Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

XIIІ. Додатки до Договору - Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

XIIІ. Додатки до Договору

13.1. Додаток №1: Специфікація №1.

13.2. Додаток №2: Форма – «Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів».
XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ
ПАТ «Укргазвидобування», адреса:

04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28

філія ГПУ «Полтавагазвидобування», адреса:

36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173

п/р №260003232787 у відділенні №323 Полтавської обласної дирекції

АБ «Укргазбанк», МФО 320478

код ЄДРПОУ 00153100

ІПН 300197726657

Свідоцтво № 200102860

Тел./факс (0532) 515-317

від Постачальника:

від Покупця:_______________(____________)

М.П.


__________________(____________)

М.П.Додаток №1 до Договору

_______ від ___ ___ 20___р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №___

від «___» ______________ 20__ р.
п/п

Найменування Товару

ДСТУ/

ГОСТ/

ТУ


УКТЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю

без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість

без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість

із ПДВ,

(грн.)Всього:


УКТЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження або підакцизний

1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає _______ грн. (______ грн. _____ коп.), у т.ч. ПДВ _____ грн. (______ грн. _____ коп.). (вказати цифрами та словами).

2. Умови поставки Товару: ______ (DDP, FCA, DDU чи ін.) (згідно ІНКОТЕРМС, редакція 2000 року).

Кінцеве місце призначення:

• __________________ (для вхідного контролю), далі на склад за адресою:

• __________________ (для відвантаження).

3. Строк поставки Товару: ________-_______201_р., граничний термін постачання протягом _____ (робочих/календарних) днів після отримання попередньої оплати згідно п.4.1. цього Договору.

4. Умови та строки оплати: 100 % попередня оплата Покупцем за Товар, яка здійснюється на підставі рахунку, наданого Постачальником, після підписання цього Договору.

5. Транспортні витрати: _____________(включені в загальну вартість (ціну) Товару /не включені в загальну вартість (ціну) Товару).

6. Гарантія на Товар становить: __________________________________________________

7. Виробник товару: ________________________________ (країна походження, виробник)

8. Рік виготовлення Товару: _____________________________________________________

9. Відвантаження Товару проводиться за рознарядкою Покупця.

10. Вимоги до тари та упаковки:

• ___________ (тара (упаковка) незворотна / тара (упаковка) підлягає поверненню);

• _______________(вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) Товару / вартість тари (упаковки) не включено в загальну вартість (ціну) Товару.

Вимоги до тари/ упаковки: заводська упаковка, мішки по 50 кг. або біг-бег по 500 кг., або біг-бег по 1 т., з незмивним маркуванням, нанесеним на тару, тара повинна забезпечити цілісність товару при транспортуванні та зберіганні.

11. Реквізити Вантажовідправника: __________________ (вказати назву та реквізити Постачальника або заводу-виробника, або уповноваженої (залученої) ними особи).

12. Реквізити Вантажоотримувача: __________________ (вказати назву та реквізити Покупця).

13. У разі, якщо код УКТЗЕД імпортованого Товару, вказаний в митній декларації (МД), відрізняється від коду УКТЗЕД імпортованого Товару, який вказаний у цій Специфікації, Постачальник зобов'язується надати разом з актом приймання-передачі або видатковою накладною копії митних декларацій (МД) на підтвердження кодів УКТЗЕД імпортованих Товарів.

14. Ця Специфікація є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

15. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:


_____________(______________)

М.П.


____________(_______________)

М.П.

Додаток №2 до Договору

_________ від ______20___р.
Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів
(в тому числі кінцевих)


(станом на «___»__________20____ р.)

(ФОРМА)


п/п

Найменування контрагента (ІПН та вид діяльності)

Інформація про власників контрагента , вигодонабувачів

(в тому числі кінцевих)

(ПІБ, паспортні дані, ІПН)

Підтверджуючі документи (найменування, реквізити)

1

2

3

4


Достовірність та повноту даної інформації підтверджую.
"___"________20___ р.

____________________________________________(підпис особи – уповноваженого представника - контрагента)

М.П.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:


_____________(______________)

М.П.


____________(_______________)

М.П.

Додаток 5

до документації

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

__________________________________________________________________

найменування (повна назва) учасника

__________________________________________________________________

організаційно-правова форма

Основні власники/засновники: ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Орган державної реєстрації: _________________________________________

__________________________________________________________________

№_______________ «____»____________ ________р.

номер реєстрації дата реєстрації

Код ЄДРПОУ_________________ ІПН_______________________

Номер свідоцтва платника ПДВ ______________________________

Статус платника податків _______________________________________________________

Адреса учасника:

Юридична

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Фактична

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

____________________________

Телефон факс______________________ E-mail_________________________

Афілійовані організації /гілка власників__________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:____________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК КОНТРАГЕНТА

__________________________________________________________________

назва банку контрагента


МФО _______________________
Номер рахунку контрагента
________________________________________Адреса банку

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

тел./факс банку_________________

ДАНІ ПРО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПІДПИСУ, ЩОДО ЯКИХ ВІДСУТНІ СУДОВІ РІШЕННЯ ПРО ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ:

1. ________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

________________________________ «____»____________ ________р.

Посада Дата народження

Паспорт: ______ __________, виданий «____»____________ ________р.

серія номер Дата видачі

__________________________________________________________________

Ким виданий паспорт

2. ________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

________________________________ «____»____________ ________р.

Посада Дата народження

Паспорт: ______ __________, виданий «____»____________ ________р.

серія номер Дата видачі

__________________________________________________________________

Ким виданий паспорт

3. ________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

________________________________ «____»____________ ________р.

Посада Дата народження

Паспорт: ______ __________, виданий «____»____________ ________р.

серія номер Дата видачі

__________________________________________________________________

Ким виданий паспорт

Примітки: Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхилення пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Управління має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.
«____»____________ ________р. _______________ _______________________

Дата заповнення Підпис МП Прізвище, ім’я, по батькові учасника1   2   3   4   5   6

Схожі:

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей)

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт