Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення та обліку трудових книжок в освітніх закладах

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти Порядок ведення та обліку трудових книжок в освітніх закладах

Сторінка1/2
  1   2
Відділ освіти Софіївської райдержадміністрації

Методичні рекомендації

керівникам закладів освіти
Порядок ведення та обліку трудових книжок в освітніх закладах
Трудові книжки

Згідно зі ст. 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки були впроваджені в СРСР в 1939 році, і за весь час їх існування тільки в 1975 і в 1993 ріках були встановлені їх нові зразки.
Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку
В Україні порядок ведення трудових книжок регулюється:

- ст. 48 КЗпП; 1.Кодекс законів про працю України
Стаття 48. Трудові книжки

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законами N 871-12від 20.03.91, N 374/97-ВР від 19.06.97, N 1356-XIV ( 1356-14 ) від 24.12.99, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }
- постановою КМУ від 27.04.93 р. № 301 "Про трудові книжки працівників" (далі – Постанова № 301);
- Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мінюсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58 (далі – Інструкція про трудові книжки)
- ТИПОВІ ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 )

П.10. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 ( z0110-93 ).

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.
Незважаючи на впровадження нових зразків (відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 06.09.73 р. "Про трудові книжки робітників і службовців" і вищезгаданої Постанови № 301), трудові книжки раніше встановлених зразків обміну на нові не підлягають.
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника, що підтверджує його трудовий стаж і характер виконуваної роботи (ст. 62 Закони України від 05.11.91 р. № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення").
Відзначимо, що 1 січня 2004 року набув чинності Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно з яком періоди трудової діяльності після цієї дати обчислюються за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Проте ПФУ в листах від 26.04.2006 р. № 5252/05-20 та від 30.11.2006 р. № 15838/02-20 повідомляє, що трудова книжка, як і раніше, залишається основним документом для підтвердження трудового стажу для призначення пенсії.
Крім того, від записів в трудовій книжці також залежить право працівника на пільги при призначенні пенсій, виплат за вислугу років, право на додаткову відпустку (ст. 7 і ст. 8 Закону України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР "Про відпустки"). Наприклад, основна відпустка промислово-виробничого персоналу вугільної, металургійної та іншої промисловості згідно зі ст. 6 цього закону залежить від стажу роботи на певних виробництвах тощо.
У разі відсутності трудової книжки з метою визначення трудового стажу слід керуватися Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності або у фізичної особи понад 5 днів, у тому числі:

- на осіб, які є власниками (співвласниками)підприємств (якщо вони одночасно обіймають яку-небудь посаду на цьому підприємстві), сільських (фермерських) господарств;

- на сезонних і тимчасових працівників;

- на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню;

- на осіб, що працюють за сумісництвом (за бажанням працівника записи в трудову книжку вносяться за основним місцем роботи).
Згідно з п. 2.16 Інструкції про трудові книжки для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, що мають трудові книжки, учбовий заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях вишів. Підставою для таких записів є накази учбового закладу (наукової установи) про зарахування на навчання і відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів. Це також підтверджує Мінпраці в листі від 22.03.2006 р. № 1993/0/14-06/13. Якщо такі студенти під час навчання проходили виробничу практику, то дані про таку практику вносяться на підставі довідок працедавців з зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади і періоду роботи. Якщо ж у студентів на момент вступу до вишу не було трудової книжки, то відомості про роботу на виробничій практиці вносяться підприємством, де надалі вони працюватимуть (п. 2.18 Інструкції про трудові книжки, лист Мінпраці від 23.01.2007 р. № 13/13/116-07). Проте якщо під час проходження виробничої практики студент обіймав на підприємстві штатну посаду і з ним був укладений трудовий договір, то запис в трудову книжку вносить такий працедавець. Якщо студент денного навчання під час навчання прийнятий на роботу, то, як випливає з листа Мінпраці від 26.10.2005 р. № 09-503, у цій ситуації він не є сумісником і запис в трудову книжку йому вносить працедавець. Звернемо увагу на те, що до 13 січня 2000 року (до внесення змін Законом України від 24.12.99 р. № 1356-XIV в ст. 48 КЗпП) трудові книжки не велися:
- на працівників, які працювали на умовах трудового договору у суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб;

- на працівників, що працювали у окремих громадян з їх обслуговування (хатні робітниці, няні, покоївки, водії, охоронці та ін.).
Стаж роботи таких громадян підтверджувався довідкою організації, за участю якої був укладений трудовий договір з наймачем (служба зайнятості, кадрове бюро і т. д.), а також довідкою про сплату внесків на державне соціальне страхування. Тепер трудовий стаж таких працівників підтверджується трудовою книжкою.

Проте, як і раніше, період заняття підприємницькою діяльністю фізичними особами - підприємцями до трудової книжки не вноситься. Вона на нього не ведеться, оскільки при виконанні такої діяльності підприємець ні з ким не перебуває в трудових правовідносинах, що також слідує і з листа Мінпраці від 30.11.2005 р. № 06-К54813/26.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок несе керівник підприємства (п. 4 Постанови № 301), який своїм наказом (розпорядженням) призначає спеціально уповноважену особу, відповідальну за своєчасне і правильне заповнення трудових книжок, їх облік, зберігання і видачу.

За порушення встановленого порядку ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадовці несуть дисциплінарну відповідальність в передбачених законодавством випадках – іншу відповідальність, наприклад адміністративну, згідно зі ст. 41 КУпАП (див. лист Мінпраці від 03.02.2006 р. № 09-45).

При прийомі на роботу працівники зобов'язані пред'явити трудову книжку, оформлену в установленому порядку, і вкладиш до неї (при його наявності). Причому пред'явлення одного вкладиша без трудової книжки не допускається.

Проте, це правило не поширюється на осіб, що приходять на роботу уперше і не мають трудової книжки. При прийомі на роботу такі особи повинні пред'явити:

- паспорт;

- диплом або інший документ про освіту або професійну підготовку;

- військовий квиток – військовослужбовці (звільнені в запас) і військовозобов'язані;

- довідку про звільнення – особи, звільнені з місць позбавлення волі.
Особливості заповнення трудової книжки

Відповідно до п. 2.1 Інструкції № 58 трудові книжки та вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською і російською мовами, хоча Мінпраці в листі від 19.10.2005 р. № 09-488-к вважає, що трудові книжки заповнюються українською мовою, Інструкція про трудові книжки такої норми не містить.

Відповідно до ст. 10 Конституції України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР державною мовою в Україні є українська мова. З переходом на ведення офіційного діловодства українською (державною) мовою не буде порушенням, якщо записи у трудових книжках старих зразків вестимуться тільки українською мовою. У нових бланках трудових книжок передбачено тільки україномовний розділ.

Записи у трудову книжку вносяться акуратно кульковою або пір'яною ручкою чорним, синім або фіолетовим чорнилом. Записи про дати (прийому, переведення, звільнення тощо) здійснюються арабськими цифрами, причому число і місяць обов'язково двозначними цифрами (наприклад, 01.02.98 р.)

Заповнення трудової книжки уперше виробляється не пізніше за тижневий термін з дня прийому на роботу.

Трудова книжка складається з нижченаведених п'яти розділів.

I. Відомості про працівника. Вносяться на 1-й та 33-й сторінках відповідною (українською або російською) мовою на підставі паспорта або свідоцтва про народження.

II. Відомості про роботу. Цей розділ складається з чотирьох граф, як_ заповнюються в порядку, визначеному п.п. "в" п. 2.14 - 2.22 Інструкції про трудові книжки.

III. Відомості про нагородження. Вноситься інформація про нагородження державними нагородами України та відзнаками України.

IV. Відомості про заохочення. Вносяться дані про заохочення за працю (відкриттях, за які виданий диплом; раціоналізаторських пропозиціях і винаходах; виплачені у зв'язку із заохоченням винагороди; заохочення, передбачені колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо).
Відомості про виплату премії, передбаченої системою оплати праці підприємства, або премії, що має регулярний характер, до трудової книжки не вносяться.

V. Відомості про призначення пенсії. При призначенні пенсії за віком і за вислугу років в цьому розділі трудової книжки ставиться штамп "Пенсія призначена" органами, що призначають пенсії. За правилами, що діяли раніше, такий штамп або відмітка ставилися на першій (титульною) сторінці трудової книжки.

Всі записи в трудовій книжці про прийом на роботу, переведення або звільнення, а також про винагороди і заохочення вносяться після видання наказу (розпорядження), але у будь-якому випадку - не пізніше за тижневий термін (семи днів), а у разі звільнення – в день звільнення. Такі записи повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Відомості про стягнення (ст. 147 КЗпП) у трудову книжку не вносяться.

З кожним записом, внесеним до трудової книжки, працівник має бути ознайомлений під розпис в особистій картці (III -й розділ зворотної сторони типовий форми № П- 2) у якій повторюється запис, зроблений в трудовій книжці.

Окрім вищеперелічених відомостей, у 3-у графу трудової книжки вносяться окремим рядком відомості (до найменування підприємства і до занесення відомостей про роботу на цьому підприємстві):

- про термін служби в Озброєних Силах України та інших військах, з зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

- про час навчання у професійних учбово-виховних установах та інших закладах, учбово-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

- про час навчання у вищих учбових закладах, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці, при виконанні науково-дослідної госпдоговірної діяльності, а також часі знаходження в аспірантурі і клінічній ординатурі. Такі записи в трудову книжку вносяться за місцем роботи тільки у тому випадку, якщо вони раніше не були внесені вищим учбовим закладом згідно з п. 2.16 Інструкції про трудові книжки;

- про працю членами колгоспу, якщо законодавством передбачено включення цієї роботи в спільний трудовий стаж;

- про час догляду за інвалідом 1-ої групи або дитиною-інвалідом у віці до 16 років, а також за пенсіонером, що вимагає постійної сторонньої допомоги, у тому числі що досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком)

- про період одержання допомоги з безробіття (ці відомості заносяться в трудову книжку органом державної служби зайнятості населення).
Як випливає з листа Мінпраці від 19.01.2007 р. № 09-43, згідно з п. 2.18 Інструкції про трудові книжки до трудової книжки за місцем роботи вносять окремим рядком дані про час служби в Збройних Силах України та інших військах з сказанням дати призову та дати звільнення із служби на підставі військового квитка, а дані про участь в бойових діях до трудової книжки не вносяться. Зазвичай такі відомості знаходяться в особистій справі працівника і підтверджуються копією військового квитка, довідкою з військкомату та ін.

Якщо працівник до прийому на роботу на це підприємство не мав трудового стажу, то перед першим записом в трудовій книжці іноді вносився запис в розділі "Відомості про роботу" наступного змісту - "До прийому на роботу трудового стажу не мав", хоча внесення такого запису прямо не передбачене Інструкцією про трудові книжки.

Записи про тимчасове переведення на іншу роботу у разі виробничої необхідності, простою і т. п. до трудової книжки не вносяться. Переведення працівника на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві оформляється також як і прийом на роботу.

Записи про найменування роботи, професії, посади, на яку приймається працівник, вносяться для робітників і службовців тільки відповідно до найменування професій і посад визначених в Єдиній державній класифікації професій всіх категорій працівників на підставі міжнародних стандартів. На сьогоднішній день діє Класифікатор професій ДК 003:2005, затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375 (детальніше дивися тему Застосування державного класифікатора професій).
Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, то в цьому випадку дуже важливо, щоб запис в трудовій книжці відповідав найменуванню, передбаченому наступними списками виробництв, робіт і професій, інакше працівник може втратити право на отримання пенсії на пільгових умовах:


  • Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278;

  • Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу з шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290;

  • Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним і інтелектуальним навантаженням, або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах і умовах підвищеного ризику для здоров'я, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.Порядок внесення змін до трудової книжки

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, його виправлення здійснюється на тому підприємстві, де був внесений відповідний запис.

Виправлені відомості про роботу повинні повністю відповідати оригіналу наказу (розпорядження), а у разі їх втрати – іншому документу цього підприємства (архівним документам, що відносяться до трудової діяльності працівників, особистих карток, розрахункових відомостей тощо). Проте ніякі свідчення свідків не можуть служити підставою для виправлення внесених раніше записів.

Згідно з листом Мінпраці від 09.07.2001 р. № ОК10-Б19115/9 якщо підприємство, яке внесло неправильний запис, ліквідоване, то виправлення запису здійснює його правонаступник і засвідчує своєю печаткою, а у разі його відсутності – вищестояща організація, якій було підпорядковане це підприємство, а якщо немає вищестоящої організації – обласний архів.

Закреслення раніше внесених неправильних записів в трудовій книжці не допускається.

Виправлення неправильних або неточних записів провадиться в наступному порядку:
- у графі 1 записується наступний порядковий номер;

- у графі 2 вказується дата внесення виправного запису;

- у графі 3 вказується, наприклад: "Запис під № 31 – недійсний, звільнений...",.потім записується нове формулювання наказу із зазначення відомостей про роботу, винагороди, заохочення відповідно до наказу (розпорядження);

- у графі 4 зазначається наказ про зміну причин звільнення або про відновлення на роботі і т. п.

Статтею 241 КЗпП і Наказом № 260 проведення реєстрації змін і доповнень вже зареєстрованого в державній службі зайнятості трудового договору з найнятим робітником фізичної особи не передбачене. Проте, як випливає з листа Державного центру зайнятості Мінпраці від 30.03.2006 р. № ДЦ12-1660/0/6-06, сторони такого договору мають право на внесення узгоджених змін і доповнень до укладеного між ними трудового договору (якщо такі зміни не суперечать чинному законодавству). У такому разі сторони повинні письмово повідомити державну службу зайнятості про узгоджені зміни з додатком одного автентичного примірника змін або доповнень трудового договору. А відповідальна особа державної служби зайнятості повинна зробити відмітку в книзі реєстрації трудових договорів про внесення змін або доповнень (без присвоєння реєстраційного номера) і додати примірник змін або доповнень до трудового договору, що зберігається в службі зайнятості.
Зміна записів (прізвища, імені, по батькові, дати народження працівника) у трудових книжках на першій або 33-й сторінці здійснюється на підставі відповідних документів (паспорта, свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові та ін.) з посиланням на їх номер і дату.
Вказані зміни вносяться на першу (титульну) сторінку трудової книжки таким чином:

- однією рисою закреслюється колишнє прізвище (ім'я, по батькові або дата народження) і записуються нові дані;

- на внутрішній стороні обкладинки трудової книжки вказується найменування відповідного документа, на підставі якого зроблена зміна. Запис засвідчується підписом керівника або спеціально уповноваженої особи і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.
Внесення записів при звільненні

Записи в трудову книжку про причини звільнення повинні вноситися у точній відповідності з формулюваннями чинного трудового законодавства і з посиланням на відповідну статтю і пункт закону (КЗпП України), наприклад:

"Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України";

"Звільнений за власним бажанням у зв'язку із зарахуванням у вищий учбовий заклад, ст. 38 КЗпП України".

День звільнення вважається останній день роботи.
Найбільш поширені формулювання наказів при звільненні і відповідні записи в трудовій книжці наведені в темі Зразки формулювань наказів про звільнення працівників і записів в трудовій книжці.
Всі записи про роботу, нагороди і заохочення, внесені до трудової книжки за час роботи на цьому підприємстві, при звільненні працівника засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої особи.
Трудова книжка відповідно до ст. 47, 48, 116 і 117 КЗпП має бути видана працівникові в день звільнення під розпис в книзі обліку руху трудових книжок (типова форма № П- 10), що також слідує з листа Мінпраці від 03.02.2006 р. № 09-45.
При несвоєчасній видачі трудової книжки з вини підприємства працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. У такому разі днем звільнення вважається день видачі трудової книжки. Крім того, несвоєчасна видача трудової книжки є грубим порушенням трудового законодавства, у зв'язку з цим винний посадовець несе дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Детальніше це питання розглянуте в темі Відповідальність за порушення законодавства про працю.
Про новий день звільнення видається наказ, а також вноситься відповідний запис в трудову книжку. Раніше внесений запис визнається недійсним в порядку, передбаченому п. 2.10 Інструкції про трудові книжки.
Якщо в день звільнення працівник відсутній і йому неможливо вручити трудову книжку, то треба надіслати йому телеграму або рекомендований лист (з повідомленням про вручення) про необхідність отримання ним трудової книжки. Надіслати трудову книжку поштою можна тільки за письмової згоди працівника (за його заявою).
У разі смерті працівника трудова книжка видається його найближчим родичам і про це вказується в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П- 10) На вимогу родичів трудова книжка може бути надіслана поштою.
Вкладиш до трудової книжки

Якщо в трудовій книжці працівника заповнені всі сторінки одного з розділів, видається вкладиш до трудової книжки. При цьому порядкова нумерація записів (графа 1) відповідного розділу продовжується у вкладиші.
Про кожен виданий вкладиш на першій (титульною) сторінці вгорі ставиться штамп розміром 10 х 25 мм і вказується серія і номер вкладиша.
Вкладиш ушивається в трудову книжку і ведеться в тому ж порядку, що і трудова книжка. При цьому вкладиш без трудової книжки недійсний.
Дублікат трудової книжки

Дублікат трудової книжки видається працівнику в наступних випадках:

- при втраті трудової книжки або вкладиша;

- якщо трудова книжка стала непридатною для використання (обгоріла, порвана, забруднена тощо).
При втраті трудової книжки працівник зобов'язаний негайно заявити про це за останнім місцем роботи. Дублікат трудової книжки видається не пізніше за п'ятнадцятий день після заяви про втрату. В цьому випадку оформлюється нова трудова книжка з вказанням в правому верхньому кутку першої (титульної) сторінки напису "Дублікат".
У разі ушкодження трудової книжки на першій її сторінці робиться напис "Виданий дублікат" при цьому непридатна трудова книжка повертається працівнику та під час наступного працевлаштування ним повинен пред'являтися тільки її дублікат.
При заповненні дубліката вносяться відповідні записи за місцем останньої роботи на підставі наказів (розпоряджень).
Якщо працівник до працевлаштування на це підприємство мав трудовий стаж, то при заповненні дубліката запису можуть вноситися тільки на підставі справжніх документів або копій, завірених в установленому порядку.
Якщо ж таких документів немає, то в графу 3 вноситься запис про загальний трудовий стаж працівника до працевлаштування на це підприємство, підтверджений документами і записами в особистій картці працівника (форма № П- 2).
Розрахунки за трудові книжки і вкладиші до них
При виписці нової трудової книжки або вкладиша до неї згідно з п. 6.1 Інструкції про трудові книжки працівник повинен сплатити підприємству їх вартість.
У разі неправильного первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також при псуванні бланків трудових книжок і вкладишів до них в результаті недбалого зберігання, вартість зіпсованих бланків сплачується підприємством. Якщо трудова книжка працівника загублена підприємством в результаті стихійного лиха або з інших причин, то йому видається її дублікат без стягнення її вартості.
Облік і зберігання трудових книжок

"Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них" була затверджена наказом № 180 від 11.08. 93 р. Мінстатом України.

Книга ведеться керівником закладу освіти або призначеною наказом керівника особою, що займається кадровими питаннями. В ній реєструються всі трудові книжки, що прийняті від робітників при працевлаштуванні, а також трудові книжки та вкладиші до них, що видані вперше.

При звільненні трудова книжка видається працівнику під розпис у "Книзі обліку руху трудових книжок та вкладишів до них". Видача їх працівникам на руки, крім випадків звільнення, не передбачена.
Як ведеться така книга

Вказують дату прийому, прізвище, ім'я, по батькові власника трудової книжки; дата і № документа, на підставі якого прийнято працівника; серія та № трудової книжки чи вкладиша, сума, що отримана при виписці трудової книжки, дата та підстава видачі працівнику трудової книжки при звільненні; розписка в отримання трудової книжки.
"Книга обліку бланків трудових книжок та вкладишів до неї" ведеться бухгалтерією підприємства. До неї заносять всі операції, що пов'язані з надходженням та витрачанням трудових книжок та вкладишів з фіксацією серії та номера кожного бланку.
Ці книги обліку за формами П-9 і П-10 мають бути прошнуровані, опечатані, завірені підписом першої особи, листи в них пронумеровані.Типова форма N П-10

Затверджена
наказом Мінстату України
від 27 жовтня 1995 р. N 277
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Як виправити помилку, внесену до Книги обліку руху трудових книжок?
Практичний досвід показує, що при веденні Книги обліку тру­дових книжок не завжди можна уникнути помилок. Правила та по­рядок виправлення...

«Про надання права внесення записів до трудових книжок працівників підприємства»
З метою оптимізації кадрового діловодства на підприємстві, відповідно до п 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників,...

Методичні рекомендації щодо ведення військового обліку та бронювання...
Перелік керівних документів, які визначають порядок ведення військового обліку І бронювання на підприємствах, в установах, організаціях...

Н а к а з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними

Методичні рекомендації керівникам гуртків Вимоги до ведення журналу...
Вести записи в журналі, користуючись незатвердженим календарно-тематичним планом

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними

Нака з
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними

Міністерство юстиції україни корюківське районне управління юстиції Методичний посібник
Туди ж потрапляє інформація про навчання у професійних навчально-виховних та вищих учбових закладах, службу у збройних силах, про...

Методичні рекомендації керівникам закладів освіти району Аудит кадрової документації
Самостійний контроль за веденням кадрового діловодства одна з найважливіших складових ланцюга загальної системи управління закладом...

Хто має вести Книгу обліку руху трудових книжок?
Відповідно до пункту 1 Інструкції №58 Книга обліку руху тру­дових книжок ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства,...

В ідділ освіти будьоннівської районної у м. Донецьку ради районний методичний кабінет
Відповідальний за ведення кадрової документації, ведення та зберігання трудових книжок (наказ «Про розподіл функціональних обов’язків...

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Книга обліку бланків трудових книжок І вкладишів до них

Положення про систему управління охороною праці в закладах освіти добропільського району
Керівникам закладів освіти призначити відповідальних осіб за організацію охорони праці з числа працівників закладу

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів...
Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації...

Коментар до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Основним документом, який засвідчує досвід роботи на тій чи іншій посаді та підтверджує загальний стаж роботи для пенсійного забезпечення,...

«Порядок ведення трудових книжок працівників»
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі підприємство) усіх форм...

Методичні рекомендації з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних...
Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт