Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

до документації - Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

до документації


Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасника

п/п

Критерії

Оцінка Учасника

Підтверджуючі документи, що надає Учасник

Значення

Допуск до участі
1.

Відповідність Учасника вимогам чинного Законодавства до осіб, що постачають МТР, наявність дозвільних документів, якщо такі потребуються.

Відповідає

Допускається до участі

1. Нотаріально завірені копії установчих документів Учасника (перелік):

- статут в повному обсязі (остання редакція або з урахуванням всіх змін);

- установчий договір про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді.

Для акціонерних товариств додатково надається копія витягу, завірена підписом та печаткою учасника, з реєстру держателів акцій з інформацією про загальну кількість акціонерів (фізичних /юридичних осіб) з визначенням їх часток в статутному фонді товариства; акціонерів, що володіють значним/контрольним пакетом акцій (більше 10% акцій).

2. Оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України).

3. Оригінал витягу в паперовій формі з Єдиного державного реєстру, виданий державним реєстратором не раніше ніж за 30 днів до дня дати проведення торгів.

4. Завірені підписом та печаткою Учасника копії документів, що підтверджують правомочність керівника Учасника на укладення  договору про закупівлю:

- протокол рішення засновників про призначення керівника (виписка/витяг з протоколу засновників);

- наказ про призначення керівника на посаду;

- паспорт керівника(1-3 сторінки).

5. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:

- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.
Не відповідає

Не допускається

до участі
2.

Не проведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання Учасника (юридичної особи, приватного підприємця) банкрутом і про відкриття справи про банкрутство

Відповідає

Допускається до участі

1. Лист за підписом керівника Учасника на бланку організації.
Не відповідає

Не допускається

до участі
3.

Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Відповідає

Допускається до участі

1. Оригінал довідки з податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсної на момент проведення торгів.

2. У разі наявності заборгованості учасник додатково надає гарантійний лист щодо погашення заборгованості до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки.
Не відповідає

Не допускається

до участі
4.

Наявність задовільного фінансового стану
Кп.л.=Оба/Кбз, де
Кп.л – коеф. поточної ліквідності,

Оба – оборотні активи,

Кбз – короткострокові боргові зобов'язання.

Відповідає

≥0,5

Допускається до участі


1. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія балансу учасника за останній звітний період (форма №1).

Не відповідає

<0,5

Не допускається

до участі
5.

Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються підприємствами ПАТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР

Відповідає

Допускається до участі

1. Завірена підписом та печаткою учасника копія уповноважуючого документу від виробника МТР або його офіційного представника або копія документу, підтверджуючого дилерські повноваження.
Не відповідає

Не допускається

до участі
6.

МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам філії ПАТ "Укргазвидобування" ГПУ "Полтавагазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ДСТУ, або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)

Відповідає

Допускається до участі

1 Зазначаються документи, які повинен надати Учасник процедури закупівлі в складі своєї пропозиції, щодо предмета закупівлі:

- Завірену підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копію Сертифікату (паспорта) якості на товар, що пропонується до поставки.
Не відповідає

Не допускається

до участі
7.

Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР на ринку України

не менше 1 року*

Відповідає

Допускається до участі

1. Довідка у довільній формі про виконання Учасником аналогічних Договорів за останні 3 роки, де зазначається інформація про предмет закупівлі, відомості про обсяг та терміни виконаних замовлень, покупців товарів, тощо.

2. Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів - оригінали листів відгуків від замовників (не менше двох).
Не відповідає

Не допускається

до участі
8.

Рівень браку (заключення надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи, Учасник (Постачальник) оцінюється без врахування даного критерію.

Низький

Допускається до участі

1. Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).
Високий

Не допускається

до участі
9.

Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку підприємств ПАТ "Укргазвидобування", невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та підприємствами ПАТ "Укргазвидобування"

Відповідає

Допускається до участі

1. Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).
*Для складного технологічного обладнання по рішенню відповідального закупника строк може бути збільшеним


Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

3. Усі аркуші підтверджуючих документів повинні містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника закупівлі, а також відбитки печатки, що виконані незмивним чорнилом, крім оригіналів документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально завірені копії документів.

Додаток 2
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей)

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт