Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 26. 02. 2015р. №111 «Про затвердження «Порядку розміщення всесезонних торгових майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства»

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 26. 02. 2015р. №111 «Про затвердження «Порядку розміщення всесезонних торгових майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства»

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 26.02.2015р. №111 «Про затвердження «Порядку розміщення всесезонних торгових майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства»
Рішення запроваджує нове регулювання та містить різні приклади «прямих витрат» й витрат на адміністративні процедури. Тому було взято для апробації М-Тесту без дотримання вимоги щодо перевищення 10% загальної кількості суб’єктів господарювання.
Сфера дії – суб’єкти МСБ:

  1. які мають намір розмістити всесезонні торгові майданчики поруч з власними/орендованими закладами ресторанного господарства;

  2. які не мають у власності/оренді закладів ресторанного господарства, але можуть розмістити всесезонні торгові майданчики на договірних засадах з власником/орендарем закладу ресторанного господарства.


ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з «10» липня 2015р. по «17» липня 2015р.
Примітка. оскільки всесезонні торгові майданчики в місті ще не розміщувалися, то консультування проводилося за окремими діями з окремими суб’єктами малого бізнесу та суб’єктами владних повноважень, які задіяні у цих діях. Зокрема, враховано процедури, яких слід дотримуватися при розміщенні літніх торгових майданчиків, що є прототипам всесезонних торгових майданчиків


№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

особисті зустрічі

4

3 посадовця

1 СПД

отримано інформацію від державного адміністратора та державного реєстратора про часові затрати для подання документів до ЦНАП та Реєстраційної палати, вартості послуг, часу очікування результату послуги. Отримано інформацію від СПД про укладення договору про вивезення ТПВ.

2

телефонні розмови

4

1 посадовець

3 СПД

1 проектант

Від суб’єктів МСБ отримано інформацію про послідовність та час для подання документів до ЦНАП та Реєстраційної палати, про час очікування результату послуги; про вартість виготовлення паспорта літнього торгового майданчика. Від підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ, отримано інформацію про порядок укладення договору на вивезення ТПВ. Від посадовця управління торгівлі отримано інформацію про кількість літніх торгових майданчиків. Від проектанта отримано інформацію про вартість виготовлення паспорта літнього торгового майданчика


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

4.2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: близько 120 (одиниць), у тому числі малого підприємництва: близько 120 (одиниць) та мікро- підприємництва 120 (одиниць) – щодо мікропідприємств, це припущення, пояснення нижче

4.2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.
Примітка: регулювання стосується суб’єктів МСБ, які будуть мати намір розмістити всесезонні торгові майданчики поруч з власними/орендованими закладами ресторанного господарства. Тобто кількість тих суб’єктів МСБ, які скористаються своїм правом на розміщення таких об’єктів, невідома. Тому до розрахунку взято кількість всіх розміщених влітку 2015 року літніх торгових майданчиків, які є прототипом всесезонних торгових майданчиків та власники яких є потенційними учасниками взаємовідносин з владою.

Щодо суб’єктів мікропідприємництва, то для визначення їхньої кількості в загальній кількості суб’єктів МСБ, на яких поширюється регулювання, слід проводити дослідження індивідуально по кожному суб’єкту (структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, які задіяні при дозвільно-погоджувальної документації, не запитують у СПД відомостей, що дозволяють визначити приналежність СПД до мікропідприємств).

Вочевидь, виділення суб’єктів мікропідприємництва буде можлива в тому разі, коли регулювання стосуватиметься всього бізнесу (малого бізнесу).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання


з/п

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці

33,3 тис.

1,3 тис.

39,5 тис.

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

---

---

---

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0,7 тис.

0,7 тис.

3,4 тис.

4

Процедури обслуговування обладнання (ТО)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

---

---

---

5

Інші процедури (уточнити):

Оплата за договором з вивезення твердих побутових відходів

Оплата за договором на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення всесезонного торгового майданчика

40,7 тис.

40,7 тис.

203,6 тис.

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

74,7 тис.

42,6 тис.

246,4 тис.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

120

8

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (6 * 7)

9,0 млн

5,1 млн

29,6 млнОцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість форм

35,40

0,00

35,40

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур

---

---

---

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

---

---

---

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

---

---

---

13

Інші процедури (уточнити):

Виготовлення паспорта всесезонного торгового майданчика.

Отримання погодження паспорту всесезонного торгового майданчика.

Отримання погодження на розміщення та облаштування всесезонного торгового майданчика, включаючи збір необхідних документів

Укладення договору на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення всесезонного торгового майданчика.

Укладення договору на вивезення твердих побутових відходів.

4,1 тис.

0,2 тис.

5,0 тис.

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

4,1 тис.

0,2 тис.

5,0 тис.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

120

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

491,8 тис.

25,2 тис.

592,7 тис.Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган для якого провадиться розрахунок вартості адміністрування регулювання: ____________________________________________________

(назва державного органу)


Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Коефіцієнт навантаження на 1 службовця (1 службовець / N одиниць суб’єктів господарювання)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.

1. Процедура обліку суб’єкту господарювання, що знаходиться у сфері регулювання2. Процедури поточного контролю за суб’єктом господарювання, що знаходиться у сфері регулюванняу т.ч. камеральніу т.ч. виїзні3. Процедури підготовки, затвердження та опрацювання актів про порушення вимог регулювання (на одиницю)5. Процедури реалізації рішень щодо порушення вимог регулювання (на одиницю)6. Процедури оскарження рішень суб’єктами господарювання (на одиницю)7. Процедури підготовки звітності за результатами регулювання8. Витрати часу на інші адміністративні процедури (уточнити): ______________________________________________Разом по органу державного регулювання за рік

Х

Х

Х

Х

Х
Сумарно по органу державного регулювання за 5 років

Х

Х

Х

Х

Х
* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на коефіцієнт «навантаження» та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік
Якщо державне регулювання передбачає створення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) – та необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____грн.


№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, грн.

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 5 років, грн.

1


2


3

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

9,0 млн

29,6 млн

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0,5 млн

0,6 млн

3

СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

9,5 млн

30,2 млн


5. Розробка корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На основі оцінки СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (за перший рік регулювання та за 5 років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються наступні компенсаторні механізми (наприклад: зміна періодичності надання звітів для малого чи мікро- підприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

____________________________________________________________________

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва – здійснюється повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур – починаючи з пункту 2 Тесту малого підприємництва.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за 5 років

Заплановане регулюванняЗа умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництваСУМАРНО: ЗМІНА ВАРТОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАподілитися в соціальних мережахСхожі:

Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності...
Положенням про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових...

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від 30. 05. 2014 №1719 48 сесія 6 скликання м. Вінниця Про...
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», керуючись ст. 26...

Рішення від 30. 05. 2014 №1719 48 сесія 6 скликання м. Вінниця Про...
«Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», керуючись ст. 26...

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення від 18 березня 2004 року n 88/1298
Закону України "Про туризм" та враховуючи звернення начальника Головного управління комунального І готельного господарства та туризму...

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим...

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт