Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Додаток 6
до Правил приймання

стічних вод Підприємств

у комунальну систему каналізації

м. Мелітополь

ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Загальні положення

1. Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України» і місцевих "Правил приймання стічних вод Підприємств у комунальну систему каналізації м. Мелітополь».

2. Паспорт містить відомості про системи водопостачання і водовідведення підприємства з характеристикою їх технічних параметрів і фактичного стану на момент складання паспорта.

3. До складу Паспорта входить:

Характеристика систем водопостачання і водовідведення Підприємства, у т.ч.:

- розрахунок потреб Підприємства у воді різних категорій на підставі затверджених відомчих норм витрат води на виробництво продукції;

- розрахунок кількості стічних вод, що утворяться на Підприємстві;

- баланс водоспоживання й водовідведення Підприємства.

  • Характеристика відомчих водопровідних і каналізаційних споруд: насосних станцій, локальних очисних споруд і т.п.;

  • Графічний матеріал:

1. Схема мереж водопостачання й водовідведення на плані підприємства (масштаб 1:500);

2. Схема балансу водопостачання й водовідведення підприємства;

3. Плани, схеми і технологічні креслення відомчих споруд водопостачання й каналізації: насосних станцій, локальних очисних споруд і т.п.

Перспектива розвитку водопостачання і водовідведення підприємства та план заходів щодо збереження водних ресурсів і надійної експлуатації систем водопостачання й водовідведення підприємства.

4. Паспорт затверджується керівником підприємства та узгоджується з Водоканалом. За об'єктивність даних, представлених у Паспорті, керівники підприємств несуть персональну відповідальність.

5.Паспорт дійсний протягом дії Договору на водопостачання й водовідведення підприємства і виданого дозволу на скидання стічних вод. Періодичність переоформлення Паспорта водного господарства 1 раз в 3 роки.

6. У разі змін кількісного та(або) якісного складу стічних вод Підприємства та(або) його Субабонентів, технологічних режимів роботи, а також будь-яких інших змін, які стосуються роботи систем водопостачання та водовідведення Підприємства, Підприємство повинно надавати Водоканалу відповідні відомості на узгодження в термін, погоджений з Водоканалом або встановлений ним.

Форма Паспорта водного

господарства Підприємства
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________ ___________________________________

посада керівника Водоканалу посада керівника підприємства

_____________________(__________)М.П. _____________________(_____________) М.П.

підпис прізвище, ініціали підпис прізвище, ініціали


ПАСПОРТ

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

_______________________________________________________________________

повна назва об'єкта, місцезнаходження (адреса)

Головний інженер підприємства _____________________М.П._______(___________________)

підпис прізвище, ініціали

Дата складання «______»____________________________ ______________р.

Строк дії до «_____»________________________________ ______________р.

___________р.

ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Найменування підприємства _______________________________________________________

2. Поштова адреса __________________________________________________________________

3. Підпорядкованість підприємства:

3.1. Найменування та адреса головного правління___________________________________

3.2. Найменування Міністерства __________________________________________________

4. Фізична особа:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________

№№ телефонів ________________________________________________________________

5. Головний інженер:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________

№№ телефонів ________________________________________________________________

6. Режим роботи Підприємства:

фактичний ___________________________________________________________________

по плану _____________________________________________________________________

7. Площа території, яке займає підприємство, га_________________________________________

у тому числі:

- площа забудови, га____________________________________________________________

- площа удосконалених покриттів, га _____________________________________________

- площа зелених насаджень, га ___________________________________________________

- площа інших територій, га _____________________________________________________

8. Наявність окремих майданчиків і споруд :

8.1. Наявність майданчика для відкритого зберігання сировини _______________________

8.2. Наявність майданчика для відкритої стоянки автомобілів та механізмів_____________

- списковий склад парку ___________________________________________________

(при великій кількості автотранспорту надати список у додатку)

- мийка транспорту _______________________________________________________

- місце приєднання стічних вод від мийки ____________________________________

- місце приєднання дощової каналізації майданчика ___________________________

8.3. Наявність мазутосховищ ____________________________________________________

- використання мазуту _____________________________________________________

- наявність нафтовловлювача біля мазутосховища _____________________________

- приєднання мазутосховища до каналізації ___________________________________

9. Система протипожежної безпеки Підприємства:

- система водопроводу _________________________________________________________

- джерело протипожежного водозабезпечення _____________________________________

- система зовнішнього пожежогасіння ____________________________________________

- система внутрішнього пожежогасіння ___________________________________________

II. ВОДОСПОЖИВАННЯ

10. Споживання питної води із системи міського водопроводу, тис. м³/рік ______________________

10.1. Водомірні вузли

№№ водопровідних вводів; найменування вулиць, де здійснено приєднання, №№ колодязів по схемі, діаметри вводів у мм.

Номер абонента

за договором

Марка водолічильника

Технічний стан

10.2. Витрати води, які не враховані при визначенні середньорічних витрат (попередньо заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8)

а) цехами, які працюють за власним графіком у вихідні та святкові дні

Найменування цехів, які працюють за власним

графіком

Режим роботи, днів на тиждень

Кількість відпрацьованих вихідних та святкових днів

на рік

Витрати води у вихідні та святкові дні

Примітки

м³/добу

м³/рікб) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях)

Найменування обладнання та вид

випробувань

Кількість випробувань, змін води

на рік

Витрата

Місце скиду

стічних вод

(очисні споруди,

№ випуску)

Примітки

м³

м³/рік
10.3. Середньодобові витрати води із системи міського водопроводу

Порядковий № водопровідного вводу

Річні витрати води відповідно рахункам водо збуту,

тис. м³/рік

Витрати води, які не враховуються при визначенні середньорічних витрат,

тис. м³/рік

Річні розрахункові витрати води,

тис. м³/рік

Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)

Середньодобова витрата, м³/добу
11. Споживання технічної води або з артсвердловин

11.1. Водомірні вузли.

№№ водопровідних вводів; найменування вулиць, де здійснено приєднання, №№ колодязів по схемі, діаметри вводів у мм.

Джерело

водопостачання

Марка водолічильника

Технічний стан


11.2. Витрати води, які не враховані при визначенні середньорічних витрат (попередньо заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8)

а) цехами, які працюють за власним графіком у вихідні та святкові дні.

Найменування цехів, які працюють за власним

графіком

Режим роботи, днів на тиждень

Кількість відпрацьованих вихідних та святкових днів

на рік

Витрати води у вихідні та святкові дні

Примітки

м³/добу

м³/рікб) залпові витрати при випробуваннях, заміні води в системах (ємностях).

Найменування обладнання

та вид

випробувань

Кількість випробувань, замін води

на рік

Витрата

Місце скиду

стічних вод

(очисні споруди,

№ випуску)

Примітки

м³

м³/рік
11.3. Середньодобові витрати технічної води або з артсвердловин

Порядковий № водопровідного вводу

Річні витрати води відповідно показанням водолічильника,

тис. м³/рік

Витрати води, які не враховані при визначенні середньорічних

витрат,

тис. м³/рік

Річні розрахункові витрати води, тис. м³/рік

Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)

Середньодобова витрата, м³/добу
11*. Споживання гарячої води.

11.1.* Водомірні вузли.

Найменування вулиць, де здійснено приєднання, №№ колодязів по схемі, діаметри вводів у мм.

Номер абонента

за договором

Марка водолічильника

Технічний стан


11.2.* Середньодобова витрата гарячої води.

Порядковий № вводу

Річні витрати води відповідно розрахункам водозбуту,

тис. м³/рік

Витрати води, які не враховані при визначенні середньорічних витрат,

тис. м³/рік

Річні розрахункові витрати води,

тис. м³/рік

Розрахунковий період часу (робочих діб на рік)

Середньодобова витрата, м³/добу
12. Загальне споживання води підприємством, м³/добу:

- розрахункове, м³/добу ____________________________________________

- фактичне, м³/добу ________________________________________________

у тому числі:
З власних джерел

Від сусідніх підприємств

Від ТЕЦ

ВсьогоВодойма

Холодна вода

Гаряча вода

Пар

Гаряча вода

Пар

Холодна вода

Гаряча вода

Пар

З міського водопроводу

Артсвердловина

з міського водопроводу

з технічного водопроводу

з міського водопроводу

з технічного водопроводу

з артсвердловин13. Передача води субабонентам, м³/добу.

Найменування підприємства

Міський водопровід

Технічна вода

Артезіанська вода

Гаряча вода

Пар

Примітки


14. Розрахункова кількість води, яка споживається підприємством (заповнюється по таблицям 3, 4, 5, 6 та п.18 “Відомостей водоспоживання та водовідведення”)

14.1. Для господарчо-побутових потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- гарячої води, м³/добу _________________________________________________________

Всього, м³/добу ________________________________________________________________

14.2. Для виробничих потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- пари та гарячої води, м³/добу __________________________________________________

Всього, м³/добу ________________________________________________________________

У тому числі для охолодження обладнання:

- з системи міського водопроводу, м³/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- гарячої води, м³/добу _________________________________________________________

Всього, м³/добу ____________________________________________________________________

Всього використовується, м³/добу ____________________________________________________
15. Різниця між розрахунковим та фактичним водоспоживанням, м³/добу ___________________

15.1 Порівняння розрахункового та фактичного водоспоживання

Найменування цеху, ділянки

Найменування обладнання, мета та характер використання води

Джерело водоспоживання:

міськводопровід,

артсвердловина, водойма

Витрати, м³/добу

Різниця між розрахунковими та фактичними витратами, м³/добу

Причина, яка обумовлює різницю

Побутові

Виробничі забруднені

Нормативно чисті

16. Використання води підприємством (з врахуванням витрати по п.15 “Відомостей водоспоживання та водовідведення”)

16.1. Для господарчо-побутових потреб:

- з системи міського водопроводу, м³/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- гарячої води, м³/добу _________________________________________________________

Всього, м³\добу ________________________________________________________________

16.2. Для виробничих потреб:

- з системи міського водопроводу, м/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- пари та гарячої води, м³/добу __________________________________________________

Всього, м³/добу ________________________________________________________________

У тому числі для охолодження обладнання:

- з системи міського водопроводу, м³/добу ________________________________________

- з артсвердловин, м³/добу ______________________________________________________

- технічної води, м³/добу _______________________________________________________

- гарячої води, м³/добу _________________________________________________________

Всього, м³/добу ____________________________________________________________________

Всього використовується, м³/добу ____________________________________________________

17. Наявність резервуарів накопичувачів (кількість, обсяг, м³)

- міської води ________________________________________________________________

- артезіанської води ___________________________________________________________

- технічної води ______________________________________________________________

18. Система зворотного водопостачання

Характеристика системи зворотного водопостачання

Потужність системи, м³/добу

Склад

обладнання

Характеристика обладнання

Джерело

водопостачання

Втрати, м³/добу

Режим роботи, днів на тиждень, місяці, роки)

1

2

3

4

5

6
Продовження таблиці п.18.

Характеристика підключеного до системи обладнання

Найменування цеху, дільниці, технологічного процесу

Склад обладнання, підключеного до системи

Кількість одиниць обладнання

Норма на одиницю обладнання

Кількість годин роботи

Витрати, м³/добу

Втрати, м³/добу

Режим роботи (днів на тиждень, місяці, роки)

7

8

9

10

11

12

13

14


Підживлення:

- з міського водопроводу, м³/добу ______________________________________________

- технічною водою, м³/добу ____________________________________________________

- водою, яка використовується повторно, м³/добу _________________________________
Середньорічне добове підживлення з урахуванням режиму роботи:

- з міського водопроводу, м³/добу _______________________________________________

- технічної води, м³/добу ____________________________________________________

- води, яка використовується повторно, м³/добу _________________________________
19. Система повторно-послідовного водопостачання.

Найменування корпуса, цеха, дільниці

Потужність, м³/добу

I ступінь використання обладнання технологічного процесу

II ступінь використання обладнання технологічного процесу

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інтерактивний комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

Паспорт газового господарства

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні
Ліцензія Серія ав №483329 від 14. 08. 2009 року на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім...

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Енергетичний паспорт підприємства
Пер та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1. загальні положення
Міністерством енергетики та електрифікації України згідно з наказом №292 від 29. 12. 1994 р шляхом перетворення державного підприємства...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

План лісоуправління державного підприємства «Кам’янець-Подільське лісове господарство»
Цілі І задачі ведення лісового господарства І лісокористування

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Підпис керівника підприємства.) Директор (ПП, ТзОВ, ват І т д.)
П.І. Б працівника) паспорт (серія, номер паспорта, ким та коли виданий) номер тел

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію приватного підприємства
Поняття, склад І об’єм відомостей, що містять комерційну таємницю Підприємства

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

Затверджую
Загальні правила поведінки працюючих під час руху на роботу І на території підприємства

Тематичний план № теми Назва теми Усього годин Номер
Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій...

1. загальні положенняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт