Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №2 - Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка2/4
1   2   3   4

Додаток №2:ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
п/п

Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*

Од. вим.

Кіл-сть

1

Монохромний багатофункціональний пристрій OKI ES 7170 або аналог з параметрами не гірше:

-монохромний друк, копіювання, кольорове сканування формат А4, швидкість копіювання та друку - 52 стор./хв., дуплекс, енергозбереження < 2.0W, максимальне навантаження 200 000 стор./міс., додатковий тонер-картридж на 36000 стор. (ISO 19752), автоподача паперу 630 арк., сканування в e-mail (LDAP), мережевий інтерфейс, USB, 100 арк. (RADF), функція шифрування завдань Secure print, шифрування даних за стандартами SNMPv3 та IPSec, контроль доступу PIN/IC Card release /LDAP/Kerberos, захищений друк з використанням PIN або додатковим зчитувачем магнітних карт (MIFARE /HID), синхронізація з Active Directory

шт.

1

Всього:

шт

1

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі.
Рік виготовлення продукції: 2014-2015 рр.

Місце призначення: склад (станція) вантажоотримувача: Філія Управління з переробки газу та газового конденсату: 39420, Україна, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Базилівщина, вул. Польова, 6.

Умови поставки: DDP – станція (склад) призначення.

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки, DDP) включені в ціну товару(предмету закупівлі).

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка підприємства – виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна.

Відвантаження товару - згідно рознарядки Замовника (поштову адресу отримувача замовник вказує в рознарядці).

Граничний термін постачання: на протязі 60 днів з дати подачі рознарядки Покупця (до 31.03.2016 року).

Умови оплати: по факту поставки протягом 30 днів з дати підписання видаткової накладної або акту приймання-передачі товару.

Вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.

Оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються разом із  пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).

Гарантія на Товар: не менше ніж 12 місяців з дати поставки при умові належного зберігання та використання, але в жодному разі не менше гарантійного строку виробника товару.

Додаток №3:


ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ*

(подається Учасником на фірмовому бланку)
Пропозиція № _______ від ________ 2015 року

Ми, ______________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі електронних торгів на закупівлю __________________________відповідно до вимог, що запропоновані Замовником - Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування" в особі Філії Управління з переробки газу та газового конденсату.

Вивчивши документацію електронних торгів та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:

І. Реквізити Учасника:

 1. Повне найменування Учасника: ____________________________________________________.

 2. Скорочене найменування Учасника: ____________________________________________________.

 3. Код ЄДРПОУ: ____________________________________________________.

 4. Юридична адреса: ____________________________________________________.

 5. Фактична адреса: ____________________________________________________.

 6. Телефон/факс: ____________________________________________________.

 7. Електронна адреса: ____________________________________________________.

 8. Web-сайт (за умови наявності): ____________________________________________________.

 9. Банківські реквізити: ______________________________________________________________.

 10. Статус платника податку на прибуток: ____________________________________________________.

 11. Статус платника ПДВ: ____________________________________________________.

 12. Керівництво (посада, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): ___________________________.

 13. Головний бухгалтер (прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): ___________________________.

 14. Форма власності та юридичний статус Учасника: ______________________________________________.

 15. Назва, юридична та фактична адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації (якщо Учасник виступає у якості філії або дочірнього підприємства): ___________________________________________.

 16. Особа, що буде підписувати договір (посада, прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон): _______.

 17. Коротка довідка про діяльність: ____________________________________________________.

 18. Досвід роботи Учасника з ПАТ "Укргазвидобування", в тому числі його філіями (відсутній/наявний з ____ (зазначити ПАТ "Укргазвидобування" або назву філії (-й) з якими була співпраця): _______________________.

 19. Чи працює Учасник по спрощеній системі бухгалтерської звітності (так/ні): ________.


ІІ. Цінова пропозиція:

 1. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ) грн.:

Цифрами: ____________________________________________________.

Літерами: ____________________________________________________.

 1. Рік виготовлення продукції: ____________________________________________________.

 2. Базис поставки згідно умов Інкотермс – 2010: _________________________________________________.

 3. Строки поставки товару: ____________________________________________________.

 4. Гарантія на Товар: ____________________________________________________.

 5. Умови оплати: ____________________________________________________.

 6. Країна походження та виробник товару: ____________________________________________________.

 7. Пропозиція щодо предмету закупівлі:п/п

Найменування Товару

ДЕСТ/ТУ

УКТ ЗЕД**

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ, (грн.)

1
2
…..Всього

Х

Х

Х

Х

Х


__________________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***

Примітки:

* - Учасник подає свою пропозицію згідно наведеної форми. Учасник не повинен відступати від даної форми.

** - колонка заповнюється у випадку якщо товар імпортного походження або підакцизний

*** - для суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність без печатки відповідно до чинного законодавства та фізичних осіб- лише підписом з наданням копії паспорту.

Додаток №4:

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

(закупівля товару за власні кошти)
м. ________ _________ 20____ р.
__________________________________, далі – Постачальник, в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», далі – Покупець, - резидент, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, сплачує консолідований податок на прибуток та зведений податок на додану вартість по першій події в особі начальника управління Філії Управління з переробки газу та газового конденсату Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» Левченка Олега Васильовича, який діє на підставі довіреності №2-535д від 01.09.2015 р, з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний договір поставки, далі – Договір про наступне:
I. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в специфікації (далі –Товар), що додається до Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування/асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у специфікації. (далі – Специфікація)

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
II. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає сертифікатам якості або паспортом виробника, Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду та підтверджується відповідними документами.

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника. Гарантійний строк на Товар встановлюється в Специфікації до цього Договору.
III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору вказується в Специфікації в гривнях з урахуванням ПДВ (для резидента) або в іноземній валюті (для нерезидента).

3.2. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару, вказаного в Специфікації до цього Договору.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, з урахуванням ПДВ, на умовах, зазначених у Специфікації.

4.2. До рахунка додаються: підписаний уповноваженими представниками Сторін акт приймання-передачі Товару або видаткова накладна.
V. Поставка Товару

5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, інформація про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в Специфікації до цього Договору.

5.2. Обсяг поставки Товару визначається в рознарядках Покупця. узгодженої до поставки Товару. Відвантаження Товару проводиться тільки після отримання Постачальником рознарядки. Відвантаження Товару без рознарядки забороняється.

5.3 Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної.

5.4. За вимогою Покупця Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження Товару шляхом направлення листа. (для резидента).

Постачальник за 15 днів до дати відвантаження Товару зобов`язаний надати Покупцю (факсом або електронною поштою) слідуючу інформацію:

 • номенклатуру Товару

 • вартість Товару

 • кількість місць

 • габарити Товару

 • вага нето/брутто

Відвантаження Товару здійснюється після отримання Постачальником погодження Покупця. (для нерезедента).

5.4.1. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності уповноважних представників Покупця.

5.5. Протягом 48 годин після закінчення відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

5.6. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи:

 • товаросупровідні документи (товарно - транспортна накладна);

 • сертифікат якості та/або паспорт виробника (на вибір Покупця);

 • відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист (за вимогою Покупця);

 • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

 • сертифікат відповідності (за вимогою Покупця);

 • інвойс (для нерезидента);

 • інші документи, на вимогу Покупця, у разі проведення митного оформлення Товару Покупцем.

5.7. Постачальник зобовязаний надати Покупцю додатково до документів, зазначених у п. 5.6 даного Договору, наступні документи:

5.7.1. При здійсненні перевезення Товару залізничним транспортом:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару та копію залізничної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та залізничної накладної.

5.7.2. При здійсненні перевезення Товару автотранспортом:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару або видаткової накладної, другий примірник товарно-транспортної накладної (ф.№1-ТН) та копію товарно-транспортної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та міжнародної автомобільної накладної (СМR).

5.7.3. Постачальник, до моменту відвантаження Товару, попередньо погоджує з Покупцем надання документів, що вказані в підпунктах 5.7.1 -5.7.3 та в пунктах 5.4, 5.6 Договору (для нерезидента).

5.8. Якщо Постачальник відповідно до умов поставки самостійно здійснює митне оформлення Товару, він зобов’язаний надати копії документів, вказаних у п. 5.7 (для нерезидента) та оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України митну декларацію (МД).

Товарно-транспортна накладна при перевезенні Товару автотранспортом повинна бути оформлена відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні чинних на день складання товарно-транспортної накладної.

Відправлення вказаних документів здійснюється Постачальником протягом 2-х (двох) робочих днів з дати поставки, нарочним або рекомендованим листом кур’єрською поштою, але у будь-якому разі не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

5.9. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його приймання проводиться безпосередньо вантажоотримувачем.

5.10. Передача та отримання Товару (за виключенням передачі або отримання Товару на підставі актів приймання-передачі товару) проводиться за довіреністю, відповідно до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом ПАТ «Укргазвидобування».

5.11. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу

№ П-7 від 25.04.1966р., та сертифікату якості та/або паспорту заводу-виробника. У разі виявлення невідповідності в якості або нестачі Товару, виклик представників Постачальника - обов'язковий, а представників заводу-виробника - за вимогою Покупця.

5.12. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов'язані із затримками при постачанні Товару, приймає на себе Постачальник.

5.13. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) здійснюються Постачальником.

5.14. Вантажовідправником Товару за цим Договором є Постачальник або завод-виробник, або уповноважена (залучена) ними особа, про що зазначається у Специфікації.

5.15. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

5.16. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

5.17. Порядок і строки повернення тари, умови розрахунків за тару обумовлюються у Специфікації.
1   2   3   4

Схожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт