Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* - Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

Сторінка3/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

лiцензiя АГ №500364

31.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Виробництво електричної енергiї

лiцензiя АГ №500382

31.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях)

лiцензiя АЕ № 194661

11.06.2014

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

18.05.2019

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Постачання теплової енергiї

лiцензiя АД №041969

14.02.2013

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

13.02.2018

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (росподiльчими) тепловими мережами

лiцензiя АД № 041968

14.02.2013

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

13.02.2018

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення (проектування, монтаж технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв)

лiцензiя АГ №595903

27.01.2012

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроково.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

лiцензiя АГ №572401

11.05.2011

Донецька обласна державна адмiнiстрацiя

26.12.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

лiцензiя АВ №588156

11.08.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

11.08.2016

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Проектування систем пожежогасiння пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння на об’єктах пожежної безпеки

лiцензiя АГ № 595903

27.01.2012

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя, знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

лiцензiя АД №073585

09.08.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

26.07.2017

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв

лiцензiя АВ №580874

27.04.2011

Мiнiстерство промислової полiтики України

23.12.2014

Опис

Лiцензiя в станi переоформлення.

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небеспечних вантажiв автомобiльним транспортом

лiцензiя АГ №592442

30.11.2011

Головна Державна iнспекцiя автомобiльного транспорту

Необмежена

Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Надання послуг телефонного зв'язку

лiцензiя АВ №583183

16.06.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України

16.12.2018

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Дiяльнiсть з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання

лiцензiя АА003992

11.08.2010

Пiвденно-схiдно державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки. Держiiнспекцiя ядер.регулювання

18.09.2016

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Дiяльнiсть з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання

лiцензiя ОВ050222

11.08.2010

Пiвденно-схiдно державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки. Держiiнспекцiя ядер.регулювання

18.09.2016

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397614

20.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397616

20.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397620

20.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397622

20.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397618

20.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ № 563233

16.10.2014

Державна фiскальна служба

16.10.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397626

30.01.2014

Державна фiксальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397628

30.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397630

30.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями

лiцензiя АЕ №397632

30.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.

 

Здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами

лiцензiя АЕ №397615

30.01.2014

Державна фiскальна служба

30.01.2015

Опис

Товариство має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
Лiцензiя буде переоформлена у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження Товариства.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Бюлетень " Цiннi папери України" №76
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень " Цiннi папери України" №70(4358)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Цiннi папери України" 79 (4367)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень включає
Бібліографічний опис документів подано згідно дсту 1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Бюлетень...

Бюлетень Міністерства юстиції України

Статут
Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок»...

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...

Звіт ат «златобанк»
К» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки І банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Урок №23
Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер

Статут
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт