/15-0316

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо <...> относительно разъяснения некоторых норм Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР "О налогообложении прибыли предприятий", направленное письмом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики от 15.09.2010 № 04-27/500, и в пределах компетенции сообщает.

Статьей 97 Гражданского кодекса Украины установлено, что управление обществом осуществляют его органы: общее собрание участников и исполнительный орган, если иное не установлено законом.

Общее собрание участников общества имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества. В том числе и [по] тем, которые переданы общим собранием к компетенции исполнительного органа.

Названием исполнительного органа общества в соответствии с учредительными документами или законом может быть "правление", "дирекция" и т. п. (ст. 99).

Положения статьи 101 определяют управление учреждением. В учреждении обязательно создается правление, к которому применяются положения ст. 99 ГК Украины. Наблюдение за деятельностью учреждения осуществляет его наблюдательный совет. Наблюдательный совет осуществляет наблюдение за управлением имуществом учреждения, соблюдением цели учреждения и за его другой деятельностью в соответствии с учредительным актом.

Законом Украины от 19.09.91 № 1576-XII "О хозяйственных обществах" определено, что управление обществом осуществляют его органы, состав и порядок избрания (назначения) которых осуществляется в соответствии с видом общества. Должностными лицами органов управления общества признаются председатель и члены исполнительного органа, глава ревизионной комиссии, а в обществах, где создан наблюдательный совет общества,- председатель и члены совета наблюдательного совета общества (ст. 23).

Управление осуществляется путем исполнения организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

С учетом вышеизложенного к руководящему органу предприятия относятся исполнительный орган предприятия, общее собрание для акционерных обществ и наблюдательные советы предприятий, если иное не предусмотрено законом или учредительными документами.

  1. Про розгляд листа, щодо включення до податкового обліку витрат, засвідчених копіями розрахункових документів про сплату мита, й витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу


Лист Державної податкової адміністрації України від 14.10.2010 р. № 10697/6/17-0215|13087/5/17-0216 (Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ***, надісланий *** щодо включення до податкового обліку витрат засвідчених копіями розрахункових документів про сплату мита й витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу і в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до наказу ДПА України від 19 вересня 2003 року № 440 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2003 р. за № 915/8236, надається звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, в якому потрібно вказати: призначення авансу, залишок (перевитрата) попереднього авансу, кому, за що і на підставі якого документа заплачено.

Згідно п. 2.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2005 № 40/10320, видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

Відповідно до підпункту 9.10.2 пункту 9.10 статті 9 Закону України від 22.05.2003 № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" надається звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Згідно підпункту 9.10.3 пункту 9.10 статті 9 вказаного Закону, якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку (до закінчення третього банківського дня), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів; якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний строк, то така сума підлягає оподаткуванню, та платник податку сплачує штраф.

Відповідно до абзацу 4 підпункту 5.3.9 пункту 5.3 статті 5 Закону України від 22.05.2007 № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Пунктом 1 статті 9 розділу III Закону України від 16.07.99 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

В пункті 2 статті 9 розділу III Закону визначено обов'язкові реквізити, які повинні мати первинні документи, а саме: назву документа (форми), дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Тобто, копії розрахункових документів про сплату мита й витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та довідка банку не відповідають ознакам документів, визначених нормами чинного законодавства.

1   2   3   4

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт