Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо видачі зі справ нотаріуса державних актів на право власності на земельну ділянку на вимогу набувачів земельних ділянок

Щодо видачі зі справ нотаріуса державних актів на право власності на земельну ділянку на вимогу набувачів земельних ділянок

Андрій Асаулюк,

приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу

Щодо видачі зі справ нотаріуса державних актів на право власності на земельну ділянку на вимогу набувачів земельних ділянок

Після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» від 05.03.2009 № 1066-VI (далі — Закон), який набрав чинності 01.05.2009, у нотаріусів з’явилась нова, досі не відома функція — повертати державні акти, що зберігаються у справах нотаріуса, на вимогу набувачів земельних ділянок (покупців, обдаровуваних, спадкоємців тощо). Можливість набувачів отримати зі справ нотаріуса державний акт, виданий на ім’я попереднього власника земельної ділянки, визначена п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного Закону, яким передбачено таке:

«2. Положення цього Закону щодо посвідчення права власності на земельні ділянки документами, зазначеними у частині другій статті 126 Земельного кодексу України, поширюються також на випадки, коли зазначені документи були укладені (видані) до набрання чинності цим Законом, але державні акти на право власності на земельні ділянки видані не були. В такому випадку нотаріус, який посвідчив (видав) відповідний документ, звертається з письмовим запитом до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, про підтвердження того, що державний акт на право власності на землю (земельну ділянку) не виданий новому власнику земельної ділянки. Після надходження до нотаріуса письмового підтвердження такого факту державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю або державний акт на право власності на земельну ділянку вилучається нотаріусом із його справ та після здійснення відмітки про перехід права власності на неї, долучається до відповідного документа, зазначеного у частині другій статті 126 Земельного кодексу України. Термін розгляду зазначеного запиту органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, не повинен перевищувати 14 календарних днів.

У разі якщо нотаріус, який до набрання чинності цим Законом посвідчив (видав) зазначений у частині другій статті 126 Земельного кодексу України документ, припинив діяльність, але державний акт на право власності на земельну ділянку органом, який здійснював видачу таких актів, не видано, письмовий запит, передбачений абзацом першим цього пункту, до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, вилучення державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку з державного нотаріального архіву та проставлення на ньому відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, здійснює державний нотаріус відповідного державного нотаріального архіву.

У разі відсутності у справах нотаріуса державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю або державного акта на право власності на земельну ділянку, що видавався її відчужувачу, новому власнику (набувачеві) земельної ділянки видається державний акт на право власності на земельну ділянку протягом 30 календарних днів з дня подання ним до органу, який здійснює видачу державного акта на право власності на земельну ділянку, усіх передбачених законодавством документів».

З метою створення єдиної практики серед нотаріусів щодо вилучення зі справ державних актів нижче пропоную розглянути механізм повернення таких актів.

Але спочатку трохи теорії.

На мою думку (та на думку багатьох інших юристів), зазначене положення Закону не відповідає ст. 58 Конституції України, норми якої є нормами прямої дії: «Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи». На момент укладання відповідного правочину, датованого до 01.05.2009, законодавство не містило норму про те, що договір є правовстановлювальним документом, але законодавець у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону передбачив, що особа, яка набула земельну ділянку до набрання чинності цим Законом (до 01.05.2009), але не встигла зробити на неї новий державний акт, може звернутись до нотаріуса за «старим» державним актом на ім’я попереднього власника, а нотаріус має зробити відповідний запит до органів земельних ресурсів і після отримання відповіді про те, що новий державний акт не було виготовлено, вилучити з архіву державний акт на ім’я попереднього власника та віддати його набувачеві земельної ділянки.

З цього приводу нотаріусам слід враховувати таке:

1) виникає розбіжність із змістом договору, укладеного до 01.05.2009, адже в текстах договорів відчуження земельних ділянок, що посвідчувались до 01.05.2009, було зазначено, що право власності за договором виникає з моменту отримання набувачем нового державного акта на право власності на земельну ділянку. Отже, у випадку повернення державного акта з архіву нотаріуса особі, що набула право на земельну ділянку, виникне суперечлива ситуація, коли в договорі, який у такої особи буде правовстановлювальним документом, буде зазначено, що право власності на земельну ділянку виникає після отримання на неї нового державного акта на право власності, а насправді державний акт така особа не отримує, оскільки додатком до такого договору (свідоцтва) буде державний акт, виданий з архіву нотаріуса на ім’я попереднього власника земельної ділянки;

2) не зрозуміло, кому видавати державний акт з архіву нотаріуса, коли право на ділянку набуте кількома особами у спільну часткову власність (внаслідок отримання спадщини, купівлі тощо). Якщо нотаріус видасть державний акт одному зі спадкоємців (набувачів), який звернеться першим, може виникнути конфлікт при зверненні до нотаріуса іншого спадкоємця;

3) зазначеним Законом передбачено, що перед вилученням державного акта з архіву нотаріус зобов’язаний зробити запит до земельних органів, щодо видачі (оформлення) на ім’я набувача державного акта, але на практиці територіальні органи Держземагентства лише реєструють видані державні акти, які може виготовляти будь-яке підприємство, що має відповідну ліцензію Держ­земагентства. У довідці, що видається на запит нотаріуса, міститиметься тільки інформація, що державний акт не зареєстровано, що аж ніяк не свідчить про те, що акт на землю не було виготовлено, тому можлива ситуація, коли державний акт вже виготовлено, підписано міським/сільським головою, але до територіального органу Держземагентства на реєстрацію з якихось причин він ще не потрапив. Отож у випадку повернення державного акта з архіву набувачу земельної ділянки можлива ситуація, що на одну земельну ділянку буде видано два державних акти.

Однак, враховуючи те, що Закон не визнано неконституційним, тобто він діє поряд з іншими законодавчими актами, а також той факт, що нотаріуси не завжди при вилученні державних актів зі своїх справ діють у межах правового поля (включаючи дотримання Правил ведення нотаріального діловодства та Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку), нижче наводиться примірний порядок дій щодо вилучення державних актів зі справ нотаріуса на вимогу набувачів земельних ділянок, права на які набуті до 01.05.2009:

1) до нотаріуса звертається особа — набувач земельної ділянки з письмовою заявою про повернення державного акта з архіву та оформлення запиту до територіального органу Держземагентства (зразок додається). Така заява реєструється у книзі реєстрації вхідних документів та зберігається у справі 01-16 (листування з питань вчинення нотаріальних дій) разом з копією паспорта заявника;

2) нотаріус оформляє запит до територіального органу Держземагентства, в якому просить повідомити, чи не реєструвався за набувачем земельної ділянки державний акт на право власності на набуту земельну ділянку, а також про видачу витягу з Поземельної книги на ім’я попереднього власника земельної ділянки (зразок додається). Необхідність отримання витягу з Поземельної книги передбачена п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439, згідно з яким нотаріус проставляє відмітку на державному акті про перехід права власності на земельну ділянку при оформленні цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також при вилученні державного акта у передбачених законом випадках із справ нотаріуса за наявності витягу з Поземельної книги. Тобто умовою проставлення нотаріусом відмітки про перехід права власності до набувача (спадкоємця) на державному акті (будь-якому) є наявність витягу з Поземельної книги. Запит нотаріус реєструє у книзі реєстрації вихідних документів та зберігає у справі 01-16 (листування з питань вчинення нотаріальних дій);

3) при отриманні відповіді від територіального органу Держземагентства та витягу з Поземельної книги на попереднього власника нотаріус оформляє ще одну заяву від особи — набувача земельної ділянки (зразок додається), яку реєструє разом з відповіддю у книзі реєстрації вхідних документів з індексом відповідної справи щодо договорів відчуження земельної ділянки (свідоцтв про право на спадщину) за відповідний рік, де зберігатимуться ці документи. Дехто з нотаріусів вважає, що відповідь Держземагентства потрібно зберігати у справі 01-16, тобто там, де зберігається запит, але, на мою думку, враховуючи строки зберігання справ (листування — 3 роки, договори — 75 років), а також той факт, що нотаріус повинен аргументувати повернення державного акта наявністю відповіді Держземагентства про те, що державний акт не було видано набувачу земельної ділянки, все ж таки відповідь слід зберігати разом з договором як підставу для вилучення державного акта (як варіант, оригінал відповіді можна долучити до запиту у справу 01-16, а копію з нього — до відповідного договору/свідоцтва);

4) після вилучення державного акта зі своїх справ нотаріус, враховуючи поданий йому витяг з Поземельної книги на попереднього власника земельної ділянки, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439, проставляє на ньому відмітку про перехід права власності до набувача земельної ділянки, після чого робить з нього копію, яку долучає до справи замість оригіналу. Доцільно, щоб отримувач державного акта зробив на цій копії власноручний напис про те, що оригінал державного акта він отримав, та поставив підпис і дату. До справи нотаріуса, де зберігається відповідний договір/свідоцтво про право на спадщину, крім копії державного акта з відміткою нотаріуса про перехід права власності до набувача долучається заява про видачу державного акта, копія паспорта заявника, відповідь Держземагентства (чи її копія) та витяг із Поземельної книги.

Зразок

заяви про здійснення запиту

Приватному нотаріусу ____________________

нотаріального округу _________________________________________________________________

Симоненка Юрія Івановича,

проживаю в м. __________, вул. _________,

буд. ___, кв. ___, ___________ області

ЗАЯВА

Я, Симоненко Юрій Іванович, на підставі ч. 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» від 05.03.2009 № 1066­VI, цією заявою прошу Вас вчинити необхідні дії щодо видачі з архіву нотаріуса державного акта на право власності на земельну ділянку серії ___ № _________, виданого____________ сільською радою _____________ району _____________ області ______ року на ім’я _______________________________ на земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва площею 0,12 га в с. ____________, вул. ______________, № ___, ____________ району ____________ області, кадастровий номер ____________________, яка отримана мною в дарунок від Ільченко Марії Степанівни за договором дарування земельної ділянки, який посвідчений приватним нотаріусом ______________________ нотаріального округу _________ 15.06.2007 за реєстровим № 1367.

У зв’язку з цим прошу зробити запит до Управління Держкомзему в ________________ районі __________________ області про підтвердження того, що державний акт на право власності на земельну ділянку мені не було видано, та на видачу витягу з поземельної книги (відповідно до вимог ч. 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 439).

___ червня 2012 р.

підпис: _________________ / _____________________________

Особу Симоненка Юрія Івановича, 05.05.1977 р. н., встановлено за його паспортом серії ___ № _________, виданим ________________ МВ УМВС України в __________ області _________ року.

Справжність його підпису перевірено.

Приватний нотаріус: __________________ / _________________________

Зразок

запиту до Держземагентства

Управління Держкомзему
в ______________ районі ___________ області

У зв’язку зі зверненням до мене, приватного нотаріуса ____________________ нотаріального округу ____________, гр. Симоненка Юрія Івановича з проханням видати оригінал державного акта на право власності на земельну ділянку серії ____ № ________, виданий Ільченко Марії Степанівні ________________ сільською радою ____________ району ______________ області ________ року, який був вилучений мною при посвідченні 15.06.2007 за реєстровим № 1367 договору дарування земельної ділянки площею 0,12 га, розташованої в с. ____________, вул. ___________, № ___, ______________ району, _____________ області, кадастровий номер ____________________, між Ільченко М. С. та Симоненко Ю. І., прошу видати Симоненку Юрію Івановичу витяг з Поземельної книги на вищевказану земельну ділянку, а також підтвердити, що на ім’я Симоненка Юрія Івановича на вищевказану земельну ділянку новий державний акт на право власності на земельну ділянку не було видано.

Приватний нотаріус __________________

Зразок

заяви на видачу державного акта

Приватному нотаріусу ____________________

нотаріального округу _________________________________________________________________

Симоненка Юрія Івановича,

проживаю в м. __________, вул. _________,

буд. ___, кв. ___, ___________ області

ЗАЯВА

Я, Симоненко Юрій Іванович, на підставі ч. 2 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» від 05.03.2009 № 1066­VI, прошу видати мені оригінал державного акта на право власності на земельну ділянку, що зберігається у Ваших справах, серії ____ № ________, виданий ___________ сільською радою _____________ району _______________ області ________ року на ім’я Ільченко Марії Степанівні на земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва площею 0,12 га в с. ____________, вул. ______________, № ___, ______________ району _____________ області, кадастровий номер ____________________, яка отримана мною в дарунок від Ільченко М. С. за договором дарування земельної ділянки, посвідченим приватним нотаріусом _________________ нотаріального округу _________ 15.06.2007 за реєстровим № 1367, який Вами було вилучено при посвідченні цього договору дарування.

Додатки:

– витяг з поземельної книги на земельну ділянку № ___________, виданий Управлінням Держкомзему в _____________ районі _________ області _______ року;

– довідка № _________, видана Управління Держкомзему в _________ районі ____________ області _________ року

___ червня 2012 р.

підпис: _________________ / _____________________________

Особу Симоненка Юрія Івановича, 05.05.1977 р. н., встановлено за його паспортом серії ___ № _________, виданим ________________ МВ УМВС України в __________ області _________ року.

Справжність його підпису перевірено.

Приватний нотаріус: __________________ / _________________________

MEH № 5 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Практика щодо земельних правовідношень у запитаннях та відповідях
Про порядок складання, видачі, реєстрації І зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку І право постійного...

Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації І зберігання...
Ас дзк це інформаційна система, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове...

Наказ
України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок та пункту...

Інструкція про заповнення бланків державних актів на право власності...
Міністрів України від 2 квітня 2002 року n 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного...

Зміна цільового призначення земельних ділянок (із врахуванням нових...
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового...

Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та надання витягів із поземельної книги
України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок» доповнено...

1. Якщо в одному державному акті на право власності на земельну ділянку...
Якщо в одному державному акті на право власності на земельну ділянку зазначені два кадастрових номери окремо (для ріллі та пасовища),...

Aлгоритм дій нотаріуса при видачі свідоцтва про право на спадщину1...
Перевіряємо наявність підстав для закликання до спадкування та всіх необхідних документів для видачі свідоцтва про право на спадщину....

Витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку: порядок...

Рішення міської ради про надання дозволу на розробку технічної документації...

Заява на видачу містобудівних умов І обмежень
Зу «Про регулювання містобудівної діяльності» прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки загальною площею...

Інформаційна картка
«Рішення міської ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок на які...

Документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку, історія...
На допомогу для таких випадків пропоную огляд правовстановлювальних документів на земельні ділянки за різні роки: якими вони були,...

Земельний кодекс
Чи має право нотаріус посвідчувати договір купівлі­продажу будівлі без зареєстрованого права на земельну ділянку 37

У номері: Податки
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно (земельну ділянку) за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця...

Земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розвитку...
Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та права їх оренди на конкурентних...

Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області
Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, що перебувають у приватній власності

Д-р юрид наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного...
України передбачає існування двох реєстраційних процедур, які стосуються земельних ділянок: реєстрація прав на земельні ділянки та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт