Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Господарський суд м. Києва Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю

Господарський суд м. Києва Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю

Господарський суд м. Києва
Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю

_______________”

02081, м. Київ, вул.___________________

ЗКПО ____________

р/р ____________в АППБ „Аваль”, м. Київ

МФО 380805

Тел. ________________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю

______________________”

01021, м. Київ, вул. ____________________

Поштова адреса: _____________________

03110, м. Київ, вул. _______________

ЗКПО _______________

р/р ________________в КМФ АКБ „Укрсоцбанк” м. Київ

МФО 322012

Тел. _______________
Ціна позову: 31 481, 76 грн. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 76 копійок)

Позовна заява

про стягнення заборгованості та штрафних санкцій
Між ТОВ „_____________” (далі - Позивач) та ТОВ „_________________” (далі – Відповідач) було укладено договір поставки товару від 12 грудня 2008 року № 12/12-2008-С/01/12 (далі - Договір).

Позивач на виконання умов Договору здійснив поставку товару – тенісок бавовняних в кількості 30 000 штук на загальну суму 20 959, 20 гривень. Товар було поставлено з дотриманням умов про кількість, якість, асортимент, строки згідно умов Договору та специфікації № 1 до нього, що була підписана сторонами в якості додатку № 1 до Договору одночасно з підписанням основного тексту Договору. Факт поставки товару підтверджується видатковою накладною № РН-0000311 від 15 грудня 2008 року.

Пунктом 3.1. Договору передбачено, що умови платежу по кожній партії товару обумовлюються у відповідній специфікації, що є його невід’ємною частиною. Умовами п. 2 специфікації № 1 до Договору передбачено, що Відповідач зобов’язаний оплатити повну вартість товару протягом 30-ти календарних днів від дня поставки товару, відповідно до рахунку-фактури Позивача.

13 грудня 2008 року Позивач виставив Відповідачу рахунок-фактуру № СФ-0000320. Враховуючи, що товар було поставлено в повному обсязі 15 грудня 2008 року, кінцевим терміном його оплати необхідно вважати 14 січня 2009 року.

Відповідач свої зобов’язання не виконав, належних до сплати сум коштів, що складає 20 959, 20 гривень, Позивачу не перерахував.

На момент пред’явлення позову прострочення Відповідача складає 25 календарних днів.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Проте сплата неустойки не звільняє боржника від виконання свого обов’язку в натурі (ч.1 ст.552 ЦК України).

Частиною 6 ст. 231 ГК України передбачено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. Сторони Договору, керуючись принципом свободи договору, визначали більший розмір штрафних санкцій, ніж визначено у наведеній нормі ГК України: пунктом 6.1 Договору передбачено, що в разі порушення строків оплати Відповідач зобов’язаний виплатити Позивачу пеню в розмірі 2% від вартості неоплаченого товару за кожен день затримання платежу.

Таким чином, станом на 09 лютого 2009 року сума штрафних санкцій (пені), що підлягають стягненню за порушення строків оплати за Договором складає:

20 959, 20 (сума боргу) х 2% (розмір договірної пені) х 25 (кількість днів прострочення) =

= 10 479 гривень 50 коп.

Частиною 2 ст.625 ЦК України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Сума процентів річних за користування чужими коштами, що підлягає стягненню з Відповідача станом на 09 лютого 2009 року складає:

20 959, 20 (сума боргу) х 3 % х 25 (кількість днів прострочення): 365 (кількість днів у році) = 43 гривні 06 коп.

З огляду на те, що зміна суми боргу з урахуванням інфляційних процесів за 25 календарних днів є незначною, інфляційні втрати не розраховуються та вимога про їх стягнення не заявляється.

Загальний розрахунок позовних вимог:

Основний борг

20 959 гривень, 20 коп.

3% річних

43 гривні 06 коп.

Пеня

10 479 гривень 50 коп.

Всього:

31 481 гривня 76 коп.


Конституційний суд України 9 липня 2002 року прийняв Рішення у справі № 1-2/2002 за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України, яким визначено, що обов’язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийняття позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист. Отже, досудове врегулювання спору шляхом надсилання претензій необов’язкове. Не дивлячись на це Позивач скористався своїм правом та 30 січня 2009 року направив Відповідачу претензію, в якій вимагав добровільного виконання грошових зобов’язань. Відповідач зобов’язань не виконав, на претензію не відповів.
На підставі викладеного, а також керуючись ст.124 Конституції України, ст.ст. 1, 2, 12, 15, 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 526, 530, 536, 610, 611 Цивільного кодексу України, ст.216, 218, 230-232 Господарського кодексу України,

ПРОШУ:
1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „____________” (м. Київ, вул. _______________________) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „____________” (м. Київ, вул._______________) суму основного боргу 20 959 грн. 20 коп., суму нарахованої пені 10 479 гривень 50 коп., суму нарахованих відсотків 43 гривні 06 коп., а всього заборгованість в розмірі 31 481 гривень 76 коп. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 76 копійок) станом на 09 лютого 2009 року;

2. Стягнути на користь Позивача витрати по сплаті держаного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

3. Забезпечити позов накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать Відповідачеві, в межах ціни позову.

Додатки:
1. Документи, що підтверджують сплату держаного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

2. Документи, що підтверджують надіслання Відповідачеві копії позовної заяви та доданих до неї документів;

3. Копія Договору поставки товару від 12 грудня 2008 року № 12/12-2008-С/01/12 з додатком № 1 (специфікація);

4. Копія видаткової накладної № РН-0000311 від 15 грудня 2008 року;

5. Копія довіреності ЯЛЗ № 952531 від 15 грудня 2008 року на ім’я Веселова Л.В.;

6. Копія рахунку-фактури № СФ-0000320 від 13 грудня 2008 року;

7. Копія претензії № 01/09 від 30 січня 2009 року;

8. Документ, що підтверджує надіслання претензії Відповідачу


"___" __________________ 2009 р.Директор

ТОВ „_____________”


____________ Деревко П.Д.

(підпис)

м.п.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю господарський суд м. Києва
На дане судове засідання, представник Відповідача з’явитися не має можливості, в зв’язку із відрядженням

Позивач вважає, що немає підстав для перегляду та скасування заочного...
Голосіївський районний суд м. Києва 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

Господарський суд м. Києва

Господарський суд м. Києва

Господарський суд суддя Справа Відповідач: Позивач: відзив на позовну...

Подільський районний суд м. Києва 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21 позивач

Шевченківський районний суд м. Києва 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-а позивач

Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7»
Товариство з обмеженою відповідальністю «авантаж 7», (надалі – „Продавець“), в особі директора Кудлінської Оксани Василівни, яка...

Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал»
Товариство з обмеженою відповідальністю тов «професіонал», надалі – «Оператор», в особі директора Малюк Володимира Євгеновича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «бнк-україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю «бнк-україна», в особі Генерального директора Короленка Сергія Олеговича, який діє на підставі...

2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані"
Товариство з обмеженою відповідальністю "інтербух компані", (далі — Замовник), в особі директора Войталюка Максима Андрійовича, який...

Окружний адміністративний суд міста києва
Аблова Є. В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Головного управління Державної служби України...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Батерфлай – Тревел», ліцензія Державної служби туризму І курортів ав 505479 від 26. 02....

Вих. №04/03-14/99-oг/МЮ/ вгсу від 04. 03. 2014 року вищий господарський суд україни
Товариства з обмеженою відповідальністю "Тавріда-Земля І люди", ідентифікаційний код 24119119, розташованого за адресою: 74600, Херсонська...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрейм Рентал»
«Наймодавець» з одного боку, І товариство з обмеженою відповідальністю «євроштакет», (код єдрпоу 39349061), в особі Генерального...

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік", в особі директора Дубова Геннадія Володимировича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «інтер авто-трейдинг» в особі Генерального директора Шпак Анни Ігорівни, надалі «Замовник»,...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Медіа Груп»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Медіа Груп», іменоване надалі "Виконавець", в особі директора Храмової Катерини...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт