Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року та внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35-vii «Про районний бюджет на 2016 рік»

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року та внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35-vii «Про районний бюджет на 2016 рік»

БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ сесія VIІ скликання
Рішення

від 20 травня 2016 року № 117 – VII
Про виконання районного бюджету

за І квартал 2016 року та внесення змін

до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року

35-VII «Про районний бюджет на 2016 рік»

та додатків до нього (із змінами)
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Барвінківської райдержадміністрації районна рада відмічає, що районний бюджет за І квартал 2016 року по власним доходам виконаний на 116,5%. При плані 2987,4 тис грн. надійшло 3480,1 тис грн. доходів, що на 492,7 тис грн. більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 1069,2 тис грн. Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%. Затверджений план з урахуванням змін 41517,3 тис грн., отримано доходів 35696,3 тис грн. Спеціальний фонд за І квартал 2016 року виконаний на 100%.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за І квартал 2016 року виконана на 80,5%. При плані 43422,7 тис грн., касові видатки склали 34976,5 тис грн. Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 17,3%. При плані 1520,3 тис грн., касові видатки становлять 263,5 тис грн.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Інформацію про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року взяти до відома.

Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року №35-VII «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 19 лютого 2016 року № 64-VII, від 02 березня 2016 року № 80-УІІ, виклавши їх у новій редакції:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету в сумі 139181,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 136787,2 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету районного бюджету - 2394,1 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 141328,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 137394,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 3933,3 тис грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 607,5 тис. грн., який складається з профіциту загального фонду в сумі 1539,1 тис. грн. та дефіциту загального фонду в сумі 2146,6 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду районного бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду – 2146,6 тис. грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1539,1 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1539,1 тис. грн., з них за рахунок доходів в сумі 149,9 тис. грн., за рахунок вільного залишку коштів – 1389,2 тис.грн., згідно з додатком 7 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1539,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1539,1 тис. грн., згідно з додатком 7 до цього рішення.

2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2016 рік у сумі 180,0 тис грн.
3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти (іншу субвенцію) міській та сільським радам в обсязі не меншому ніж в 2015 році, згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 159,0 тис грн.

Дозволити Барвінківській районній державній адміністрації використовувати кошти резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із наступним затвердженням на сесії Барвінківської районної ради.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.
6. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих регіональних програм у сумі 961,6 тис грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Барвінківської районної державної адміністрації, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та грошових показниках головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік (додаток 6 ).

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами та укладення договорів за кожним видом енергоносіїїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України.
12. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №7 до цього рішення.
13. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 9 до цього рішення.
14. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов»язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов»язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства.

Зобов»язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням районної ради про районний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов”язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
15. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів доходів.
16. Начальникам управлінь, відділів, керівникам бюджетних установ вжити заходів, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту районного бюджету на 2016 рік.
17. Надати право голові районної ради, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів, в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, вносити зміни в районний бюджет в частині зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, розподілу вільних залишків та перевиконання доходної частини районного бюджету та за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу призначень з наступним затвердженням всіх змін на сесії районної ради. Фінансовому управлінню при внесенні змін до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення в управління Державної казначейської служби України у Барвінківському районі.
18. Дозволити головним розпорядникам коштів та бюджетним установам:

- проводити попередню оплату предметів, матеріалів та послуг на термін, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»(із змінами);

- отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.
19. Надати право голові Барвінківської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
20. Додатки 1- 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (Понімаш Р.М.).
Голова районної ради Щолок В.С.

Пояснювальна записка

до рішення УІ сесії районної ради УІІ скликання № 117- УІІ

від 20 травня 2016 року «Про виконання районного бюджету за І квартал 2016 року та внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2015 № 35 – УІІ «Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього (із змінами)
Районний бюджет за І квартал 2016 року по власним доходам виконаний на 116,5%. При плані 2987,4 тис грн. надійшло 3480,1 тис грн. доходів, що на 492,7 тис грн. більше, ніж було заплановано. В порівнянні за аналогічний період минулого року надходження збільшилися на 1069,2 тис грн. Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%. Затверджений план з урахуванням змін 41517,3 тис грн., отримано доходів 35696,3 тис грн. Спеціальний фонд за І квартал 2016 року виконаний на 100%.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за І квартал 2016 року виконана на 80,5%. При плані 43422,7 тис грн., касові видатки склали 34976,5 тис грн. На фінансування соціально-культурних закладів витрачено 11670,3 тис грн., що складає 33% від обсягу бюджету по видаткам загального фонду. Із них: по закладам освіти – 7122,3 тис грн., охорони здоров»я – 3570,1 тис грн., по закладам культури – 757,4 тис грн., по фізичній культурі та спорту – 220,5 тис грн. На соціальний захист населення спрямовано 21871,5 тис грн., що становить 62,5% видатків районного бюджету.

Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 17,3%. При плані 1520,3 тис грн., касові видатки становлять 263,5 тис грн.

І. Трансферти з державного, обласного міського

та сільських бюджетів

1. Збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету через обласний бюджет в сумі 110957 грн.

2. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету через обласний бюджет районній державній адміністрації для центральної районної лікарні на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет через аптечні підприємства всіх форм власності в сумі 110957 грн. (КФКВ 081009 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»).

3. Збільшуються доходи районного бюджету загального фонду за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 177500 грн.

4. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету управлінню соціального захисту населення в сумі 177500 грн., із них: на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони – 148000 грн., на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 29500 грн. (КФК 090412).

5. Збільшуються доходи районного бюджету спеціального фонду за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 296550 грн.

6. Збільшуються видатки районного бюджету спеціального фонду за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 296550 грн. та направляються:

- відділу освіти – 266550 грн., із них: на видання, придбання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 69900 грн.; на забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнання для Григорівського НВК (дошкільний підрозділ) на придбання дитячого майданчика – 30000 грн.; на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійним обладнанням для Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 83325 грн., Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – 83325 грн.( КФК 070201);

- фінансовому управлінню – 30000 грн. для передачі субвенції Іванівській сільській раді для Іванівського ДНЗ на придбання дитячого майданчика (КФК 250380).

7. Збільшуються доходи загального фонду по іншій субвенції з міської та сільських рад в сумі 606352 грн., в тому числі: з Міської ради – 50000 грн., з Іванівської с/ради – 9700 грн., Гусарівської с/р – 54000 грн., ІІ-Іванівської с/р – 117900 грн., Богодарівська с/р – 23400 грн., Мечебилівської с/р – 48402 грн., Новомиколаївської с/р – 95000 грн., Григорівської с/р – 16000 грн., ВКомишуваської с/р – 22400 грн., Подолівською с/р – 34000 грн., Іллічівської с/р – 61650 грн., Гаврилівської с/р – 36500 грн., Грушуваської с/р - 37400 грн.

8. Збільшуються видатки загального фонду районного бюджету за рахунок інших субвенцій з рад в сумі 606352 грн. та направляються:

- фінансовому управлінню для передачі субвенції державному бюджету в сумі 85000 грн., в тому числі на виконання програми «Цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки в Барвінківському районі» для районного сектору ГУ ДСНС України у Харківській області - 23000 грн.; на виконання «Комплексної програми профілактики правопорушень у Барвінківському районі на 2016-2018 роки» для Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області в сумі 62000 грн (КФК 250344);

- відділу освіти в сумі 178702 грн., в тому числі: на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району на 2015-2019 роки» на харчування дітей у пришкільних таборах – 95800 грн., на співфінансування міні-проекту «Разом в майбутнє» по проекту «Здоровья Дитини – багатство Родини, Здоровья Родини – багатство Країни» для придбання дверей, вікон, електрообладнання, фарби для поточного ремонту спортзалу - 25000 грн., на придбання матеріалів для поточного ремонту – 47902 грн. (КФК 070201); на виконання програми «Шкільний автобус» для організації підвозу учнів та придбання запасних частин - 10000 грн.;

- управлінню соціального захисту населення в сумі 80000 грн., в тому числі на виконання «Програми соціального захисту населення Барвінківського району на 2013-2017 роки», із них: на фінансову підтримку районної організації ветеранів – 22000 грн.; на фінансову підтримку районній спілці інвалідів –8000 грн.(КФК 091209); для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 50000 грн. (КФК 170102);

- районній державній адміністрації в сумі 262650 грн., в тому числі на виконання «Програми надання невідкладної медичної допомоги населенню Барвінківського району на 2015-2016 роки» для ЦРЛ на харчування хворих, які знаходяться на лікуванні в стаціонарному відділенні КЗОЗ «Барвінківська ЦРЛ» - 58000 грн.; для ЦПМСД на виконання «Програми удосконалення медичної допомоги населенню Барвінківському району на засадах сімейної медицини на період 2016-2017 роки» для ЦПМСД – 204650 грн., із них: для придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів – 39500 тис грн., для придбання туберкуліну – 15000 тис грн., на перевірку димоходів, ліквідацію приписів пожежної охорони та заміну електролічильника – 5650 тис грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів ЦПМСД – 13000 грн., для спів фінансування міні-проекту «Разом в майбутнє» по проекту «Затишок, здоров»я громадян – в долонях сільського Гіппократа» для придбання столів та стільців - 11500 грн., для придбання засобів захисту, канцелярських товарів, офісної техніки, запасних частин, матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень сільських амбулаторій та ФАПів – 75000 грн., на оплату природного газу – 30000 грн., на придбання вугілля – 15000 грн.

9. Збільшуються доходи спеціального фонду по іншій субвенції з сільських рад в сумі 1101769 грн., в тому числі: з ІІ-Іванівської с/ради – 44671 грн., Новомиколаївської с/р – 305000 грн., Іванівської с/ради – 35000 грн., Іллічівської с/р – 458000 грн., Мечебилівської с/р – 244098 грн., Гаврилівської с/р – 15000 грн.

10. Збільшуються видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок інших субвенцій з рад в сумі 1101769 грн. та направляються:

- відділу освіти в сумі 1101769 грн., в тому числі: на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району на 2015-2019 роки»., із них: на співфінансування проекту по заміні системи опалення в ІІ-Іванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи теплопостачання та заміні вікон на енергозберігаючі – 44671 грн., на облаштування комп’ютерного класу та придбання комп’ютерів - 107098 грн., на проведення капітального ремонту покрівлі Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 35000 грн., на співфінансування міні-проекту «Разом в майбутнє» по проекту «Здоровья Дитини – багатство Родини, Здоровья Родини – багатство Країни» для придбання баскетбольних щитів - 15000 грн. (КФК 070201); на виконання програми «Шкільний автобус» для придбання шкільного автобуса – 900000 грн. (КФК 070807);

ІІ. Виділення коштів за рахунок вільного залишку

  1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2016 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 343620 грн., із них:

- Районній державній адміністрації – 66380 грн., в тому числі центральній районній лікарні – 39630 грн., із них: на зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 20000 грн., на виплату пільгових пенсій – 9630 грн., на виконання «Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз серед населення Барвінківського району на 2016-2018 роки» на придбання дизельного палива для забезпечення флюорографічного обстеження – 10000 грн. (КФК 080101);

- для ЦПМСД на забезпечення пільговим лікуванням (рецептами) учасників АТО, дітей інвалідів та інші категорії населення – 10000 грн.(КФК 080800);

- для РЦСССДМ на заробітну плату з нарахуваннями – 16750 грн.(КФК 091101).

- Відділу освіти – 127240 грн., в тому числі на виконання програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського району на 2015-2019 роки» - 119240 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на завершення проведення капітального ремонту по Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 згідно проектно-кошторисної документації (КФК 070201); для участі вихованців Будинку творчості та юнацтва в обласних етапах конкурсів та проведення заходів – 3000 грн.(КФК 070401); для участі вихованців ДЮСШ в обласних спортивних змаганнях та проведення заходів – 5000 грн. (КФК 130107).

- Сектору культури і туризму – 150000 грн., на поточний ремонт районного будинку культури (КФК 110204).
ІІІ. Перерозподіл коштів в межах

затверджених асигнувань та інші зміни

1. Здійснюються перенаправлення коштів освітньої субвенції виділеної згідно рішення ІУ сесії УІІ скликання Барвінківської районної ради від 19.02.2016 № 64-УІІ на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та направляються на співфінансування міні-проектів «Разом в майбутнє» в номінації «Енергозбереження та енергоефективність» на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю по проектах: «Школа моя – мій другий дім» Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в сумі 90000 грн., «Тепла школа – запорука здоров»я, здорова нація» Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 90000 грн., «Хай загляне сонце в шкільне євро віконце» Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 57347 грн. На придбання будівельних матеріалів для облаштування вікон і дверей відкосами для Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Барвінківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 в сумі 50753 грн.

Зменшуються кошти освітньої субвенції по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 11000 грн. та направляються на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм» для участі учнів в обласних конкурсах, спортивних змаганнях та на навчання тендерного комітету в сумі 11000 грн.

Зменшуються заплановані асигнування по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»(НВК) з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 4640 грн. та направляються на КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 4640 грн.

Зменшуються заплановані асигнування по КФК 070201 «Загальноосвітні школи»(НВК) з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 69900 грн. та направити на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на видання, придбання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 69900 грн. (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) (КФК 070807).

2. Здійснюються переміщення по центральній районній лікарні коштів, виділених згідно рішення У сесії УІІ скликання Барвінківської районної ради від 02.03.2016 № 80-УІІ на виконання «Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз серед населення Барвінківського району на 2016-2018 роки» для придбання вакцини БЦЖ, туберкуліну, флюорографічної та рентгенівської плівки та направляються на придбання дезінфікуючих засобів на загальну суму 20000 грн.(КФК 081007).

3. Зменшуються асигнування по РДА з КФК 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» в сумі 26100 грн., з КФК 130106 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» в сумі 30000 грн. та збільшуються асигнування по відділу освіти на КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 26100 грн., на придбання матеріалів для поточного ремонту в сумі 30000 грн., в зв»язку із передачею стадіону в оперативне управління відділу освіту.


Начальник фінансового управління М.В.Чухно

- -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 21 липня 2016 року №201 VII про виконання районного бюджету...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 99,7%....

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 22 листопада 2017 року №486 VII про внесення змін до...
...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Шоста сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради сьомого скликання від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт