Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. №1585

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. №1585

Сторінка1/3
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Будівельні матеріали

ВИРОБИ БЕТОННІ СТІНОВІ ДРІБНОШТУЧНІ

Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-7:2008

(EN 771-3:2003, NEQ)
НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-7-94 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6133-84)
Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ЗМІСТ

с.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 2

ДОДАТОК А 30

ТИПИ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ОПАЛЮВАНИХ ТА НЕОПАЛЮВАНИХ БУДИНКІВ 30

ДОДАТОК Б 40

ТИПИ ПОРОЖНИСТИХ БЛОКІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ НЕОПАЛЮВАНИХ І ОПАЛЮВАНИХ БУДИНКІВ У ВИПАДКУ ЗАСИПКИ ПОРОЖНИН ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА БЕЗ ЗАСИПКИ ПРИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОМУ ОБҐРУНТУВАННІ 40

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Будівельні матеріали

ВИРОБИ БЕТОННІ СТІНОВІ ДРІБНОШТУЧНІ

Технічні умови
Строительные материалы

ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ МЕЛКОШТУЧНЫЕ

Технические условия
Building materials

SMALL-SIZE CONCRETE WALL PRODUCTS

Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

1.2 Цей стандарт поширюється на дрібноштучні бетонні стінові вироби, повнотілі та порожнисті, рядові та лицьові, які виготовляють у вигляді цегли, каменів та блоків вібраційним, вібропресовим, пресовим способом, литтям або іншими способами з легкого чи важкого бетону на цементному в'яжучому, які тверднуть у природних умовах чи при пропарюванні, або на гіпсовому в'яжучому, які тверднуть у природних умовах.

Вироби на цементних в'яжучих використовують відповідно до будівельних норм та правил для несучих та самонесучих огороджувальних конструкцій житлових, громадських і виробничих будинків, на гіпсових в'яжучих – для внутрішніх стін і перегородок.

Проектування конструкцій із використанням виробів здійснюють відповідно до ДБН В.2.6-31, СНиП ІІ-22.

Обов'язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість і безпеку для життя і майна населення, а також умови охорони довкілля, викладені в розділі 5.

Стандарт придатний для підтвердження відповідності згідно з розділом 8 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585

ДБН А.3.2-2:2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-4-93 Будівельні матеріали. В'яжуче гіпсове з фосфогіпсу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-65-97 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-82-99 Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-157:2008 Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ) Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ІСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномер. Технические условия (Штангенглибиномір. Технічні умови)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия (Портландцементи білі. Технічні умови)

ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия (Хрому окис технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°С. Технические условия (Кутники повірні 90°С. Технічні умови)

ГОСТ 4579-79 Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия (Фарбники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови)

ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови)

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе (Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску та згині)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия (Портландцемент кольоровий. Технічні умови)

ГОСТ 18172-80 Пигмент желтый железоокисный. Технические условия (Пігмент жовтий залізоокисний. Технічні умови)

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических изделий (Піддони для цегли і керамічних виробів)

ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери універсальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21121-75 Глазурь железная. Технические условия (Полива залізна. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (Щебінь і пісок з пористих гірських порід. Технічні умови)

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Контроль точності)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые теплових электростанций для бетонов. Технические условия (Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови)

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (Золи-винесення теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювання. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия (Контейнери та засоби пакетування у будівництві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (Щебінь і пісок із шлаків теплових електростанцій для бетону. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні і армокам'яні конструкції) СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

3 КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Вироби залежно від розмірів поділяють на типи:

СЦО – цегла одинарна;

СЦП – цегла потовщена;

СК – камінь;

СБ – блок.

3.2 За призначенням вироби поділяють на групи:

Р – рядові;

Лг – лицьові з двома гладкими лицьовими гранями;

Лрт – лицьові з однією рельєфною торцевою лицьовою гранню;

Лрб – лицьові з однією рельєфною боковою лицьовою гранню;

Лр – лицьові з однією рельєфною торцевою та однією рельєфною боковою лицьовими гранями.

3.3 Залежно від наявності порожнин вироби поділяють на підтипи:

Пт – повнотілі;

Пр – порожнисті з горизонтальною діафрагмою;

Прн – порожнисті з наскрізними порожнинами.

3.4 Залежно від використаного в'яжучого вироби поділяють на види:

Ц – на цементному в'яжучому;

Г – на гіпсовому в'яжучому.

3.5 Номінальні розміри виробів і допустимі відхили повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

У міліметрах

Тип виробів

Довжина

Ширина

Висота

Допустимі граничні відхили

по довжині

по ширині

по висоті

Цегла одинарна СЦО

250

120

65

±3

±2

±2

Цегла потовщена СЦП

250

120

88

±3

±2

±2

Камінь СК

250

120

138

±3

±2

±3

Блок СБ

390

300

188

±4

±3

±4

390

200

188

±4

±3

±4

390

190

188

±4

±3

±4

390

90

188

±4

±2

±4

590

90

188

±4

±2

±4

290

300

188

±3

±3

±4

290

350

188

±3

±3

±4

290

400

188

±3

±3

±4

140

300

188

±3

±3

±4

140

350

188

±3

±3

±4

140

400

188

±3

±3

±4

3.6 Форма і розміри виробів, а також форма, розміщення та розміри порожнин порожнистих виробів наведені в додатках А, Б, В.

Дозволяється за замовленням споживача виготовлення виробів іншої форми (лекальні, фасонні тощо) та інших розмірів, що відповідають вимогам модульної координації розмірів у будівництві, за умови дотримання всіх інших вимог цього стандарту.

3.7 Товщина зовнішніх стінок порожнистих виробів повинна бути не менше 20 мм, горизонтальної діафрагми в найбільш тонкій частині – не менше 10 мм.

Товщина зовнішніх стінок порожнистих блоків із рельєфною поверхнею в найбільш тонкій частині (в тому числі під найбільш глибокою западиною рельєфу) повинна бути не менше 20 мм.

Допустимі граничні відхили від товщини зовнішніх стінок і діафрагми не повинні бути більше +3 мм.

3.8 За середньою густиною вироби у сухому стані поділяють на легкі – густиною до 1400 кг/м3 включно, полегшені – густиною понад 1400 кг/м3 до 1650 кг/м3 включно, важкі – густиною понад 1650 кг/м3.

Середня густина потовщеної цегли, порожнистих каменів і блоків не повинна перевищувати 1650 кг/м3, а одинарної цегли, повнотілих каменів і блоків – 2200 кг/м3.

3.9 За міцністю на стиск вироби поділяють на марки М200, М150, М125, М100, М75, М50, М35, М25, М15, М10.

Марка за міцністю цегли рядової повинна бути не нижче М75.

Марка за міцністю лицьових каменів і блоків повинна бути не нижче М75, лицьової цегли – не нижче М100.

3.10 За морозостійкістю вироби на цементному в'яжучому поділяють на марки F50, F35, F25, F15.

Лицьові вироби повинні мати марку за морозостійкістю не нижче F 25. Морозостійкість виробів на гіпсовому в'яжучому не регламентують.

3.11 За ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів вироби поділяють на класи:

1-й – для всіх видів будівництва (до 370 Бк/кг включно);

2-й – для промислового будівництва (понад 370 Бк/кг до 740 Бк/кг)

3.12 Умовна познака виробів при замовленні складається з познаки типу, підтипу, видута групи виробів, розмірів виробів за довжиною, шириною і висотою в міліметрах, середньої густини виробів, марки виробів за міцністю на стиск, марки бетону за морозостійкістю, класу за ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів, познаки цього стандарту.

Приклади умовної познаки виробів:

- цегли одинарної повнотілої з бетону на цементному в'яжучому, лицьової з однією рельєфною боковою лицьовою гранню, завдовжки 250 мм, завширшки 120 мм, заввишки 65 мм, середньої густини 1830 кг/м3, марки за міцністю при стиску М 150, марки бетону за морозостійкістю F35, 1-го класу за ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів:

СЦО-Пт-Ц-Лрб-250×120×65-1830-М150-F35-1-ДСТУ Б В.2.7-7:2008;

- блоків порожнистих з горизонтальною діафрагмою з бетону на гіпсовому в'яжучому, рядових, завдовжки 390 мм, завширшки 200 мм, заввишки 188 мм, середньої густини 1370 кг/м3, марки за міцністю при стиску М75, 1-го класу за ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів:

СБ-Пр-Г-Р-390×200×188-1370-М75-1-ДСТУ Б В.2.7-7:2008.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, побудовано відповідно до чинного законодавства України, національних стандартів,...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд реєстр сертифікатів...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764 [1] (далі оцінювання відповідності у будівництві), побудовано відповідно...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою...
Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 N1891, Фонд державного майна...

Про місцеві податки І збори на території Широківської сільської ради на 2017 рік
Господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. №1160-iv (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої...

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації...

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

2. Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту,...
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 порядок
Цей Порядок визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,...

Нака з
Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року n 305 (...

Водія з в о. робітника з обслуговування будівель та споруд Посольства...
Кабінету Міністрів України від 11. 01. 2006 №8 «Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби,...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт