Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування»
_____________________ Татаренков О.Д.
« ____ » ________________ 2013 р.
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

від 15.08.2013р. № 02 – 115 дпзДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІвідкриті торги із зменшенням ціни (Редукціон)
на закупівлю за предметом:

Код 72.19.1 - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

у сфері інших природничих наук (послуги з проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин, оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів

та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами підприємства)

Шифр закупівлі: 13ПГВ(П)-02-014


Полтава-2013

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі.

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі.

3. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

5. Крок процедури закупівлі.

6. Недискримінація Учасників.

7. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі.

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі.

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі.

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними.

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників процедури закупівлі.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі Учасником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі (І етап).

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівлі (ІІ етап).

Розділ 5. Визначення переможця процедури закупівлі.

1. Визначення переможця.

2. Підтвердження інформації.

3. Строк проведення акцепту.

4. Інша інформація.

5. Відхилення пропозицій процедури закупівлі.

6. Відміна Замовником процедури закупівлі.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

2. Основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю.

3. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників.

2. Форма цінової пропозиції.

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

4. Основні умови які будуть включені до договору про закупівлю, який буде укладено з переможцем процедури закупівлі.

5. Перелік документів для Учасника-переможця процедури закупівлі, необхідних для укладення договору


Розділ 1. Загальні положення


 1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі.


Документація процедури закупівлі (далі за текстом – документація) розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 04.03.2013р. №93 (далі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях, визначених в Порядку.


 1. Інформація про Замовника процедури закупівлі


Повна назва: філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173

Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками:

- Дядченко Сергій Іванович – заступник начальника відділу забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, тел. (0532) 51-53-81, djadchenko@pgpu.com.ua.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua


 1. Інформація про предмет закупівлі.


Найменування предмета закупівлі: Код 72.19.1 - Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук (послуги з проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин, оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами підприємства).
Вид предмета закупівлі: Послуги.

Місце, кількість, обсяг надання послуг, виконання робіт: Об’єкти ГПУ «Полтавагазвидобування», виробнича база виконавця.

Строк надання (товарів, послуг), виконання робіт: до 01.03.2014р.


 1. Процедура закупівлі: Відкриті торги із зменшенням ціни (Редукціон).
 1. Крок процедури закупівлі: 1 000,00 грн., 5 000,00 грн., 10 000 грн.


6. Недискримінація Учасників.

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усім Учасникам до інформації про закупівлю.
7. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі (далі за текстом – пропозиція) є гривня.

У разі якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник може зазначити ціну пропозиції у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій ціна такої пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до долару США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій, про що зазначається у протоколі розкриття.

Цінова пропозиція нерезидентів перераховується наступним чином:

ціна пропозиції в іноземній валюті помножена на курс гривні (UAH) до цієї іноземної валюти, встановлений НБУ на дату розкриття пропозицій.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською або російською мовами, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає нотаріально завірений переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі.


 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі.


Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дня до закінчення строку подання пропозицій, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дня, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на веб-сайті ПАТ “Укргазвидобування».

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі.
1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі.
Пропозиція подається в одному запечатаному паперовому пакеті і містить:

- кваліфікаційну пропозицію – у письмовій формі, прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених сторінок на звороті останнього аркушу, скріплену підписом уповноваженої посадової особи та печаткою* Учасника;


 • цінову пропозицію – у письмовій формі, прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених сторінок на звороті останнього аркушу, скріплену підписом уповноваженої посадової особи та печаткою* Учасника; подається Учасником в окремому запечатаному конверті (у складі пакету).

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки, що виконані незмивним чорнилом.**

** Оригінали документів, видані Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально завірені копії документів не завіряються печаткою та підписом Учасника.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції уповноваженою посадовою особою Учасника процедури закупівлі підтверджується : копією протоколу рішення засновників, копією наказу про призначення керівника підприємства, оригіналом довіреності, дорученням або іншим документом.

На паперовому пакеті / конверті з кваліфікаційною та ціновою пропозиціями повинно бути зазначено:
- назва – «Пропозиція процедури закупівлі»;

- повне найменування і місцезнаходження Замовника:

Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів зі зменшенням ціни (Редукціону)

- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства;

- шифр закупівлі: _______________ .

- маркування: «Не відкривати до _________ (зазначається: час та дата розкриття  пропозицій)»;

- місця склеювання повинні містити підпис уповноваженої особи та відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.

На паперовому пакеті / конверті з ціновою пропозицією повинно бути зазначено:

- назва – «Цінова пропозиція»;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів зі зменшенням ціни (Редукціону);

- повне найменування Учасника процедури закупівлі;

- місця склеювання повинні містити підпис уповноваженої особи та відбитки печатки Учасника процедури закупівлі. 1. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника.

Пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.
Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з Додатком 1 до документації;

- підтвердження згоди Учасника про надання послуг, виконання робіт згідно з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (далі – технічне завдання) (Додаток 3) до документації, підписане уповноваженою особою та засвідчене печаткою* Учасника.

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.
Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з Додатком 2 до документації, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою* Учасника;

- основні умови які будуть включені до договору (з заповненими даними та пропозицією Учасника), підписані уповноваженою особою Учасника та засвідчені печаткою* Учасника, згідно з Додатком 4 до документації.

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі.

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі.

Не передбачено.
5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними.

Пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції процедури закупівлі;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції процедури закупівлі та наданого забезпечення пропозиції процедури закупівлі.
6. Кваліфікаційні критерії, вимоги до Учасників та перелік документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам.

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників, а також перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в Додатку 1 до документації.


 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним умовам, встановленим Замовником.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі.

Не передбачено.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі Учасником.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі (якщо таке вимагалось). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі.
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

Спосіб подання пропозицій торгів: особисто або поштою (кур’єром).

- Місце подання пропозицій торгів: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173, кім. № 507.

- Кінцевий строк подання пропозицій торгів (дата, час): 29.08.2013 року, до 09 год. 00 хв.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

Місце розкриття пропозицій торгів: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173, кімн. 119 (Актова зала).

Дата та час розкриття пропозицій торгів: 29.08.2013 року, 10 год. 10 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі уповноважені представники Учасника. Відсутність уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті його пропозиції.

Уповноважені представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

 • документ, яким представник уповноважується від імені Учасника надати пропозицію, бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

Документ є обов’язковим у разі присутності представника Учасника на розкритті цінових пропозицій, якщо представник не є керівником.

- надати для ознайомлення оригінал документа, що посвідчує особу представника;

У разі відсутності уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття цінових пропозицій, - вищезазначені документи не надаються.

Розкриття пропозицій проводиться у два етапи.

На першому етапі під час розкриття пропозицій оголошується найменування та місцезнаходження кожного Учасника. Кваліфікаційна пропозиція перевіряється на відповідність та наявність всіх необхідних документів, зазначених в документації процедури закупівлі.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до уповноважених представників Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

Результати розгляду кваліфікаційних частин пропозицій вносяться до протоколу розкриття з зазначенням наявності/відсутності необхідних документів зазначених в документації та визначаються Учасники, пропозиції яких відхиляються.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких було відхилено, не розкриваються.


 1. Орієнтовний час початку процедури розкриття цінових пропозицій та процедури зменшення цін запропонованих Учасниками процедури закупівлі (ІІ-й етап):


- дата та орієнтовний час розкриття цінових пропозицій торгів: 29.08.2013 року, 10 год. 30 хв.

- місце проведення процедури зменшення цін: 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173, кімн. 119 (Актова зала)
На другому етапі Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, оголошує найменування та цінову пропозицію кожного Учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту на крок, визначений в документації.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій.

Якщо на ІІ-етапі розкриття цінових пропозицій виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ.

Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки з номером і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

Початкові та кінцеві ціни пропозицій Учасників вносяться до протоколу розкриття.

Протокол підписується членами комітету з конкурсних торгів та уповноваженими представниками Учасників, що були присутні.

Протягом трьох робочих днів з дня проведення процедури розкриття Учасник, який запропонував найменшу ціну повинен надати оригінал цінової пропозиції зі зменшеними цінами.

Сума укладеного Договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

Розділ 5. Визначення переможця процедури закупівлі.

1. Визначення переможця.

Визначення переможця проводиться згідно рішення комітету з конкурсних торгів за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків або (без ПДВ) при різному статусі платника податків.

 1. Підтвердження інформації.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. За підроблення чи використання підроблених документів Учасник несе відповідальність згідно ст. 358 Кримінального кодексу України.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

3. Строк проведення акцепту.

Строк з дня проведення розкриття пропозицій процедури закупівлі до акцепту найменшої цінової пропозиції не повинен перевищувати 21 робочого дня. Про акцепт пропозиції переможця складається протокол. Повідомлення про переможця торгів надсилається Учаснику та публікується на веб-сайті ПАТ «Укргазвидобування» протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

У разі, якщо до моменту акцепту будь-який суб’єкт господарювання (в тому числі який не брав участь в процедурі закупівлі на роботи, послуги) звернувся з ціновою пропозицією меншою, ніж найменша цінова пропозиція процедури закупівлі, Замовник відміняє процедуру закупівлі та укладає договір із цим суб’єктом господарювання за умови його відповідності іншим кваліфікаційним критеріям, визначеним в документації.

4. Інша інформація.

Вартість предмету закупівлі повинна включати витрати на заробітну плату, нарахування на неї, прибуток, податок на додану вартість, вартість інших витрат, необхідних для виконання Договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник несе всі витрати, пов’язані із підготовкою та поданням його пропозиції, а Замовник в будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату процесу закупівель.

Інформування Учасників під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронній формі на веб-сайті ПАТ «Укргазвидобування».

Звернення Учасника щодо процедури закупівлі надається в письмовій формі.5. Відхилення пропозицій процедури закупівлі.

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічними та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- якщо після ІІ етапу (редукціону) Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.

6. Відміна Замовником процедури закупівлі.

Замовник відміняє процедуру закупівлі у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у торгах менше двох пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції процедури закупівлі перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу (редукціону), після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

- якщо до моменту акцепту пропозиції будь-який суб’єкт господарювання (в тому числі який не брав участь в процедурі редукціону на товари, роботи, послуги) звернувся з ціновою пропозицією меншою, ніж найменша цінова пропозиція процедури редукціону за умови відповідності цього суб’єкта господарювання іншим кваліфікаційним критеріям, визначеним в документації;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

- не укладання договору за результатами процедури закупівлі.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозицію якого було акцептовано, не пізніше семи робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.

2. Основні умови, які обов'язково будуть включені  до договору про закупівлю.

Основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю визначені в Додатку 4 до цієї документації. При підписанні договору Учасник-переможець надає заповнений договір на загальну суму не більшу зазначеної в протоколі акцепту пропозиції процедури закупівлі. Учасник-переможець при підписанні договору надає у профільний відділ Замовника документи що зазначені в Додатку 5 до документації.

3. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у визначений строк, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію процедури закупівлі з тих, строк дії яких ще не минув і укладає з ним договір про закупівлю не пізніше семи робочих днів з дня повторного визначення переможця процедури закупівлі.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Не вимагається.
Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

Комітет з конкурсних торгів складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті ПАТ «Укргазвидобування». До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору без відповідних підстав;

- вчинили несхвальні та антиконкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.

Додаток 1
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт