Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного з найбільш складних І дорогих об’єктів права власності – нерухомого майна. Договір містить детальну регламентацію деяких специфічних нюансів, що притаманні угодам з відчуження нерухомого майна

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного з найбільш складних І дорогих об’єктів права власності – нерухомого майна. Договір містить детальну регламентацію деяких специфічних нюансів, що притаманні угодам з відчуження нерухомого майна

Сторінка1/3
  1   2   3
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності на майно.
Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного з найбільш складних і дорогих об’єктів права власності – нерухомого майна. Договір містить детальну регламентацію деяких специфічних нюансів, що притаманні угодам з відчуження нерухомого майна.
Цей тип договорів підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню.


ДОГОВІР

купівлі-продажу нерухомого майна
місто _________ _____ ________2017 року

_______________________________________________________________, місцезнаходження якого: _____________________, код ЄДРПОУ ___________________, іменоване надалі «Продавець», в особі _____________________________ (паспорт: серія ____, № ________, виданий ______________________ “____” __________ р., ідентифікаційний номер ____________________), що мешкає за адресою: __________________________________, і діє на підставі _________________________________ (якщо продавець – фізична особа, то тут зазначається: «____________________________________________ (паспорт: серія ____, № ________, виданий ___________________________________________________ “____” __________ р.), який мешкає за адресою: ____________________________________________, ідентифікаційний номер ____________________, іменований надалі «Продавець»), з одного боку, та

_______________________________________________________________, місцезнаходження якого: _____________________, код ЄДРПОУ ___________________, іменоване надалі «Покупець», в особі _____________________________ (паспорт: серія ____, № ________, виданий _________________________ “____” __________ р., ідентифікаційний номер ____________________), що мешкає за адресою: _________________________________, і діє на підставі ___________________________, з іншого боку, спільно іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про нижчевикладене:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. За цим договором Продавець передає, а Покупець приймає у власність наступне нерухоме майно (з усіма його приналежностями, у тому числі інженерними мережами та комунікаціями), іменоване надалі «Майно» (відповідно до даних технічного паспорту та витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно № ________________ від _____________________ р., виданих ________________________________________________________ бюро технічної інвентаризації): нежитлові приміщення № _____________ загальною площею _______ (_____________________________) кв. м у будівлі літ. _____, розташованій за адресою: ________________, _________________, буд. _____ (_________________).

1.2. Майно належить Продавцю на праві власності на підставі _________________________________________.

1.3. Право власності Продавця на Майно зареєстровано ________________________________________ бюро технічної інвентаризації _____________ р. під реєстраційним номером ____________________, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № ____________ від _____________ р. (примітки: якщо право власності на майно було зареєстроване до введення в дію електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно, текст цього пункту викладається таким чином: «Право власності Продавця на Майно зареєстровано _______________________________ бюро технічної інвентаризації ______________ р. і записано у реєстрову книгу № ____ під реєстровим номером _________________»).

1.4. Право власності на Майно переходить до Покупця з моменту державної реєстрації цього договору.

1.5. Майно обладнане наступними інженерними мережами та комунікаціями: _________________________.

1.6. Підписанням цього договору Продавець засвідчує, що він відмовляється від встановлених щодо Майна лімітів (потужностей) використання комунальних послуг і послуг зв'язку на користь Покупця та дає згоду на передачу Покупцеві встановлених щодо Майна наступних лімітів (потужностей) використання комунальних послуг і послуг зв'язку в наступних розмірах: _______________________________________.
1.7. Майно розташоване на земельній ділянці площею ______ га, яка знаходиться в користуванні Продавця на праві постійного користування (або «на праві оренди») згідно з ______________________________________, цільове призначення земельної ділянки – ______________________ (примітки: якщо земельна ділянка знаходиться у фактичному користуванні Продавця, текст цього додатка викладається таким чином: «Майно розташоване на земельній ділянці площею ______ га, яка знаходиться у фактичному користуванні Продавця»). Сторонам роз’яснено про необхідність переоформлення права на земельну ділянку (або «на відповідну частину земельної ділянки» – у разі придбання частини будівлі, споруди, приміщення) на ім’я Покупця. (примітки: якщо земельна ділянка знаходиться у фактичному користуванні Продавця, це речення не включається в цей пункт).

1.8. З моменту укладення цього договору до моменту розірвання укладеного Продавцем договору оренди тієї земельної ділянки (або «до моменту припинення права Продавця на постійне користування тією земельною ділянкою» – якщо земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні Продавця), право користування якою переходить до Покупця відповідно до ст. 377 ЦК України та ст. 120 ЗК України, Покупець повинен компенсувати Продавцю витрати на сплату орендної плати (або «витрати на сплату земельного податку» – якщо земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні Продавця) за вищезазначену земельну ділянку. До ____ числа кожного місяця Продавець надсилає Покупцю рахунок, у якому зазначається сума компенсації за попередній місяць та розрахунок цієї суми. Покупець повинен сплатити Продавцю суму компенсації, зазначену в рахунку, протягом ____ (__________) банківських днів з дня отримання вищезазначеного рахунка. У випадку незгоди Покупця із сумою компенсації, зазначеної Продавцем, спір вирішується у судовому порядку. (примітки: цей пункт включається в договір, якщо між сторонами було досягнуто домовленість про компенсацію продавцю плати за землю).

1.9. Відсутність заборони на відчуження Майна, арешту, податкової застави та відсутність перебування в іпотеці нотаріусом перевірено, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна від _____________, витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від ______________ та витягом з Державного реєстру іпотек від ______________.

1.10. Майно, що є предметом цього договору, не є цілісним майновим комплексом – не є господарським об’єктом із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) у розумінні ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 191 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України. На момент укладення цього договору будь-яка господарська діяльність (торгова, виробнича, надання послуг тощо) у нежитлових приміщеннях, що відчужуються за цим договором, не здійснюється і в цих приміщеннях відсутнє будь-яке обладнання та/або майно, необхідне для здійснення господарської діяльності (звичайного використання за призначенням).

  1. ЦІНА ПРОДАЖУ МАЙНА
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності...
Тимчасового положення про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві, з метою удосконалення...

Методичні роз’яснення щодо накладення та зняття заборони відчуження...
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, а також заборон відчуження та арештів нерухомого майна в Єдиному реєстрі заборон відчуження...

Розділ 2 Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого...
Господарського суду Київської області від 26. 01. 2010 р про припинення права застави у зв’язку з розірванням кредитних договорів,...

З питань накладення та зняття заборони відчуження об’єктів нерухомого...
Київського міського управління юстиції, на виконання плану роботи на перший квартал 2007 року відділом нотаріату проведене узагальнення...

Накладання та зняття заборони відчуження об’єктів нерухомого та рухомого...
Згідно зі ст. 73 Закону України «Про нотаріат» нотаріус накладає заборону відчуження нерухомого майна або за місцем його розташування,...

Приватний нотаріус м. Рівне Відчуження нерухомості, власником якої...
И, договір відчуження нерухомого майна укладається в письмовій формі І підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню та державній...

Харків виявлена заборона. Чи можливе відчуження?
Проаналізовано питання можливості відчуження майна з накладеною забороною. Наведено відповідні зразки: договору купівлі-продажу майна,...

Інформаційний лист щодо зняття заборони відчуження нерухомого майна...
Консультативно­методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області щодо зняття...

Зразок договору купівлі-продажу нерухомого майна за участю релігійної організації
України 23630789, місцезнаходження якої: місто Київ, вулиця Бойченка, 2, кв. 21, в особі члена Ради старійшин Корнійчука Петра Івановича,...

Методичні рекомендації щодо посвідчення договорів про виділ (поділ)...
Об’єктом права спільної часткової власності є об’єкт нерухомого майна, який складається з однієї основної будівлі та допоміжних будівель...

Запропонований тут договір завдатку регламентує передачу завдатку...
Цивільним кодексом України (ст. 570). Предметом завдатку може бути рухоме майно або кошти, що передаються боржником за укладеним...

Ціни, сума й порядок розрахунків
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що супроводжує перехід права власності...

«Порядок взяття на облік суб’єктів фінансового моніторингу у разі зміни інформації»
Закон), суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого...

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або...
Фонду державного майна України від 9 серпня 2007 року n 1329, від 5 березня 2013 року n 276, від 27 серпня 2018 року n 1113

Міністерство юстиції україни київське міське управління юстиції
Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна

Судова палата у цивільних справах
Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, про визнання права власності...

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки
Так частина 5 ст. 47 Закону України №898-iv від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» передбачає, що на підставі акта про реалізацію предмета...

Підсилення ролі органів опіки та піклування під час накладання заборони...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт