Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

до документації процедури закупівлі - Затверджую

Затверджую

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

до документації процедури закупівліФорма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми


"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"
Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН. Проектно-вишукувальні роботи
Уважно вивчивши комплект документації, цим подаємо на участь у процедурі закупівлі свою пропозицію:

 1. Повне найменування Учасника ___________________________________________

 2. Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

 3. Телефон/факс (відповідального за проведення торгів) _________________________________________________________

 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

 5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

 6. Загальна вартість пропозиції без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Крім того ПДВ (грн.).

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Загальна вартість пропозиції * з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________

*Загальна вартість пропозиції розрахована згідно з додатками до основних умов, які будуть включені до договору.
Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації, не пізніше чотирнадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції.
__________________ _____________________________ ________________

(посада) (підпис уповноваженої особи) (прізвище,ініціали)
М.П.


Додаток 3.1.

до документації процедури закупівліЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН. Проектно-вишукувальні роботи.п/п

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

1

2

3


1.

Назва та місцезнаходження об’єкту

«Облаштування Яблунівського НГКР.

Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»


Лохвицький р–н Полтавської обл.

2.

Підстава для проектування

Інвестиційна програма на 2014 рік

3.

Вид будівництва

Технічне переоснащення

4.

Дані про замовника

ПАТ «Укргазвидобування»

Філія ГПУ «Полтавгазвидобування»

36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173

5.

Дані про генерального проектувальника

Згідно з чинним законодавством

6.

Дані про генерального підрядника

Згідно з чинним законодавством

7.

Стадійність проектування

Двостадійне: техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) та робочий проект

8.

Інженерні вишукування

Не потрібні

9.

Черговість будівництва

В одну чергу

10

Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва


Проектом будівництва передбачити:

- вибір обладнання та технології по реконструкції існуючої установки підготовки нафти з метою забезпечення видобутку, обліку та підготовки вуглеводневої сировини до вимог II-ї групи технічних умов (ГОСТ 9965-76);

- розроблення ТЕО доцільності будівництва установки часткової стабілізації нафти перед відвантаження з метою вилучення ДЕПБК для повторного використання, а також обґрунтування вибору типу та виробника технологічного обладнання;

- заміну насосів ПТ на більш ефективні;

- замірну технологічну лінію із встановленням проектного дослідного сепаратора С-1д;

- облік нафти та СПВ на основі масових витратомірів, а також облік нафтового газу на замірній технологічній лінії;

- підігрів нафти перед сепараторами основної та дослідної лінії;

- теплоізоляцію трубопроводів та апаратів;

- встановлення ємностей збору підготовленої нафти загальним об’ємом не менше 100 м3, з робочим тиском не менше 0,6МПа;

- реконструкцію обв’язки факельного сепаратора С-5;

- заміну трубопроводів подачі нафти від насосу Н-1 на повторну обробку;

1

2

3


10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги, характеристика та технологічна схема організації будівництва


- подачу деемульгатора в потік нафти основної та замірної лінії перед П-1 та Т-1 відповідно;

 1. - облаштування маслогосподарства;

 2. -реконструкцію пункту зливу-наливу (заміна насосу АСВН);

 3. - вузол обліку газу дегазації;

 4. - монтаж блок-боксу ДЕС;

 5. - спорудження артсвердловини для забезпечення питною водою персоналу та подачі прісної води для знесолення рідких вуглеводнів;

 6. - встановлення додаткового КТП 630 кВА – 10 кВт;

 7. - монтаж додаткової електрощитової;

 8. - службовий експлуатаційно-ремонтний блок (СЕРБ);

 9. - монтаж теплогенераторної для обігріву СЕРБ;

 10. - вузол підготовки паливного газу для подачі на теплогенераторну СЕРБ та його облік. Місце відбору паливного газу визначити проектом;

 11. - забезпечення теплового режиму електрощитових (кондиціонування, обігрів);

 12. - демонтаж незадіяного обладнання, трубопроводів та будівель;

 13. - благоустрій території;

 14. - електропостачання, освітлення та блискавко захист згідно технічних умов ВГЕ ГПУ «Полтавагаз-видобування;*

 15. - автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М; **

 16. - заходи з охорони праці, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм;

 17. - розроблення Плану локалізації та ліквідації аварій і аварійних ситуацій (ПЛАС) на Яблунівській УКПН з врахуванням проектних рішень;

 18. - розроблення Технологічного регламенту на експлуатацію Яблунівської УКПН з врахуванням проектних рішень.

11.

Потужність або характеристика об’єкта

Добовий видобуток нафти: до 150 т/добу;


12.

Вимоги щодо погодження проектних рішень

Погодити з Замовником:

 1. 1. ТЕО.

 2. 2. Генплан.

 3. 3.Технологічну схему.

 4. 4. Тип та марку застосовуваного обладнання.

13.

Розробка розділу ОВНС

Згідно ДБН А.2.2-1-2003, затверджених наказом Держбуду України №214 від 15.12.2003 р.

14.

Вимоги до режиму охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту

1. Згідно з вимогами діючих в Україні нормативних документів та правил з охорони праці та пожежної безпеки, для будівель та промислових споруд на момент закінчення проектування.

2. Згідно НПАОП 0.00-3.08-02 «Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» визначити перелік небезпечних речовин від об’єкту, що проектується, і в разі їх наявності скласти розділи роз’яснювально-пояснювальної частини Декларації безпеки за НПАОП 0.00-6.22-02 «Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

15.

Особливі умови будівництва

Будівництво буде проводитись в умовах діючої установки без порушень вимог з промислової безпеки та охорони праці.

16.

Термін проектування

2014

17.

Термін будівництва

2015

18.

Кількість примірників

5+електронний вигляд (PDF)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт