Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ “Укргазвидобування”
______________ Дмух А.А.
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“06” серпня 2015 р. № 15Т-275

ЗАТВЕРДЖУЮ:ЗАТВЕРДЖУЮ
Радник Голови правління

ПАТ “Укргазвидобування”

______________ /____________/


ЗАТВЕРДЖУЮ

Філія Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргазвидобування»
______________ /Дойков Р.С./

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“___” __________ 2015 р. № б/н
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

філія Управління з переробки газу та газового конденсату
ДОКУМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

26.20.1- Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(Монохромний багатофункціональний пристрій OKI ES 7170 або аналог)Секретар К.К.Т. /______________/_______________
Відповідальний підрозділ /______________/_______________
ВЗМТРРіП /______________/_______________
Юридичний відділ /______________/_______________
с. Базилівщина, 2015 р.


I. Загальні положення

1. Інформація про Замовника торгів:
1.1. Повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі Філії Управління з переробки газу та газового конденсату.

1.2. Місцезнаходження:

Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.

1.3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

Головний метролог Мікос Дмитро Адольфович, тел./факс (0532) 56-15-99, е-mail: mikos@upggk.poltava.ua.

З питань щодо проведення процедури закупівлі - відділ ВЗПЗТРП, тел/факс (0532) 51-50-24, е-mail: tender3@upggk.poltava.ua.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Монохромний багатофункціональний пристрій OKI ES 7170 або аналог)


2.2. Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010:

26.20.1

2.3. Вид предмета закупівлі:

Обладнання АСУ та зв’язку, витратні матеріали та запасні частини до нього ( в т.ч. кабель)

2.4. Очікувана вартість закупівлі:

98 910,00 грн., з ПДВ

2.5. Місце поставки товарів:

Філія Управління з переробки газу та газового конденсату (39420, Україна, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Базилівщина, вул. Польова, 6).

2.6. Базис поставки згідно умов Інкотермс – 2010:

DDP.

2.7. Кількість (обсяг поставки) товарів:

1 шт. (детальніше в Додатку №2).

2.8. Строк поставки товарів:

на протязі 60 днів з дати подачі рознарядки Покупця (до 31.03.2016 року).

3. Процедура закупівлі

Електронні торги

4. Джерело фінансування

Кошти підприємства

5. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель:

11.12.2015 року, 10:00 год. за київським часом

6. Дата, час початку подання пропозицій:

11.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом

7. Дата, час закінчення подання пропозицій:

17.12.2015 року, 11:00 год. за київським часом

8. Крок аукціону:

2 000,00 грн.

II. Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

1. Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника:

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції завантажити на сайт http://dz.prom.ua в електронному (сканованому**) вигляді документи згідно вимог та переліку наведеному в Додатку №1 цієї документації.

У разі визнання переможцем, Учасник електронних торгів до укладання договору, повинен надати Замовнику прошиті та пронумеровані на кожному аркуші всі згадані вище документи у вигляді копій, завірених на кожній заповненій сторінці власноручним підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* (для документів розроблених Учасником – у вигляді оригіналів, які повинні містити власноручний підпис уповноваженої особи учасника та відбиток його печатки* на кожній заповненій сторінці).

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

2. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку№ 2 цієї документації.

Для підтвердження відповідності запропонованого Товару технічним вимогам, зазначеним в цій документації, Учасник повинен у складі своєї пропозиції завантажити на сайт http://dz.prom.ua в електронному (сканованому**) вигляді наступні документи:

- інформацію про відповідність пропозиції Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю згідно форми та даних (параметрів) Додатку№ 2 цієї документації (повинна містити власноручний підпис уповноваженої особи учасника та відбиток його печатки* на кожній заповненій сторінці);

- цінову пропозицію оформлену згідно форми та вимог Додатку №3 (повинна містити власноручний підпис уповноваженої особи учасника та відбиток його печатки* на кожній заповненій сторінці).

У разі, коли після електронного реверсивного аукціону ціна пропозиції була змінена, Учасник повинен надати Замовнику та дозавантажити до системи електронних торгів (http://dz.prom.ua) не пізніше наступного робочого дня цінову пропозицію оформлену згідно форми та вимог Додатку №3 в електронному (сканованому**) вигляді на ціну заявлену на аукціоні. При цьому, якщо під час аукціону мало місце зменшення ціни по предмету закупівлі, ціни в пропозиції зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником.
Невиконання вищевказаних вимог буде підставою для визнання пропозиції Учасника такою, що не відповідає технічним вимогам зазначеним в документації електронних торгів.

Документи зазначені в даному пункті також надаються Учасником – переможцем торгів Замовнику разом з документами згідно абзацу 2 п. 1 цього Розділу документації електронних торгів.

ІІІ. Укладання договору

1. Терміни укладання договору:

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше ніж через 20 робочих днів, але не раніше ніж через 3 робочі дні з моменту оприлюднення в системі електронних закупівель інформації про визначення переможця.

2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Проект договору про закупівлю визначений в Додатку 4 до цієї документації.

За результатами проведених торгів, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем торгів. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються до відділу безпеки:

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи:

Копії, завірені на кожній заповненій сторінці власноручним підписом уповноваженої особи переможця та його печаткою*:

а) статут (положення), засновницький/установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання);

б) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в) документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г) витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д) довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е) баланс підприємства за останній звітний період;

ж) дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з) довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і) довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

к) довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

л) довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м) довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.


Примітки:

*- для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб- лише підписом з наданням копії паспорту.

** - скан – копії документів повинні бути виконані у кольоровому форматі. Для сторінок, які не містять підписів, печаток, штампів, написів і т.п., допускається чорно-білий формат.

Додаток №1:
Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження


п/п

Критерії

Оцінка контрагента

Підтверджуючі документи, що надає Учасник*

Значення

Допуск до участі

1.

Відповідність Учасника вимогам чинного Законодавства до суб’єктів господарювання, що постачають МТР, в тому числі наявність дозвільних документів, якщо такі вимагаються законодавством

Відповідає

Допускається до участі

Копії документів (перелік): Копії статуту, копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді завірені печаткою** Учасника. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

Копію свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України) завірену печаткою** Учасника.

Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виданий державним реєстратором завірену печаткою** Учасника, або електронна версія витягу з Єдиного державного реєстру завірена печаткою** Учасника.

Копію протоколу рішення засновників про призначення керівника; копію наказу про призначення керівника; копію паспорту керівника завірені печаткою** Учасника.

Копію довідки в довільній формі щодо того, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, завіреної підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою**.

Не відповідає

Не допускається до участі

2.

Непроведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання Учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкрутом та/або про відкриття справи про банкрутство

Відповідає

Допускається до участі

Копію листа за підписом керівника на бланку організації або копію довідки (витяг) про банкрутство, завірений печаткою** Учасника.

Не відповідає

Не допускається до участі

3.

Відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Відповідає

Допускається до участі

Копію довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсної на момент розкриття пропозицій.

Не відповідає

Не допускається до участі

4.

Наявність задовільного фінансового стану

Відповідає

Допускається до участі

Не вимагається

Не відповідає

Не допускається до участі

5.

Учасник є виробником МТР, що є предметом закупівлі або є компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР.

Відповідає

Допускається до участі

Документ від виробника МТР, або його офіційного представника в Україні, що уповноважує Учасника пропонувати постачати МТР на ринок України або тільки на дані торги (копія, завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою**)

Не відповідає

Не допускається до участі

6.

МТР, що запропоновані до поставки Учасником, відповідають вимогам ПАТ "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)

Відповідає

Допускається до участі

Не вимагається

Не відповідає

Не допускається до участі

7.

Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР на ринку України не менше одного календарного року

Відповідає

Допускається до участі

Копію довідки щодо досвіду постачання аналогічних МТР на ринку України згідно форми та вимог Додатку №5 до кваліфікаційних вимог, завіреної підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою** (обов’язково мають бути заповнені всі стовпчики, крім стовпчика «Примітки»).

Не відповідає

Не допускається до участі

8.

Рівень браку

Низький

Допускається до участі

Копію довідки в довільній формі, яка має містити перелік претензій до якості (комплектності) в результаті постачання МТР до ПАТ "Укргазвидобування" чи його філій за останні дванадцять місяців, завіреної підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою**.

У випадку відсутності досвіду роботи Постачальника з ПАТ "Укргазвидобування" (в тому числі його філіями) інформація не подається.

Високий

Не допускається до участі

9.

Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ "Укргазвидобування" (в тому числі його філій), невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та ПАТ "Укргазвидобування" (в тому числі його філій)

Відповідає

Допускається до участі

Копію довідки в довільній формі, яка має містити перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт для потреб ПАТ "Укргазвидобування" чи його філій, завіреної підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою**.

У випадку відсутності досвіду роботи Постачальника з ПАТ "Укргазвидобування" (в тому числі його філіями) інформація не подається.

Не відповідає

Не допускається до участі

10.

Відомості про Учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або Учасник - юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи (у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону)

Відповідає

Допускається до участі

Не вимагається

Не відповідає

Не допускається до участі


Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

**- для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб лише підписом з наданням копії паспорту.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (обладнання для обчислювання в асортименті)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт