Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Угода про дострокове розірвання

Угода про дострокове розірвання

УГОДА ПРО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
договору оренди земельної частки (паю), ділянки
N _____ від "__" __________ 20__ р.с. ______ району ______ області ______________

"___" _____________ 20__ р.


Орендар (назва юридичної особи), в особі __________________ діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Орендодавець _____________________, який є власником земельного паю (ділянки) відповідно до _________________, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю угоду про наступне:
1. Враховуючи намір Орендодавця (Орендаря) у зв'язку з ________________ _______________________________________________________________________,

(підстава для припинення згідно з заявою, яка додається)

за згодою із ________________ Сторони домовились достроково розірвати Договір оренди земельної частки (паю), ділянки N _____ від "___" ___________ 20__ р. після збирання Орендарем врожаю, засіяного на орендованій землі, який, згідно з чинним законодавством України є власністю Орендаря.
2. Повернення об'єкта оренди здійснюється на підставі Акта прийому-передачі у до "___" ___________ 20__ року.
3. Сторони претензій одна до одної не мають (мають).
В разі наявності взаємних зобов'язань, які виникли в процесі виконання сторонами цього договору, сторони цією угодою повинні визначити способи, умови, порядок виконання цих зобов'язань після припинення договору оренди.
4. Угода набуває дії з моменту її державної реєстрації.
5. З моменту набуття чинності цієї угоди, сторони втрачають права вимоги за договором оренди (крім визначених п. 3 цієї угоди).
6. Угода складена у трьох примірниках, по одному для кожної сторони, та один за місцем реєстрації договору оренди.


Орендодавець

Орендар

______________________________
(підпис)

______________________________
(підпис)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу
Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Зразок заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду
Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)

Сертифікаційна угода
Ця угода укладена між: Київським національним університетом будівництва І архітектури (кнуба), (Орган з сертифікації ″сепробудкдтуба″),...

Угода про надання спонсорської допомоги
Асоціація «уасг», надалі іменоване «Одержувач», в особі Генерального директора Батраченка С. В, що діє на підставі Статуту, з іншого...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Звіт про переддипломну виробничу практику (пвп) включає
Внту І від підприємства, та завіряється печатками (див додаток А). (1 примірник угоди залишається на підприємстві, другий реєструється...

Л и с т
Для керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну...

Державний вищий навчальний заклад
Угода про асоціацію між єс та Україною була підписана 27 червня 2014 року Главами держав або урядів Європейського Союзу та Президентом...

Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог
Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (надалі іменується "Угода") про наступне

Позовна заява про розірвання шлюбу

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу І поділ майна

Угода №1 про заміну сторони договору

Угода про співпрацю між дошкільним І загальноосвітнім навчальним закладом

Додаток Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
Васильченко К. С., та Васильченком О.І., про що в книзі реєстрації актів про одруження Криворізького відділу актів цивільного стану...

Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей
Ми, що нижче підписалися, за взаємною згодою просимо розірвати шлюб у встановленому законодавством порядку

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину
Примирення між нами неможливе, оскільки відповідач виявляє намір одружитися з іншою жінкою

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
У зв’язку з цим я в (число, місяць) цього року припинила з ним шлюбні стосунки І перестала вести спільне господарствоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт