Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 1

Додаток 1Відмітка про одержання:

вхідний № ____________

дата __________________

штамп органу державної податкової службиДодаток 1


до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)1Порядковий номер, що

відповідає р. 1.1.Т
Земельний податок
Орендна платаДодаток №2

доЗвітноїНової звітноїУточнюючої


Відомості про наявні земельні ділянки

Одиниця виміру: гектари з чотирма десятковими знаками;

м2 з двома десятковими знаками;

гривні з двома десятковими знаками


з/п

Документи, що посвідчують право власності та/або користуван-

ня земельними ділянками

Серія та номер державного акта і дата його реєстрації

Дата укладання та термін дії договору оренди, розмір орендної плати, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди

Найменування орендодавця

Кадастро-вий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Категорія земель, на яких розташована земельна ділянка, та її цільове призначення


Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки з коефіцієнтом індексації

Площа земельної ділянки

Місцезнаходження земельної(их) ділянки(ок),

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13


Продовження додатка

2333
(дата подання декларації)

Керівник платника податку __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

М. П.
Головний бухгалтер __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4
1Додаток є невід’ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.
2 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків).
3 За потреби кількість рядків 1 – 3 може бути збільшено або зменшено.
4 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: I’ve got a letter from my pen friend!
О. Карп’юк “English 3”, маленька сумочка, у якій лежить лист у конверті (Додаток 1), роздатковий матеріал (копії з текстом (Додаток...

Додаток а зразок друкованого шрифту Додаток б зразок рукописного...

Література Додаток А. Таблиці обліку проведення психолого-педагогічної...
Додаток В. Таблиці оцінювання результатів корекційної діагностики (на прикладі другого року навчання)

Рекомендації щодо оформлення додатків до договору транспортування природного газу
Додаток №2. В цілому обсяги в додатку повинні відповідати (бути не меншими) майбутнім номінаціям. Даний додаток може бути скоригований...

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)
Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1)

Додаток Стаття в газету «Рідний край» Додаток Конкурс на найкращі...
«Ставтеся добре до Землі! Вона не дана нам у спадок від наших батьків, а позичена у наших дітей»

Додаток №6 до Сервісного договору №1 від «01» січня 2016 процедура подачі гарантійних рекламацій
Попереднє погодження ремонту (Додаток №5) являє собою документальне узгодження між Сервісним Підприємством І дистриб'ютором можливості...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Додаток

Додаток №1

Додаток договір

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 До наказу №281-од від 10. 06. 2015р

Додаток 2 Зразок Заяви Споживача нв щодо узгодження роБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт