Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників - Затверджую

Затверджую

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників

Комітет з конкурсних торгів складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням комітету з конкурсних торгів.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

- вчинили несхвальні та анти конкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.

Додаток № 1

до документації процедури закупівлі
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ, ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ


та перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам
1. Кваліфікаційні критерії
1.1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних Договорів.

1.1.1. Довідка у довільній формі про виконання Учасником аналогічних Договорів (де може зазначатися наступна інформація: предмет закупівлі, відомості про обсяг та терміни виконаних замовлень, покупців товарів).
2.Вимоги до Учасника:

2.1. Підтверджуючі документи про те, що Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

2.1.1. Нотаріально завірена копія Статуту в повному обсязі (остання редакція або з урахуванням всіх змін) 1.

2.1.2. Оригінал витягу у паперовій формі з Єдиного державного реєстру, виданого Державним реєстратором не раніше ніж за 30 днів до дня дати розкриття пропозицій процедури закупівлі 2:

Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
– місце проведення реєстрації; 
– форма власності; 
– вищий орган управління; 
– дата закінчення формування статутного капіталу; 
– розмір внеску до статутного капіталу; 
– керівник; 
– засновники; 
– підрозділи ; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон 
Для фізичної особи - підприємця:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва; 
– місце реєстрації; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон. 
2.2. Документи, що підтверджують повноваження керівника Учасника (уповноваженого представника Учасника) на укладення Договору про закупівлю та підпису пропозиції процедури закупівлі

2.2.1. Документи, що підтверджують правомочність керівника Учасника на укладення  договору про закупівлю:

- копія протоколу рішення засновників (копія виписки/витягу з протоколу засновників),

- копія наказу про призначення керівника Учасника на посаду,

- копія паспорта (1-3 сторінки) або іншого документа, що посвідчує особу керівника Учасника.

2.2.2. Документи, що підтверджують правомочність уповноваженого представника Учасника:

- копія паспорта (1-3 сторінки) або іншого документа, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника,

- оригінал довіреності або доручення, або іншого документу на уповноваженого представника Учасника.

В довіреності (або дорученні, або іншому документі) на уповноваженого представника Учасника повинно бути зазначено: прізвище, ім’я по батькові, посада, повноваження, яким представник уповноважується від імені Учасника надавати Пропозицію процедури закупівлі (кваліфікаційну пропозицію та цінову пропозицію), бути присутнім під час процедури розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол розкриття (редукціону) та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника, право підпису документів в тому числі по результатах проведеної закупівлі, право на укладання договору.
Примітки:

1. В разі, якщо у статуті не визначено засновників та їх частку у статутному фонді Учасником додатково надається нотаріально завірена копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства/установи; для акціонерних товариств надається завірена печаткою та підписом Учасника довідка в довільній формі з інформацією про: загальну кількість акціонерів (фізичних /юридичних осіб) з визначенням їх часток в статутному фонді товариства; акціонерів, що володіють значним/контрольним пакетом акцій.

2. Надається замість свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця» від 07.04.2011р. №3205-VI.

3. Усі документи, що надаються, мають бути підписані керівником Учасника або уповноваженою особою. На всіх копіях документів мають бути відтиски оригіналу печатки та підписи, що виконані незмивним чорнилом.

4. У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то копії вищевказаних документів повинні містити підписи Учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та можуть містити відтиски оригіналу печатки (для учасників, які згідно з чинним законодавством здійснюють діяльність з використанням печатки).

5. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

6. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком №1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток № 2
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт