Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу
квартири за участю представника

 

 

Місто ____________,                                                                                             "___" ____________ ____ року.

 

Ми, що нижче підписалися: гр. _____________________________________, проживаю в м. __________ по вул. ____________________, буд. ______, кв. _____ і дію від імені гр. _________________________________________, який проживає в м. _______________ по вул. ________________________, буд. _____, кв. _____ на підставі довіреності, посвідченої ___________________, приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу ____________ 200__ p. за реєстровим № ____ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), та гр. ________________________________, який проживає в м. _______________ по вул. _____________________ буд. ___, кв. ___ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,
 

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ в особі представника передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність квартиру № _____ в буд. № _____ по вул. __________________________ у м. __________ (надалі - квартира). Квартира складається з __________ житлових кімнат, житловою площею ______ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири ______ кв. м.
Ця квартира належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _________, приватним нотаріусом ____________________ міського нотаріального округу ____________ р. за реєстровим № _____, зареєстрованого в _____________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ____________ р. в реєстровій книзі № _____ за реєстровим № _____.
2. Продаж зазначеної квартири вчиняється за ціною ___________________ (_________) гривень. З цієї суми _______ гривень сплачується ПОКУПЦЕМ представникові ПРОДАВЦЯ готівкою у день укладення цього договору. Решта _______ гривень сплачується представникові ПРОДАВЦЯ у день передачі квартири. Представник ПРОДАВЦЯ зобов'язується передати одержані гроші ПРОДАВЦЕВІ не пізніше як через 5 днів з дня їх одержання.
3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить __________ (____________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № ___ від ____________ 2004 p., виданого _____________________ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.
4. Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, на момент огляду квартири ПОКУПЦЕМ не виявлено.
5. Представник ПРОДАВЦЯ свідчить, що:
- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;
- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
- до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;
- усі інженерні комунікації, котрі є в квартирі, в робочому стані і функціонують за призначенням;
- квартира під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими _________, приватним нотаріусом _______ міського нотаріального округу ____________ 20__ p.;

- квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;
- щодо квартири відсутні судові спори;
- самовільних переобладнань у квартирі немає;
- особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;
- внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
- квартира не надана в користування наймачам (орендарям);
- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;
- квартира не належить до пам'яток історії та культури;
- усі умови цього договору відповідають інтересам ПРОДАВЦЯ і узгоджені з ним;
- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на квартиру.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування квартири, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
- укладення договору відповідає їх інтересам,
- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.


7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Право власності на придбану квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у ______________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _________, вул. ____________, буд. ___).
9. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом __ (_____) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до __________ обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ цього обов'язку в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.
10. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали і передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до ____________ 20__ p. (____________ року).
ПРОДАВЕЦЬ вправі передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.
Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати квартиру ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від квартири та допоміжних приміщень. Одночасно ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний доплатити частину суми відповідно до п. 2 цього договору. Про одержання цієї суми ПРОДАВЕЦЬ (або його представник) повинен видати розписку.
У разі прострочення передачі квартири ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити неустойку у розмірі ____ гривень за кожний день прострочення, а також несе витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг до дня передачі квартири, крім випадків, коли прострочення сталося з вини ПОКУПЦЯ.
ПОКУПЕЦЬ вправі утримати неустойку з суми доплати, належної ПРОДАВЦЕВІ відповідно до п. 2 цього договору.
11. До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов'язку ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати завдану шкоду.
12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому квартири.
13. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.
14. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.
15. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.
16. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _________, а інший видається ПОКУПЦЕВІ. ПОКУПЦЕВІ передається також технічний паспорт на квартиру.
Підписи сторін:
ПРОДАВЕЦЬ _________
(від імені гр. _________________ підписалася гр. ____________________, яка діє від його імені на підставі довіреності, посвідченої ____________________, приватним нотаріусом ________________________ міського нотаріального округу ____________ 20__ р. за реєстровим № _____)
ПОКУПЕЦЬ _________

Місто ____________,  "___" ____________ року.
 

Цей договір посвідчено мною, ____________________________________, приватним нотаріусом ______________________ міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представника та належність гр. ____________________________________ відчужуваної квартири перевірено.
Цей договір підлягає реєстрації у _______________________ державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.
Зареєстровано в реєстрі за № _____
Стягнуто плату ____________
Приватний нотаріус ______________

Зразок договору станом на 19.05.2006 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку

Договору купівлі-продажу квартири

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу квартири

Купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі – продажу транспортного засобуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт