Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо обчислення, нарахування та сплати до бюджету екологічного податку - Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка4/4
1   2   3   4

Щодо обчислення, нарахування та сплати до бюджету екологічного податку


Лист Державної податкової адміністрації України від 07.09.2011 р. № 24090/7/15-2117 (Витяг)

<...>

Відповідно до пункту 240.1 статті 240 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється, зокрема, розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (підпункт 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 Кодексу).

При цьому в умовах пункту 240.5 статті 240 Кодексу не є платниками екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Відповідно до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу об'єктом та базою податку є, зокрема, обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.

<...> Досліджуючи терміни, які наявні в підпункті 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 Кодексу, зазначимо, що відповідно до статті 1 Закону України "Про відходи":

- відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

При практичному застосуванні терміна "розміщення відходів" в умовах розділу VIII "Екологічний податок" Кодексу слід враховувати поняття "розміщення відходів - це зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" (підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

У зв'язку з цим обов'язком платника податку є обчислення, нарахування та сплата до бюджету екологічного податку, а також складання податкової звітності у разі наявності фактичних обсягів розміщення відходів, відповідно зберігання (тимчасового розміщення до утилізації чи видалення) протягом звітного кварталу, крім розміщення обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів в умовах, визначених підпунктом 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу.

Тобто у житлово-комунальних підприємств (ОСББ, ЖБК, ЖЕК) є об'єктом та базою щоквартального оподаткування відходи (в тому числі небезпечні відходи, побутові відходи, інші відходи, які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню), що тимчасово розміщуються (зберігаються), незалежно від терміну, до їх передачі на утилізацію або розміщення іншому суб'єкту господарювання (комунальному або спеціалізованому підприємству тощо) в місця видалення відходів.


  1. Щодо екологічного податку


Лист Державної податкової адміністрації у м. Києві від 30.08.2011 р. № 8677/10/31-606

Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання завдання Державної податкової адміністрації України від 15.08.2001 р. № 21973/7/15-0817 розглянула ваш запит від 27.07.2011 р. № 608 щодо екологічного податку і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 242.1 ст. 242 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 (із змінами та доповненнями, далі - ПКУ) об'єктом та базою оподаткування екологічним податком є, зокрема обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Платники екологічного податку (незалежно від того, чи отримано ними дозвіл на здійснення викидів) застосовують ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, передбачені статтею 243 ПКУ.

Пунктом 243.1 статті 243 ПКУ встановлені ставки податку в гривнях за тонну в залежності від назви забруднюючої речовини.

Відповідно до п. 243.2 ст. 243 ПКУ ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ст. 243 ПКУ та на які встановлено клас небезпечності, встановлені в гривнях за тонну в залежності від класу небезпечності.

Пунктом 243.3 ст. 243 ПКУ визначено, що для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ст. 243 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів в гривнях за тонну:


Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук)
(міліграмів на куб. метр)

Ставка податку, гривень за тонну

Менше 0,0001

367612

0001 - 0,001 (включно)

31497

0,001 - 0,01 (включно)

4351

0,01 - 0,1 (включно)

1221

0,1 - більше 10

46


Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну (п. 243.4 ст. 243 ПКУ).

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті (п. 243.5 ст. 243 ПКУ).

Крім того, слід зазначити, що до сфери повноважень органів ДПС не належить визначення змісту речовин, які надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення та встановлення класу небезпечності та орієнтовнобезпечного рівня впливу для таких забруднюючих речовин.

При цьому, щорічно будуть вноситись зміни до ПКУ щодо ставок екологічного податку, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін.

Крім того, повідомляємо, що податкову консультацію з данного питання розміщено у категорії "300. Екологічний податок" сервісу "Єдина база податкових знань" на WEB-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua).


  1. О различии в терминах "размещение отходов" и "хранение отходов"


Письмо Министерства экологии и природних ресурсов Украины от 05.09.2011 г. № 16687/07/10-11

<...>

О различии в терминах "размещение отходов" и "хранение отходов"

Главные противоречия и недоразумения при оформлении разрешительных документов в сфере обращения с отходами и взимания соответствующего экологического налога связаны с неправильным пониманием терминов "размещение отходов" и "хранение отходов", которые определены в статье 1 Закона Украины "Об отходах" (далее - Закон).

Термины "размещение отходов - хранение и захоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах" и "хранение отходов - временное размещение отходов в специально отведенных местах или объектах (до их утилизации или удаления)" специально определены в статье 1 Закона, поскольку дальнейшая судьба этих отходов существенно отличается.

Если размещенные отходы навсегда или практически на неопределенный долговременный срок будут захоронены или займут определенное место на поверхности, то временно хранящиеся отходы впоследствии могут быть переданы на утилизацию или удаление, и указанные окончательные операции возможно будут проведены в других местах и другими субъектами хозяйствования.

Таким образом, временное хранение отходов в контейнерах или урнах не является размещением отходов в понимании статьи 1 Закона.

Об отнесении мест временного хранения отходов к специально отведенным

Основное назначение специально отведенных мест или объектов - удаление отходов путем захоронения или обезвреживания, т. е. окончательные операции удаления. Например, согласно статье 21 Закона именно органы местного самоуправления принимают решение об отводе (отведении) земельных участков для размещения отходов и строительства объектов обращения с отходами, поскольку именно размещение отходов является наиболее опасным фактором влияния на экологическое состояние окружающих земельных участков.

Указанные в письме места временного хранения отходов, а именно контейнеры для временного хранения отходов, не являются местами их окончательного удаления и не относятся к специально отведенным местам или объектам.

Об обязанности уплачивать экологический налог за размещение отходов

В соответствии с пунктом "і" статьи 17 Закона субъекты хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами обязаны своевременно в установленном порядке уплачивать экологический налог, взимаемый за размещение отходов.

Пунктом 14.1.223 Налогового кодекса Украины определен термин "размещение отходов", который существенно отличается от аналогичного термина, определенного Законом Украины "Об отходах". В соответствии со статьей 5 Налогового кодекса, в случае если понятия, термины, правила и положения других актов противоречат понятиям, терминам, правилам и положениям Налогового кодекса, для регулирования отношений налогообложения применяются понятия, термины, правила и положения Налогового кодекса. В связи с этим для решения затронутого вопроса Минприроды предлагает обратиться за разъяснением в Государственную налоговую службу.

З повагою
Директор з аудиту, к.е.н.

Аудитор (серт. А № 3816) Л.О. Кошембар
Вик.: С.В. Буняк, 332-77-50

1   2   3   4

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт