Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної податкової адміністрації України
12 жовтня 2010 р.
____________ В. О. Маліков 


Довідник N 55
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.09.2010


Із змінами і доповненнями, внесеними
 листом Державної податкової адміністрації України
 від 15 жовтня 2010 року N 22033/7/19-0317
 

Код пільги 

Зміст пільги 

Документ 

N документа 

Дата прийняття документа 

Початок дії пільги 

Кінець дії пільги 

**
Ознака групування пільг 

Ознака цільового призначення 

Коментар 

11020000 

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

  

  

  

  

  

  

  

 

11020025 

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", ст. 18 

334/94-ВР 

28.12.94 

28.12.94 

  - 

  

Закон України "Про систему оподаткування", ст. 19 

77/97-ВР  

18.02.97 

18.02.97 

11020032 

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020033 

До складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2005 

  - 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України", підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5  

2505-IV 

25.03.2005 

  

11020034 

Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020035 

Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020044  

Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 6.1 ст. 6; п. 22.13 ст. 22 

334/94-ВР 

28.12.94 

12.06.97 

 - 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  

349-IV 

24.12.2002  

01.01.2003 

11020045 

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  - 

  

11020046 

Балансові збитки від спільної діяльності, понесені в попередніх періодах, зменшують доходи, отримані від спільної діяльності 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020047 

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування,
а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону 

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

 - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

11020056 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.13.1 пункту 7.13 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020064 

Створення страхових резервів банківськими установами відносно сукупного розміру боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30 % - до 31.10. 2001, 20 % до 31.12.2004 року, 10 % - починаючи з 01.01.2005 відноситься на валові витрати 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" 

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

11020065 

За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, отримані з джерел на території України 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 13.1 та 13.2 статті 13 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020066 

Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогосподарської продукції зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 14.1 статті 14 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  - 

  

11020071 

Не включаються до доходів з інших джерел вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац 2 пп. 4.1.6 статті 4  

283/97-ВР 

22.05.97 

  

  - 

 

11020081 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" доповнено пункт 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" підпунктом 7.12.1  

1926-III 

13.07.2000 

22.08.2000 

  


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт