Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тридцята сесія

Тридцята сесія


УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МАР’Є-ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Про Мар’є-Дмитрівський сільський бюджет на 2015 рік
Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, «Про Державний бюджет України на 2015 рік», ураховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з бюджету, фінансів та сфери соціально-економічного та культурного розвитку, сільська рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету в сумі 792,1 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  774,00 тис. грн, доходи спеціального фонду сільського бюджету 18,1  тис. грн, відповідно до додатка 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету в сумі 792,1,00 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 774,00 тис. грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 18,1 тис. грн..

2. У складі доходів загального фонду бюджету затвердити інші додаткові дотації з районного бюджету у сумі 274,00 тис.грн.

3. Затвердити загальний обсяг видатків за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 774,00 тис. грн та спеціальному фонду 18,1 тис. грн, згідно з додатками № 2 та 3 до цього рішення.

У складі видатків загального фонду бюджету затвердити:
інші додаткові дотації з районного бюджету у сумі 274,00 тис.грн.

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1,0 тис. грн.

5. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти відповідно згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. З метою ефективного використання коштів субвенцій та дотацій з інших бюджетів надати право голові сільської ради протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів розподіляти обсяги та визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного бюджету;

перерозподіляти їх річні обсяги;

збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів.

7. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та обсягами міжбюджетних трансфертів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку державних та регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів місцевого та інших бюджетів.

8. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити сільському голові вносити зміни до цього рішення:

погоджені з постійною комісією з бюджету, фінансів та сфери соціально-економічного та культурного розвитку, до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

9. Надати право сільському голові здійснювати розподіл видатків розвитку, передбачених за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за об’єктами капітального ремонту, будівництва, реконструкції та/або видатками на придбання обладнання протягом бюджетного  року.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

11. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 14,7 тис. грн. відповідно до додатка № 5 до цього рішення.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69, 96, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 14, 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині доходів та в частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам та міжбюджетні трансферти з обласного, та районних бюджетів.

15. Установити, що джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 14, 71, 72 Бюджетного кодексу України та кошти, які передаються з загального фонду сільського бюджету.16. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях згідно з установленими асигнуваннями.

17. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

18. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

19. Проаналізувати причини невиконання планових показників сільського бюджету за 2014 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2015 році в обсягах, не менших ніж у 2014 році;

20. З метою недопущення втрат надходжень до сільського бюджету завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки орендної плати за землю у відповідність до граничних розмірів, передбачених Податковим кодексом;

21. Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджетів, іншими суб’єктами господарювання, яка утворилась станом на 1 січня 2015 року;

22. З метою збільшення надходжень до сільського бюджету не допускати прийняття рішень сільської ради щодо надання суб’єктами господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів;

23. З метою формування бюджету розвитку сільського бюджету при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення утримуватися від надання розстрочки з оплати;
24. Визначити, що затвердження й виконання сільського бюджету у 2015 році здійснюється за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування.
25. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, фінансів та соціально-економічного та культурного розвитку.


Сільський голова Л.В. Демченко

с.Мар’є-Дмитрівка

№ 375-30/VI

30.01.2015 р.
Згідно з оригіналом Л.В. Демченко
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Хііі сесія VII скликання
Київська область, Києво – Святошинський район, с. Тарасівка, провулок Островського, 4

Шоста сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Восьма сесія восьмого скликання протокол №1 рішення
Затвердити Положення про порядок оформлення документів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності...

Хустський район, Закарпатська область
Відповідно до статті 26 п. 23 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 14, 23 та статтею 78 Бюджетного...

Друга сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

1. Літеру о треба писати на місці пропуску в слові А. каш вар Б....
Зовнішнє незалежне оцінювання (базовий рівень) 2015 року з української мови та літератури (додаткова сесія)

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до Порядку надання пільг на житлово – комунальні послуги дітям- інвалідам з ураженням органів зору та інвалідам...

Рішення №374 від 27 липня 2017р. 25 сесія 7 скликання
З метою удосконалення процесу відбору проектів-переможців Бюджету громадських ініціатив, за підсумками проведення пілотного етапу,...

Рішення №16. 1-11/16 від 24. 11. 2016р. 11 сесія 7 скликання
Про продаж гр. Мамлай Галині Василівні земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: смт Крижопіль, вул. Чабанюка,11...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт