Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2013 року
Стор.

Загальна інформаціяАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Примітки до фінансової звітності:
1. Інформація про Товариство і його діяльність

2

2. Основа подання фінансової звітності

3

2.1. Основа підготовки фінансової звітності

3

2.2. Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики


34

2.3. Суттєві положення облікової політики

67

2.4. Застосування МСФЗ вперше

2518

2.5. Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

3627

3. Інформація по сегментах

371

4. Нематеріальні активи

4235

5. Незавершені капітальні інвестиції

4336

6. Основні засоби

4437

7.Інвестиційна нерухомість

5142

8. Грошові кошти

5142

9. Інші фінансові активи

5243

10. Інші активи

5445

11. Акціонерний капітал та інші статті власного капіталу

5546

12. З Резерви обов‘язання та забезпечення

5748

13. Відстрочені податки

5950

14. Фінансові зобов’язаннія та інша кредиторська заборгованість

6051

15. Умовні та договірні зобов'язання

6353

16. Операційні доходи та витрати

6454

17. Інші доходи та інші витрати

6657

18. Податки на прибуток

6657

19. Управління ризиками

6858

20. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

7161

21. Події після звітного періоду

7262

Звіт незалежних аудиторів (підшивається з дня надання звіту)  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт