Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І

Окружний адміністративний суд міста Києва

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1
Позивач: Фізична особа - підприємець

Іванов І.І.

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _____________________

індекс, адреса

Тел.:

Відповідача: ДПІ у ____________________ ГУ Міндоходів у м. Києві


Індекс адреса

Податковий номер (Код ЄДРПОУ ДПІ) – _____________________
тел.:ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

від ___.04.2013 № __________________ прийняте ДПІ у ________________ районі ГУ Міндоходів у м. Києві
___ квітня 2013р. ДПІ у _______________ районі м. Києва було прийнято у відношенні позивача в справі - ФОП Іванова І.І. податкове повідомлення-рішення №________, яким контролюючим органом самостійно визначено суму податкового зобов`язання за платежем: земельний податок з фізичних осіб (як плата за землю під нежилим приміщенням за адресою м. Київ, _______________ просп., ___________), на загальну суму 2 797,18 грн.

У відповідності до п. 56.3. Податкового кодексу України позивач розпочав процедуру адміністративного оскарження спірного податкового повідомлення-рішення та у встановлені строки подав відповідну скаргу до Головного управління Міндоходів у м. Києві (копія скарги додається).

Розгляд скарги ГУ Міндоходів у м. Києві відбувся поза участі позивача в зв’язку з тим, що ГУ Міндоходів у м. Києві не було повідомлено скаржника про час та місце розгляду, що є очевидним порушенням положень Наказу Міністерства фінансів України від 19.11.2012  № 1203 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби» на норм Податкового кодексу України.

Прийняте за результатами розгляду скарги рішення ГУ Міндоходів у м. Києві №______________________ від 25.07.2013р., фактично отримане 27.07.2013р.

Зазначеним рішенням оскаржуване податкове повідомлення-рішення №_____________ від __.04.2013р. залишено без змін, а скаргу без задоволення, окрім того ГУ Міндоходів у м. Києві збільшив суму земельного податку визначену у вказаному податковому повідомленні-рішенні на 4 588,29 грн. посилаючись на технічну помилку ДПІ у ____________________________ районі ГУ Міндоходів м. Києва при здійсненні розрахунку земельного податку, фактично до суми 7385,47 грн.

Не погодившись з таким рішенням ГУ Міндоходів у м. Києві платником була подана скарга до Міністерства доходів і зборів України за вих. №_________ від 02 серпня2013р.

За результатами розгляду такої скарги Міністерством доходів і зборів України було прийнято рішення за вих.. №_______________ від 01 жовтня 2013р. яким скаргу залишено без задоволення, а прийняте податкове повідомлення-рішення без змін. Враховуючи зміст п. 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України, строк для судового оскарження позивачем не пропущено.

Не погоджуючись з податковим повідомленням – рішенням, позивач вважає, що вищевказані рішення Головного управління Міндоходів у м. Києві та Міністерства доходів і зборів України складаються з декларування загальних норм законодавства України і не заперечують викладені в скаргах доводи платника про протиправність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

Позивач, як фізична особа Іванов І.І. (ідент. номер ________________), зареєстрований

приватним підприємцем та має статус платника єдиного податку - 2 групи, про що засвідчують копії відповідних документів, а саме - свідоцтво платника єдиного податку (копія додається).

Позивачем у своїй господарській діяльності використовується нежиле приміщення розташоване за адресою м. Київ, ____________________ проспект, будинок ____, про що зазначено в свідоцтві платника єдиного податку.

Зазначене нежиле приміщення за адресою м. Київ, Червонозоряний просп., 126-Г позивач придбав за договором купівлі продажу, який зареєстрований у встановленому порядку.

По суті позовних вимог:

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України, а справляння плати за землю (земельним податком)  — Податковим кодексом України.

Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.15.1 ст.15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п.1.1 ст.1 ПК України).

Підпунктом 9.1.10 пункту 9.1 статті 9 Податкового кодексу України встановлено, що плата за землю належать до загальнодержавних податків.

Згідно статті 269 Податкового кодексу України, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

У статті 270 Податкового кодексу зазначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, а також земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Згідно із пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (абз.1 п.287.1 ст.287 ПК України).

Пунктом 287.6 статті 287 Податкового кодексу України унормовано, що при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Приміщення яке використовується позивачем у господарській діяльності розташоване за адресою м. Київ , _____________________.,____.

Використання зазначеного приміщення саме у господарській діяльності підтверджується даними які містяться в свідоцтві про сплату єдиного податку (копія свідоцтва додається).

Таким чином очевидно, що і земельна ділянка на якій розташоване приміщення використовується у підприємницькій дільяності.

Підпунктом 297.1.4 п. 297.1 ст. 297 ПК встановлено, що платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності.

Тобто єдиною підставою для сплати земельного податку платником єдиного податку, яким є позивач у відповідності до виданого свідоцтва, є невикористання такої земельної ділянки у господарській діяльності.

Підпунктом 14.1.36. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України визначено, що господарська діяльність – це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Частинами першою та другою статті 3 Господарського кодексу України визначено, що під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 55 та статті 128 Господарського кодексу України громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці є суб'єктами господарювання.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (стаття 43 Господарського кодексу України).

У відповідності до частини першої статті 43 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Згідно частини п'ятої статті 128 Господарського кодексу України громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбачених у статті 44 цього Кодексу.

Статтею 44 Господарського кодексу України передбачено, що підприємництво здійснюється на основі:

- вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

- самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

- вільного найму підприємцем працівників;

- комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

- вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

- самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Одним з видів господарської діяльності є господарсько-торговельна діяльність.

Статтею 263 Господарського кодексу України встановлено, що господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля. Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими договорами.

Таким чином, позивач вважає очевидним, що за адресою м. Київ _________ просп.,____ ним здійснюється саме господарська діяльність.

Зважаючи на те, що нежиле приміщення нерозривно пов'язано із землею під цим при-міщенням, то використання такого нежилого приміщення для провадження господарської діяльності вказує й про аналогічне використання земельної ділянки.

Враховуючи вище викладене очевидно та беззаперечно, що приймаючи оскаржуване податкове повідомлення-рішення посадові особи ДПІ у _____________________________ районі ГУ Міндоходів у м. Києві допустили вільне тлумачення норм податкового законодавства, адже норма податкового кодексу не допускає його множинного тлумачення, а підпунктом 297.1.4 п. 297.1 ст. 297 ПК чітко встановлено, що платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з земельного податку.

Крім того, норма податкового кодексу України, а саме п. 56.21. ст. 56 Податкового кодексу України декларує, що у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

На підставі вище викладеного ст. ст. 56, 297 Податкового кодексу України та ст. ст. 19, 99, 104-107, 162 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу суд:
- прийняти дану позовну заяву до розгляду

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №______________ від _____ квітня 2013р. прийняте ДПІ у _______________________ районі м. Києва яким визначено суму податкового зобов`язання за платежем: земельний податок з фізичних осіб, на загальну суму, з врахуванням коригування суми земельного податку ГУ Міндоходів у м. Києві, 7385,47 грн.


Додатки:


 • докази сплати судового збору на 1 арк. (тільки для суду)

 • нотаріально засвідчена копія доручення на представника позивача на 1 арк.

 • копія Податкового повідомлення-рішення від ____/04/2013 № ______________ на 1 арк.

 • копія Рішення Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду скарги №______________ від 01.10.2013р. на 3 арк.

 • копія Рішення про результати розгляду скарги №_________________ від 25.07.2013р. на 3 арк.

 • копія скарги на податкове повідомлення рішення до Міністерства доходів і зборів України на 5 арк.

 • копія скарги на податкове повідомлення рішення до ГУ Міндоходів у м. Києві на 2 арк.

 • копія Витягу Про державну реєстрацію прав власності на нежилі приміщення № _____________________від _____.03.2012 р. на 1 арк.

 • копія Витягу Про державну реєстрацію прав власності на нежилі приміщення № ___________________ від _____.02.2012 р. на 1 арк.

 • копія паспорту та ідентифікаційного номеру позивача на 2 арк.

 • копія Свідоцтва платника єдиного податку серія А №______________ на 2 арк.

 • копія Витягу з ЄДРПОУ серія АБ № ____________1 на 2 арк.

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію позивача на 1 арк.

 • копія довідки за формою 4-ОПП на 1 арк.

 • копія позовної заяви з додатками до неї для відповідача на 30 арк._________________________ ________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фізична особа-підприємець іванов іван іванович

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Виконавець: фізична особа підприємець

Довіреність я, фізична особа – підприємець гр

Ветлікар: фізична особа – підприємець

Фізична особа-підприємець бойко ганна олександрівна
А особа-підприємець бойко ганна олександрівна (надалі іменується "Виконавець), що діє на підставі виписки з єдр серії аав №787327,...

Фізична особа-підприємець Болотний Володимир Олексійович, іменований...

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію пат «радикал банк»
Пдв або належним чином завірена копія свідоцтва платника пдв (якщо юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстрована платником...

Фізична особа – підприємець Шевцов Сергій Миколайович
...

Позивач: Іванов Іван Іванович

Доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Національної...
...

Чи зобов’язані фоп – платники єп другої І третьої груп, які здійснюють...
Фізична особа – підприємець на єдиному податку. Яким чином підприємцю оформляти трудові відносини з найманими працівниками?

Вих. №16/06-14/431-oг/МЮ/вгсу від 16. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець Матвєєв Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 2544401652,...

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

Вих. №12/06-14/425-oг/МЮ/вгсу від 12. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець "Четверіков І. М.", ідентифікаційний код 2597602714, розташованого...

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення спирту...
Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так...

Про надання послуг по декларуванню товарів
Київ Фізична особа підприємець Чуєнко В. В., що здійснює декларування на підставі Ліцензії Серія ав №480780 на право здійснення митної...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт