Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни

Закон україни

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2233-XII від 25.03.92, ВВР, 1992, № 27, ст.386}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2485-XII від 19.06.92, ВВР, 1992, № 36, ст.527
№ 3545-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.418
№ 3546-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.419
№ 3625-XII від 19.11.93, ВВР, 1993, № 49, ст.457
№ 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.404
№ 325/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, №  1, ст.  4
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.284
№ 129/96-ВР від 19.04.96, ВВР, 1996, № 26, ст.108
№ 309/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, № 29, ст. 93
№ 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4,  ст. 35
№ 651-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 28, ст.230 }

{В редакції Закону № 766-XIV від 18.06.99, ВВР, 1999, № 33, ст.270}

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1325-XIV від 21.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.27
№ 1669-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.235
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 312-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст.34
№ 313-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 5, ст.37
№ 487-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.108
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року
№ 744-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.234
№ 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, №  8, ст. 67
№ 1179-IV від 18.09.2003, ВВР, 2004, № 10, ст. 94
№ 1763-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.444
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 2490-IV від 17.03.2005, ВВР, 2005, № 20, ст.276
№ 2636-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.361
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116}

{В редакції Закону № 3597-IV від 04.04.2006, ВВР, 2006, № 38, ст.324}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 328-V від 03.11.2006, ВВР, 2006, № 51, ст.519
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року
№ 267-VI від 11.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.234}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 1073-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.418
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1255-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.512
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1834-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.117
№ 1835-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.118
№ 2926-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.303
№ 3353-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.487
№ 3409-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.539
№ 3919-VI від 18.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.217
№ 4296-VI від 10.01.2012, ВВР, 2012, № 31, ст.395
№ 4352-VI від 07.02.2012, ВВР, 2012, № 39, ст.472
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5040-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.246
№ 5088-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.343
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№  224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№  406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№  589-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.742
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 1242-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.908
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1589-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 35, ст.1179
№ 1604-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1191
№ 1614-VII від 25.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1194
№ 1634-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2010
№ 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85
№ 259-VIII від 18.03.2015
№ 265-VIII від 19.03.2015
№ 267-VIII від 19.03.2015}

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Військовий обов'язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

3. Військовий обов'язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

виконання військового обов'язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

5. Від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом.

6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об'єднані районні), міські (об'єднані міські) військові комісаріати (далі - районні (міські) військові комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

8. Порядок утворення та повноваження територіальних центрів, філіалів комплектування військовослужбовцями за контрактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

{Абзац шостий частини дев'ятої статті 1 в редакції Закону № 1127-VII від 17.03.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 265-VIII від 19.03.2015}

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

{Абзац перший частини десятої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1127-VII від 17.03.2014}

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

{Частину десяту статті 1 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 1127-VII від 17.03.2014}

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

{Частина дванадцята статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1834-VI від 21.01.2010}

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

2. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються цим Законом, іншими законами, відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

{Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт