Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«нові технології»

«нові технології»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радого публічного акціонерного товариства
" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

"НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Протокол б/н від 21.02.2011 р."
Голова Загальних Зборів Акціонерів

Аврамов І.І.

_______________ 

М.П.Положення про корпоративне управління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»м. Київ
2011 рік
Зміст 

Преамбула

1. Мета діяльності Товариства

2. Права акціонерів та їх дотримання

3. Управління Товариства

4. Система моніторингу та контролю за діяльністю Товариства

5. Посадові особи органів Товариства

6. Розкриття інформації про Товариство

7. Заключні положення

Преамбула


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» - (далі Товариство) є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів. Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів акціонерів (інвесторів) Товариства та доходів, отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.
Засновником Товариства є:

  1. Юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ПРОДАКШН ІНВЕСТВЕМНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (PRODUCTION INVESTMENT MENAGEMENT LTD)», зареєстрована «23» липня 2003 р., за № 4842930, офіс розташований: Сьют 26, 22 Ноттінг Хіл Гейтс, W11 3JE, UK;

  2. Юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «ІНДАСТІ ІСТ ЮРОП ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (INDUSTRY EAST EUROPE INVESTMENTS LTD)», зареєстрована «23» липня 2003 р., за № 4842985, офіс розташований: Сьют 26, 95 Вілтон Роад, SW1V 1BZ, UK.


Метою діяльності Товариства є здійснення інвестицій в цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, а саме, банків, підприємств всіх галузей народного господарства, державних цінних паперів, доходи з яких гарантовано урядами іноземних держав, об’єктів нерухомості, грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, інших активів, дозволених чинним законодавством України.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити товариство на дійсно публічну компанію.

Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власні Принципи (Кодекс) корпоративного управління - документ, у якому викладається ставлення власників та керівництва компанії до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у компанії.

Під час розробки Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариство враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням ДКЦПФР від 02 липня 2008 року N 737, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства не суперечать вимогам законодавства України.

Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуватимуться у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства.

Передбачається, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує компанія, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Адаптації учнів 1 – го класу до шкільного навчання
Початок навчання дитини в першому класі – складний І відповідальний етап. Адже дуже багато змін відбувається. Це не тільки нові умови...

Методичні рекомендації викладання іноземних мов 2012-2013 н р
Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця — «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Методичні рекомендації для
Отже, педагогу необхідно володіти сучасними методиками та новими освітніми технологіями. Адже, нові інформаційно-комунікаційні технології...

4. Методичні розробки
В україні триває реформування системи освіти. Інструментом становлення нової освіти є інноваційна діяльність, яка полягає у внесенні...

Виклики сучасності та їх вплив на організацію методичного супроводу...
До цих змін має бути готова І школа, сучасних дітей вже тепер необхідно навчати з акцентом на нові наукові дисципліни І технології,...

Система проектів при формуванні ключових компетенцій учнів початкових класів
В ньому подана система проектів для учнів початкових класів, проектні технології предметного нахилу та виховні проекти. Вони дають...

Світ, що оточує нас, постійно змінює свій вигляд. Аж ніяк не останній...
«виживання» призначено залишити свій слід в науці. Ну а яким-то дано перейти в понятійний базис не тільки «своїй» області знань,...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Марина Бітянова психолог у школі: зміст діяльності й технології
Психолог у школі: зміст діяльності й технології. — К.: Б66 Главник, 2007. — С. 160. (Серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр.:...

Порадник Тестові технології в педагогічній діяльності
Порадник на допомогу молодому викладачу. Тестові технології в педагогічній діяльності викладачів професійно-теоретичної підготовки....

Технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності...
Розглянуто технології та практичне застосування інтегрованого навчання як одного із видів нестандартних (інноваційних) уроків. Пропонується...

Сучасні І традиційні способи теплової обробки продуктів з використанням...
Нформаційні технології охопили усі галузі людської діяльності. Навчально-виховний процес не виключення. На сьогоднішній день важко...

Вих. №19/09-14/696-oг/МЮ/вгсу від 19. 09. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Вих. №09/07-14/502-oг/МЮ/вгсу від 09. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Законом запроваджено нові терміни
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22. 12. 2011 n 4212-vi, яким викладено в новій редакції...

Урок природознавства, 4 клас використанням ікт та проектної технології Анотація
Одним з пріоритетним завданням галузі «Природознавство» є розвиток розумових здібностей учнів, пізнавальної активності та самостійності,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт