Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру


Договір купівлі-продажу майнових прав

н


а квартиру

ДОГОВІР № /.

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА КВАРТИРУ
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного контракту №, придбаного Покупцем за результатами закритого аукціону, проведеного Товарною біржею від , (далі – "Форвардний контракт"), між:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Петрівський Квартал», ЄДРПОУ 33400832 яке належним чином зареєстроване, діє відповідно до законодавства України, від імені якого на підставі нотаріальної довіреності від 28 травня 2013р., посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл., Фоліс І.А., зареєстровано в реєстрі за № 469, - діє Стрелко Марина Іванівна, надалі «Продавець» та

Громадянин (громадянка) України – , дата народження , паспорт , реєстрація: , ІПН (надалі іменуватиметься як "Покупець"); надалі за текстом Продавець та Покупець разом іменуватимуться як "Сторони", а кожен з них окремо – як "Сторона"; про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.


  1. За цим Договором та у відповідності до пункту 1 статті 6 та статті 656 Цивільного кодексу України, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти у власність майнові права на квартиру (далі - "Квартира") в с. Петрівське, Києво-Святошинського району, Київської обл., по , кв. , (надалі – "Об‘єкт будівництва") та оплатити Ціну таких прав в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  2. Майнові права на Квартиру належать ТОВ «Петрівський квартал» відповідно до наступних документів: (1) Договору суперфіцію земельної ділянки від 21 травня 2013 р., укладеного між ТОВ «Петрівський квартал» та гр. Городіловим В.Є. та Мікуленком О.В., посвідченим нотаріально приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тиминюк М.В; (2) Договору генерального підряду від 21 травня 2013р., укладеного із ТОВ «НОВБУД»; (3) Проектно-кошторисної документацією на будівництво Об'єкта будівництва, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

  3. Предметом цього Договору є майнові права на Квартиру, які після набуття Покупцем їх у власність реалізуються шляхом набуття права власності (володіння, користування та розпорядження) на Квартиру після прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію та оформлення Покупцем відповідних правовстановлюючих документів (державної реєстрації права власності). За умови виконання своїх обов'язків за цим Договором Покупець одержить від ТОВ «Петрівський квартал» документи, необхідні для оформлення правовстановлюючих документів (державної реєстрації права власності), що підтверджують право власності Покупця на Квартиру.

  4. Майнові права на Квартиру за цим Договором передаються від ТОВ «Петрівський квартал» Покупцю шляхом підписання Акту прийому-передачі Квартири (як сукупності майнових прав) (надалі – "Акт прийому-передачі"), який є невід‘ємною частиною цього Договору та зразок якого Сторони погодили в Додатку №1 до цього Договору. Акт прийому-передачі підписується Сторонами після прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом Об'єкта будівництва, у строк, визначений ТОВ «Петрівський квартал», та за умови повної оплати Покупцем Ціни майнових прав на Квартиру. Факт повної оплати Покупцем Ціни майнових прав на Квартиру буде підтверджуватися наданням Довідки згідно з п. 1.5 Договору. Квартира (як сукупність майнових прав) переходить від ТОВ «Петрівський квартал» до Покупця після підписання Акту прийому-передачі.

  5. Умови, розмір і порядок перерахування грошових коштів Покупцем на користь Продавця визначаються цим Договором, додатками до нього, а також додатковими угодами, укладеними до цього Договору. На підтвердження виконання Покупцем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором щодо оплати Ціни майнових прав на Квартиру, Продавець надає Покупцю довідку про виконання ним зобов'язань по оплаті Ціни майнових прав на Квартиру (надалі – "Довідка"), але не раніше здійснення оплати за даними технічної інвентаризації БТІ. Довідка надається Продавцем Покупцю одночасно із укладенням Акту прийому-передачі.

  6. Продавець гарантує, що на момент укладення цього Договору майнові права на Квартиру не обтяжені зобов’язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі-продажу з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.

 1. МАЙНОВІ ПРАВА НА КВАРТИРУ
  1. Майнові права на Квартиру являють собою права на отримання у власність Квартири із наступними попередніми технічними характеристиками:

Квартира

Найменування: житлова квартира №

Будівельний номер: с. Петрівське, Києво-Святошинського району, Київської обл., ,

Поверх:

Будинок:

Проектна загальна площа: кв.м.

Кількість кімнат:

Комплектація квартири та перелік робіт по квартирі згідно з домовленістю Сторін складається з наступного:

а)загально-будівельні роботи: влаштування внутрішніх міжкімнатних перегородок відповідно до проекту; влаштування зовнішніх метало-пластикових вікон (потрійне скло, двокамерні); влаштування вхідних металевих дверей;

б)роботи по інженерному оснащенню: влаштування системи індивідуального опалення з двоконтурним котлом та радіаторами; влаштування внутрішніх трубопроводів: каналізаційних, холодного водопостачання (без встановлення сантехнічних приладів); влаштування внутрішніх електромереж (без встановлення вимикачів, розеток, світильників); влаштування внутрішнього газопостачання; встановлення лічильників газу, електроенергії та холодної води;

в) оздоблювальні роботи: влаштування вирівнюючої стяжки; штукатурення стін.

  1. Спорудження Об'єкта будівництва здійснюється на земельній ділянці, права Продавця на яку посвідчуються Договором суперфіцію земельної ділянки укладеним ним з фізичною особою Городіловим В.Є., та Мікуленком О.В від 21 травня 2013 р. та посвідченим нотаріально.

  2. В разі зміни фактичної площі Квартири на момент її прийняття Покупцем від Продавця Ціна майнових прав на Квартиру за цим Договором підлягає відповідному коригуванню.

  3. Орієнтовний строк прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію – Продавець має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію Об'єкта будівництва на строк до трьох місяців, і це не буде вважатися порушенням умов цього Договору.

  4. Продавець може змінити технічні характеристики Квартири без зміни загальних параметрів Об'єкта будівництва.
 1. ЦІНА. ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
  1. Ціна майнових прав на Квартиру за цим Договором становить (), що на Дату укладення цього Договору еквівалентно – () доларів США, (надалі – "Ціна майнових прав на Квартиру"). Ціна майнових прав встановлена в доларах США, та оплачується в національній гривні України, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

  2. Ціна майнових прав на один квадратний метр Квартири становить – (), що на Дату укладення цього Договору еквівалентно – доларів США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів. Ціна майнових прав на Квартиру є фіксованою й не підлягає перегляду.

У випадку, якщо остаточна площа Квартири (відповідно до вимірів БТІ) перевищуватиме її площу, визначену в цьому Договорі, більше ніж на 0,5 квадратних метрів, продаж Квартири буде здійснюватися за умови оплати Покупцем вартості зазначеного перевищення остаточної площі Квартири, виходячи з вартості одного квадратного метра площі Квартири, визначеної відповідно до п. 3.2. цього Договору.

У випадку, якщо остаточна площа Квартири (відповідно до вимірів БТІ) буде меншою за площу, визначену в цьому Договорі, більше ніж на 0,5 квадратних метрів, продаж Квартири буде здійснюватися за умови повернення Продавцем суми коштів, на яку зменшена остаточна площа Квартири, виходячи з вартості одного квадратного метра, визначеної відповідно до п. 3.2. цього Договору.
Сторони дійшли згоди, що Покупець сплачує Продавцю Ціну майнових прав на Квартиру за цим Договором шляхом перерахування платежів на банківський рахунок Продавця Р/р 26008052711979 в Печерській філії ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 300711. У випадку зміни реквізитів рахунку Продавця, на який Покупець має перераховувати суми платежів, Продавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити про таку зміну Покупця.

3.3. В момент укладення даного договору Покупець грошові кошти вносить частково – () гривень, що на Дату укладення цього Договору еквівалентно () дол. США. Решта суми вартості майнових прав за даним Договором сплачується Покупцем наступним чином:

до 15.10.2014р. – () дол. США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

до 15.01.2014р. – () доларів США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

до 15.04.2014р. – () дол. США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

до 15.07.2014р. – () дол. США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

до 15.10.2014р. – () дол. США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

до 25.12.2014р. – () дол. США, згідно з офіційним обмінним курсом української гривні до долара США, встановленим ОТП банком (курс купівлі), на дату внесення коштів.

3.4. Сторони погодили, що Покупець має право здійснити оплату достроково. Сторони погодили, що у будь-якому випадку Ціна майнових прав на Квартиру має бути внесена Покупцем у розмірі 100%, не пізніше дати підписання Акту прийому-передачі.

3.5. Покупець перераховує кошти на поточний банківський рахунок Продавця, вказаний в п. 3.2. цього Договору.

3.6. Датою оплати Покупцем Ціни майнових прав на Квартиру вважається дата зарахування коштів Покупця на поточний банківський рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорі. Покупець несе усі витрати, пов’язані з перерахуванням коштів на рахунок Продавця.

3.7. У випадку необхідності повернути кошти Покупцю відповідно до пунктів 4.4, Продавець перераховує кошти на рахунок, вказаний Покупцем окремо.
4.СТРОК ДОГОВОРУ. ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


 1. Даний Договір укладений під відкладальною обставиною, якою Сторони визнають пред‘явлення до виконання Форвардного контракту, яке має бути здійснене протягом 1-го дня. Цей договір набирає чинності з дати настання відкладальної обставини і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. З моменту набрання чинності цим Договором, Форвардний контракт № , укладений на Товарній Біржі від , вважається належним чином виконаним і зобов‘язання Сторін за ним припиняються.

  1. Продавець приймає на себе зобов'язання забезпечити дійсність проданих Покупцю майнових прав на Квартиру протягом строку дії цього Договору шляхом забезпечення будівництва Об'єкта будівництва та прийняття його в експлуатацію.

  2. У разі прострочення або несплати Ціни майнових прав на Квартиру в строк, встановлений цим Договором, або сплати Ціни майнових прав на Квартиру в неповному розмірі, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю неустойку у розмірі 3% від суми, сплату якої прострочено, за кожен місяць такого прострочення.

  3. У разі несплати Ціни майнових прав на Квартиру Покупцем – щонайменше 2 (два) місяці поспіль, Продавець має право відмовитися від цього Договору, попередньо повідомивши Покупця за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору шляхом односторонньої відмови Продавця. Таким чином, починаючи з 11 календарного дня з дати відправлення такого повідомлення Продавець має право на відчуження Квартири третім особам. У випадку, якщо цей Договір буде достроково припинений з ініціативи Продавця з причин невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо сплати Ціни майнових прав на Квартиру в порядку, встановленому цим Договором, Продавець має повернути Покупцю фактично одержані від Покупця кошти, що були сплачені Покупцем в рахунок оплати Ціни майнових прав на Квартиру протягом 30 (тридцяти) робочих днів.

  4. У випадку відмови Покупця від цього Договору, Продавець зобов’язаний повернути Покупцю фактично одержані від Покупця кошти, що були сплачені в рахунок оплати Ціни майнових прав на Квартиру протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня відмови Покупця від цього Договору. Для цілей цього Договору відмовою Покупця від цього Договору є:

   1. відмова від виконання цього Договору, вчинена Покупцем письмово та надіслана Продавцеві у будь-який момент строку дії цього Договору;

  5. Сторони розуміють і погоджуються, що у випадку відмови Сторони від цього Договору він вважається розірваним, починаючи з 11 (одинадцятого) дня отримання письмового повідомлення про дострокове припинення цього Договору від Сторони, яка бажає припинити дію Договору
 1. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Для виконання даного Договору і фінансування необхідних витрат, пов'язаних із його виконанням, Сторони приймають на себе зобов'язання, визначені цим Договором.

  2. Продавець зобов'язується:

   1. Своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання за цим Договором та виконувати інші функції і обов'язки згідно Форвардного контракту.

   2. Здійснювати нагляд за будівництвом Об'єкта будівництва та введенням його в експлуатацію.

   3. Контролювати виконання договорів з генпідрядником та іншими підрядними організаціями, дотримання та відповідність параметрів Квартири техніко-економічним показникам відповідно до проектно-кошторисної документації.

   4. Підписати Акт прийому-передачі після повного виконання Покупцем зобов'язань щодо сплати Ціни майнових прав на Квартиру протягом 90 днів від дати прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом Об'єкта будівництва. Сприяти одержанню Покупцем правовстановлюючих документів на Квартиру, оформлених та зареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства України, шляхом надання Покупцю консультацій та роз'яснень.

   5. Надіслати Покупцю повідомлення про введення Об'єкта будівництва в експлуатацію.

   6. Після повного перерахування Покупцем коштів, передбачених цим Договором, надати йому Довідку про виконання Покупцем зобов'язань по оплаті Ціни майнових прав на Квартиру у повному обсязі. Довідка надається одночасно із укладенням Акту прийому-передачі, в якому будуть зазначатися всі істотні умови квартири та недоліки вказані Покупцем. В разі виявлення суттєвих недоліків останні будуть виправлені за рахунок Продавця.

  3. Покупець зобов'язується:

   1. Сплатити Ціну майнових прав на Квартиру шляхом перерахування коштів згідно з розділом 3 цього Договору на поточний рахунок Продавця.

   2. Протягом строку дії цього Договору відчужувати придбані за цим Договором майнові права на Квартиру виключно за умови попередньої письмової згоди Продавця на таке відчуження.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  1. Сторони несуть відповідальність у відповідності із чинним законодавством України та у випадках, передбачених Договором.

  2. У разі недотримання Орієнтовного строку прийняття Об'єкта будівництва понад 3 місяці від орієнтовного строку прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію (п. 2.4. Договору), Продавець сплачує пеню Покупцю у розмірі 0,1% від суми Ціни майнових прав на Квартиру за кожен день прострочення. За перші 3 місяці періоду прострочення від орієнтовного строку прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію, пеня не нараховується та не сплачується.
 1. ЗАЯВИ Й ГАРАНТІЇ
  1. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає їх інтересам; вони мають право підписувати та укладати цей Договір, додатки до нього і будь-які інші документи, що стосуються цього Договору, та виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

  2. Продавець гарантує, що підписання й виконання даного Договору не суперечить жодному правочину, що має обов'язковий характер для Продавця, його установчим документам.
 1. ПОВІДОМЛЕННЯ
  1. Будь-які повідомлення, що повинні направлятися Сторонами відповідно до умов цього Договору, якщо інше прямо не передбачене цим Договором, повинні бути здійснені у письмовій формі і направлені іншій Стороні поштовими відправленнями у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення за адресами, зазначеними у цьому Договорі, або вручені особисто Сторонам чи їх уповноваженим представникам. Копії всіх повідомлень, що будуть направлятися за цим Договором, можуть бути направлені на електронні адреси Сторін, якщо такі визначені в цьому Договорі.
 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний Договір складений в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

  2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони оформлені як додаткові угоди до цього Договору у письмовому вигляді за належними підписами Сторін, окрім випадків, передбачених цим Договором. Такі додаткові угоди будуть невід'ємною частиною Договору.

  3. Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру укладений на виконання статті 656 Цивільного кодексу України, і не передбачає надання Продавцем Покупцю будь-яких фінансових послуг (зокрема, послуг щодо управління, залучення коштів). Сторони погоджуються, що цей Договір не передбачає здійснення інвестиційної діяльності, а є цивільно-правовим договором купівлі-продажу між споживачем (Покупцем) та Продавцем.
 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Товариство з обмеженою відповідальністю «Петрівський Квартал»

Код ЄДРПОУ: 33400832, ІПН 334008310134, свідоцтво платника ПДВ №200129570

Юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В. Р/р №26008052711979 в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711.
За дорученням ______________________ Стрелко М.І.
Громадянин України – , дата народження , паспорт , реєстрація: , ІПН
Адреса електронної пошти: ______________________________
_____________________________

/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

Тематичний план навчальної програми базової підготовки оцінювачів...
Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об‘єкти...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Договір застави майнових прав
За цим Договором в силу застави Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем обов'язку, що забезпечується заставою...

Житловий комплекс “Нектарний”
До січня 2006 року кошти залучались за договорами інвестування. Після січня 2006 року – за договорами купівлі-продажу майнових прав,...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Законодавство про оцінку майна, майнових прав та
Сфера дії Закону Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових...

Договір купівлі-продажу

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт