Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт). Копія (фотокопія) цього документа залишається у справах нотаріуса. Оригінал документа надається покупцю після підписання Договору. 3

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт). Копія (фотокопія) цього документа залишається у справах нотаріуса. Оригінал документа надається покупцю після підписання Договору. 3

Ірина Білоус,

юрист

Купівля-продаж транспортного засобу без зняття з обліку

У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — ТЗ) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними особами, процедуру, вартість, плюси і мінуси таких способів.

Нотаріальне оформлення договору купівлі-продажу ТЗ (далі — Договір)

Посвідчення правочинів щодо відчуження ТЗ провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї зі сторін правочину (згідно з ч. 4 ст. 55 Закону України «Про нотаріат»).

Насамперед продавець отримує звіт про оціночну вартість ТЗ, складений в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 № 231. Вартість звіту сьогодні становить приблизно 200 грн.

Потім продавець на підставі заяви бере довідку у відповідному підрозділі Державтоінспекції та Держсільгоспінспекції про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку. Довідка надається безкоштовно.

Нотаріальне посвідчення договору та вартість послуг1

1. Нотаріус встановлює зацікавлених осіб за документами (оригінал паспорта — звертаємо увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера — оригінал; якщо особа через свої релігійні переконання у встановленому законодавством порядку відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то нотаріус перевіряє цей факт за відміткою у її паспорті). Копії цих документів долучаємо до договору після його підписання сторонами.

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт). Копія (фотокопія) цього документа залишається у справах нотаріуса. Оригінал документа надається покупцю після підписання Договору.

3. На копіях (фотокопіях) зазначених документів нотаріус проставляє відмітку «згідно з оригіналом» з проставленням дати та підпису.

4. Нотаріус також витребовує звіт про оціночну вартість ТЗ та довідку відповідного підрозділу Державтоінспекції та Держсільгоспінспекції про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку (звіт і довідка залишаються у справах нотаріуса).

5. Нотаріус проводить правовий аналіз юридичного змісту документів на їх відповідність чинному законодавству при посвідченні правочинів щодо відчуження рухомого майна за участю фізичних осіб — 43,09 грн.

6. Нотаріусом перевіряється відсутність обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна — 34 грн. У разі наявності заборони правочин про відчуження майна, обтяженого боргом, посвідчується лише у разі згоди кредитора і набувача на переведення боргу на набувача. У разі перебування ТЗ у податковій заставі договір про його відчуження посвідчується за умови письмової згоди відповідного податкового органу. Якщо автомобіль був придбаний у кредит, необхідний оригінал листа з банку про погашення кредиту.

Виготовлення (друкування) документів (одна сторінка) — 20,51 грн.

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна залишається у справах нотаріуса.

7. Нотаріус приймає та засвідчує справжність підпису на заяві про кількість ТЗ, що відчужені власником ТЗ протягом поточного календарного року.

Текст заяви викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів.

Примірник заяви долучається до Договору після його підписання.

У випадку продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або у випадку відчуження автобусів, причепів, напівпричепів та мотоколясок, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва (окрім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) необхідна квитанція про сплату продавцем податку з доходів громадян у розмірі 5% від вартості ТЗ (згідно з Податковим кодексом України — далі ПК)2. Квитанція (оригінал) повертається з відповідною відміткою про вчинену нотаріальну дію особі, яка здійснила таку оплату, або уповноваженим представникам такої особи. Копія (фотокопія) платіжного документа долучається до примірника документа, що залишається у справах нотаріуса.

Консультація з питань засвідчення справжності підпису на документах — 41,08 грн.

Складання проекту заяви (один документ) — 44,12 грн.

Виготовлення (друкування) документів (одна сторінка) — 20,51 грн.3

Державне мито за засвідчення справжності кожного підпису на документах (за кожний документ) — 0,34 грн. (0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів).

8. Нотаріус приймає та засвідчує справжність підпису на заяві про згоду іншого з подружжя відчужувача та/або інших співвласників на відчуження предмета договору або заяви відчужувача про те, що він у зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах не перебуває, є вдівцем (вдовою), а також заяви про згоду іншого з подружжя набувача на укладення Договору.

У разі вчинення правочину через представника така заява повинна виходити від представника, якщо відчужувач надав йому право при оформленні правочину подавати від його імені заяву про належність йому (відчужувачу) майна на праві особистої приватної власності. Нотаріус доводить зміст такої заяви до відома другого учасника правочину та зазначає про це в тексті правочину.

Примірник заяви долучається до Договору після його підписання.

Консультація з питань засвідчення справжності підпису на документах — 41,08 грн.

Складання проекту згоди одного з подружжя на укладення правочину щодо розпорядження майном (один документ) — 51,34 грн.

Виготовлення (друкування) документів (одна сторінка) — 20,51 грн.

Державне мито за засвідчення справжності кожного підпису на документах (за кожний документ) — 0,34 грн. (0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів)4.

9. Перед підписанням Договору нотаріус зобов’язаний забезпечити ознайомлення сторін зі змістом документа. При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів нотаріус роз’яснює набувачу необхідність реєстрації транспортного засобу протягом десяти діб після придбання — 46,20 грн. (консультація з питань укладення договорів відчуження рухомого майна).

Складання проекту договору відчуження рухомого майна (за один документ) — 92,41 грн.

10. Нотаріус посвідчує Договір. Стягується державне мито у розмірі 85 грн.5 — 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або 17 грн. — 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян — якщо продаж здійснюється дітям, одному з подружжя, батькам).

Текст Договору викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів.

Виготовлення (друкування) документів (одна сторінка) — 20,51 грн.6.

11. Нотаріус вносить запис до реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

12. Реєстровий номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, зазначається нотаріусом в посвідчувальному написі Договору.

13. Примірник Договору на спеціальних бланках нотаріальних документів видається покупцю після того, як сторони підпишуться у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

У справах нотаріуса залишається підписаний сторонами примірник Договору, текст якого викладений без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, з проставлянням підпису та печатки нотаріуса, а також з проставленням серії та номерів використаних спеціальних бланків нотаріальних документів.

14. Інформацію про укладення Договору нотаріус заносить до Алфавітної книги обліку інших договорів.

15. До наряду 02-08 (Договори відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались) долучаються документи, які залишаються у справах нотаріуса: копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта); звіт про оціночну вартість ТЗ; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; заява про кількість ТЗ, що відчужені власником ТЗ протягом поточного календарного року; заяви інших співвласників про їх згоду на продаж ТЗ при спільній сумісній власності на таке майно; підписаний сторонами примірник Договору, текст якого викладений без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

На руки покупцю видаємо примірник Дого­вору на спеціальних бланках нотаріальних доку­ментів, оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта).

Посвідчення договору у центрі надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ, оформлення і видачі свідоцтв про реєстрацію ТЗ, тимчасових реєстраційних талонів та номерних знаків на ТЗ (далі — Центр)

1. Згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напів­причепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі — власники) зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання. Реєстрація ТЗ здійснюється на підставі заяви власника, документа, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює, для іноземців або осіб без громадянства — документи, визначені законодавством України), правомірність придбання ТЗ, відповідність конструкції ТЗ встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.

При зверненні особи, уповноваженої в установленому порядку власником — фізичною особою ТЗ здійснювати реєстрацію ТЗ, обов’язково подається примірник нотаріально посвідченої довіреності.

Перереєстрація ТЗ у разі зміни їх власників проводиться на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання ТЗ (нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу ТЗ або довідка-рахунок). Зняття з обліку таких ТЗ не проводиться. Попередньо видані свідоцтва про реєстрацію ТЗ (технічні паспорти) вилучаються та долучаються до матеріалів перереєстрації.

2. Після прийняття заяви посадовою особою Центру проводяться огляд ТЗ, перевірка документів та транспортного засобу за наявними базами даних АІС та в разі прийняття рішення щодо реєст­рації після сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за проведення огляду транспортних засобів, державну реєстрацію (пере­реєстрацію), відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

2.1. За Єдиним державним реєстром Державто­інспекції, наявними базами даних АІС «Довідка-рахунок», «Митний документ», «Автомобіль», «Документ», «АРМ-РОЗШУК» проводиться перевірка документів, які подаються до Центру для проведення реєстрації ТЗ. Перевірці підлягають: свідоцтво про реєстрацію ТЗ або технічний паспорт, договір купівлі-продажу. Результати проведеної перевірки відмічаються на заяві і підписуються уповноваженою посадовою особою Центру (із зазначенням П.І.Б., дати та часу проведення перевірки).

2.2. Посадовою особою Центру перевіряються повнота і правильність внесення вартості плати за послуги, що можуть надаватися підрозділами ДАІ згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (зі змінами), а також повнота та правильність відшкодування вартості спеціальної продукції. Квитанції або платіжні доручення про сплату вартості послуг, спеціальної продукції та обов’язкових платежів власників ТЗ долучаються до реєстраційної справи.

2.3. Огляд ТЗ працівником Центру проводиться за місцем реєстрації ТЗ. За результатами огляду на заяві уповноважена посадова особа Центру робить відповідну відмітку (із зазначенням П.І.Б. і дати проведення огляду) або складає акт технічного огляду ТЗ, який долучається до матеріалів реєстраційної справи.

2.4. Після проведення всіх перевірок у заяву про реєстрацію ТЗ уповноваженою посадовою особою Центру, яка приймає рішення, вноситься чіткий запис про прийняте щодо реєстрації ТЗ рішення, яке підтверджується підписом із зазначенням П.І.Б. та дати. Про проведену реєстрацію ТЗ, видачу і приймання реєстраційних та інших документів, які є підставою для реєстрації,
а також номерних знаків робиться відповідний запис у книзі обліку зареєстрованих ТЗ.

3. На зареєстровані ТЗ Центром видаються реєстраційні документи, а також номерні знаки, що відповідають вимогам державного стандарту України.

Факт отримання власником ТЗ або уповноваженою ним особою номерних знаків та реєстраційних документів підтверджується їх підписами в книзі обліку зареєстрованих ТЗ або в заяві при автоматизованому процесі проведення реєстрації. Свідоцтва про реєстрацію ТЗ, тимчасові реєстраційні талони та номерні знаки ТЗ видаються лише зі складу Центру, у якому проводиться реєстрація. На кожний зареєстрований ТЗ заповнюється електронна реєстраційна картка, у якій зазначаються всі необхідні реквізити щодо ТЗ та його власників.

4. Документи, які стали підставою для реєстрації ТЗ, підшиваються до справи працівниками Центру.

Вартість послуг Центрів:

1. Вартість спеціальної продукції (бланк свідоцтва про реєстрацію) — 185,63 грн.

2. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дубліката та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок, проведення експертного дослідження транспортних засобів і супровідних документів з експертного висновку:

  • транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів — 152,63 грн.;

  • транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів — 190,15 грн.

3. Акт технічного огляду ТЗ — 54,36 грн.

4. Державний номерний знак — 126,56 грн. (оскільки номерні знаки при зміні власника можуть бути збережені — не враховуємо цю суму в калькуляції).

Плюси

Мінуси

1. Усі права сторін (у тому числі іншого з подружжя відчужувача, подружжя набувача та інших співвласників) захищені

1. Вимагається згода іншого з подружжя та/або інших співвласників, отже, необхідно забезпечити явку інших співвласників, а також іншого з подружжя (це стосується як продавця, так і покупця, тому що продавець продає машину, яка є спільною власністю, а покупець витрачає спільні гроші)

Ціна7:

1431,01 грн. (ТЗ усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів);

1468,53 грн. (ТЗ усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів).
Оформлення купівлі-продажу легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підприємством, що здійснює комісійну торгівлю (за довідкою-рахунком)

I. Необхідні документи (ТЗ не знятий з обліку):

1) паспорти сторін (продавця та покупця);

2) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (від продавця);

3) оригінал нотаріально посвідченої довіреності (якщо від імені власника ТЗ за довіреністю діє уповноважена особа);

4) cвідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);

5) оціночна вартість ТЗ, проведена в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 № 231, обовязково надається, якщо у продавця другий продаж ТЗ у календарному році, або якщо продається автобус, причеп, напівпричеп, мотоколяска, трактор, самохідне шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми та транспортні засоби вітчизняного та іноземного виробництва (окрім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів). Вартість звіту сьогодні становить приблизно 200 грн.;

6) коли знайдений покупець, продавець на підставі заяви бере довідку у відповідному підрозділі Державтоінспекції та Держсільгоспінспекції про те, що транспортний засіб або його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, не перебувають у розшуку (необхідна тільки у разі, коли на комісію здаються ТЗ та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, без реєстраційних документів, але комісійні підприємства вимагають її у будь-якому випадку) — надається безкоштовно;

7) якщо автомобіль був придбаний у кредит, необхідні оригінал листа з банку про погашення кредиту та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна — від 34 грн., сплачується продавцем. В інших випадках наявність витягу не обов’язкова (тому не враховуємо цю суму в калькуляції);

8) продавець зобов’язаний надати підприємству, що здійснює комісійну торгівлю, письмове повідомлення із зазначенням інформації про кількість ТЗ, що відчужені ним протягом поточного календарного року, складене в довільній формі та підписане ним власноручно.

II. Виписка довідки-рахунку:

1. Продавець та покупець приїжджають в офіс підприємства, що здійснює комісійну торгівлю.

2. Продавець надає підприємству, що здійснює комісійну торгівлю, квитанцію про сплату податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% від вартості ТЗ (згідно з Податковим кодексом України) у випадку продажу автобуса, причепа, напівпричепа, мотоколяски, трактора, самохідного шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва (окрім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів), або у випадку продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда.

3. Продавець розраховується з підприємством, що здійснює комісійну торгівлю (сплачує комісійні), у готівковій та/або безготівковій формі не пізніше ніж через три дні після продажу (не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів), після чого покупець отримує від підприємства, що здійснює комісійну торгівлю, довідку-рахунок — 600–1000 грн. (час на оформлення — 15–30 хвилин).

III. Перереєстрація ТЗ на ім’я нового власника у Центрі.

Те саме, що і для нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу ТЗ.

Плюси

Мінуси

1. Отримання довідки-рахунку забирає менше часу, ніж нотаріальне посвідчення договору (економія в часі становить приблизно 10–20 хвилин).

1. Згода іншого з подружжя не вимагається, а відсутність такої згоди може призвести до судових позовів та скасування угоди. Це стосується як продавця, так і покупця, тому що продавець продає машину, яка є спільною власністю, а покупець витрачає спільні гроші.

Ціна8:

1226,62–1626,62 грн. (ТЗ усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів);

1264,14–1664,14 грн. (ТЗ усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів).
Оформлення купівлі-продажу транспортного засобу за довіреністю на право користування і розпорядження транспортними засобами (так звана «купівля-продаж за довіреністю»)

Довіреність на право користування і розпорядження транспортними засобами надає право продажу ТЗ, але не свідчить про перехід права власності на нього.

I. Посвідчення довіреності у нотаріуса (на двох осіб).

Необхідні документи:

1) нотаріус встановлює зацікавлених осіб за документами (оригінал паспорта — звертаємо увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера — оригінал; якщо особа через свої релігійні переконання у встановленому законодавством порядку відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, нотаріус перевіряє цей факт за відміткою у її паспорті). Копії цих документів долучаємо до довіреності після її підписання довірителем;

2) оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта). Копія (фотокопія) цього документа залишається у справах нотаріуса.

На копіях (фотокопіях) зазначених документів нотаріус проставляє відмітку «згідно з оригіналом» з проставленням дати та підпису;

3) якщо автомобіль був придбаний у кредит, необхідні оригінал листа з банку про погашення кредиту та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (видається нотаріусом) — 34 грн., сплачується власником ТЗ. В інших випадках наявність витягу не обовязкова (тому не враховуємо цю суму в калькуляції).

Алгоритм дій нотаріуса та вартість послуг:

1) консультація з питань представництва за довіреністю — 35,98 грн.;

2) консультація з питань скасування довіреності — 32,86 грн.;

3) складання проекту довіреності на розпорядження майном — 58,50 грн.;

4) нотаріус забезпечує ознайомлення зі змістом документа довірителя. Виготовлення (друкування) документів — 20,51 грн.9;

5) державне мито за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, одному з подружжя, батькам — 1,70 грн. (0,1 неоподатковуваного мінімуму);

іншим громадянам — 5,10 грн. (0,3 неоподатковуваного мінімуму) — цю суму беремо до розрахунків;

6) нотаріус робить запис до реєстру для реєстрації нотаріальних дій;

7) реєстровий номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається в посвідчувальному написі на довіреності;

8) примірник довіреності на спеціальних бланках нотаріальних документів видається довірителю після того, як він підпишеться у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. У справах нотаріуса залишається примірник довіреності, підписаної довірителем, текст якої викладений без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, з проставлянням підпису та печатки нотаріуса, а також з проставленням серії та номерів використаних спеціальних бланків нотаріальних документів;

9) нотаріус реєструє довіреність у Єдиному реєстрі довіреностей.

Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру нотаріус виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у нотаріуса, а другий — надається особі, яка видала довіреність (за її бажанням).

Документи Єдиного реєстру виготовляються з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

За реєстрацію однієї довіреності в Єдиному реєстрі з видачею про це витягу стягується плата у розмірі 34 грн.10

Також враховуємо друкування документів — по 20,51 грн. за кожний витяг.

II. Засвідчення вірності копії (фотокопії) довіреності (алгоритм дій нотаріуса та вартість послуг).

1. Консультація з питань засвідчення вір­ності копії (фотокопії) документа — 11,27 грн.

2. Проведення правового аналізу юридичного змісту документів при засвідченні вірності копій документів — 10,26 грн.

3. Виготовлення копії документа з використанням копіювальної техніки — 5,14 грн.

4. Державне мито за засвідчення вірності копії (за сторінку) — 0,17 грн. (0,01 неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян).

5. Нотаріус робить запис до реєстру для реєст­рації нотаріальних дій.

6. Реєстровий номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається в посвідчувальному написі на копії (фотокопії) довіреності.

7. Примірник копії (фотокопії) довіреності видається після проставлення підпису у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зацікавленою особою.

ІІІ. Далі ті ж самі дії, як і у випадку з довідкою-рахунком або нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу ТЗ.

Плюси

Мінуси

1. Найнижча ціна для продавця.

2. Найшвидша процедура для продавця.

1. Після підписання довіреності на розпорядження ТЗ довіритель зберігає за собою всі права власника на цей ТЗ.

2. Продаж буде здійснюватися від імені власника автомобіля, зазначеного в техпаспорті, і він, в свою чергу, може вимагати отримання грошей, виручених від такого продажу.

3. У разі смерті довірителя видана ним довіреність автоматично анулюється, а довірений автомобіль стає частиною спадщини і переходить у власність спадкоємців.

4. Довіритель (власник автомобіля) має право в будь-який час, на свій розсуд, скасувати довіреність в односторонньому порядку, не попереджаючи довірену особу. Це право гарантоване ст. 249 Цивільного кодексу України. Скасування довіреності не може бути оскаржене. Після чого, наприклад, довіритель може заявити в міліцію про викрадення автомобіля. У кращому випадку автомобіль просто забирають. І навіть якщо у «покупця» є свідки або документи, що підтверджують сплату грошей довірителю (власнику ТЗ), своє право на власність необхідно буде доводити в судовому порядку.

5. При посвідченні довіреності немає обов’язку перевірки відсутності обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Якщо ж раптом ви викуповуєте авто з ще не виплаченими кредитом, то не будете знати точну суму кредитного боргу і умови його погашення.

6. Ризики є і у продавця. У зв’язку з поверненням «листів щастя» штрафи за перевищення швидкості будуть надсилатися не водію за довіреністю, а власнику.

7. Також можливий випадок, коли людина, на яку оформлена довіреність, продає авто третій особі за договором купівлі-продажу. Для справжнього власника це вже другий продаж в році, який він не вніс до податкової декларації, оскільки не знав про операцію. У такому разі його чекає неприємний сюрприз, адже після закінчення звітного періоду йому доведеться заплатити не тільки 10% прибуткового податку (по 5% за кожний проданий автомобіль), але ще й солідну суму штрафних санкцій.

8. Згода іншого з подружжя не вимагається при підписанні довіреності, а відсутність такої згоди може призвести до судових позовів та скасування угоди. Це стосується як продавця, так і покупця, тому що продавець продає машину, яка є спільною власністю, а покупець витрачає спільні гроші.

9. Усі подальші витрати на оформлення прав власності покладаються на покупця.

Ціна11: 357,36 грн.
Оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів у Державтоінспекції

Згідно з п. 12 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів може проводитися в Державтоінспекції.

Згідно з п. 9.11 Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєст­раційних документів, номерних знаків на них реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку ТЗ можуть проводитися на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу, оформленого в Центрі. Договір купівлі-продажу транспортного засобу завіряється підписом уповноваженої посадової особи та відбитком печатки Центру. Договір купівлі-продажу транспортного засобу обліковується у книзі обліку договорів купівлі-продажу транспортних засобів.

Цей спосіб перереєстрації наразі не діє, оскільки немає порядку здійснення такого оформлення і тарифів.

Висновок

1. Питання оформлення договорів купівлі-продажу ТЗ у Державтоінспекції на сьогодні неактуальне, оскільки немає порядку здійснення такого оформлення і тарифів.

2. Оформлення купівлі-продажу транспортного засобу за довіреністю на право користування і розпорядження транспортними засобами має набагато більше мінусів, ніж плюсів, і дуже ризиковане для обох сторін.

3. Щодо нотаріального оформлення договору купівлі-продажу ТЗ та оформлення купівлі-продажу легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підприємством, що здійснює комісійну торгівлю (за довідкою-рахунком), то зважаючи на те, що сама процедура оформлення для сторін та ціна (якщо виходити з середньої вартості оформлення за довідкою-рахунком (1226,62 + 1626,62) : 2 = 1426,62 грн. і вартості нотаріального оформлення договору купівлі-продажу ТЗ — 1431,01 грн. на ТЗ вітчизняного виробництва та країн СНД та відповідно 1464,14 грн. і 1468,53 грн. на ТЗ іноземного виробництва) майже однакова, вважаю нотаріальне оформлення договору найбезпечнішим і найкращим способом купівлі-продажу ТЗ.

1Тарифи за нотаріальні послуги наведені згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито», з тарифами про надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру та розмірами плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та видачу витягів.

2Фізична особа, яка протягом звітного (податкового) року продає другий із зазначених об’єктів рухомого майна, втрачає право на пільгу в оподаткуванні доходу від продажу першого ТЗ, і дохід від продажу першого та другого ТЗ підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

3У калькуляції враховано дві сторінки (одна для попереднього ознайомлення, друга – для підписання).

4У калькуляції враховано дві заяви (по одній від кожної сторони), а також друкування на чотирьох сторінках (по дві однакові заяви, одна з яких для попереднього ознайомлення, друга – для підписання).

5У калькуляції враховано державне мито у розмірі 85 грн.

6У калькуляції враховано шість сторінок (3 договори на двох сторінках, один з яких для попереднього ознайомлення, другий залишається у справах нотаріуса, а третій, викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається покупцю).

7В калькуляції не врахована комісія банку за кожну квитанцію від 1,80 грн.

8В калькуляції не врахована комісія банку за кожну квитанцію від 1,80 грн.

9У калькуляції враховано шість сторінок (3 довіреності на двох сторінках, одна з яких для попереднього ознайомлення, друга залишається у справах нотаріуса, а третя, викладена на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається уповноваженій особі).

10Згідно з наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 28.12.2006 №111/5.

11У калькуляції не врахована комісія банку за кожну квитанцію від 1,80 грн.

MEH № 1 2014 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ганна Горобинська
Таким чином, можна дійти висновку, що при посвідченні договору застави нотаріусу необхідно перевірити тільки наявність свідоцтва...

Звітний період
Копія (лат соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку...

Дублікат. Видача дубліката документа про право власності на нерухоме...
Точки зору дублікат — документ, ідентичний похідному, що має такі самі юридичні наслідки, як І оригінал. Фактично видача дубліката...

Тема: Шаблон документа. Макроси. Друк документа
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Правила, всі службові документи оформляються на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса. Бланком службового документа є зуніфікована...

5. Керівництво (інструкція) з експлуатації (застосування), технічний паспорт
Якщо заявник не є виробником вмп, то він також подає документ, що підтверджує його повноваження на реєстрацію від імені виробника,...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

Зразок заяви про державну реєстрацію шлюбу
Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом І коли виданий)

Рішення суду про анулювання шлюбу (оригінал та копія)
Видача паспорта громадянина України замість утраченого /викраденого/ у разі непридатності для користування

Начальнику відділу містобудування
Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договору...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації дсту б а 4-20: 2008
Цей стандарт установлює правила обліку та зберігання в проектних організаціях оригіналів проектної документації (далі – оригінал...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Зразок довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Документи, що додаються до заявки на затвердження типу транспортного засобу (компонента)
Технічна документація (інформаційний документ), склад І зміст якої залежить від етапності затвердження типу, наявності документів...

Aлгоритм дій нотаріуса при видачі свідоцтва про право на спадщину1...
Перевіряємо наявність підстав для закликання до спадкування та всіх необхідних документів для видачі свідоцтва про право на спадщину....

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт