Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Додаток 2
до Порядку

______________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

_______________________________________________________

контролю, якому надсилається повідомлення)
Замовник

_______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце ________________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, ________________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

________________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання ________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера ________________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це ________________________________________________________

відповідному органу державної податкової служби і мають

________________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

________________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, ________________________________________________________

номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ____ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_______________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _______________________________________________________,

вид будівництва ________________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ____________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) __________
(номер)
виданий ________________________________________________________________________
(найменування органу, який його видав,

_______________________________________________________________________________,

дата видачі)

проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена ______________________________________________________________________

(найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (у разі розроблення проекту):

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

та затверджена замовником ________________________________________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_______________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності _____________________________________________________________, основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

загальна площа нежитлових будівель об’єкта, кв. метрів _______________________________

.

Експертиза проекту будівництва проведена ____________________________________

(найменування експертної

________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,

_________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) ____________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________________________.

номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________

________________________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування _____________________________________________________________________________________________

земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

________________________________________________________________________________________________

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

_______________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

МП

___________

Примітки. 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент державної архітектурно-будівельної
Найменування відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, якому надсилається повідомлення

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу державного архітектурно-будівельного
Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу

Найменування органу державного архітектурно

Інформаційна картка
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Заповнюється відповідним органом державного архітектурно-будівельного...

Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю...
Руководство по организации государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за производством строительных материалов...

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Сектору...
Сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста...

«Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт щодо...
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Роз’яснення щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного...

Ухвала іменем україни
Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 березня 2014 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб екта звернення: територіального органу (підрозділу) дмс; центру надання...

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів
Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Найменування органу реєстрації

Найменування органу ведення

Найменування митного органуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт