Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 3.1. до документації процедури закупівлі - Затверджую

Затверджую

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

Додаток 3.1.

до документації процедури закупівліЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ
Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи.


п/п

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

1.

2.

3.

1.

Назва та місцезнаходження об'єкту

Облаштування Новотроїцького НГКР. Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Лебединський р-н Сумської обл.

2.

Підстава для проектування

План проектно-вишукувальних робіт майбутніх років будівництва на 2014 рік

3.

Вид будівництва

Технічне переоснащення

4.

Дані про замовника

ПАТ “Укргазвидобування”

Філія ГПУ “Полтавагазвидобування”

36008, м.Полтава, вул. Фрунзе, 173.

5.

Дані про генерального проектувальника

Згідно з чинним законодавством

6.

Дані про генерального підрядника

Згідно з чинним законодавством

7.

Стадійність проектування

Робочий проект

8.

Інженерні вишукування

Не потрібні

9.

Черговість будівництва

В одну чергу

10.

10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва

Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва

Проектом будівництва передбачити:

 • технологічну лінію підготовки продукції газоконденсатних свердловин;

 • технологічну лінію підготовки продукції нафтових свердловин;

 • замірну технологічну лінію (для заміру дебіту як нафтових, так і газоконденсатних свердловин);

 • підігрів нафти та вуглеводневого конденсату за допомогою теплоносія в існуючих теплообмінниках;

 • подачу деемульгатора як в потік нафти, так і в потік конденсату перед теплообмінниками;

 • можливість подачі рідких вуглеводнів як в конденсатопровід, так і на вертикальні резервуари Е-601-1,2;

 • можливість відвантаження рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 як в конденсатопровід, так і на повторну обробку (на вхід в Т-301); • демонтаж насосу Н-1-1 (насос ХТр) та встановлення на його місці насосу для повернення рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 на повторну обробку (тип та кількість насосів визначити проектом);

 • встановлення додаткового насосу повернення СПВ в пласт (марку та місце розміщення визначити проектом);

 • встановлення навісу над підпірним насосом 6НК-9х1 (насос подачі конденсату з резервуарів Е-601-1,2 на насоси Н-1-2, Н-1-3);

 • підігрів (зовнішній) та теплоізоляцію розділювача пластової води ЕР-ВП;

 • встановлення додаткових ємностей для зберігання СПВ;

 • теплоізоляцію апаратів та трубопроводів (об'єми робіт з теплоізоляції визначити проектом);

 • демонтаж незадіяного технологічного обладнання;

 • реконструкцію системи подачі повітря КВП і А;

 • автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М;

 • протипожежні заходи, електро-, тепло- та водопостачання, блискавко захист, зовнішнє освітлення згідно чинних норм;

 • заходи з охорони праці, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм.

 • внесення змін до Плану локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій (ПЛАС) на Новотроїцькій УКПГ з врахуванням проектних рішень.

 • внесення змін до Технологічного регламенту на експлуатацію Новотроїцької УКПГ з врахуванням проектних рішень

11.

Потужність або характеристика об'єкта

Дебіт нафти: до 155 т/добу;

Дебіт конденсату: до 3 т/добу.

12.

Вимоги щодо погодження проектних рішень

Погодити з Замовником:

1. Генплан.

2. Технологічну схему.

3. Тип та марку застосованого обладнання


13.

Розробка розділу ОВНС

Згідно ДБН А.2.2-1-2003, затверджених наказом Держбуду України №214 від 15.12.2003р.


14.

Вимоги до режиму охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту

1. Згідно з вимогами діючих в Україні нормативних документів та правил з охорони праці та пожежної безпеки, для будівель та промислових споруд на момент закінчення проектування.

2. Згідно НПАОП 0.00-3.08.-02 - “Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки” визначити перелік небезпечних речовин від об'єкту, що проектується, і в разі їх наявності скласти розділи роз'яснювально-пояснювальної частини Декларації безпеки за НПАОП 0.00-6.22-02 “Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки”

15.

Особливі умови будівництва

Будівництво буде проводитись в умовах діючої установки без порушень вимог з промислової безпеки та охорони праці

16.

Термін проектування

2014

17.

Термін будівництва

2015

18.

Кількість примірників

5+ електронний вигляд (PDF)

Погоджено:

_______________ ________________ ________________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ________________ ________________________________

(посада) (підпис уповноваженої особи) (прізвище, ініціали)

М.П.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт