Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5

Сторінка1/2
  1   2
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 18.12.2008 №197/5
м. Київ
Про затвердження форми № 1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання
Керуючись статтею 12 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V) та відповідно до вимог Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити форму №1-аудит «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» (додаток 1).

  2. Затвердити Порядок складання форми №1-аудит «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» (додаток 2).

  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення АПУ від 16.01.2007 № 170 „Про Звіт аудиторської фірми/аудитора про надані аудиторські послуги за формою №1-аудит”.

  4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2009 р.

  5. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

Голова


Аудиторської палати України С.О.Столярова

Додаток 1

З В І Т


аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги

за __________ рік


Подають

Терміни подання

Форма № 1 – аудит

Аудиторські фірми та

аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці

(далі – суб`єкти аудиторської діяльності)

до Аудиторської палати України через Уповноваженого представнику АПУ у відповідному регіоні

Не пізніше

15 березня року, наступного за звітним

Річна
Найменування суб`єкта аудиторської діяльності

Юридична адреса
Поштова адреса
телефон (___)_____________ e-mail _______________


Коди суб`єкта аудиторської діяльності

Ідентифікаційний код/номер

Місцезнаходження за КОАТУУ

Види діяльності за КВЕД

Організаційно – правова форма за КОПФГ

Номер свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторівЧленом якої професійної організації України є суб`єкт аудиторської діяльностіІ. Обсяг наданих послуг


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн.


1

2

3

4

Обсяг наданих послуг

100Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі

110обов`язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 1)

111ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 1)

112огляд історичної фінансової інформації

113завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

114З рядків 111-114 виконано співвиконавцями - суб’єктами аудиторської діяльності

119Супутні послуги, всього,

в тому числі

120завдання з виконання погоджених процедур

121завдання з підготовки фінансової інформації

122Інші професійні послуги, всього,

в тому числі

130ведення бухгалтерського обліку

131відновлення бухгалтерського обліку

132консультаційні послуги, всього

133З рядка 133 консультування з питань оподаткування

133.1представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

134інші види аудиторських послуг

135Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього,

в тому числі

1401

2

3

4

проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів

141здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

142
ІІ. Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб’єктів господарювання


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн.


1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі

200відкриті акціонерні товариства

210закриті акціонерні товариства

220товариства з обмеженою відповідальністю

230інші види господарських товариств

240юридичні особи інших організаційно – правових форм

250
ІІІ. Завдання з надання впевненості за формою власності суб’єктів господарювання


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн.


1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі

300приватні підприємства

310комунальні підприємства

320державні підприємства

330підприємства, засновані на змішаній формі власності

340інші види підприємств

350
ІV. Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн.


1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі

400сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво

410промисловість

420З рядка 320 виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

421будівництво

430торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів

440діяльність транспорту та зв’язку

450фінансова діяльність

460З рядка 460 фінансове посередництво

461З рядка 460 страхування

462З рядка 460 діяльність банківських установ

463інші види економічної діяльності

470

V. Статутний капітал аудиторської фірми


Назва показників

Код рядка

Частка, %

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

Статутний капітал

500

X
Частка аудиторів у статутному капіталі

510
X


VІ. Облікової кількості працівників


Назва показників

Код рядка

Кількість працівників на початок року, осіб

Кількість працівників на кінець року, осіб

1

2

3

4

Облікова кількість працівників (рядки 610+620)

600Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи

610з рядка 610 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

611аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

612аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

613з рядків 611-613 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

614з рядка 610 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

615з рядка 615 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

616Облікова кількість працівників, які працюють за сумісництвом

620з рядка 620 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

621аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

622аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 2)

623з рядків 621-623 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

624з рядка 620 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

625з рядка 625 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

626
VІІ. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб’єктами аудиторської діяльності


Назва показників

Код рядка

Кількість виконавців

1

2

3

Облікова кількість виконавців цивільно-правових договорів

700
з рядка 700 сертифіковані аудитори, що мають сертифікатиаудитора (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 3)

701
аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 3)

702
аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 3)

703
з рядків 701-703 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

704
з рядка 700 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

705
з рядка 705 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов`язкове заповнення примітки 4)

706

Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)


Назва показників


Всього висновків

Кількість безумовно-позитивних висновків

Кількість умовно-позитивних висновків

Кількість негативних висновків

Кількість відмов від висловлення думки

Обов`язковий аудит фінансової звітності
Ініціативний аудит фінансової звітності

Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 611-613 та 621-623)


п/п

сертифіката

Дата початку трудових відносин

Дата закінчення трудових відносин

Відпрацьовано за рік годин

Членство у професійних організаціях України (назва організації)

аудитора

аудитора банків

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
Примітка 3. Перелік № сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 701-703)


п/п

сертифіката

Членство у професійних організаціях України (назва організації)

аудитора

аудитора банків


Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 614, 616, 624, 626, 704, 706)


п/п

Рядок звіту, до якого відноситься примітка

Найменування сертифікату

Серія та номер сертифікату

Дата видачі сертифікату
Керівник

(або аудитор – підприємець) _____________________ __________________

(підпис) (П.І.Б)
Бухгалтер _______________________ __________________

(підпис) (П.І.Б)

«______» _______________ 200_ р.
Додаток 2
Порядок складання

Звіту аудиторської фірми(аудитора) про надані послуги

за формою № 1 – аудит
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«19» листопада 2008 р. Збірник положень мдгу маріуполь 2008
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №2 від 19 листопада 2008 р

Законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого
Додатково див. Рішення Конституційного Суду n 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Стату т
Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 22 липня...

До рішення виконавчого комітету
Рудківської міської ради, яка має право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні...

Рішення від 27. 11. 2008 №196/7
Про затвердження Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України...
На виконання Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, затвердженого...

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Визначення та скорочення

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року №197 «Про підвищення оплати праці працівників установ,...

Законами України
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 р. №244/2008

Рішення прийняте ІХ позачерговою сесією сільської ради
Уповноважити адміністраторів відділу з організації надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації...

Наказ 01. 09. 201 р. № Про вимоги до колективу щодо дотримання
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496, рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 30. 08. 2013р.) та з...

Рішення від 25 грудня 2008 року n 1051/1051
Протест заступника Генерального прокурора України від 17 липня 2009 року n 07/111-222вх-09 на пункт 17. 7 Правил благоустрою міста...

Наказ
Регламенту Європейської Комісії від 01 березня 2017 року (EU) n 2017/363), Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого...

Товариство з обмеженою відповідальністю "фондова компанія пілот" ( далі Зберігач )
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія ав №440406 від 17 листопада 2008 року., в особі Заступника директора...

Кабінет міністрів україни постанова від 2016 р. №
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (Офіційний...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт