Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доповнення до завдання на проектування - Затверджую

Затверджую

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7


Доповнення до завдання на проектування

«Облаштування Яблунівського НГКР.

Технічне переоснащення Яблунівської УКПН»


п/п

Перелік основних

вимог

Основні дані і вимоги до

технічних рішень

1

2

3

7.

Стадійність проектування

Викласти в наступній редакції:

Одностадійне

10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

Викласти в наступній редакції:

Проектом будівництва передбачити:

- вибір обладнання та технології по реконструкції існуючої установки підготовки нафти з метою забезпечення видобутку, обліку та підготовки вуглеводневої сировини до вимог II-ї групи технічних умов (ГОСТ 9965-76);

- заміну насосів ПТ на більш ефективні;

- замірну технологічну лінію із встановленням проектного дослідного сепаратора С-1д;

- облік нафти та СПВ на основі масових витратомірів, а також облік нафтового газу на замірній технологічній лінії;

- підігрів нафти перед сепараторами основної та дослідної лінії;

- теплоізоляцію трубопроводів та апаратів;

- технологічну лінію видобутку та підготовки нафти московського горизонту;

- встановлення ємностей збору підготовленої нафти загальним об’ємом не менше 100 м3;

- реконструкцію обв’язки факельного сепаратора С-5;

- заміну трубопроводів подачі нафти від насосу Н-1 на повторну обробку;

- подачу деемульгатора в потік нафти основної та замірної лінії перед П-1 та Т-1 відповідно;

 1. - підбір та встановлення підпірного насосу на лінії виходу робочої суміші з Е-9 на плунжерні насоси для забезпечення експлуатації струменевих насосів;

 2. - облаштування маслогосподарства;

 3. - реконструкцію пункту зливу-наливу (заміна насосу АСВН);

 4. - утилізацію газу дегазації;

 5. - вузол обліку газу дегазації;

 6. - монтаж блок-боксу ДЕС;

 7. - спорудження артсвердловини для забезпечення питною водою персоналу та подачі прісної води для знесолення рідких вуглеводнів;

 8. - встановлення додаткового КТП 630 кВА – 10 кВт;

 9. - монтаж додаткової електрощитової;

 10. - службовий експлуатаційно-ремонтний блок (СЕРБ);

10.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об‘єкта

 1. - монтаж теплогенераторної для обігріву СЕРБ;

 2. - вузол підготовки паливного газу для подачі на теплогенераторну СЕРБ та його облік. Місце відбору паливного газу визначити проектом;

 3. - забезпечення теплового режиму електрощитових (кондиціонування, обігрів);

 4. - демонтаж незадіяного обладнання, трубопроводів та будівель;

 5. - обладнати об’єкти системами пожежної автоматики згідно діючих норм;

 6. - благоустрій території;

 7. - встановлення технічних засобів охорони;

 8. - електропостачання, освітлення та блискавко захист згідно технічних умов ВГЕ ГПУ «Полтавагаз-видобування;

 9. - автоматизацію технологічного процесу згідно технічних умов ВАВП і М;

 10. -заходи з охорони праці, пожежної безпеки, промсанітарії та гігієни праці згідно чинних норм.

12.

Вимого щодо погодження проектних рішень

Викласти в наступній редакції:

Погодити з Замовником:

 1. 1. Генплан.

 2. 2. Технологічну схему.

 3. 3. Тип та марку застосовуваного обладнання.

«Погоджено»
Від ГПУ «Полтавагазвидобування»

_____________________ _____________________ _____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)

_____________________ _______________________ _____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)

_____________________ _______________________ _____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)

_____________________ _______________________ _____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)

_____________________ _______________________ _____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)
Від Замовника
Головний інженер проекту* _____________________ ____________________

(посада) (підпис ) (прізвище,ініціали)
*Підписує особа, яка має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури.

Додаток №2

до Договору №____ від ____2015р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання робіт по робочому проекту

Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН”
п/п

Найменування

робіт

Термін

виконання
Замовник
_________ __________ (___________)

(посада) (підпис) (прізвище,ініціали)

„____”______________ 2015 р.
М.П.

Виконавець
_________ __________ (___________)

(посада) (підпис) (прізвище,ініціали)

„____”______________ 2015 р.
М.П.
Додаток №3

до Договору №____ від ____2015р.

Зведений кошторис

на проектні і вишукувальні роботи*

Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН”

* розрахунок провести у відповідності до ДСТУ БД. 1.1-7:2013.


Директор організації замовника _______________

Директор організації виконавця _______________

Кошторис склав _______________


Додаток №4

до Договору №____ від ______2015р.

Кошторис №№

на проектні і вишукувальні роботи*

Облаштування Яблунівського НГКР. Технічне переоснащення Яблунівської УКПН”

* розрахунок провести у відповідності до ДСТУ БД. 1.1-7:2013.

Директор організації виконавця _______________

Кошторис склав _______________

Додаток 5

до документації процедури закупівлі 1. Перелік документів для Учасника-переможця процедури закупівлі, необхідних для укладення договору 2. При укладанні Договору Учасник - переможець повинен надати у профільний відділ Замовника для Служби безпеки Замовника наступні копії документів, завірені підписом і печаткою* Учасника: 3. 1. Установчий документ (статут (положення), засновницький/ установчий Договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

 4. 2. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість) або витяг з реєстру платників податку (якщо Контрагента як платника податку зареєстровано після 1-го січня 2014 року);

 5. 3. Документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір зі сторони Контрагента (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

 6. 4. Витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 7. 5. Довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

 8. 6. Баланс підприємства за останній звітний період;

 9. 7. Дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

 10. 8. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

 11. 9. Довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

 12. 10. Довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує даті укладання Договору;

 13. 11. Довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

 14. 12. Довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

 15. 13. Для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. 8.,9.,10.,11. можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації. 16. *Вимога щодо скріплення документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.


Додаток № 6

до документації процедури закупівлі
ШКАЛА РОЗРАХУНКУ КРОКУ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Перший крок процедури закупівлі здійснюється шляхом зменшення вартості цінової пропозиції Учасника на суму визначену в шкалі вартості кроків процедури закупівлі (за вибором Учасника):


Вартість кроку процедури закупівлі

1 000,00грн.

5 000,00грн.

10 000,00грн.

20 000,00грн.

Різниця між запропонованою Учасником ціновою пропозицією та найнижчою ціновою пропозицією


2. Учасник в будь-який момент може зупинити зменшення своєї цінової пропозиції для цього йому потрібно оголосити, що остання запропонована ним цінова пропозиція є кінцевою. Такий Учасник не приймає участі в подальшому зменшені ціни.
3. У разі, якщо жоден з Учасників не пропонує зменшення своєї цінової пропозиції згідно до однієї зі шкал кроку процедури закупівлі, а також не всі Учасники проголосили кінцеву цінову пропозицію Замовник пропонує зменшувати цінові пропозиції на будь-які величини. При цьому Учасник повинен назвати чергову цінову пропозицію.
4. За результатами проведених відкритих торгів зі зменшенням ціни, Замовник укладає Договір на закупівлю робіт/послуг з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в Договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником-переможцем. Сума укладеного Договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт