Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/2
  1   2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ

ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ „Шебелинкагазвидобування”

Протокол № 11/рп від 05.03.2014р.
__________________ Данченко О.І.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


  1. Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9.

  2. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг Калініченко Михайло Володимирович, тел., факс: (+3805749) 92-4-83.

В.о. начальника відділу соціального розвитку – Барканова Оксана Олександрівна, факс.(+3805749) 91-6-58.

3. Предмет закупівлі (чи його частин): 33.12.2– Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (Ремонтування та техобслуговування басейнів)

4. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.

5. Строк та місце поставки, надання послуг (виконання робіт): Березень – грудень 2014р.; Україна, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Червоний Донець, вул. Кулікова,12, Фізкультурно оздоровчий комплекс ГПУ „Шебелинкагазвидобування”

6. Подання цінових пропозицій:

6.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 (відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг, к. 51).

6.2. Строк – до 14.03.2014 р., до 09 год. 00 хв.

7. Розкриття цінових пропозицій:

7.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 “ЗАЛ ЗАСІДАНЬ”.

7.2. Дата і час – 14.03.2014 р., 10 год. 00 хв.

8. Процедура зменшення ціни:

8.1 До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- засвідчену Учасником копію всіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

8.2. Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників та оголошує найменування та цінову пропозицію кожного учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі на крок, визначений в процедурі запиту цінових пропозицій додаток 4.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо серед Учасників, пропозиції яких не були відхилені виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, торги припиняються.

Кінцеві ціни вносяться до протоколу розкриття.

У протоколі розкриття зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій Учасника.

Протягом одного дня з дня проведення процедури запиту цінових пропозицій Учасник повинен надати Замовнику оригінал підтвердження (гарантії) остаточної цінової пропозиції по предмету закупівлі в цілому або по кожному лоту окремо. Причому, якщо під час процедури закупівлі мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником.

9. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

10. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). У складі ціни Учасник повинен врахувати всі витрати (в т.ч. податки та інші збори і обов’язкові платежі). При розгляді комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).

11. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція Учасника має бути складена згідно форми, (Додаток 1), яка підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою* Учасника.

*У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи Учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

12. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

  • пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку в запиті цінових пропозицій;

- на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника:

- Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування” 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 кім. 51,

- назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника, номери контактних телефонів, П.І.Б. керівника підприємства;

надписи: „Цінова пропозиція на закупівлю: 33.12.2– Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (Ремонтування та техобслуговування басейнів)

- не розкривати до 10 год. 00 хв. 14.03.2014 р.

- „цінова пропозиція” повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника та складатися з:

а) цінової пропозиції складеної згідно форми (Додаток 1);

б) заповненого проекту договору (з додатками), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку учасника.

в) документ, де вказано засновників, учасників та їх частки в статутному фонді товариства, станом на дату подання цінової пропозиції учасником (копія статуту, установчого договору, витяг з Єдиного державного реєстру, інше), (для Учасників - юридичних осіб).

Для акціонерних товариств – оригінал довідки від учасника, з інформацією про акціонерів (фізичних /юридичних осіб), які володіють, пакетом акцій що становить не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі з визначенням їх часток в статутному фонді товариства.
13. Визначення переможця:

Переможець визначається рішенням Замовника за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників.

14. Переможець процедури закупівлі пропозиція якого буде акцептована та з яким буде укладено договір згідно Додатку 2, повинен надати замовнику документи зазначені в Додатку 3 протягом одного дня з дати акцепту до моменту укладання договору.

15. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
33.12.2– Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності (Ремонтування та техобслуговування басейнів)

Необхідно надати послуги з сервісного обслуговування технологiчного обладнання та трубопроводiв трьох басейнiв. Площа обслуговування технологiчного устаткування басейнів становить: 1) 25м.*11м.; 2) 10м.*6м.; 3) малого басейну 15м3
I. Обслуговування технологiчного устаткування басейну 25м.*11м.

за 10 місяців 2014року
Найменування послуг

Кількість надання послуг за 10міс.

Кількість

надання послуг по

необхідності, 1р. на 10міс.

Період обслуговування в поточному місяці

1

Вiзуальний огляд i контроль стану технологiчного обладнання басейна.

10
Один раз на місяць

З 15-го по 25-е число поточного місяця

2

Зовнішній огляд стану трубопроводів.

10
3

Перевiрка дiєздатностi та затяжка всiх запiрних i розбiрних пристроїв обладнання та трубопроводiв.

10
4

Промивка фiльтрiв тонкоi очистки на датчиках контролю рiвня рН и гiпохлориду (1 шт.)

10
5

Промивка фiльтрiв тонкої очистки на всмоктуючих пристроях насосiв-дозаторiв (3 шт.)

10
 6

Промивка зворотнiх клапанiв на напiрних пристроях насосiв-дозаторiв (9 шт.)

10
 7

Калiбрування датчикiв контролю рiвня рН та гiпохлориду (2 шт.)

10
 8

Контроль стану i додавання пiсчаної засипки в фiльтрах басейнiв (3 шт. по 1200 лiтрiв)

10
9

Промивка всмоктуючих та зворотнiх форсунок у лотку та ваннi басейну

10
10

Регулювання кутiв вiдкриття кранiв “батерфляй” на фiльтрах та переливнiй ємкостi

10
11

Витрати автотранспорту

10
12

Промивка внутрiшньої поверхнi теплообмiнникiв бассейна 25*11 (3 шт.)
1

По необхідності

13

Замiна пiсчаної засипки в фiльтрах бассейна 25*11 (3 шт. по 1200 лiтрiв)
1

14

Ремонт циркуляцiйного трубопроводу вiд донного зливу бассейна 25*11
1

15

Промивка внутрiшньої поверхнi додаткового теплообмiнника бассейнiв
1II. Обслуговування технологiчного устаткування басейну 10м.*6м.

за 10 місяців 2014рокуНайменування послуг

Кількість надання послуг за 10міс.

Кількість

надання послуг по

необхідності, 1р. на 10міс.

Період обслуговування в поточному місяці

1

Вiзуальний огляд i контроль стану технологiчного обладнання басейна.

10
Один раз на місяць

З 15-го по 25-е число поточного місяця

2

Зовнішній огляд стану трубопроводів.

10
3

Перевiрка дiєздатностi та затяжка всiх запiрних i розбiрних пристроїв обладнання та трубопроводiв.

10
4

Промивка фiльтрiв тонкоi очистки на датчиках контролю рiвня рН и гiпохлориду (1 шт.)

10
5

Промивка фiльтрiв тонкої очистки на всмоктуючих пристроях насосiв-дозаторiв (3 шт.)

10
 6

Промивка зворотнiх клапанiв на напiрних пристроях насосiв-дозаторiв (9 шт.)

10
 7

Промивка шестипозицiйних клапанiв на фiльтрувальних установках (2 шт.)

10
 8

Калiбрування датчикiв контролю рiвня рН та гiпохлориду (2 шт.)

10
 9

Контроль стану i додавання пiсчаної засипки в фiльтрах басейнiв (2 шт. по 100 лiтрiв)

10
10

Промивка та регулювання потоку води у скiмерах басейну (2 шт.)

10
11

Промивка внутрiшньої поверхнi теплообмiнникiв бассейна 10*6 (1 шт.)
1

По необхідності

12

Замiна пiсчаної засипки в фiльтрах бассейна 10*6 (2 шт. по 100 лiтрiв)
1


III. Обслуговування технологiчного устаткування малого бассейну 15м3

за 10 місяців 2014рокуНайменування послуг

Кількість надання послуг за 10міс.

Кількість

надання послуг по

необхідності, 1р. на 10міс.

Період обслуговування в поточному місяці

1

Вiзуальний огляд i контроль стану технологiчного обладнання басейна.

10
Один раз на місяць

З 15-го по 25-е число поточного місяця

2

Зовнішній огляд стану трубопроводів.

10
3

Перевiрка дiєздатностi та затяжка всiх запiрних i розбiрних пристроїв обладнання та трубопроводiв.

10
4

Промивка фiльтрiв тонкоi очистки на датчиках контролю рiвня рН и гiпохлориду (1 шт.)

10
5

Промивка фiльтрiв тонкої очистки на всмоктуючих пристроях насосiв-дозаторiв (3 шт.)

10
 6

Промивка зворотнiх клапанiв на напiрних пристроях насосiв-дозаторiв (9 шт.)

10
 7

Промивка шестипозицiйних клапанiв на фiльтрувальних установках (1 шт.)

10
 8

Калiбрування датчикiв контролю рiвня рН та гiпохлориду (2 шт.)

10
 9

Контроль стану i додавання пiсчаної засипки в фiльтрах басейнiв (1 шт. по 100 лiтрiв)

1010

Промивка та регулювання потоку води у скiмерах басейну (1 шт.)

10
11

Промивка внутрiшньої поверхнi теплообмiнникiв малого бассейна (1 шт.)
1

По необхідності

12

Замiна пiсчаної засипки в фiльтрах малого бассейна (1 шт. по 100 лiтрiв)
115.2. Термін надання послуг: 10 місяців починаючи з березня по грудень 2014р.

15.3. Умови оплати: Розрахунки Замовник здійснює за фактично надані послуги на протязі 25 календарних днів з дати надання послуг.

15.4. Місце надання послуг: Україна, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Червоний Донець, вул. Кулікова,12, Фізкультурно оздоровчий комплекс ГПУ „Шебелинкагазвидобування”.

Додаток 1
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт