Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку

Сторінка1/2
  1   2
Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку

П. 2.1.Опитувальник клієнта – юридичної особи

З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію.

 1. Повне найменування юридичної особи____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 1. Скорочене найменування юридичної особи________________________________________________________________

 2. Код за ЄДРПОУ (за наявності)___________________________________________________________________________

 3. Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію та/або Витягу з Єдиного Державного Реєстру ________________________________________________________________________________________________________

 4. Дата державної реєстрації ______________________________________________________________________________

 5. Орган, що здійснив реєстраційну дію (видав свідоцтво/витяг про держреєстрацію) ________________________________________________________________________________________________________

 6. Країна реєстрації ______________________________________________________________________________________

 7. Юридична адреса (Фактична адреса місця розташування ) ________________________________________________________________________________________________________

 8. Поштова адреса для відправки кореспонденції ________________________________________________________________________________________________________

 9. Номери контактних телефонів: ________________________________________________________________________________________________________

 10. Номер факсу: _________________________________________________________________________________________

 11. Адреса електронної пошти: ___________________________________________________________________________

 12. Організаційно – правова форма _______________________________________________________________________

 13. Форма власності ___________________________________________________________________________________

 14. Вид (види) господарської (економічної) діяльності ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 1. Відокремлені підрозділи – філії,відділення, представництва тощо ( ) так ( ) ні

У випадку, якщо відповідь так, вкажіть будь ласка їх найменування, код ЄДРПОУ

Найменування

код ЄДРПОУ 1. Розмір статутного капіталу _______________________________________

 2. Рахунки, що відкриті в інших банках (Найменування банку, код банку, номер рахунку)

  Найменування банку

  Код банку або ВІС

  рахунку 3. Інформація про власників юридичної особи - юридичних та фізичних осіб, які мають істотну участь* у цій юридичній особі, отримують значну матеріальну вигоду від її діяльності, або іншим шляхом мають змогу впливати на діяльність юридичної особи:

1) Власники істотної участі клієнта-юридичні особи (додатково заповнюється додаток П.2.5):

істотна участь* - частка в статутному капіталі юридичної особи (має повноваження голосувати) в розмірі не менше ніж 10 і більше відсотків

Найменування

код ЄДРПОУ та місцезнаходження

Вид діяльності

Частка в статутному капіталі, %

Форма внеску

Статутний капітал, грн.

Участь в інших юридичних особах

Сплачений

До сплати

2) Власники істотної участі клієнта-фізичні особи (додатково заповнюється додаток П.2.6):

істотна участь* - частка в статутному капіталі юридичної особи (має повноваження голосувати) в розмірі не менше ніж 10 і більше відсотків

Прізвище

Ім’я

По батькові

(ідентифікаційнийй номер)

Паспортні дані, дата народження, адреса

Частка в статутному капіталі, %

Форма внеску

Статутний капітал, грн.

Участь в інших юридичних особах

Сплачений

До сплати3) Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною часткою (осіб, що діють на підставі доручення тощо), мають право голосу на зборах акціонерів та можуть розпоряджатися майном/рахунком/:

П.І.Б. фізичної особи,

дата народження

На підставі якого документа діє представник

Ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані, дата видачі паспорту, місце проживання

 1. Ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб) – контролера (контролерів), а також особи (осіб), яка (які) має (ють) прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (ють) (контролює (ють)) 50 і більше відсотками акцій (частки, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави для такого впливу**:

  Прізвище

  Ім’я

  По батькові /

  ідентифікаційний номер

  Паспортні дані, дата видачі паспорту, дата народження, адреса

  Підстави для такого впливу

  Участь в інших юридичних особах

 2. Відомості про органи управління та їх склад :

посадові особи Виконавчого органу; Наглядової Ради , Ревізійної комісії;

Посада

П. І. Б., дата нарождення

Ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані, дата видачі паспорту, місце проживання

Участь в інших юридичних особах

6) Ідентифікаційні дані осіб, уповноважених діяти від імені клієнта

П.І.Б. фізичної особи,

дата народження

На підставі якого документа діє представник

Ідентифікаційний номер платника податків, паспортні дані, дата видачі паспорту, місце проживання
Чи є публічні діячі або пов`язані з ним особи (публічний діяч - фізична особа, яка виконує або виконувала визначені Законодавством публічні функції в іноземних державах) серед наступних осіб:
Так

(зазначити ПІБ)

Ні

які мають право розпоряджатися рахунками та майномякі входять до складу органів управліннявласників істотної участі в юридичній особіконтролерів юридичної особиуповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю 1. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (найменування, адреса, код ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________________________Пов'язані особи - серед власників юридичної особи (член господарчого об'єднання, асоціації, корпорації, член консорціуму, холдінгу та інші об’єднання підприємств передбачені законодавством) у складі якого знаходиться клієнт – юр.особа, а також незалежно від формального членства в якому-небудь об’єднанні - юридична особа, яка здійснює нагляд або контролює клієнта - юридичну особу, або знаходиться з нею під спільним контролем

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заповнюється один із запропонованих варіантівОрієнтовний щорічний дохід/збитки

збиток за попередній рік

( )

прибуток за попередній рік

( )Розмір кредиторської заборгованості

немає

( )

перевищує дебіторську заборгованість

( )

збільшилась у порівнянні з попереднім періодом

( )

меньша за дебіторську заборгованість

( )Розмір дебіторської заборгованості

немає

( )

збільшилась у порівнянні з попереднім періодом

( )

меньша за кредиторську заборгованість

( )

перевищує кредиторську заборгованість

( )Заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів

немає

( )

є прострочена

( )

є

( )Наявність ЦП, що можуть слугувати додаткови доходом

немає

( )

є

( )Наявність депозитів

немає

( )

є на суму до 50000грн

< 6 міс.

( )

> 6міс.

( )

є на суму вище 50000грн

< 6 міс.

( )

> 6міс.

( )Наявність заборгованості за кредитами (в т.р. простроченими)

є

в нашому банку

( )

в іншому банку

( )

немає

( )Прогнозні обороти

Загальна сума надходжень за квартал
Загальна сума перерахувань за квартал
 1. Характеристика суті діяльності (наприклад: посередницькі послуги, торгівля цінними паперами, виробництв  Посередницькі послуги

  (__) – так (__) – ні  Торгівля іменними цінними паперами

  (__) – так (__) – ні  торгівля цінними паперами на пред’явника

  (__) – так (__) – ні  Купівля продаж зброї, наркотичних засобів, прекурсорів

  (__) – так (__) – ні  Сільське господарство

  (__) – так (__) – ні  Металургійна промисловість

  (__) – так (__) – ні  Наука і наукове обслуговування

  (__) – так (__) – ні  Харчова промисловість

  (__) – так (__) – ні  Машинобудування

  (__) – так (__) – ні  Легка промисловість

  (__) – так (__) – ні  Відпочинок і туризм

  (__) – так (__) – ні  Інше (вкажіть будь ласка)
 2. Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку) _____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Основні контрагенти:

  Найменування

  код ЄДРПОУ 2. Кількість осіб, які працюють на підприємстві _________________________________

 3. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (Найменування, серія, номер, ким видана, термін дії) ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи Ви здійснюєте/ плануєте здійснення зовнішньоекономічної діяльності

так ( ) ні ( )

Якщо відповідь так, заповніть будь ласка данні про контрагентів:

Найменування контрагентів-нерезидентів

країна реєстрації контрагентів-нерезидентів

країна реєстрації фінансової установи контрагента

Товар фактично поставляється на митну територію України


Так( )

Ні( )


Так( )

Ні( )


Так( )

Ні( )

 1. Операції, які планує або передбачає проводити клієнт за допомогою банку  Розрахункове обслуговування

  (__) – так (__) – ні
  Касове обслуговування

  (__) – так (__) – ні
  Кредитні операції

  (__) – так (__) – ні
  Операції з платіжними картками

  (__) – так (__) – ні
  Депозитні операції

  (__) – так (__) – ні
  Операції через систему «Фрі-Банк»

  (__) – так (__) – ні
  Інші (вкажіть будь ласка)
 2. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахункистатутний капітал

(__) – так (__) – ні
інвестиції

(__) – так (__) – ні
кредити

(__) – так (__) – ні
господарська діяльність

(__) – так (__) – ніфінансові допомоги

(__) – так (__) – ні
кошти отримані від вчинення протиправної діяльності

(__) – так (__) – ні
Інші (вкажіть будь ласка)
Підтверджуємо достовірність вищенаведеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім тих, які вказані вище, не мають істотної участі у нашому підприємстві, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов’язкові для нас вказівки та впливати на нашу діяльність. Нам відомо, що у разі надання недостовірної інформації нас може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому інформаційному листі, зобов`язуємось негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 10-ти календарних днів. ”_________”_________________20___г.
Керівник_________________ __________________ ______________

(посада) (підпис) (П.І.Б)

М.п.

* Під істотною участю розуміється пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи:

Дві та більше особи вважаються такими, що спільно володіють акціями (паями/частками) іншої юридичної особи, якщо вони є власниками акцій (паїв/часток) іншої юридичної особи, а також одночасно:

є членами ради чи правління, власниками істотної участі чи законними представниками однієї юридичної особи; або

одна з цих осіб надала іншій кредит для придбання акцій (паїв/часток) банку чи іншої юридичної особи; або вони є близькими родичами (рідні брати та сестри, батьки, чоловік, дружина або повнолітні діти).

Під значним впливом розуміється можливість шляхом голосування чи в іншій формі власного волевиявлення приймати участь у визначенні кредитної, інвестиційної, облікової політики та з інших питань управління чи діяльності, на прийняття рішень з основних напрямів діяльності Банку або іншої юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом.

Під прямим володінням розуміється володіння акціями (частками, паями, права голосу тощо) в статутному фонді юридичної особа як акціонер (учасник) на підставі права власності.

Під опосередкованим володінням розуміється володіння акціями (частками, паями, правом голосу тощо) в статутному фонді юридичної особи, за наявності однієї або кількох наступних ознак:

- отримання в управління пакета акцій (частки в статутному фонді), набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів юридичної особи за дорученням акціонера (учасника) юридичної особи, який є власником істотної участі в такій юридичній особі; наявності цивільно-правових договорів (наприклад, договорів про сумісну діяльність, представництва або доручення тощо) фізичної чи юридичної особи з прямим власником істотної участі в цій юридичній особі тощо.

Опосередковане володіння відсотками статутного капіталу юридичної особи мають також особи, пов’язані з власником істотної участі в юридичній особі відносинами власності (наприклад, володіння істотною участю у власника істотної участі в юридичній особі тощо).

Під прямим впливом розуміється володіння акціями (частками, паями, права голосу тощо) в статуному фонді юридичної особа як акціонер (учасник) у розмірі 10 % і більше статуного фонду на підставі права власності.

Під опосередкованим впливом розуміється володіння акціями (частками, паями, правом голосу тощо) в статутному фонді юридичної особи у розмірі 10 % і більше статуного фонду, за наявності однієї або кількох наступних ознак:

- отримання в управління пакета акцій (частки в статутному фонді), набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів юридичної особи за дорученням акціонера (учасника) юридичної особи, який є власником істотної участі в такій юридичній особі; наявності цивільно-правових договорів (наприклад, договорів про сумісну діяльність, представництва або доручення тощо) фізичної чи юридичної особи з прямим власником істотної участі в цій юридичній особі тощо.

Опосередковане володіння відсотками статутного капіталу юридичної особи мають також особи, пов’язаних власником істотної участі в юридичній особі відносинами власності (наприклад, володіння істотною участю у власника істотної участі в юридичній особі тощо).

**Контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Під вирішальним впливом на керівництво чи діяльність юридичної особи (Банку) розуміється, зокрема, те, що така особа має можливість впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банку або іншої юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом, тобто здійснює контроль над банком або іншою юридичною особою.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації, клієнта просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів публічного...
Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) із зазначенням коду за едрпоу та місцезнаходження

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Найбільш приголомшлива фінансова трагедія
Порядок надання стабілізаційної позики. Ліквідація комерційного банку. Санація банку під час ліквідаційних процедур. Особливості...

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

2 Банк відкриває Клієнту Рахунок протягом 3 (трьох) Робочих днів...
Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання...
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів...

Правила проведення на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» аукціонів...
Активи банку – майно, право вимоги, корпоративні права та інші активи банку, які призначені Замовником для продажу на торгах, та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт