Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Господарський суд суддя Справа Відповідач: Позивач: відзив на позовну заяву про стягнення боргу за договором оренди

Господарський суд суддя Справа Відповідач: Позивач: відзив на позовну заяву про стягнення боргу за договором оренди

Господарський суд
суддя

Справа
Відповідач:
Позивач:

ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

про стягнення боргу за договором оренди
Наприкінці серпня місяця ТОВ «____________» від ТОВ «____________» отримано позовну заяву про стягнення заборгованості за договором оренди в розмірі 23 878,43 грн. та сплатою штрафу в розмірі 14 000,00 грн. згідно п. 6.5. Договору.

02 вересня 2010р. ТОВ «____________» отримало із господарського суду м. Києва Ухвалу про порушення провадження у справі №30/248 за позовом ТОВ «____________» про стягнення боргу за договором оренди.

З фактами викладеними в позовній заяві ТОВ „____________” не може погодитись з наступних причин:

24 вересня 2007р. між ТОВ «____________» та ТОВ «____________» було укладено Договір оренди (далі за текстом – «Договір») згідно якого ТОВ»____________» надається в оренду нежитлове приміщення площею 145 кв.м, яке знаходиться за адресою: ____________________________ для розміщення за вказаною адресою кафе-бару.

Строк дії даного Договору оренди 2 роки та 11 місяців.

На підставі усної попередньої домовленості Сторін вказаного Договору, було досягнуто згоди, щодо зміни строку дії Договору до 01 травня 2010р. До даного строку повинні були здійснені розрахунки, підписані акти прийому-передачі та акти взаєморозрахунків.

Домовленістю Сторін Договору також було досягнуто згоди, щодо реалізації частини майна, що було передано ТОВ «____________» разом із приміщенням що орендується, згідно Акту прийому-передачі від 24 вересня 2007р. У вказаному Акті прийому-передачі визначено повний перелік такого майна (за актом – товар), його кількість та вартість. Акт підписаний представниками сторін та скріплений печатками.

Для виконання досягнутих Сторонами домовленостей ТОВ «____________» здійснило реалізацію частини майна (стільці 44 шт. вартість одиниці згідно Акта 32,13 грн., загальна вартість 1413,72 грн.) за цінами вказаними в Акті прийому-передачі, кошти отримані від такої реалізації були передані в касу ТОВ «____________» головному бухгалтеру (прибутково касового ордера головним бухгалтером надано не було).

Станом на 15 травня 2010р. ТОВ «____________» заборгувало перед ТОВ «____________» орендну плату за Договором в сумі 23 878,43 грн. За попередньою усною домовленістю між представниками ТОВ «____________» та ТОВ «____________» було досягнуто згоди про погашення такої заборгованості шляхом передачі майна, що належить ТОВ «____________», а саме: комплект звукового обладнання вартістю 11 378,40 грн. та параконвектомат загальною вартістю 20 000,00 грн., разом майна на суму 31 378,40 грн. як плату за Договором оренди. Вказане майно знаходилось в приміщенні що орендується.

На виконання попередніх домовленостей ключі від приміщення були передані Відповідачем уповноваженому представнику ТОВ «____________» 15 травня 2010р. На момент передачі ключів в приміщенні знаходилось майно, що належить ТОВ «____________», а саме: комплект звукового обладнання вартістю 11 378,40 грн. та параконвектомат загальною вартістю 20 000,00 грн., разом майна на суму 31 378,40 грн.

Таким чином Позивач фактично прийняв виконання з боку Відповідача, щодо зарахування майна Відповідача в рахунок погашення заборгованості з орендної плати.

З часом усні домовленості ТОВ «____________», щодо погашення заборгованості шляхом передання майна ТОВ «____________» в односторонньому порядку були анульовані з ініціативи посадових осоіб ТОВ «____________».

В зв`язку з цим 06 липня 2010 року ТОВ «____________» за вих. №06/08 на адресу ТОВ «____________» направлено Претензію, щодо належного виконання умов Договору оренди з вимогою:

  • передання повноважним представникам ТОВ «____________» майна, що належить ТОВ «____________» а саме: комплект звукового обладнання вартістю 11 378,40 грн. та параконвектомат зі стійкою та протвенями загальною вартістю 20 000,00 грн., разом майна на суму 31 378,40 грн., що знаходиться в орендованому приміщенні, з метою його подальшої реалізації і здійснення остаточних розрахунків з ТОВ «____________»;

  • прийняти виконання ТОВ «____________» вже виконаних своїх зобов’язань;

  • підписати Акт прийому-передачі приміщення та Акт прийому-передачі майна;

  • підписати Акти звірки взаємних розрахунків;

  • підписати Додаткову угоду до Договору оренди, щодо зміни строку оренди.


19 липня 2010р. було направлено вимогу про надання відповіді на претензію за вих. №19/07.

На початку серпня місяця Відповідачем отримано відповідь на претензію за вих. № 23/07/10 від 23.07.2010р. та Претензію від 22/07/10 від 22 липня 2010р.

У відповіді на Претензію зазначається, що Позивач відмовляється прийняти виконання зобовязання по сплаті орендної плати шляхом передання йому майна.

Таким чином видно, що станом на 23 липня 2010р. зобовязання Відповідача щодо орендної плати вже було фактично прострочено (згідно п. 4.1. Договору орендна плата вноситься Орендарем на рахунок Орендодавця не пізніше 5-го числа поточного місяця), і жодних претензій до цього часу (протягом трьох місяців) з боку Позивача щодо стягнення суму боргу направлено не було. Даний факт підтверджує, що до вказаного часу сторонами було досягнуто усної домовленості, щодо порядку сплати орендної плати шляхом передання майна Відповідача.

Таким чином прострочення зобовязання по сплаті орендних пдлатежів сталося з вини Позивача, шляхом невиконання останнім домовленостей, що й призвело до нарахування штрафних санкцій.

Також у вказаній відповіді на претензії вказує, що всі додатки до направленого на його адресу будуть підписані після виконання зобовязань по сплаті орендної плати.

Серед направлених з претензією додатків Відповідач направив Позивачу Акт здачі приміщення та майна яке відбулося, як вже зазначалось 15 травня 2010р.

Позивач вказаний Акт не підписав та Відповідачу не направив, чим порушив вимоги п. 2.2.8 Договору (обовязок орендаря здати приміщення за Актом здачі приміщення та майна).

Також Позвачем порушено встановлений порядок внесення змін до договору, а саме: згідно ч. 1 ст. 651 ЦК України: Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно ст. 654 вказаного кодексу: Зміна і розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється. Таким чином відмова у підписанні додатку до Договору про зміну строку його дії, що була направлена Позивачу, є порушенням цивільного законодавства та вимог ст. 188 ГК України, згідно якого: сторона яка вважає змінити умови договору надсилає пропозиції про це іншій стороні. Сторона договору яка отримала таку пропозицію у 20-денний строк повідомляє сторону про результати її розгляду.

04 серпня 2010р. ТОВ «____________» додатково направило на адресу ТОВ «____________» пропозицію, щодо досудового врегулювання спору та повернення майна, що враховуючи відмову Позивача від прийняття виконання, безпідставно знаходиться у останнього.

У відповідності до п. 2 ст. 193 ГК України: Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобовязань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
Так враховуючи викладене, що Відповідач діяв в інтересах відповідача, на підставі досягнутих спільних домовленостей, а невиконання такого зобовязання відбулося в звязку із відмовою прийняти таке виконання Позивачем.

Також у відповідності до ч. 8 ст. 193 ГК України: - Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобовязана, на вимогу зобовязаної сторони, повинна видати письмове посвідчення виконання зобовязання повністю або його частини.

Так, керуючись вказаною нормою Відповідач направив на адресу Позиввача Акт прийому-передачі приміщення та майна для підписання. Позивач в свою чергу підписувати акти відмовився в порушення ч. 8 ст. 193 вказаного кодексу.

Також Позивачем порушуються права власності Відповідача шляхом незаконного та безпідставного утримання майна в приміщенні, що орендувалося, а саме: комплект звукового обладнання вартістю 11 378,40 грн. та параконвектомат загальною вартістю 20 000,00 грн., разом майна на суму 31 378,40 грн. Таким чином ТОВ «____________» порушує основи цивільного законодавства а саме: ст. 321 Цивільного кодексу України регламентує: «Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні». Згідно ст. 317 власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно ст. 320 Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Отже Товариство позбавлене в праві користування та розпорядження майном.

Ст. 386 закріплює такі основні засади захисту права власності:

1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.

2. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

3. Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди.

Вважаємо, що умисні, незаконні дії посадових осіб ТОВ «____________», які полягають в незаконному утриманні майна, сприяли створенню заборгованості по орендній платі, та стягненню з ТОВ «____________» окрім боргу, штрафної санкції у розмірі 14000,00 грн. Такі дії призведуть до несприятливих наслідків для Товариства, та заподіять матеріальну шкоду.


Згідно п. 2.2.9. Договору оренди одним із обовязків Орендаря є: Звільнити та здати Орендодавцю обєкт оренди разом з використаним майном в належному стані з урахуванням нормального допустимого відсотка зношення у термін – 2 дні з моменту закінчення строку дії Договору згідно Акту здачі приміщення та майна.

Згідно п. 5.1. Договору – Дострокове розірвання Договору оренди можливе з ініціативи будь-якої сторони з повідомленням другої сторони не менш ніж за один місяць письмово. Жодна із сторін письмово не повідомляла іншу сторону про здострокове розіврання договору, всі умови дострокового розірвання договору (тобто зміна строку дії договору) були досягнуті сторонами шляхом усних домовленостей.

Про такі усни домовленості свдчить те, що Позивач звернувся до Відповідача з претензією лише 23 липня 2010р., тобто через майже три місяці після закінчення строку дії договору за усною домовленістю.

Згідно ч. 4 ст. 612 ЦК України: Прострочення боржника не настає, якщо зобовязання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Ст. 613 вказаного кодексу вказує: кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не винив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобовязання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обовязку.

Згідно ч. 1 ст. 614 ЦК України: Особа, яка порушила зобовязання, несе відповідадльність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлене договором або законом.


На підставі викладеного вважаємо, що ТОВ „____________” належним чином виконує свої обов’язки, відповідно до умов Договору оренди та ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України, а факт наявності заборгованості з орендноїх плати вважаємо бездіяльністю ТОВ „____________” так як відповідно до ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.22, ст.28, ст.59 Господарського процесуального кодексу України, -

ПРОСИМО:


  1. Відмовити ТОВ „____________” в задоволенні позовних вимог у повному

обсязі.

Додатки:

  1. Докази направлення копії відзиву позивачу на 1 арк.

  2. Довіреність №04/11 від 03 версеня 2010р. на 1 арк.У повноважена особа

за довіреністю №04/11 від 03 вересня 2010р._______________ __________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Суддя Справа Позивач ват відповідач 1 Відповідач 2

Заява про усунення недоліків позовної заяви (на виконання ухвали...
Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області про поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку...

Суддя-доповідач: Ватаманюк Р. В
Вінницького окружного адміністративного суду від 03 лютого 2015 року у справі за адміністративним позовом особи 1 (далі позивач)...

Відповідач: Представник Відповідача: Суддя: Жукова О.Є. Справа №331/4154/16-ц...
Жовтневий районний суд м. Запоріжжя 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 6

Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків
Тов «Медичний заклад» був поданий позов до ват «Будсервіс» про стягнення 125 740,95 гривень. Вважаємо доводи позовної заяви необгрунтованими...

Господарський суд Миколаївської області 54051 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Приватним підприємцем Петровою Тамарою Степанівною (далі Позивач), та Комунальним підприємством «Фармацевт», в особі директора Шматко...

Відповідач-2: Суддя: Мазуренко Ю. В. Справа №705/6293/16-ц

До Господарського суду міста Києва
Бондуранко К. П., знаходиться справа №99/377 про стягнення заборгованості договору купівлі-продажу №460/8Е (далі за текстом — Договір),...

Київський апеляційний адміністративний суд
Київський апеляційний адміністративний суд справа: №826/11314/14 Головуючий у 1-й інстанції: Данилишин В. М. Суддя-доповідач: Глущенко...

Київський апеляційний адміністративний суд
Справа: №826/15747/14 Головуючий у 1-й інстанції: Гарник К. Ю. Суддя-доповідач: Мацедонська В. Е

Господарський суд м. Києва Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
Ціна позову: 31 481, 76 грн. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 76 копійок)

Ленінський районний суд м. Миколаєва
Апостол Сергій Валерійович (далі – Позивач), з 20. 12. 2003 р перебував у шлюбі з Апостол Алесею Володимирівною (далі – Відповідач),...

Законами n 590/97-вр
У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінено словами "господарський суд"

Зразок: заява про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали
Полтавської області від 30. 07. 2009 р., а також окрему ухвалу по цивільній справі за позовом Особи 1 до Особи 2 про стягнення суми...

Судова палата у цивільних справах
Особа 1 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ, за позовом особа 3 до особа 1, особа 2 про стягнення...

Господарський суд м. Києва

Господарський суд м. Києва

2/695/1127/16 Суддя Орел С.І. Заяв а про перегляд заочного рішення...
Золотоніським міськрайонним судом Черкаської області було прийнято рішення, яким задоволено позовні вимоги Позивача щодо стягнення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт