Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за липень 2011 року.

Зміст


1.

Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів послуг (починаючи з 1 липня 2011 року операції, визначені в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, оподатковуються на загальних підставах за ставкою 20 відсотків)

Лист ДПАУ від 14.07.2011 р. № 19023/7/16-1117

5-6

2.

Щодо надання консультаційних послуг нерезидента без ПДВ

Лист ДПАУ від 24.05.2011 р. № 14481/7/16-1517-20

6

3.

Про обкладення ПДВ передачі в оренду нежитлового приміщення

Лист ДПАУ від 02.06.2011 p. № 15382/7/16-1517-10

6-7

4.

Щодо включення до бази оподаткування податком на додану вартість сум збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування з операцій з відчу­ження легкових автомобілів

Лист ДПАУ від 15.06.2011 р. № 16590/7/16-1517-26

7

5.

Щодо обкладення ПДВ послуг з друкування періодичних видань

Лист ДПАУ 12.05.2011 р. № 13280/7/16-1517-26

7-8

6.

Щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням податком на прибуток та податком на додану вартість (не включення до складу витрат роялті, нарахованих на користь нерезидента)

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11326/6/15-0516

8-9

7.

Щодо включення до вартості автомобіля по­датку на додану вартість при сплаті збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при його відчуженні

Лист ПФУ від 25.06.2011 р. № 13034/03-30

9-10

8.

Щодо оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11329/6/15-0516

10

9.

Оподаткування операцій з цінними паперами, деривативами, валютою

Лист ДПАУ від 20.04.2011 р. № 11287/7/15-0317

10-11

10.

Щодо визначення курсових різниць за заборгованістю за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) в іноземній валюті до 01.04.2011р.

Лист ДПАУ від 07.04.2011 р. № 6823/6/15-0315

11-12

11.

Щодо визнання витрат, що формують собівартість реалізованого товару

Лист ДПАУ від 22.04.2011 р. № 7788/6/15-0216

12-13

12.

Щодо віднесення до складу валових витрат юридичних та витрат фізичних осіб лізингових операцій з нерухомим майном

Лист ДПАУ від 21.01.2011 р. № 957/6/15-0315

13

13.

Щодо включення до складу витрат сум витрат на придбання товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів

Лист ДПАУ від 27.04.2011 р. № 11953/7/15-0317

14

14.

Относительно не соответствия счета-фактуры признакам первичного документа

Письмо Минфина Украины от 30.05.2011 г. № 31-08410-07-27/13794

15

15.

Относительно применения пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 и п. 56.21 ст. 56 Налогового кодекса Украины (суммы, выплачиваемые плательщикам налога в виде пособия по беременности и родам, не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика (не подлежат налогообложению) за прошлые отчетные периоды (январь - февраль 2011 г.). Штрафные санкции за нарушение сроков представления указанной декларации и уплаты налоговых обязательств не применяются)

Письмо ГНАУ от 31.03.2011 г. № 3974/5/17-0716

15-16

16.

Щодо проживання в санаторії працівника, направленого у відрядження, складання кошторису витрат на відрядження та звіту про виконану роботу

Лист Мінфіну України від 05.05.2011 р. № 31-07230-16-21/11582

16-17

17.

Про штрафні санкції у випадку пред'явлення підзвітною особою товарного чека

Лист ДПАУ від 27.04.2011 р. № 7966/6/23-7015/515

17-18

18.

Щодо наявності підтвердного документа для віднесення до складу податкових витрат суми добових

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11327/6/15-0516

18

19.

Относительно предоставления информации о случаях, обусловливающих необходимость при направлении в служебные командировки за границу осуществлять страхование жизни или здоровья лица либо его гражданской ответственности

Письмо Минфина Украины от 18.05.2011 г. № 31-07250-03-21/12670

18-19

20.

Щодо питання розрахунку 10-відсоткового ліміту (при розрахунку 10-відсоткового ліміту слід брати сукупну балансову вартість всіх груп основних засобів на 01.01.2011 р. та враховувати затрати на ремонти та поліпшення об'єктів основних засобів у тому періоді, в якому вони були здійснені)

Лист ДПАУ від 27.05.2011 р. № 100011/6/15-0315

19

21.

Щодо визначення дати звітного балансу (при здійсненні операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу до­ходів або витрат платника податку відповідно включається додатна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведе­на після дати звітного балансу)

Лист ДПАУ від 26.05.2011 р. № 9837/6/15-0315

19-20

22.

Относительно включения расходов на проведение рекламы в виде публикаций имиджевых статей в состав налоговых затрат

Письмо ГНАУ от 18.05.2011 г. № 9199/6/17-0416

20-21

23.

Щодо відображення окремих видів доходів фізичних осіб у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ (в якому має містити­ся інформація про всіх отримувачів соціальних виплат, дотацій, компенсацій, пенсій, державних стипендій, житлових субсидій, матеріальної до­помоги та інших грошових виплат, передбачених законами України, указами Президента України, які виплачуються з бюджетів або фондів дер­жавного соціального страхування населення)

Лист Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 23.06.2011 р. № 04-39/10-634

21-22

24.

Щодо заповнення податко­вими агентами податкового розрахунку (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку)

Лист ДПСУ від 24.05.2011 p. № 9649/6/17-0215

22-23

25.

Щодо справляння екологічного податку

Лист ДПАУ від 01.07.2011 р. № 17870/7/15-0817

23-25

26.

Щодо справляння земельного податку

Лист ДПАУ від 21.06.2011 р. № 17139/7/15-0717з

25-27

27.

Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток

Лист Мінпраці та соціальної політики України від 17.06.2011 р. № 190/13/116-11

28-29

28.

Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 24.06.2011 р. № 208/13/116-11

29-30

29.

О налогообложении материальной помощи (если выплата материальной помощи имеет систематический характер и такая помощь предоставляется всем или большинству работников)

Письмо ГНАУ от 22.06.2011 г. № 11552/6/17-0715

30-31

30.

Щодо оплати листка непрацездатності

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.05.2011 р. № 149/18/99-11

31

31.

Щодо нарахування ЄСВ на винагороду, одержану за договором доручення

Лист ПФУ від 17.05.2011 р. № 9782/03-30

31-32

32.

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 № 260 ("Про затвердження форми посвідчення про відрядження")

Наказ Мінфіну України від 21.06.2011 р. № 738

32

33.

Относительно сроков полезного использования основных средств

Письмо ГНАУ от 23.05.2011 г. № 9544/6/15-0315

32-33

34.

Про заміну інформації у реквізиті "Призначення платежу"

Лист НБУ від 09.06.2011 р. № 25-111/1438-7141

33-34

35.

Относительно применения норм Налогового кодекса Украины (о представлении информации, необходимой для исполнения возложенных на органы государственной налоговой службы функций, задач, и ее документального подтверждения)

Письмо ГНАУ от 27.04.2011 г. № 7971/6/23-4015/346

34-35

36.

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Лист НБУ від 06.06.2011 р. № 48-104/1116-6981

35-36  1. Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів послуг


Лист Державної податкової адміністрації України від 14.07.2011 р. № 19023/7/16-1117

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур" від 19 травня 2011 року № 3387-VI (далі - Закон № 3387-VI) Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Закон № 3387-VI набув чинності з 1 липня 2011 року (опубліковано в газеті "Голос України" 23.06.2011 № 113).

Пунктом 1 Розділу I Закону № 3387-VI виключено з Податкового кодексу України (далі - Кодекс) підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196, яким передбачено, що операції з постачання послуг, визначених в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, а саме консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, починаючи з 1 липня 2011 року операції з постачання послуг на митній території України, визначених в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, оподатковуються на загальних підставах за ставкою 20 відсотків.

При цьому, місцем постачання зазначених послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Нагадуємо, що статтею 208 Кодексу встановлено правила оподаткування в разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких вважається митна територія України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі - резиденту.

Так, якщо нерезидент надає послуги, визначені в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, резиденту - юридичній особі, зареєстрованій платником податку на додану вартість, то такий отримувач послуг нараховує податок за основною ставкою, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку (при цьому, податкова накладна складається в одному примірнику і залишається в платника податку) та включає її до податкового зобов'язання відповідного звітного (податкового) періоду (рядок 7 декларації з податку на додану вартість). В наступному звітному періоді зазначена сума податку може бути віднесена до податкового кредиту (рядок 12.4 декларації з податку на додану вартість), за умови виконання вимог, визначених статтею 198 Кодексу.

У разі якщо нерезидент надає зазначені послуги резиденту - юридичній особі, не зареєстрованій платником податку на додану вартість, то такий отримувач послуг податкову накладну не виписує, але зобов'язаний подати до органу державної податкової служби Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків на митній території України, форму якого затверджено наказом ДПА України від 25.01.2011 № 41 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 № 197/18935.

При цьому зазначаємо, що отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

У разі якщо отримувач послуг, визначених в підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу, - нерезидент зареєстрований за межами митної території України, такі операції не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Крім того, згідно з пунктом 2 Розділу I Закону № 3387-VI виключено з Податкового кодексу України пункт 197.9 статті 197, яким звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

Отже, починаючи з 1 липня 2011 року, зазначені операції підлягали оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах.

Одночасно повідомляємо, що прийнятим 07.07.2011 року Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)":

відновлено дію пункту 197.9 статті 197 Кодексу, починаючи з 1 липня 2011 року;

виключено у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу слова "та інші подібні послуги консультаційного характеру".

Державна податкова адміністрація України пропонує вищенаведене враховувати при адмініструванні податку на додану вартість та підготовці податкових консультацій платникам податків.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт