Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів

Андрій ЄЩЕНКО

директор Центру аналітичних досліджень

з питань права та безпеки «ЮКОН», м. Харків
Щодо можливості вчинення нотаріусом
виконавчого напису за договором про сплату аліментів


Сімейний кодекс України (далі – СК України) дає широкі можливості регулювання сімейних відносин із застосуванням договорів. Так, стаття 189 СК України встановлює, щобатьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. При цьому важливе значення для дійсності такого договору має його форма – це обов’язково письмова форма і нотаріальне посвідчення.

Дуже важливою нормою з точки зору захисту прав дитини є ч. 2 цієї ж статті, згідно з якою у разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором, аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Можливість використання такого інструменту захисту прав та інтересів, як виконавчий напис нотаріуса, має важливе значення, тому що це є одним з найбільш ефективних та діючих механізмів, які дозволяють у найменші строки та найменшими витратами задовольнити законні вимоги.

В той же час існує точка зору, яка висловлена Ларисою Драгнєвіч у журналі «Нотаріат для Вас» №5 за 2005 рік, що вчинення виконавчого напису за договором відносно рухомого майна, в тому числі договору про сплату аліментів на дитину, забороняється. Ця позиція аргументується тим, що 18.11.2003 р. було прийнято Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» № 1255-IV (далі – Закон № 1255). Цей Закон не передбачає виконавчий напис серед засобів звернення стягнення на предмет забезпечувального або договірного обтяження. Таким чином, зроблено висновок, що гроші – це рухоме майна, а отже неможливо вчиняти виконавчий напис за договорами відносно грошових зобов’язань.

Але звернемо увагу на наступне:

1) Предметом регламентування Законом № 1255 є обтяження рухомого майна, а не всі договірні відносини щодо рухомого майна.

Відповідно до ст. 3 Закону № 1255, обтяженням визнається право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов’язує виникнення прав і обов’язків щодо рухомого майна.

Поняття обтяжувача надається у ст. 2 цього ж Закону – уповноважений орган при публічному обтяженні; кредитор за забезпеченим рухомим майном зобов’язанням; власник рухомого майна, що знаходиться у володінні боржника; будь-яка інша особа, на користь якої встановлюється договірне обтяження; особа, яка здійснює управління рухомим майном в інтересах кредитора.

Отже ми бачимо, що у правовідносинах щодо аліментів на дитину відсутні як обтяжувач, так і само обтяження, і взагалі договір про сплату аліментів не має відношення до сфери дії Закону № 1255.

2) Взагалі ствердження про неможливість вчинювати виконавчий напис щодо правочинів із рухомим майном не має достатнього нормативного обґрунтування. Виходить, що і за договорами займу, і кредитними договорами також не можливо вчиняти виконавчі написи, але це не відповідає загальним принципам вчинення виконавчого напису. Звернемося до положень Закону України «Про нотаріат», ст. 87 якогозазначає, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Це ж положення закріплено в п. 282 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

3) Стосовно договору про сплату аліментів на дитину ст. 189 СК України є спеціальною та має вищий пріоритет і підлягає застосуванню на практиці, що підтверджує законність підстав вчинення виконавчого напису нотаріуса за аліментним договором.

4) Можливість вчинення виконавчого напису на аліментному договорі, як і на іншому договорі стовно грошових коштів, також підтверджується тим, що Перелік документів, за яким стягнення заборгованості здійснюється в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172, у п. 1 передбачає нотаріально посвідчені угоди, які передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також звернення стягнення на заставлене майно

З урахуванням наведеного вище, можливо зробити цілком обґрунтований висновок, що відсутні будь-які перешкоди та є всі законні підстави (ст. 189 СК України, ст. 87 Закону України «Про нотаріат») для вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів на дитину. ■
МЕН №4 2005-го року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Олена сірякова, приватний нотаріус, м. Миколаїв Вчинення нотаріусом виконавчого напису
Згідно зі ст. 293 Інструкції, передбачено повідомлення нотаріусом платника, але не «про вчинення виконавчого напису» перед його вчиненням,...

Заяви позикодавця щодо вчинення виконавчого напису

Договір про сплату аліментів на дитину

Між батьками про сплату аліментів на дитину

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Сша, еквівалент у гривні 17 477 (сімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн. 49 коп та сума плати за вчинення виконавчого напису...

Про сплату аліментів на дитину
Харкові, вул. Кірова, 5, кв. 474, разом пойменовані сторони, а окремо сторона, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства...

Зразок виконавчого напису про повернення предмета фінансового лізингу виконавчий напис

Нюанси нарахування, утримання та перерахування аліментів
Відповідно до Сімейного кодексу (далі ск) аліменти (кошти на утримання дитини) можуть утримуватися із заробітної плати працівника...

Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Головне управління юстиції у м. Києві доводить до Вашого відома та врахування в роботі лист Заступника Міністра юстиції України Єфіменка...

Зразок виконавчого напису виконавчий напис
Закону України «Про нотаріат» та пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку...

Вчинення виконавчих написів нотаріусом
Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють...

Судова палата у цивільних справах
Банк, третя особа – приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу особа 2, про визнання виконавчого напису таким,...

Договір про участь у вихованні та утриманні дитини Ірина корнєва
КУ), який набув чинності 1 червня 2004 року, є такий правочин, як договір між батьками про сплату аліментів на дитину (ст. 189 Ску)....

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Особа 3, опікунська рада Дніпровського району м. Києва, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,...

Договір про заміну набувача за договором довічного утримання (догляду),...
Новий набувач, а далі за текстом разом пойменовані як сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо...

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
«Правекс-Банк», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу особа 2 про визнання виконавчого напису таким, що не...

Порядок заповнення Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб на території України
Форма Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб (далі – Довідка) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що...

Що буде предметом правочину за договором дарування банківського вкладу (депозиту)?
Сьогодні у багатьох банках України існують фінансові проблеми, багато людей мають депозити у цих банках, але можливості забрати їх...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт