Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за березень 2014 року.

Зміст


1.

Ким складаються податкові накладні

Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 03.03.2014 р.

4

2.

Контролируемые операции по критерию НДС — 0%

Письмо Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области от 07.02.2014 г. № 295/10/00-36-15-07

4-5

3.

Контролируемые операции по критерию НДС — 0%

Письмо Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области от 07.02.2014 г. № 2159/10/18-28-15-01-46

5-6

4.

Джерела інформації про ринкові ціни

Лист Міністерства доходів і зборів України від 18.11.2013 р. № 15566/6/99-99-22-03-04-15

6

5.

Електронна податкова накладна з підписом наступного дня

Лист Міністерства доходів і зборів України від 27.11.2013 р. № 16192/6/99-99-10-01-05-15

6-7

6.

Оскарження відмови в реєстрації податкової накладної

Інформаційний лист ВАСУ від 24.10.2013 р. № 1486/12/13-13

7-9

7.

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів

Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 06.03.2014 р.

9

8.

Витрати, які не амортизуються

Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 11.03.2014 р.

9-10

9.

Щодо оподаткування представницьких витрат

Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.10.2013 р. № 14054/6/99-99-19-03-02-15

10

10.

Щодо надання роз'яснень стосовно заповнення товарно-транспортної накладної під час здійснення перевезень автомобільними транспортними засобами

Лист Міністерства інфраструктури України від 11.03.2014 р. № 2455/25/10-14

10-13

11.

Перевірка табеля обліку робочого часу

Лист Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 р. № 863/2/99-99-08-02-01-10

13

12.

Про оплату листка непрацездатності за час санаторно-курортного лікування

Лист ФССзТВП від 22.01.2014 р. № 04-29-164

13-14

13.

Порядок оплати навчання роботодавцем

Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 12.03.2014 р.

14-15

14.

Про усунення розбіжностей в особовому рахунку платника єдиного внеску

Лист ПФУ від 15.01.2014 р. № 1128/03-30

15

15.

Щодо виправлення недостовірних (помилкових) первинних і статистичних даних

Лист Державної служби статистики України від 16.12.2013 р. № 13.5-15/76

15-16

16.

Щодо відряджень працівників організації, що є одержувачем бюджетних коштів

Лист Державної фінансової інспекції України від 25.12.2013 р. № 02-14/1548

16

17.

Щодо внесення готівкового виторгу засновником (власником) підприємства на поточний рахунок в банку

Лист НБУ від 13.02.2014 р. № 11-117/6276

16-17

18.

Оподаткування списаного боргу

Лист Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві 27.02.2014 р.

17-19

19.

Щодо оцінки об'єктів для цілей оподаткування під час спадкування та дарування

Лист Фонду державного майна України від 06.03.2014 р. № 10-36-2493

19-21

20.

Порядок подання Податкового розрахунку (форма 1ДФ)

Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 27.02.2014 р.

21-22

21.

Роз'яснення до Типового порядку обробки персональних даних

Роз’яснення Уповноваженого ВРУ з прав людини від 08.01.2014 р.

23-24

22.

Роз'яснення до Порядку здійснення Уповноваженим контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

Роз’яснення Уповноваженого ВРУ з прав людини від 08.01.2014 р.

24-26

23.

Класифікація видів економічної діяльності

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.02.2014 р. № 3411-16/4871-14

26

24.

Застосування УКТЗЕД

Лист Міністерства доходів і зборів України від 26.02.2014 р. № 3762/6/99-99-19-05-02-15

26-27

25.

Щодо надання послуг з проживання в готелі іноземцям, визначення доходу платника єдиного податку та відображення господарських операцій, здійснених за межами України

Лист Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 р. № 464/5/99-99-19-01-01-10

27-28

26.

Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до органу доходів і зборів

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 06.02.2014 р. № 120

28-29

27.

Подання скарг із запізненням

Лист Міністерства доходів і зборів України від 13.01.2014 р. № 448/6/99-99-19-04-02-15

29-30

28.

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року № 49 (зі змінами)

Постанова НБУ від 18.03.2014 р. № 137

30

29.

Про внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України

Постанова НБУ від 06.02.2014 р. № 45

30-31

30.

Про проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців

Наказ Мін’юсту України від 14.03.2014 р. № 525/5

31-32

31.

Щодо судової практики з питань визначення митної вартості товарів

Лист Міністерства доходів і зборів України від 28.02.2014 р. № 5087/7/99-99-10-03-01-17

32-33

  1. Ким складаються податкові накладні


Роз’яснення Міністерства доходів і зборів України від 03.03.2014 р.

Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в податковій накладній зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою - управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку - покупцем (отримувачем).

Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена вище.

Нагадаємо, з 1 березня 2014 року податкову накладну потрібно складати за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 № 10 "Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної". Цей наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 185/24962.


  1. Контролируемые операции по критерию НДС — 0%


Письмо Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области от 07.02.2014 г. № 295/10/00-36-15-07

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киевской области рассмотрело письмо ООО «ЧЛ»(1) и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

Перечень хозяйственных операций, которые признаются контролируемыми, определен пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI(2), с изменениями и дополнениями (далее — НКУ).

Согласно пп.39.2.1.1 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 НКУ контролируемыми операциями являются:

хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами — нерезидентами;

хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами — резидентами, которые:

задекларировали отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год;

уплачивают налог на прибыль предприятий и/или налог на добавленную стоимость по иной ставке, нежели базовая (основная), установленная в соответствии с НКУ, по состоянию на начало налогового (отчетного) года;

не являлись плательщиками налога на прибыль предприятий и/или налога на добавленную стоимость по состоянию на начало налогового (отчетного) года.

Контролируемыми операциями на основании пп.39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 НКУ являются операции, одной из сторон которых является нерезидент, зарегистрированный в государстве (на территории), в котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине, или уплачивающий налог на прибыль (корпоративный налог) по ставке 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине. Перечень таких государств (территорий) утверждается Кабинетом Министров Украины(3). Этот перечень государств (территорий) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную налоговую и таможенную политику, публикует ежегодно в официальных печатных изданиях и на официальном веб-сайте с указанием ставок налога на прибыль (корпоративный налог). Информация об изменении ставок публикуется в течение трех месяцев с момента такого изменения.

В случае если в государстве (на территории) регистрации такого нерезидента установлено более одной ставки налога на прибыль (корпоративного налога), плательщик налога представляет справку (или ее нотариально удостоверенную копию), подтверждающую избранную нерезидентом ставку налога на прибыль (корпоративного налога), установленную в государстве его регистрации, в цент¬ральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий налоговую и таможенную политику, в сроки, определенные пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 НКУ для представления отчета о контролируемых операциях(4) (пп.39.2.1.3 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 НКУ).

При этом операции, предусмотренные в пп.39.2.1.1 и 39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 НКУ, признаются контролируемыми при условии, что общая сумма осуществленных операций налогоплательщика с каждым контр¬агентом равна или превышает 50 миллионов гривен (без учета налога на добавленную стоимость) за соответствую¬щий календарный год (пп.39.2.1.4 п.39.2 ст.39 НКУ).

Обобщающей налоговой консультацией по отдельным вопросам применения норм налогового законодательства о трансфертном ценообразовании, утвержденной приказом Миндоходов от 22.11.2013 г. № 699(5), определено, что поскольку Закон Украины от 04.07.2013 г. № 408 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части трансфертного ценообразования»(6) вступил в силу 1 сентября 2013 года, то первым отчетным периодом для представления Отчета о контролируемых операциях будет 2013 год. Для определения объема контролируемых операций учитывается стоимостный показатель всех операций отдельно с каждым контрагентом в целом за календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Таким образом, операция по продаже продукции (картофельных чипсов) ООО «ЧЛ» с одним связанным лицом, а именно ПАО «КФ», будет считаться контролируемой в случае, если общая сумма операций с 1 января по 31 декабря 2013 года составляет 50,0 млн грн. (без НДС). В отчете за 2013 год необходимо указать контролируемые операции, осуществленные в период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г.

При этом следует отметить, что каждый конкретный случай налоговых взаимоотношений, в том числе и тех, о которых идет речь, требует анализа документов и материалов, позволяющих идентифицировать предмет запроса более детально, поэтому в целях получения более конкретного ответа на вопрос о признании осуществленной операции контролируемой плательщику налога необходимо обратиться в контролирующий орган по месту регистрации с предоставлением копий соответствующих документов.

Первый заместитель начальника А. Неменьший


  1. Контролируемые операции по критерию НДС — 0%


Письмо Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области от 07.02.2014 г. № 2159/10/18-28-15-01-46

Главным управлением Миндоходов в Сумской области рассмотрено обращение ПАО «КФ»(1) по определению договора купли-продажи картофельных чипсов, который заключен с резидентом — связанным лицом ООО «ЧЛ», контролируемой операцией, при том, что ООО «ЧЛ» в 2013 году уплачен налог на добавленную стоимость по иной ставке, нежели базовая (основная), установленная в соответствии с Налоговым кодексом Украины (далее — НКУ), в связи с чем сообщаем следующее.

В соответствии с пп.39.2.1.1 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Налогового кодекса Украины контролируемыми операциями являются хозяйственные операции по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг), осуществляемые налогоплательщиками со связанными лицами — резидентами, которые:

— задекларировали отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль за предыдущий налоговый (отчетный) год;

— применяют специальные режимы налогообложения по состоянию на начало налогового (отчетного) года;

— уплачивают налог на прибыль предприятий и/или налог на добавленную стоимость по иной ставке, нежели базовая (основная), установленная в соответствии с этим Кодексом, по состоянию на начало налогового (отчетного) года;

— не являлись плательщиками налога на прибыль предприятий и/или налога на добавленную стоимость по состоянию на начало налогового (отчетного) года.

При этом операции, предусмотренные в подпункте 39.2.1.1 этой статьи, признаются контролируемыми при условии, что общая сумма осуществленных операций налогоплательщика с каждым контрагентом равна или превышает 50 миллионов гривен (без учета налога на добавленную стоимость) за соответствующий календарный год (пп.39.2.1.4 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 НКУ).

Нормами ст.193, 194 НКУ определено понятие основной ставки по НДС, которая составляет в течение 2013—2014 годов 20 процентов от базы налогообложения.

Таким образом, по информации, изложенной в обращении, ООО «ЧЛ» относится к контрагентам, операции с которыми могут (при соблюдении стои¬мостного критерия) требовать применения правил трансфертного ценообразования.

Заместитель начальника Т. Мороз

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт