Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

до документації процедури закупівлі - Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

до документації процедури закупівлі


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

та перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам

1. Кваліфікаційні критерії

1. Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

1.1. Нотаріально завірена копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення).

1.2. Копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

1.3. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру:

Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
– місце проведення реєстрації; 
– форма власності; 
– вищий орган управління; 
– дата закінчення формування статутного капіталу; 
– розмір внеску до статутного капіталу; 
– керівник; 
– засновники; 
– підрозділи ; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон 
Для фізичної особи - підприємця:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва; 
– місце реєстрації; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон. 

2. Наявність фінансової спроможності:

2.1. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія балансу учасника за останній звітний рік (для новостворених підприємств подається баланс за останній звітній період) (форма №1);

2.2. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія балансу учасника за останній звітний період(форма №1);

2.3. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про фінансові результати учасника за останній звітний рік (для новостворених підприємств подається звіт за останній звітній період) (форма №2);

2.4. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма №2);

2.5. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про рух грошових коштів учасника за останній звітний рік (крім юридичних осіб суб’єктів малого підприємництва) (форма №3).
2.Вимоги до Учасника:

2. Документи, що підтверджують повноваження учасника (представника учасника) на укладення договору про закупівлю.

2.1.Документи, що підтверджують правомочність керівника Учасника на укладення  договору про закупівлю:

- копію протоколу рішення засновників про призначення керівника;

- копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду;

- копію паспорту керівника.

2.2 Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника:

- копія паспорту;

- оригінал довіреності на даного представника.

Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 2

до документації процедури закупівлі


Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі закупівлі на закупівлю продукції згідно з технічними та іншими вимогами Замовника процедури закупівлі.

Вивчивши документацію процедури закупівлі та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на таких умовах:


п/п

Назва продукції

Країна походження

Виробник

Од. вим.

К-сть

Валюта пропоз

Ціна за одиницю без ПДВ

Сума без ПДВ

Сума з ПДВ

1

Програмне забезпечення SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V13, ПЗ розробки в TIA PORTAL; плаваюча ліцензія, ПЗ та документи на DVD, CLASS A, ліц. ключ на USB, 6 мов: нім., англ., італ., франц., ісп., кит., робота під ОС WINDOWS 7 (32/64 біт), WINDOWS 8 SP1 (64 біт); для налаштування контролера SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WINAC, панелей SIMATIC BASIC 6ES7822-1AA03-0YA5шт.

1

2

Програмне забезпечення SIMATIC WINCC PROFESSIONAL PTMAX.V13, ПЗ розробки в TIA PORTAL - максимум зовнішніх змінних; плаваюча ліцензія; ПЗ та документи на DVD; ключ ліцензії на USB-накопичувачі; CLASS A; 6 мов: нім., англ., італ., франц., ісп., кит.; робота під ОС WINDOWS 7 (32 біт, 64 біт), WINDOWS 8.1 (64 біт), WINSRV 2008/2012 R2 (64 біт); для настройки панелей SIMATIC, WINCC RUNTIME ADVANCED, WINCC RUNTIME PROFESSIONAL (максимум зовнішніх змінних) 6AV2103-0XA03-0AA5шт.

1

3

Програмне забезпечення SIMATIC WINCC RUNTIME PROFESSIONAL PT8192V1, виконуване (RUNTIME) ПЗ в TIA PORTAL - 8192 зовнішніх змінних; одиночна ліцензія; ПЗ та документи на DVD; ключ ліцензії на USB-накопичувачі; CLASS A; робота під ОС WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 біт)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 біт)/ 8.1 STD/PROF/ENT/ULT (64 біт)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 біт)/ SERVER 2012 (64 біт) 6AV2105-0KA03-0AA0шт.

1

4

Програмне забезпечення SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 архівних тегів SIMATIC WINCC V7.3, 6AV6371-1DQ17-3AX0 виконуване ПЗ, одиночна ліцензія, релевантний рахівникшт.

1

5

Програмне забезпечення SimaticS7 MODBUS MASTER V3,1 завантажуючий драйвер для СР 341/СР 441/2 СД з програмою, апаратний ключ 6ES7870-1AA01-0YA0шт.

1

6

Програмний пакет SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500 6AV6371-1DQ17-2AX0шт.

1

7

Програмний пакет WinCC v7.2 RT 8192 6AV6381-2BH07-2AX0шт.

1
Всього :Ціна пропозиції :Ціна пропозиції (прописом):
  1. Умови оплати: ________________

  2. Умови Поставки:______________ (згідно ІНКОТЕРМС - 2000)

  3. Рік виготовлення________________________

  4. Термін поставки _______________________

  5. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація процедури закупівлі разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам документації) мають силу протоколу намірів між Нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, Ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією документацією та умовами проекту договору.

  6. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом строку 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій процедури закупівель, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для Нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

  7. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі пропозиції Учасників згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

  8. Якщо нашу пропозицію буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації, не пізніше 14-ти робочих днів з дня акцепту пропозиції.

  9. Ми гарантуємо, що вся продукція запропонована нами цією пропозицією є новою та такою, що раніше не використовувалась.

­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток 3
1   2   3   4   5

Схожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт