Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

до документації процедури закупівлі - Затверджую

Затверджую

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

до документації процедури закупівлі

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ, ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ


та перелік документів, що надаються Учасником

на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам
І. Кваліфікаційні критерії:
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

1.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про осіб, які будуть залучені до виконання договору, їх освіту (з вказівкою навчального закладу, рік закінчення, фах), загальний стаж роботи за фахом, стаж роботи на даному підприємстві, посаду (з обов’язковою вказівкою: в штаті підприємства чи за трудовою угодою).

2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

2.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію щодо виконання аналогічних договорів, яка підтверджує досвід роботи по виконанню робіт, які зазначено в завданні на проектування та технічних умовах на проектування, з обов’язковим відображенням адрес та телефонів організацій, для яких вже надані такого виду послуги.

3. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

3.1. Інформаційна довідка у довільній формі про технічні можливості учасника; наявність матеріально-технічної бази для виконання умов договору відповідно до вимог завдання на проектування.
ІІ.Вимоги до Учасника:
1. Підтверджуючі документи про те, що Учасник провадить відповідну господарську діяльність.

1.1. Нотаріально завірена копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення)1:

1.2. Копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку або витягу з Реєстру платників ПДВ чи витягу з Реєстру платників єдиного податку.

1.3. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру, виданий Державним реєстратором не раніше ніж за 30 днів до дня дати розкриття пропозицій процедури закупівлі 2:
Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку);

– серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію;

– місце проведення реєстрації;

– форма власності;

– вищий орган управління;

– дата закінчення формування статутного капіталу;

– розмір внеску до статутного капіталу;

– керівник;

– засновники;

– підрозділи ;

– особи що мають право підпису без довіреності;

– види діяльності;

– телефон

Для фізичної особи - підприємця:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку);

– серія і номер свідоцтва;

– місце реєстрації;

– особи що мають право підпису без довіреності;

– види діяльності;

– телефон. 

1.4. Нотаріально завірена копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.

1.5. Інші підтверджуючі документи про господарську діяльність, у разі наявності.
2. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи Учасника (уповноваженого представника Учасника) на укладення Договору про закупівлю та підпису пропозиції процедури закупівлі.

2.1.Документи, що підтверджують правомочність керівника Учасника на укладення договору про закупівлю:

Копія протоколу рішення засновників про призначення керівника або виписка з протоколу рішення засновників про призначення керівника або копія наказу про призначення керівника підприємства на посаду.

2.2. Документи, що підтверджують правомочність уповноваженого представника Учасника:

- оригінал довіреності на даного представника.

- копія паспорту на даного представника.

Примітки:
1. В разі, якщо у статуті не визначено засновників та їх частку у статутному фонді Учасником торгів додатково надається нотаріально завірена копія установчого договору по створенню підприємства/установи; в разі, якщо Учасник торгів акціонерне товариство, - надається завірена печаткою та підписом Учасника торгів довідка в довільній формі з інформацією про: загальну кількість акціонерів (фізичних /юридичних осіб) з визначенням їх часток в статутному фонді товариства.

2. Надається замість свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця» від 07.04.2011р. №3205-VI.

3. Усі документи, що надаються, мають бути підписані керівником Учасника або уповноваженою особою. На всіх копіях документів мають бути відтиски оригіналу печатки та підписи, що виконані незмивним чорнилом.

4. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

5. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком № 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 2
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт