Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради - Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії...

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської міської ради VI скликання від 24. 05. 13 року

Сторінка2/4
1   2   3   4Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради

від 28.12.12 р. № 506-1.1 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2013 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, на підставі п.23 ст. 26 та ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила:


 1. Внести зміни до рішення Зеленодольської міської ради від 28.12.12 р. № 506-1.1 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2013 рік»:

  1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

«Установити загальний обсяг доходів бюджету Зеленодольської міської ради на 2013 рік у сумі 61801221,06 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 15082832 грн., спеціального фонду бюджету – 46718389,06 грн. (додаток № 1).»

  1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету Зеленодольської міської ради на 2013 рік у сумі 130118318,43 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 12580017,73 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 117538300,70 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).»

  1. Пункт 22 викласти у такій редакції:

« 22. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 70819911,64 (додаток 7), джерелом покриття якого визначити:

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3221229,00 грн.;

розподілений вільний залишок коштів спеціального фонду міського бюджету , який утворився за станом на 1 січня 2013 року у сумі 67598682,64 грн.»

  1. Пункт 11 викласти у такій редакції :

« Затвердити в складі видатків бюджету Зеленодольської міської ради кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 117758916,44 грн. (додаток 6) »

2. Затвердити уточнені міські програми на 2013 рік :

- програму використання коштів бюджету розвитку Зеленодольської міської ради.

3. Внести зміни відповідні зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Зеленодольської міської ради від 28.12.2012 р. № 506-1.1 згідно з додатками 1,2,3,4,5,6 до цього рішення.

4. Затвердити розпорядження міського голови від 29.04.13 р. № 86/02-4, від 29.05.13 р. № 106/02-4.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Пояснювальна записка до рішення Зеленодольської міської ради від 26 червня 2013 року № _______ «Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 28.12.12 р. № 506-1.1 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2013 рік»
І. У зв'язку з надходженням благодійних внесків у натуральній формі, а саме : предмети, матеріали в дошкільні навчальні заклади відповідно збільшити план надходжень та видатків спеціального фонду на 16044,16 грн., у тому числі предмети, матеріали – 12959,16 грн., медикаменти – 385,00 грн., обладнання – 2700,00 грн.

ІІ. Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету, пов’язані із змінами екологічної програми 24.05.2013 року:

По КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» зменшити видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 215000 грн., збільшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція інших об’єктів» на 215000 грн.

ІІІ. Внести зміни до програми використання коштів бюджету розвитку: спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету, а саме : коштів бюджету розвитку на захід «Експертиза робочого проекту «Будівництво розподільчого газопроводу низького тиску по вул.Заводська – вул.Миру в с.Мала Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області» у сумі 2842 грн.
Про передачу на баланс

Керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила :
1.Передати на баланс комунального підприємства “Зеленодольський міський водоканал” як внесок Зеленодольської міської ради у статутний фонд комунального підприємства «Зеленодольський міський водоканал» в обмін на корпоративні права теплогідроізольовані сталеві труби та елементи теплових мереж згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з фінансових питань діяльності виконавчих органів ради – головного бухгалтера Чудак Л.Ф.
Про надання згоди на

списання майна
Розглянувши клопотання директора комунального підприємства «Зеленодольський міський водоканал» Накрапас Н.П. щодо надання згоди на списання майна, яке є складовою частиною статутного фонду комунального підприємства, на підставі пп.30 п.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленодольська міська рада вирішила:

1. Надати комунальному підприємству «Зеленодольский міський водоканал» згоду на списання основних засобів та інших необігових матеріальних активів:

- кущоріз «Husgvarna», інвентарний номер № 310470029;

- електроплитка 2-х комфорна, інвентарний номер № 211200441;

- урна металева, інвентарний номер № 311200058;

- урна металева , інвентарний номер № 311200059;

- урна металева, інвентарний номер № 311200736;

- урна металева, інвентарний номер № 311200356;

- урна металева, інвентарний номер № 311200360;

- урна металева, інвентарний номер № 311200142.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кобзіста В.А.

Про затвердження Положень
На підставі ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з реорганізацією Зеленодольської рятувальної станції в рятувальний пост третьої категорії м. Зеленодольська, Зеленодольська міська рада вирішила :

 1. Затвердити Положення про виплату матеріальної допомоги працівникам рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська (додається).

 2. Затвердити Положення про преміювання працівників рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська (додається).

 3. Положення про виплату матеріальної допомоги працівникам Зеленодольської рятувальної станції та Положення про преміювання працівників Зеленодольської рятувальної станції вважати такими, що втратили чинність.


Додаток ____

до рішення Зеленодольської міської ради

від ___________ р. № _________
П О Л О Ж Е Н Н Я

про виплату матеріальної допомоги

працівникам рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська
1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 (із змінами), п.7 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.07.06 р. № 431.

1.2. Положення вводиться в дію з метою стимулювання праці та надання соціальних гарантій працівникам рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська (далі – рятувальний пост).
2. Порядок надання та розміри матеріальної допомоги.

2.1. Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам рятувального посту виплачується один раз на рік при наданні щорічної відпустки за умови включення видатків на виплату матеріальної допомоги до фонду оплати праці рятувального посту на поточний рік.

2.2. Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам рятувального посту виплачується у розмірі діючого посадового окладу.

2.3. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується :

- начальнику - на підставі розпорядження міського голови;

- іншим працівникам на підставі наказу (розпорядження) начальника рятувального посту.
3. Джерело коштів для виплати матеріальної допомоги.

3.1. Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення здійснюється за рахунок і в межах затвердженого Зеленодольською міською радою фонду оплати праці рятувального посту.
Секретар міської ради О.М.Ярошенко

Додаток ____

до рішення Зеленодольської міської ради

від ___________ р. № _________

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання

працівників рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська

1. Загальні положення

1.1. Дане положення розроблено на підставі п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.02 р. № 1298 (із змінами), п.7 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.07.06 р. № 431.

1.2. Положення вводиться в дію з метою стимулювання праці працівників рятувального посту третьої категорії м.Зеленодольська (далі – рятувальний пост).
2. Порядок надання та розміри преміювання.

2.1. Преміювання працівників рятувального посту здійснюється за умови наявності економії фонду оплати праці один раз на рік у грудні місяці .

2.2. Розмір премії визначається в залежності від суми економії фонду оплати праці та особистого внеску працівника в результати роботи установи за рік :

Розмір премії начальника рятувального посту визначається міським головою, інших працівників рятувального посту – начальником рятувального посту

2.3. Премія виплачується :

- начальнику рятувального посту на підставі розпорядження міського голови;

- іншим працівникам на підставі наказу (розпорядження) начальника рятувального посту.

3. Показники преміювання.

3.1. Начальник рятувального посту:

 • сумлінне виконання посадових обов’язків ,

 • своєчасне і якісне виконання розпоряджень міського голови,

 • якісна та ефективна організація рятування на водах та профілактики нещасних випадків на воді,

 • відсутність порушень трудової дисципліни.

3.2. Інші працівники:

 • якісне і своєчасне виконання посадових обов’язків ,

 • відсутність порушень трудової дисципліни.4. Джерело коштів для виплати премії.

4.1. Виплата премії здійснюється за рахунок економії затвердженого Зеленодольською міською радою фонду оплати праці рятувального посту.
Секретар міської ради О.М.Ярошенко
Про внесення змін до плану-графіку проведення заходів з відстеження

результативності прийнятих Зеленодольською міською радою та

її виконавчим комітетом регуляторних актів на 2013 рік
Керуючись ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити, план-графік з відстеження результативності прийнятих Зеленодольської міською радою та її виконавчого комітету з проведення заходів з відстеження результативності прийнятих на 2013 рік, пунктом 6 і викласти його в наступній редакції:

№п/п

вид

документа

назва регуляторного акта

дата прийняття регуляторного акта та номер рішення

вид відстеження та орієнтовний початок його

підготовки


найменування органу та підрозділу, П.І.Б. відповідального за проведення відстеження


6

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

«Про перегляд тарифів на платні послуги КП ”Ринок”»

від 16.04.2013р.

№595/02-2

базове –

ІV квартал 2013року

повторне –

І квартал 2014року

періодичне – ....Спеціаліст з економічних питань –

Смірнова Н.Л.
 1. Дане рішення, згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, етики та законності, забезпечення правопорядку та охорони прав людини, взаємодії з політичними партіями та громадськістю.

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.143, 144 Конституції України, ст.265 Податкового кодексу України, ст. 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Зеленодольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Зеленодольської міської ради на 2014 рік ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів - 2,7 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості.

2. Ставки податку, передбачені пунктом першим даного рішення, застосовуються із врахування пільг податку, передбачених ст.265 п.4 Податкового кодексу України.
3. Затвердити Положення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» згідно з додатком.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року, але не раніше дня його оприлюднення.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Зеленодольської міської ради №394/1.1 від 26.06.2012р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (із змінами і додатками)

6. Дане рішення згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.
Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність
Відповідно до ст.25, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ст.10, ст.12 розділу I, ст.293 розділ 1 розділу XIV „Податкового Кодексу України”, Закону України ”Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI від 04.11.2011р., національного класифікатору України ДК 009:2010 „Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)”, Зеленодольська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Згідно національного класифікатору України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), встановити на території Зеленодольської міської ради ставки єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності на 2014 рік згідно додатку 1.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року, але не раніше дня його оприлюднення.

3. Дане рішення згідно ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Зеленодольської міської ради від 26.06.2012р. № 393/1.1 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку» (із змінами та доповненнями).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.
Додаток № 1 до рішення

Зеленодольської міської ради

№_______ від ___________ 2013р.

Розміри фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з 01.01.2014 р.

Код за КВЕД

згідно ДК 009-2010*

Найменування

Розмір у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати з розрахунку на календарний місяць

перша група платників

друга група платників

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур

10

20

01.2

Вирощування багаторічних культур 

10

20

01.4

Тваринництво

10

20

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність 

10

20

03

Рибне господарство03.1

Рибальство 

10

20

03.2

Рибництво (аквакультура) 

10

20

10

Виробництво харчових продуктів 

10

20

14

Виробництво одягу 

10

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10

20

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

10

20

22.1

Виробництво гумових виробів 

10

20

22.2

Виробництво пластмасових виробів 

10

20

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

10

20

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 

10

20

31

Виробництво меблів 

10

20

32

Виробництво іншої продукції 

10

20

33

Ремонт і монтаж машин і устаткування 

10

20

38.1

Збирання відходів 

10

20

38.2

Оброблення та видалення відходів 

10

20

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами 

10

20

41.2

Будівництво житлових і не житлових будівель 

10

20

42

Будівництво споруд 

10

20

43.13

Розвідувальне буріння 

10

20

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 

10

20

43.3

Роботи із завершення будівництва 

10

20

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

10

20

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 45.1

Торгівля автотранспортними засобами 

10

20

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10

20

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

10

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

10

20

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

10

20

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

10

20

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

10

20

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

5

10

47.82

Роздрібна торгівля з лотків на ринках

5

10

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

10

20

49.32

Надання послуг таксі 

10

20

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

10

20

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 49.41

Вантажний автомобільний транспорт 

10

20

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

10

20

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту 

10

20

55

Тимчасове розміщування 

10

20

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 

5

10

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 

10

20

63

Надання інформаційних послуг 

10

20

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 

10

20

66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.11

Управління фінансовими ринками 

10

20

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

10

20

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

10

20

68

Операції з нерухомим майном (крім 68.31) 

10

20

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69.10

Діяльність у сфері права 

10

20

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (крім діяльності у сфері аудиту) 

10

20

70.2

Консультування з питань керування 

10

20

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 

10

20

71.2

Технічні випробування та дослідження 

10

20

73

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 

10

20

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну 

10

20

74.2

Діяльність у сфері фотографії 

10

20

75.00

Ветеринарна діяльність 

10

20

77

Оренда, прокат і лізинг 

10

20

78

Діяльність із працевлаштування 

10

20

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 

10

20

80.1

Діяльність приватних охоронних служб 

10

20

80.2

Обслуговування систем безпеки 

10

20

80.3

Проведення розслідувань 

10

20

81

Обслуговування будинків і територій 

5

10

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 

10

20

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

10

20

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти 

10

20

86.2

Медична та стоматологічна практика 

10

20

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

10

20

90.0

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

10

20

93.1

Діяльність у сфері спорту 

10

20

93.13

Діяльність спортивних клубів

5

10

93.2

Організування відпочинку та розваг 

10

20

95

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 

10

20

95.12

Ремонт обладнання зв'язку 

10

20

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10

20

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

20

96.0

Надання інших індивідуальних послуг 96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

5

10

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

5

10

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10

20

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

10

20

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

10

20
1   2   3   4

Схожі:

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 25 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Програми енергозбереження в Зеленодольській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Порядок денний та регламент засідання 35-ї сесії VІI скликання Новодністровської міської ради
Про внесення змін та доповнень до Регламенту Новодністровської міської ради VIІ скликання

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт