Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Погоджено - Затверджую

Затверджую

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7


Погоджено:

__________________ ___________________________ _______________

(посада) * (підпис) (прізвище,ініціали)
__________________ _____________________________ ________________

(посада) (підпис уповноваженої особи) (прізвище,ініціали)
М.П.


*Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.Доповнення до завдання на проектування

«Облаштування Яблунівського НГКР.

Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»


п/п

Перелік основних

вимог

Основні дані і вимоги до

технічних рішень

1

2

3

7.

Стадійність проектування

Викласти в наступній редакції:

Одностадійне

10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

Викласти в наступній редакції:

Проектом будівництва передбачити:

- вибір обладнання та технології по реконструкції існуючої установки підготовки нафти з метою забезпечення видобутку, обліку та підготовки вуглеводневої сировини до вимог II-ї групи технічних умов (ГОСТ 9965-76);

- заміну насосів ПТ на більш ефективні;

- замірну технологічну лінію із встановленням проектного дослідного сепаратора С-1д;

- облік нафти та СПВ на основі масових витратомірів, а також облік нафтового газу на замірній технологічній лінії;

- підігрів нафти перед сепараторами основної та дослідної лінії;

- теплоізоляцію трубопроводів та апаратів;

- технологічну лінію видобутку та підготовки нафти московського горизонту;

- встановлення ємностей збору підготовленої нафти загальним об’ємом не менше 100 м3;

- реконструкцію обв’язки факельного сепаратора С-5;

- заміну трубопроводів подачі нафти від насосу Н-1 на повторну обробку;

- подачу деемульгатора в потік нафти основної та замірної лінії перед П-1 та Т-1 відповідно;

 1. - підбір та встановлення підпірного насосу на лінії виходу робочої суміші з Е-9 на плунжерні насоси для забезпечення експлуатації струменевих насосів;

 2. - облаштування маслогосподарства;

 3. - реконструкцію пункту зливу-наливу (заміна насосу АСВН);

 4. - утилізацію газу дегазації;

 5. - вузол обліку газу дегазації;

 6. - монтаж блок-боксу ДЕС;

 7. - спорудження артсвердловини для забезпечення питною водою персоналу та подачі прісної води для знесолення рідких вуглеводнів;

 8. - встановлення додаткового КТП 630 кВА – 10 кВт;

 9. - монтаж додаткової електрощитової;

 10. - службовий експлуатаційно-ремонтний блок (СЕРБ);

 11. - монтаж теплогенераторної для обігріву СЕРБ;

 12. - вузол підготовки паливного газу для подачі на теплогенераторну СЕРБ та його облік. Місце відбору паливного газу визначити проектом;

 13. - забезпечення теплового режиму електрощитових (кондиціонування, обігрів);

 14. - демонтаж незадіяного обладнання, трубопроводів та будівель;

10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

 1. - обладнати об’єкти системами пожежної автоматики згідно діючих норм;

 2. - благоустрій території;

 3. - встановлення технічних засобів охорони;

 4. - електропостачання, освітлення та блискавкозахист згідно технічних умов ВГЕ ГПУ «Полтавагаз-видобування;*

 5. - автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М; **

 6. - заходи з охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм.

12.

Вимоги щодо погодження проектних рішень

Викласти в наступній редакції:

Погодити з Замовником:

 1. 1. Генплан.

 2. 2. Технологічну схему.

 3. 3. Тип та марку застосовуваного обладнання.


* Технічні умови ВГЕ ГПУ «Полтавагазвидобування”
приєднання електроустановок до електричних мереж

«Облаштування Яблунівського НГКР.

Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»
1. Місце розташування об’єкта замовника Лохвицький р. Полтавської обл.

2. Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію 2016-7.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження - визначається після вибору технологічного обладнання, орієнтовно - 700-800 кВт.

Категорія надійності електропостачання — ІІ.

4. Джерело електропостачання - ПС 110/10/6 “Сенча”.

5. Точка забезпечення потужності відповідно п. 4 ТУ.

6. Точка приєднання: кінцеві опори відпайок до УКПН від ПЛ-10 кВ №1 та ПЛ-6 кВ №3 ПС 110/10/6 “Сенча”.

7. Виконати проект електропостачання у відповідності з вимогами "Правил улаштування електроустановок" та інших нормативних документів з проектування електроустановок. Проект має бути виконаний спеціалізованою проектною організацією. До початку будівництва проект погодити з усіма зацікавленими організаціями та ГПУ "Полтавагазвидобування".

8. Пуск та регулювання обертів двигуна насосів ПТ (або аналогів) передбачити через частотні перетворювачі (Тріол, APATOR або аналог).

9. Освітлення УКПН передбачити на економічних лампах та світильниках (типу LED).

10. Тип, марку та технічні характеристики автоматичних вимикачів та пуско-захисної апаратури визначити проектом, застосувати сучасну та надійну апаратуру типу Промфактор, ABB, Siemens або аналогічні.

11. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: виконати на існуючих пристроях обліку електричної енергії.

12. Вимоги до компенсації реактивної потужності: згідно ПУЕ.

13. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: згідно ПУЕ, застосувати сучасні пристрої захисту від перенапруги по напрузі 10, 6, 0,4 кВ.

14. Основні технічні умови до електропостачання викладені в завданні на проектуванні та цих технічних умовах, вони можуть бути уточнені після розробки технологічної схеми УКПН та вибору відповідного обладнання.

**Технічні умови для проектування ВАВП і М

«Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»
Виконати робочий проект на автоматизацію технологічного процесу згідно діючих правил та нормативних документів.

1. Вузли обліку газу ( газ дегазації та дослідний сепаратор) з наступними характеристиками:

  1. - заміри виконати за методом змінного перепаду;

  2. - для вимірювання параметрів газу використати багатопараметричні вимірювальні перетворювачі ;

  3. - ведення архівів обліку газу виконати на контролері ROC809 з відповідним програмним забезпеченням.

  4. - передачу даних виконати через GSM модем.
 1. 2. Вузли обліку рідини:

  1. - для вимірювання витрати рідини використати масовий витратомір Micro Motion серії F з трансмітером типу 2700;

  2. - ведення архівів обліку рідини та передачі даних виконати на контролері ROC809 з відповідним програмним забезпеченням.
 1. 3. Автоматизація виробничого процесу.

  1. - місцеві контрольно-вимірювальні прилади;

 1. - вимірювальні перетворювачі параметрів роботи технологічного обладнання з дистанційною передачею значень в операторну;

   1. - автоматичні регулюючі клапана з пневмоприводним мембранним виконуючим механізмом;

   2. - шафа автоматики в операторній;

 2. - автоматизоване робоче місце в операторній (АРМ).

Систему автоматики виконати на базі контролера Simatic S7 компанії SIEMENS, з необхідними модулями та комплектуючими.

Для дистанційного вимірювання значень технологічних параметрів та автоматичного регулювання використати прилади з токовим виходом 4-20 мА та HART-протоколом.


 1. 4. Автоматизоване робоче місце оператора.

Для візуалізації та архівації даних технологічного процесу передбачити автоматизоване робоче місце в операторній УКПГ.

Технічні характеристики та склад АРМ:

  1. - системний блок з характеристиками не нижче: 2.60GHz, DDR3 2048MB, 500GB, DVD±RW, 1Gb Lan, 2xPS/ 2, 4xUSB2.0, VGA, клавіатура, маніпулятор «миша», плата інтерфейс 4-х портова RS485\RS232;

  2. - перетворювач інтерфейсів ICP-COM USB-RS485/422/232;

  3. - монітор LCD з діагоналлю не менше19';

  4. - блок безперервного живлення UPS 800 вт.


 1. 5. Програмне забезпечення.

Проектом необхідно передбачити:

  1. - ліцензійне програмне забезпечення операційної системи Windows Professional та пакету  Microsoft Office;

  2. - програмні пакети SCADА «INDEL 4».

Проект повинен включати розробку програми візуалізації автоматизованого робочого місця оператора та керуючої програми контролера шафи автоматики


 1. 6. Додаткові вимоги:

  1. - передбачити підключення електроприводів насосів до системи автоматики по інтерфейсному каналу для обміну даними;

  2. - передбачити установку осушування повітря КВП;

  3. - кошторисною документацією необхідно передбачити пусконалагоджувальні роботи;

  4. - схему автоматизації, перелік сигналів АСУ ТП та опитувальні листи для замовлення обладнання системи автоматики узгодити з відділом АВП і М ГПУ «Полтавагазвидобування».


Погоджено:

__________________ ___________________________ _______________

(посада) * (підпис) (прізвище,ініціали)
__________________ _____________________________ ________________

(посада) (підпис уповноваженої особи) (прізвище,ініціали)
М.П.


*Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт