Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

тис.грн - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік

Сторінка23/23
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

тис.грн.

На 31 грудня 2013 р.

До 3-х місяців

3-12 місяців

Всього

Торгова та інша поточна кредиторська заборгованість

4569

13145

17 714  1. Розкриття інформації про пов‘язаних осіб

Нижченаведена інформація про операції з пов‘язаними особами подається у відповідності з вимогами МСБО 24 та містить інформацію про загальні суми операцій з пов‘язаними особами за 2013 рік.

Провідний управлінський персонал та основні акціонери Товариства є пов‘язаними особами Товариства.

Юридична особа компанія QUAREX LIMITED, зареєстрована згідно законів Республіки Кіпр, є основним акціонером, який володіє часткою акцій більше 10% (93,162 %). Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 28.03.2013 р. їй як і іншим акціонерам, які мали право на отримання дивідендів, було нараховано 16 788 тис.грн. дивідендів при розподілу чистого прибутку за 2012 рік. (за 2011 р. – 812 933639 тис.грн.).

Тис.грн.

Суть операції

Всього по Товариству

У т.ч. операції з пов‘язаними сторонами

Провідний управлінський персонал

Основний акціонер

1

2

3

4

Реалізація

313 011

0

0

Придбання

223 170

0

0

Торгова дебіторська заборгованість

35 047

0

0

Торгова кредиторська заборгованість

17 714

0

0

Компенсація провідному управлінському персоналу

39 363

3 175 ( 8,1 %)

0

Виплати по закінченні трудової діяльності

3 800

74 (2%)

0

Виплата дивідендів

17 46618 020

0

12 63916 788 (93,16 %)

Займи одержані

0

0

0

Займи видані

0

0

0


Компенсація провідному управлінському персоналу (Голова Правління, заступник Голови Правління, Фінансовий директор, заступник Фінансового директора) складається з:

2013 р. 2012 р.

тис.грн. тис.грн.

- короткострокова винагорода у відповідності

з умовами контракту 3 175 3 016

- пенсії по закінченню трудової діяльності 74 66

- компенсаційні виплати у відповідності з умовами

колективного договору 0 3

Загальна сума винагород провідному керівному персоналу 3 249 3 085
Суми, розкриті в даній таблиці, відображені в складі витрат за звітний період.


  1. Події після звітного періоду


При відображенні в звітності подій, які відбулись після звітної дати, Товариство керується принципом суттєвості. Тобто всі події, які можуть значно вплинути на рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності, повинні бути відображені в фінансовій звітності. Суттєвість залежить від розміру статті або коригування, оцінюється в кожному конкретному випадку окремо.

Фінансова звітність обов‘язково складається на основі припущення про безперервність діяльності.

Якщо Товариство об‘являє про виплату дивідендів власникам дольових інструментів після звітної дати, воно не має права визнавати ці дивіденди як зобов‘язання на звітну дату.

Так, за звітний рік акціонерам запропоновано при розподілі чистого прибутку виплатити дивіденди в розмірі 178,2006 копійок на акцію. Прийняття рішення про виплату намічено на 27 березня 2014 року. Дивіденди затверджуються акціонерами на щорічних загальних зборах акціонерів, тому дивіденди поточного року не були відображені як зобов‘язання в фінансовій звітності за 2013 рік. Запропоновані дивіденди підлягають виплаті всім акціонерам, внесеним в реєстр станом на 27 березня 2014 року. Загальна розрахункова сума дивідендів до виплати складає 17 519 16 691,5 тис.грн. Виплата дивідендів за 2013 рік в 2014 році за рішенням Загальних зборів акціонерів не призведе до будь-яких податкових наслідків для Товариствасплати податку на прибуток при виплаті дивідендів в розмірі 18% від суми виплати.

Фінансова звітність за 2013 рік не коригувалась до її затвердження, всі коригування розкриті в Примітках..

Голова Правління

ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» В.Ф.Монаков


Фінансовий директор А.М.Єгоров


Головний бухгалтер Л.А.Руденко1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт