Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи, затверджена наказом Міндоходів від 11. 12. 2013 р. №793. Розділ І «Загальні відомості»

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи, затверджена наказом Міндоходів від 11. 12. 2013 р. №793. Розділ І «Загальні відомості»

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Алгоритм складання

Нормативна база


Інструкція № 793 – Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 793. 

Розділ І «Загальні відомості»


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Тип декларації

1

У рядку 1 проставляється відмітка в одній із комірок: 

– якщо декларація подається за звітний період вперше і в передбачені ПКУ терміни, то ставиться відмітка в комірці «звітна»;

– якщо в цілях уточнення поданої раніше декларації подається повторна декларація до закінчення граничного терміну подання, ставиться відмітка в комірці «звітна нова»; 

– якщо подається уточнююча декларація (з метою уточнення показників поданої раніше декларації пізніше граничного терміну подання) - ставиться відмітка в комірці «уточнююча» 

Звітний (податковий) період: 

2

Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами проставляється рік, за який подається декларація (п. 1.2 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Якщо декларація подається за квартал (фізособами - підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування) у комірці «квартал» рядка 2 розділу I вказується номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 4 (п. 1.2 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Звітний (податковий) період, що уточнюється: 

2

У разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації у рядку 2 розділу І декларації вказується звітний податковий період, що уточнюється (п. 1.2 розд. ІІІ Інструкції № 793)


Розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»


Платник податку зобов'язаний подати декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року він отримав доходи:

– які згідно з нормами розд. IV ПКУ не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;

– від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи;

– які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) платнику податку у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (п. 2.3 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі: 

01

У рядку 01 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується за формулою (п. 2.4 розд. ІІІ Інструкції № 793):

р. 01.01 + р. 01.02 + р. 01.03 + р. 01.04 + р. 01.05 + р. 01.06 + р. 01.07

У колонці 3 рядка 01 вказується загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів при їх виплаті (п. 2.1 розд. ІІІ Інструкції № 793).

У колонці 4 рядка 01 вказується сума ПДФО, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладається на податкового агента (п. 2.2 розд. ІІІ Інструкції № 793).

У колонці 5 рядка 01 вказується сума ПДФО, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розд. IV ПКУ покладається на платника податку (п. 2.3 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Заробітна плата 

01.01 

У рядку 01.01  вказується сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Платники податку, які подають декларацію згідно з пп. «є» п. 176.1 ПКУ, разом з декларацією заповнюють та подають додаток 7. При цьому у колонці 5 рядка 01.01 відображається значення рядка 07 додатка 7 (п. 2.5 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)

01.02 

У рядку 01.02 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, розмір яких визначається згідно з положеннями ст. 172, 173 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2.

У колонці 3 рядка 01.02 відображається значення рядка 6 колонки 4 додатка 2.

У колонці 4 рядка 01.02 відображається значення рядка 8 колонки 5 додатка 2.

У колонці 5 рядка 01.02 відображаються значення рядка 9 колонки 5 додатка 2 (п. 2.6 розд. ІІІ Інструкції № 793) 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (додаток 2)

 01.03

У рядку 01.03 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2.

У колонці 3 рядка 01.03 відображається значення рядка 6 колонки 6 додатка 2.

У колонці 4 рядка 01.03 відображається значення рядка 8 колонки 7 додатка 2.

У колонці 5 рядка 01.03 відображається значення рядка 9 колонки 7 (п. 2.7 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Інвестиційний прибуток (додаток 3) 

01.04 

У рядку 01.04 вказується сума інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ), розмір якого визначається згідно з положеннями п. 170.2 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 3.

У колонці 3 рядка 01.04 відображається додатне значення рядка 6 додатка 3.

У колонці  4 рядка 01.04 декларації відображається значення рядка 8 додатка 3.

У колонці 5 рядка 01.04 декларації відображається значення рядка 9 додатка 3 (п. 2.8 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна (додаток 2)

 01.05

У рядку 01.05 вказується сума доходів у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна в межах, що оподатковується згідно з розд. IV ПКУ, розмір якого визначається згідно із ст. 174 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2.

Показник колонки 3 рядка 01.05 визначається за формулою:

(к. 8 р. 6 додатка 2) + (к. 9 р. 6 додатка 2)

У колонці 4 рядка 01.05 відображається значення рядка 8 колонки 10 додатка 2.

У колонці 5 рядка 01.05 відображається значення рядка 9 колонки 10 додатка 2 (п. 2.9 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Іноземні доходи (додаток 4)

01.06 

У рядку 01.06 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 4.

У колонці 3 рядка 01.06 відображається підсумкове значення колонки 4 додатка 4.

У колонці  4 рядка 01.06 відображається підсумкове значення колонки 6 додатка 4.

У колонці 5 рядка 01.06 відображається підсумкове значення колонки 7 додатка 4 (п. 2.10 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Інші доходи 

01.07 

У рядку 01.07 вказуються інші доходи, оподаткування яких передбачено розд. IV ПКУ, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (п. 2.11 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Розділ ІІІ «Доходи, отримані фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності»


У розділі ІІІ відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб - підприємців, отримані від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), розмір якого визначається згідно із ст. 177 ПКУ.

У разі отримання таких доходів, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 5 (п. 3.1 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності (колонка 3 розділу I додатка 5)

02 

У рядку 02 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем.

Значення рядка 02 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 3 додатка 5 (п. 3.2 розд. ІІІ Інструкції № 793)
 

Розрахунки з бюджетом: 

 

 

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 07.01 додатка 5)

03.01 

У рядку 03.01 вказується сума податку на доходи фізичних осіб - підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникають податкові зобов'язання з цього податку.

Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 5 (п. 3.3 розд. ІІІ Інструкції № 793)
 

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (рядок 07.02 додатка 5) 

03.02 

У рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб - підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від'ємне значення.

Значення рядка 03.02 декларації дорівнює значенню рядка 07.02 додатка 5. Значення рядка 03.02 декларації вказується без знака "-" (п. 3.4 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Розділ ІV «Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність»


У розділі IV декларації відображається остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, розмір якого визначається згідно із ст. 178 ПКУ (п. 4.1 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності 

04

У рядку 04 вказується сума загального оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності (п. 4.2 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності

05

У рядку 05 вказується сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (п. 4.3 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Сума чистого оподатковуваного доходу (рядок 04 - рядок 05)

06 

У рядку 06 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, розрахованого як різниця між доходом (рядок 04 декларації) і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (рядок 05 декларації) (п. 4.4 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету 

 07

У рядку 07 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними в п. 167.1 ПКУ.

Ставка податку 17 % застосовується до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує 10-кратний розмір МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування (п. 4.5 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Розділ V «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб»


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума загального річного оподатковуваного доходу (рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

08

У рядку 08 наводиться загальна сума доходу, отриманого у звітному періоді, що дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року (к. 3 р. 01), доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із ст. 177 ПКУ (р. 02), та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із ст. 178 ПКУ (р. 04) (п. 5.1 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Значення розраховується за формулою:

к. 3 р. 01 + р. 02 + р. 04

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

09

У рядку 09 вказується загальна сума ПДФО, нарахована на весь отриманий протягом року дохід (п. 5.2 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Значення рядка розраховується за формулою:

к. 5 р. 01 + р. 03.01 + р. 07

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

10

У рядку 10 відображається сума ПДФО, вже сплаченого на дату подання декларації (п. 5.3 розд. ІІІ Інструкції № 793).

У рядку 10 також вказується сума, на яку платник податків має право зменшити суму податку на підставі п. 172.6 ПКУ, а саме, у разі, якщо при купівлі-продажу (міні) об'єкта нерухомості нотаріальне посвідчення договору не здійснювалося і податок з такої операції був фактично сплачений платником податків. Факт сплати має бути документально підтверджений (п. 5.3 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (рядок 12 додатка 6)

11 

У рядку 11 вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із ст. 166 ПКУ (п. 5.4 розд. ІІІ Інструкції № 793). 

Перелік витрат, які включаються до податкової знижки, наведено у п. 166.3 ПКУ. Витрати мають бути документально підтверджені.

У разі використання права на податкову знижку, разом з декларацією заповнюється та подається додаток 6. До рядка 11 переноситься значення з рядка 12 додатка 6 (п. 5.4 розд. ІІІ Інструкції № 793).

На величину податкової знижки можна зменшити річний оподатковуваний дохід виключно у вигляді заробітної плати (пп. 14.1.170 ПКУ). Отже, значення рядка 11 розділу V декларації не може бути більше значення, вказаного в рядку 01.01 розділу ІІ декларації (пп. 166.4.2 ПКУ)

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)

12 

У рядку 12 наводяться суми сплаченого за кордоном податку, на які платник податків має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з пп. 170.11.2 ПКУ (згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ) (п. 5.5 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Суми отриманого доходу і сплаченого за кордоном податку мають бути підтверджені документально.

Значення рядка 12 декларації дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09 декларації (п. 5.5 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Якщо сума сплаченого за кордоном податку, на яку платник податків має право зменшити податкове зобов'язання, перевищує саме податкове зобов'язання (тобто значення більше, ніж значення, вказане у рядку 09 декларації), то значення рядка 12 повинно дорівнювати рядку 09 декларації (п. 5.5 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Розрахунки з бюджетом:

13

х

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) 

13.01

У рядку 13.01 відображається сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками розрахунку, якщо сума нарахованого за звітний період ПДФО більше, ніж сума вже сплаченого на дату подання декларації податку, податкової знижки і сум сплаченого податку за кордоном. Тобто у рядку 13.01 вказується додатне значення різниці (п. 5.6 розд. ІІІ Інструкції № 793):

р. 09 - р. 10 - р. 11 - р. 12 - р. 03.02

Якщо за підсумками розрахунку виникне переплата податку, заповнюється рядок 13.02 розділу V, а рядок 13.01 прокреслюється

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету (від'ємне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02)) 

13.02 

У рядку 13.02 вказується сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, тобто якщо за підсумками розрахунку виявиться, що виникла переплата з податку, в рядку 13.02 відображається розмір такої переплати (п. 5.7 розд. ІІІ Інструкції № 793).

У рядку 13.02 вказується від'ємне значення різниці (без знака «-»):

р. 09 - р. 10 - р. 11 - р. 12 - р. 03.02

Якщо за підсумками остаточного розрахунку необхідно буде доплатити ПДФО до бюджету, заповнюється рядок 13.01, а рядок 13.02 прокреслюється.


Розділ VI «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок»


При заповненні уточнюючої Декларації про майновий стан і доходи платник податків, крім розділу VI Декларації, повинен заповнити всі розділи декларації, обов'язкові для заповнення (запитання-відповідь з ресурсу «ЗІР» Міндоходів).

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

14

У рядку 14 вказується сума ПДФО, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка (п. 6.1 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 

15 

У рядку 15 вказується уточнена сума податкових зобов'язань з податку за звітний податковий період, у якому виявлена помилка (п. 6.2 розд. ІІІ Інструкції № 793)

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 > рядка 14) 

16.01 

Рядок 16.01 заповнюється у тому випадку, якщо в результаті виправлення помилки сума податку до сплати збільшується. Вказується додатна різниця між рядками 15 і 14 (п. 6.3 розд. ІІІ Інструкції № 793).

У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 17 декларації

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 15 - рядок 14, якщо рядок 15 < рядка 14) 

16.02 

Рядок 16.02 заповнюється у тому випадку, якщо в результаті виправлення помилки сума податку до сплати зменшується (п. 6.4 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Значення рядка розраховується за формулою:

 р. 14 - р. 15

Рядок 16.02 розділу VІ декларації заповнюється без знака «-» 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %) 

17 

Рядок 17 заповнюється у разі, якщо в результаті виправлення помилки виникла недоплата податку, тобто заповнено рядок 16.01 (п. 6.5 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Значення рядка розраховується за правилами п. 50.1 ПКУ (п. 6.5 розд. ІІІ Інструкції № 793): 

– якщо помилки виправляються шляхом подання уточнюючого розрахунку:

рядок 16.01 х 3 / 100; 

– якщо помилки виправляються у декларації за наступний період:

рядок 16.01 х 5 / 100 

В описі рядка перед символом «%» необхідно зазначити ставку (3 – у разі подання уточнюючої декларації або 5 – у разі, якщо показники уточнюються у складі декларації за наступний звітний період), за якою розраховуються штрафні санкції (п. 6.5 розд. ІІІ Інструкції № 793)

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу  

18 

Рядок 18 заповнюється у тому випадку, якщо виникла недоплата податку (заповнено рядок 16.01).

У рядку 18 наводиться сума пені, нарахованої на недоплату податку відповідно до вимог пп. 129.1.2 ПКУ (п. 6.6 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Сума пені розраховується відповідно до Інструкції про порядок нарахування і погашення пені за платежами, що контролюються органами ДПС

Розділ VII «Відомості про нерухоме майно»


У розділі VII декларації зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

Кожний об'єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної та житлової площі (квадратних метрів) (п. 7 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Розділ VIII «Відомості про рухоме майно»


У розділі VIII декларації зазначаються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року.

Кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску (п. 8 розд. ІІІ Інструкції № 793).

Назва комірки

Пояснення щодо заповнення

У кінці декларації комірка

«додатки до декларації»

У цьому показнику проставляються відмітки в комірках навпроти тих додатків, які подаються разом із декларацією.

Додатки до декларації подаються виключно за наявності інформації, для відображення якої передбачені такі додатки (п. 2 розд. ІІ Інструкції № 793)

Додатки:


Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації. Додаток 1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна. Додаток 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами. Додаток 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України. Додаток 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності. Додаток 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України. Додаток 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України. Додаток 7 до розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2015
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2015поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму податкової...
Міністерства фінансів України від 02. 10. 2015року №859 (офіційне опублікування «Офіційний вісник України від 17. 11. 2015 №89»)....

Наказ
Затвердити форму податкової декларації про майновий стан І доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий...

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інстрункція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Нова декларація про майновий стан І доходи передбачає визначення категорії, до якої відноситься платник податків (рядок 8 розділу...

Внесено зміни до податкової декларації про майновий стан І доходи...
Західно-Донбаська одпі головного управління дфс у Дніпропетровській області повідомляє наступне

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Способи подання податкової декларації про майновий стан І доходи
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан...

Інструкція та приклад заповнення декларації про майновий стан І доходи...
Необхідний пакет документів для отримання ецп «Власноручний підпис», ви можете отримати за посилання

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Розділ І. Декларування та сплата адвокатами, що здійснюють свою діяльність...
Наказ Міністерства доходів І зборів України від 11. 12. 2013 №793, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт