Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую - Сторінка 6

Затверджую

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6


Доповнення до завдання на проектування


Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи.


п/п

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

1

2

3


10.

10.


Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

Викласти в наступній редакції:

Проектом будівництва передбачити:

 • технологічну лінію підготовки продукції газо-конденсатних свердловин;

 • технологічну лінію підготовки продукції нафтових свердловин;

 • замірну технологічну лінію (для заміру дебіту як нафтових, так і газоконденсатних свердловин);

 • підігрів нафти та вуглеводневого конденсату за допомогою теплоносія в існуючих теплообмінниках;

 • подачу деемульгатора як в потік нафти, так і в потік конденсату перед теплообмінниками;

 • можливість подачі рідких вуглеводнів як в конденсатопровід, так і на вертикальні резервуари Е-601-1,2;

 • можливість відвантаження рідких вуглеводнів з Е-601-1,2 як в конденсатопровід, так і на повторну обробку (на вхід в Т-301);

 • демонтаж насосу Н-1-1 (насос ХТр) та встановлення на його місці насосу для повернення рідких вуглевод-нів з Е-601-1,2 на повторну обробку (тип та кількість насосів визначити проектом);

 • встановлення додаткового насосу повернення СПВ в пласт (марку та місце розміщення визначити проектом);

 • встановлення навісу над підпірним насосом 6НК-9х1 (насос подачі конденсату з резервуарів Е-601-1,2 на насоси Н-1-2, Н-1-3);

 • підігрів (зовнішній) та теплоізоляцію розділювача пластової води ЕР-ВП;

 • встановлення додаткових ємностей для зберігання СПВ;

 • теплоізоляцію апаратів та трубопроводів (об'єми робіт з теплоізоляції визначити проектом);

 • демонтаж незадіяного технологічного обладнання;

 • реконструкцію системи подачі повітря КВП і А;

 • автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М;

 • протипожежні заходи, електро-, тепло- та водопостачання, блискавкозахист, зовнішнє освіт-лення згідно чинних норм;

 • заходи з охорони праці, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм.Погоджено:

від ГПУ “Полтавагазвидобування”

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

___________________ ________________ ________________________

(посада)* (підпис) (прізвище, ініціали)

від Замовника

Головний інженер проекту* ________________ ________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

* Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.

*ТЕХНІЧНІ УМОВИ ВГЕ ГПУ «Полтавагазвидобування»
приєднання електроустановок до електричних мереж
«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».
1. Місце розташування об’єкта замовника Лебединський р-н, Сумської обл.

2. Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію 2016-7.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження - визначається після вибору технологічного обладнання, існуюча дозволена потужність — 1200 кВт.

Категорія надійності електропостачання — ІІ.

4. Джерело електропостачання - ПС 35/10 “Новотроїцьк”.

5. Точка забезпечення потужності відповідно п. 4 ТУ.

6. Точка приєднання: електрощитові та ТП на УКПГ.

7. Виконати проект електропостачання у відповідності з вимогами "Правил улаштування електроустановок" та інших нормативних документів з проектування електроустановок. Проект має бути виконаний спеціалізованою проектною організацією. До початку будівництва проект погодити з усіма зацікавленими організаціями та ГПУ "Полтавагазвидобування".

8. Пуск та регулювання обертів двигуна насосів передбачити через частотні перетворювачі (Тріол, APATOR або аналог).

9. Освітлення УКПН передбачити на економічних лампах та світильниках (типу LED).

10. Тип, марку та технічні характеристики автоматичних вимикачів та пуско-захисної апаратури визначити проектом, застосувати сучасну та надійну апаратуру типу Промфактор, ABB, Siemens або аналогічні.

11. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: виконати на існуючих пристроях обліку електричної енергії.

12. Вимоги до компенсації реактивної потужності: згідно ПУЕ.

13. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: згідно ПУЕ, застосувати сучасні пристрої захисту від перенапруги по напрузі 10 та 0,4 кВ.

14. Основні технічні умови до електропостачання викладені в завданні на проектуванні та цих технічних умовах, вони можуть бути уточнені після розробки технологічної схеми УКПН та вибору відповідного обладнання.

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА ПРОЕКТУВАННЯ

розділу автоматизації згідно проекту

«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».
Виконати робочий проект на автоматизацію технологічного процесу проектною організацією, що має відповідну ліцензію, згідно діючих правил та нормативних документів.
1. Автоматизація виробничого процесу

Проектом передбачити автоматизацію наступних технологічних вузлів:

 1. - вузол вхідних ниток;

 2. - установка НТС;

 3. - майданчик технологічних ємностей;

 4. - майданчик інгібіторного господарства;

 5. - склад конденсату;

 6. - технологічні насосні №1, №2, №3;

 7. - вузол заміру газу;

 8. - блок підігріву теплоносія;

 9. - установка одоризації;

 10. - факельне господарство.


2. Вузли обліку газу з наступними характеристиками:

  1. - заміри виконати за методом змінного перепаду;

  2. - для вимірювання параметрів газу використати багатопараметричні вимірювальні перетворювачі

  3. SMV 3051 «Emerson»;

  4. - обчислювач-коректор використати типу «Флоинек».

  5. - передачу даних виконати через GSM модем.


3. Вузли обліку рідини:

  1. - для вимірювання витрати рідини використати масовий витратомір Micro Motion серії F

  2. з трансмітером типу 2700;

  3. - ведення архівів обліку рідини та передачі даних виконати на контролері ROC809 з відповідним

  4. програмним забезпеченням.


4. Основні складові системи автоматики :

  1. - місцеві контрольно-вимірювальні прилади;

  2. - вимірювальні перетворювачі параметрів роботи технологічного обладнання з дистанційною передачею значень в операторну;

  3. - автоматичні регулюючі клапана з пневмоприводним мембранним виконуючим механізмом;

  4. - шафа автоматики в операторній;

  5. - автоматизоване робоче місце в операторній (АРМ).

Систему автоматики виконати на базі контролера Simatic S7 компанії SIEMENS, з необхідними модулями та комплектуючими. Для дистанційного вимірювання значень технологічних параметрів та автоматичного регулювання використати прилади з токовим виходом 4-20 мА та HART-протоколом.

5 .Автоматизоване робоче місце оператора.

Для візуалізації та архівації даних технологічного процесу передбачити автоматизоване робоче місце в операторній УКПГ.

Технічні характеристики та склад АРМ:

- системний блок з характеристиками не нижче: 2.60GHz, DDR3 2048MB, 500GB, DVD±RW, 1Gb Lan, 2xPS/ 2, 4xUSB2.0, VGA, клавіатура, маніпулятор «миша», плата інтерфейс 4-х портова RS485\RS232;

- перетворювач інтерфейсів ICP-COM USB-RS485/422/232;

- монітор LCD з діагоналлю не менше19';

- блок безперервного живлення UPS 800 вт.

6. Програмне забезпечення.

Проектом необхідно передбачити:

- ліцензійне програмне забезпечення операційної системи Windows Professional та пакету  Microsoft Office;

- програмні пакети SCADА «INDEL 4».

Проект повинен включати розробку програми візуалізації автоматизованого робочого місця оператора та керуючої програми контролера шафи автоматики
7. Додаткові вимоги:

- передбачити проектну компресорну установку повітря КВП з осушкою в окремому приміщенні;

- передбачити заміну трубопроводів стиснутого повітря КВП;

- кошторисною документацією необхідно передбачити пусконалагоджувальні роботи;

  1. схему автоматизацій, перелік сигналів та опитувальні листи для замовлення обладнання

  2. - системи автоматики узгодити з відділом АВП і М ГПУ «Полтавагаз-видобування».


Додаток №2

до договору № ____ від ________2015р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання робіт по робочому проекту

«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».
п/п

Найменування

робіт

Термін

виконання
Замовник
_________ __________ (___________)

(посада) (підпис) (прізвище,ініціали)

“____”______________ 2015 р.
М.П.

Виконавець
_________ __________ (___________)

(посада) (підпис) (прізвище,ініціали)

“____”______________ 2015 р.
М.П.
Додаток №3

до договору № ____ від ________2015р.
Зведений кошторис

на проектні і вишукувальні роботи*

«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».

* розрахунок провести у відповідності до ДСТУ БД. 1.1-7:2013.


Директор організації замовника _______________

Директор організації виконавця _______________

Кошторис склав _______________Додаток №4

до договору № ____ від ________2015р.

Кошторис №№

на проектні і вишукувальні роботи*

«Облаштування Новотроїцького НГКР.

Технічне переоснащення Новотроїцької УКПГ. Проектно-вишукувальні роботи».

* розрахунок провести у відповідності до ДСТУ БД. 1.1-7:2013.

Директор організації виконавця _______________

Кошторис склав _______________


Додаток 5

до документації процедури закупівлі 1. Перелік документів для Учасника-переможця процедури закупівлі, необхідних для укладення договору 2. При укладанні Договору Учасник - переможець повинен надати у профільний відділ Замовника для Служби безпеки Замовника наступні копії документів, завірені підписом і печаткою* Учасника: 3. 1.Установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий Договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

 4. 2.Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість)або витяг з реєстру платників податку (якщо Контрагента як платника податку зареєстровано після 1-го січня 2014 року);

 5. 3.Документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Контрагента (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

 6. 4.Витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 7. 5. Довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

 8. 6. Баланс підприємства за останній звітний період;

 9. 7. Дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

 10. 8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

 11. 9.Довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

 12. 10.Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

 13. 11.Довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

 14. 12.Довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

 15. 13.Для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. 8.,9.,10.,11. можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації. 16. *Вимога щодо скріплення документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
Додаток № 6

до документації процедури закупівлі
ШКАЛА РОЗРАХУНКУ КРОКУ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Перший крок процедури закупівлі здійснюється шляхом зменшення вартості цінової пропозиції Учасника на суму визначену в шкалі вартості кроків процедури закупівлі (за вибором Учасника):


Вартість кроку процедури закупівлі

1 000,00грн.

5 000,00грн.

10 000,00грн.

20 000,00грн.

Різниця між запропонованою Учасником ціновою пропозицією та найнижчою ціновою пропозицією


2. Учасник в будь-який момент може зупинити зменшення своєї цінової пропозиції для цього йому потрібно оголосити, що остання запропонована ним цінова пропозиція є кінцевою. Такий Учасник не приймає участі в подальшому зменшені ціни.
3. У разі, якщо жоден з Учасників не пропонує зменшення своєї цінової пропозиції згідно до однієї зі шкал кроку процедури закупівлі, а також не всі Учасники проголосили кінцеву цінову пропозицію Замовник пропонує зменшувати цінові пропозиції на будь-які величини. При цьому Учасник повинен назвати чергову цінову пропозицію.
4. За результатами проведених відкритих торгів зі зменшенням ціни, Замовник укладає Договір на закупівлю робіт/послуг з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в Договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником-переможцем. Сума укладеного Договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт